inner image

Ταχύρρυθμο εργαστήριο δημιουργίας ταινιών για εκπαιδευτικούς σχολείων Δ.Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου

Το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου (Υπεύθυνη Αγγελική Ζαχαράτου), σε συνεργασία με το Europe Direct–Kέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Κρήτης και την υποστήριξη του Κοινωνικού Χώρου των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού, διοργανώνουν «Ταχύρρυθμο εργαστήριο δώδεκα (12) ωρών δημιουργίας ταινιών για εκπαιδευτικούς σχολείων Δ.Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, σχολικού έτους 2017-2018» με εισηγητή τον Κυριάκο Χαριτάκη, κινηματογραφιστή, μοντέρ.

Διοργάνωση 2ου Αγώνα Δρόμου Γυναικών

Με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης ο Σύλλογος Ευ Ζω με τον Καρκίνο οργανώνει το 2ο Αγώνα Δρόμου Γυναικών.

Διαγωνισμός υπηρεσιών συντήρησης φωτοαναπαραγωγικών μηχανημάτων Τ.Ε.Ι Κρήτης

To Τ.Ε.Ι. Κρήτης, σύμφωνα με την με αριθμ. 165/14-09-2017 (Θέμα 3) Απόφαση της Συγκλήτου του, διενεργεί Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με αριθμό διακήρυξης 4953/Φ70/28-09-2017, για την ανάδειξη αναδόχου/ων παροχής υπηρεσιών συντήρησης δεκαπέντε (15) φωτοαναπαραγωγικών μηχανημάτων.

Διαγωνισμός για τη Συντήρηση καλλιεργειών του Αγροκτήματος του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο

To Τ.Ε.Ι. Κρήτης, σύμφωνα με την με αριθμ. 165/14-09-2017 Θέμα 4ο Απόφαση της Συγκλήτου του, διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με αριθμό διακήρυξης 4858/Φ70/22-09-2017, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρησης καλλιεργειών του Αγροκτήματος του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο».
Το χρονικό διάστημα που θα καλύψει η σύμβαση είναι (12) δώδεκα μήνες από την υπογραφή της.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 24%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 04/10/2017 και ώρα 11:00 π.μ. στα Γραφεία της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

Έναρξη αιτήσεων για το Κέντρο Εκπαίδευσης Αγωγής και Ημερήσιας Φροντίδας «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ»

Η Ένωση Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Απροσαρμόστων Ατόμων, Κέντρο Ειδικών Παιδιών «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ "Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ"», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ», ΕΣΠΑ 2014-2020, προσκαλεί τους τυχόν ωφελούμενους (άτομα με νοητική υστέρηση) να υποβάλλουν αίτηση για την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ "Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ".

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού για τη στελέχωση των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ)

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη για την πρόσληψη συνολικά 2.868 ατόμων που θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του 4ετους προγράμματος.

Εκδήλωση για ασφαλιστικά θέματα επιχειρήσεων

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου & η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, σας προσκαλούν σε ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Εξ- Ασφάλιση επιχειρήσεων, εργοδοτών, μελών ΔΣ : Τάσεις-Κίνδυνοι-Λύσεις από την Ασφαλιστική αγορά». ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ κυρίως σε: παραγωγούς και εξαγωγείς προϊόντων, ξενοδόχους, επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες μικρών/μεσαίων επιχειρήσεων, εργοδότες, μέλη διοικητικών συμβουλίων, στελέχη επιχειρήσεων, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Ο Απολογισμός των 26ων Καζαντζάκειων

Το απόγευμα της Κυριακής 7-5-2017, έπεσε η αυλαία των 26ων Καζαντζάκειων, από την συμμετοχή ομάδων και αθλητών φάνηκε ότι ό αγώνας αυτός είχε την μεγαλύτερη συμμετοχή εμπλεκομένων (αθλητών-σωματείων-παραγόντων-θεσμώνν και χορηγών) από ποτέ. Ενδεικτικά αναφέρομαι ότι υπήρξε συμμετοχή αθλητών και παραγόντων 29 ομάδων με 170 αθλητές.

Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του ΤΕΙ Κρήτης

Το ΤΕΙ Κρήτης σύμφωνα με την με αριθμό 149/04-04-2017 Θέμα 2 Απόφαση της Συνέλευσης του, διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με αριθμό διακήρυξης 1935/Φ70/21-04-2017, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01/08/2017 έως 31/01/2019, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Δελτίο Τύπου της 7ης Υ.ΠΕ.Κρήτης για την επιτυχή διοργάνωση της Ημερίδας της 8ης Απριλίου

Το Σάββατο ολοκληρώθηκε η ημερίδα «Δημόσια Νοσοκομεία Χωρίς Φακελάκι. Ωθούμε την Ευθύνη. Ενισχύουμε τη Διαφάνεια. Διεκδικούμε την Αξιοπρέπεια», που οργάνωσε η 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΤΕΙ Κρήτης για εργασίες συντήρησης πρασίνου

Το ΤΕΙ Κρήτης όλους τους ενδιαφερόμενους που διατηρούν σχετικά συνεργεία ή επιχειρήσεις να υποβάλλουν κλειστή οικονομική και τεχνική προσφορά για τις εργασίες συντήρησης πρασίνου του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο.

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Κρήτης

Το ΤΕΙ Κρήτης σύμφωνα με την με αρ. 148/17-03-2017 Θέμα 2ο Απόφαση, της Συνέλευσης του, διενεργεί Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, με αριθμό διακήρυξης 1554/Φ70/28-03-2017, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο, και των τμημάτων του που βρίσκονται στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στη Σητεία.

Το νέο Δ.Σ. της Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης

Η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης που προέκυψε από τις εκλογές της Δευτέρας 13 Μαρτίου 2017 έχει ως εξής:

Σεμινάριο σχεδιασμός & λειτουργία καινοτόμων επιχειρήσεων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων

Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ επαναλαμβάνει το επιτυχημένο σεμινάριο με θέμα «Σχεδιασμός και λειτουργία καινοτόμων επιχειρήσεων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων» για όσα πρέπει να γνωρίζει όποιος ενδιαφέρεται να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση μεταποίησης γεωργικών προϊόντων ή να ενημερωθεί και να αποκτήσει παραπάνω γνώσεις στον τομέα αυτό.

Το ΚΕΚ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στο πρόγραμμα WELCOME για εκπαίδευση μεταναστών

Την ενεργό συμμετοχή του στην εκπαίδευση μεταναστών, ώστε να ενταχθούν στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, εξασφάλισε το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ως εταίρος  της πρότασης WELCOME, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Erasmus+ KA3.

Η 7η ΥΠΕ Κρήτης για τον θάνατο του Καθηγητή Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής Μανώλη Γανωτάκη

Μετά την  τραγική είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Καθηγητή Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Μανώλη Γανωτάκη, η Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του καθώς και σε ολόκληρη την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της Κρήτης.

Ανακοίνωση Ηράκλειας Πρωτοβουλίας για το θάνατο του Μαρίνου Ιδομενέως και του Μπότη Θαλασσινού

Δύο σημαντικοί Ηρακλειώτες έφυγαν από τη ζωή πριν λίγες μέρες.  Πρόκειται για το λογοτέχνη Μαρίνο Ιδομενέως και τον ζωγράφο Μπότη Θαλασσινό, οι οποίοι είχαν διακριθεί ιδιαίτερα στο χώρο του πνεύματος.

Πρόσληψη προσωπικού στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (.7.) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Ηρακλείου» των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού, που εδρεύει στο Ηράκλειο, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Κατάρτιση μητρώου δραστηριοτήτων - υπηρεσιών παροχής γαστρονομικού τουρισμού

Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,  στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MEDFEST, καλεί επαγγελματίες οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες τουρισμού / γευσιγνωσίας και συλλογικούς φορείς (πολιτιστικούς, αγροτικούς συλλόγους) που διοργανώνουν σε ετήσια βάση δραστηριότητες προβολής αγροτικών προϊόντων  (π.χ. γιορτή πατάτας) να δηλώσουν συμμετοχή στο υπό κατάρτιση Μητρώο  που θα χρησιμοποιηθεί για την προβολή του γαστρονομικού τουρισμού  της Περιφέρειας Κρήτης μέσω ειδικής πλατφόρμας.

Επαγγελματικό Σεμινάριο Google AdWords

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους έχουν μια επαφή με την διαφήμιση της επιχείρησης τους, ή ασχολούνται γενικά με την διαφήμιση επιχειρήσεων και θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους έτσι ώστε να μπορέσουν, επιλέγοντας τα κατάλληλα εργαλεία στο Google Adwords,, να δημιουργήσουν και να θέσουν σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο πλάνο marketing για τις μηχανές αναζήτησης.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE