inner image

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ψευδοροφής από πλάκες ορυκτών ινών» για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Αυτεπιστασίας της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την «Προμήθεια ψευδοροφής από πλάκες ορυκτών ινών», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.720,00€, (πλέον του ΦΠΑ 24%), για τις ανάγκες της  Δ/νσης Τεχνικών έργων & Αυτεπιστασίας της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π),  να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 15/06/2020 και ώρα 12:00, στο Πρωτόκολλο  της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια και τοποθέτηση υφάσματος θεατρικών καθισμάτων»για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Αυτεπιστασίας της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την «Προμήθεια και τοποθέτηση υφάσματος θεατρικών καθισμάτων», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.300,00€, (πλέον του ΦΠΑ 24%), για τις ανάγκες της  Δ/νσης Τεχνικών έργων & Αυτεπιστασίας της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π),  να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 15/06/2020 και ώρα 12:00, στο Πρωτόκολλο  της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια & τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού και επενδύσεων αναβαθμών θεατρικών καθισμάτων» για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Αυτεπιστασίας της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την «Προμήθεια & τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού και επενδύσεων αναβαθμών θεατρικών καθισμάτων», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.935,00€, (πλέον του ΦΠΑ 24%), για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Αυτεπιστασίας της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π),  να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 15/06/2020 και ώρα 12:00, στο Πρωτόκολλο  της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου).

Διαγωνισμός για την Τοπογραφική κτηματογραφική αποτύπωση και σύνταξη πράξεων προσκυρώσεως, ρυμοτομίας και αναλογισμού αποζημιώσεως στην περιοχή της Αγίας Τριάδας

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: " Τοπογραφική κτηματογραφική αποτύπωση και σύνταξη πράξεων προσκυρώσεως, ρυμοτομίας και αναλογισμού αποζημιώσεως στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, Δήμου Ηρακλείου" Εκτιμώμενης αξίας 73.958,32 € (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24 %).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η Τρίτη 23-06-2020 και ώρα 10:0013 .

Προμήθεια: ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Aφορά την προμήθεια ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝγια την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών

από τον κορωνοϊό, COVID-19, και η προμήθεια θα διανεμηθεί στους παιδικούς σταθμούς  του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Ανακοίνωση Διόρθωσης Καταληκτικής Ημερομηνίας

Ανακοίνωση σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.  1273/25-05-2020 η οποία αφορά την προμήθεια «Μπάρες προστασίας θέσεων στάθμευσης & Μεταλλικών Κολωνακίων» και την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.  1274/25-05-2020, η οποία αφορά την προμήθεια  «Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Στάθμευσης Αυτοκινήτων στο Πάρκινγκ έναντι του Αεροδρομίου Ηρακλείου, Νίκος Καζαντζάκης».

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Aφορά την   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ και τη τοποθετησή του στους αύλειους χώρους των παρακάτω ΚΕΠΑ:

Ι ΚΕΠΑ-ΙΒ ΚΕΠΑ-ΙΗ ΚΕΠΑ-ΚΕΠΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ.

Διαγωνισμός για την προμήθεια «Κρεατικά – αυγά για τα καταστήματα της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 για “Κρεατικά – αυγά για τα καταστήματα της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ”. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται μέχρι του ποσού των 40.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Η αναλυτική διακήρυξη θα διατίθεται από τα γραφεία της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ (στη δ/νση Ιωάννη Προκοπίδη, Νέα Αλικαρνασσός) και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ www.depanal.gr και του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr . Πληροφορίες στα τηλ. 2810229479, 2810390177 τις εργασιμες ημέρες και ώρες.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ μέχρι 10.06.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στη δ/νση : Ιωάννη Προκοπίδη, Νέα Αλικαρνασσός, ΤΚ71601 (τμήμα πρωτοκόλλου) με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το συνοπτικό διαγωνισμό “Κρεατικά – αυγά για τα καταστήματα της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ”.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ανταλλακτικών και Υλικών για την επισκευή και συντήρηση κάδων

 

       Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Προμήθεια Ανταλλακτικών και Υλικών για την επισκευή και συντήρηση κάδων,  με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής ανά είδος, για τις ανάγκες του συνεργείου του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 6.215,12 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 11/06/2020  ημέρα  Πέμπτη στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, στη διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμήθειών- Δημοπρασιών του Δήμου στα τηλέφωνα 2813 409185-428 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Προμήθεια Σωλήνων και Εξαρτημάτων άρδευσης για Κ.Χ. Πρασίνου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Προμήθεια Σωλήνων και Εξαρτημάτων άρδευσης για Κ.Χ. Πρασίνου  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Μπάρες προστασίας θέσεων στάθμευσης & Μεταλλικών Κολωνακίων», της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ»  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια «Μπάρες προστασίας θέσεων στάθμευσης & Μεταλλικών Κολωνακίων», για την αντικατάσταση των υφιστάμενων κατεστραμμένων στον χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., συνολικού ενδεικτικού κόστους 6.038,80 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές τους.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 08/06/2020 και ώρα 12:00, στο Πρωτόκολλο  της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Στάθμευσης Αυτοκινήτων στο Πάρκινγκ έναντι του Αεροδρομίου Ηρακλείου, Νίκος Καζαντζάκης», για τις ανάγκες της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την προμήθεια «Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Στάθμευσης Αυτοκινήτων στο Πάρκινγκ έναντι του Αεροδρομίου Ηρακλείου, Νίκος Καζαντζάκης», για τις ανάγκες της υπηρεσίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.937,80€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 08/06/2020 και ώρα 12:00, στο Πρωτόκολλο  της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου Ηροδότου).

Προμήθεια συστήματος ανύψωσης σκάλας για ΑΜΕΑ και αναπηρικού αμαξιδίου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης, Δ. Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Προμήθεια συστήματος ανύψωσης σκάλας για ΑΜΕΑ και αναπηρικού αμαξιδίου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης, Δ. Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Αναδιαγράμμιση οδοστρώματος - διαβάσεων πεζών

Ο Δήμος Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου Αναδιαγράμμιση οδοστρώματος - διαβάσεων πεζών, με εκτιμώμενη συνολική αξία 99.739,00 €.

 

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ. ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση πλατείας Αγ. Μύρωνα και της κεντρικής οδού Ιωάννη Μακράκη», Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ για το έργο«Ανάπλαση πλατείας Αγ. Μύρωνα και της κεντρικής οδού Ιωάννη Μακράκη»,  Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

Προμήθεια: ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Προμήθεια ΧΡΩΜΑΤΩΝ που θα απαιτηθούν για τη συντήρηση  των τοίχων των

παιδικών σταθμών λόγω φθοράς , ανάγκης μόνωσης και καλαισθησίας.

Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου "Διαμόρφωση χώρων υποσταθμών Πλατείας Αγ.Βαρβάρας & Νο 101 Ηρακλείου (Πλατεία Δασκαλογιάννη"):

1η Ανακοίνωση σχετικά με το διαγωνισμό ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: 'Μελέτη ανέγερσης αποτεφρωτήριου'

1η Ανακοίνωση σχετικά με το διαγωνισμό ανάθεσης της  μελέτης με τίτλο: "Μελέτη ανέγερσης αποτεφρωτήριου"

Απαντήσεις - διευκρινήσεις σε ερωτήματα που αφορούν τον αναφερόμενο διαγωνισμό

Επισύναψη ΤΕΥΔ για το έργο 'Βελτίωση Προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ και επισκευές στο Δημοτικό Κτίριο της Οδού Ανδρογεω 2'

ΣΥΜΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΤΕΥΔ ΤΟΥ  ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΈΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.

Αρχεία

Συνοπτικό Διαγωνισμό του έργου: Βελτίωση Προσβασιμότητας για ΑμεΑ και επισκευές στο Δημοτικό Κτίριο της οδού Ανδρόγεω 2

Ο Δήμος Ηρακλείου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου: Βελτίωση Προσβασιμότητας για ΑμεΑ και επισκευές στο Δημοτικό Κτίριο της οδού Ανδρόγεω 2, με προϋπολογισμό 74.400,00 €.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 33.945,71€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 25.452,62€.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στις 31/12/2019.

Επίσκεψη Ενεργών Πολιτών στο μνημόσυνο για τα 100 χρονια της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου


                          Με αφορμή την επέτειο συμπλήρωσης 100 χρόνων από την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου την Κυριακή 19 Μαΐου  οι  Ενεργοί Πολίτες και ο υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου και επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης  Ηλίας Λυγερός, θα παρευρεθούν  στη δοξολογία στις 11 π.μ  στο μητροπολιτικό  ναό του Αγίου Μηνά και στην κατάθεση στεφάνου  στο μνημείο των Ποντίων στην περιοχή της Όασης.

Συνοπτικός διαγωνισμός για εργασίες συντήρησης περιφερειακών Η/Υ Δήμου Ηρακλείου για ένα έτος

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει Βέλτιστης σχέσης τιμής ποιότητας για την παροχή υπηρεσιών για τις « Εργασίες συντήρησης περιφερειακών Η/Υ Δήμου Ηρακλείου για ένα έτος» για όλες τις Δ/νσεις του Δήμου Ηρακλείου, μετά από αξιολόγηση από το αρμόδιο όργανο. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις εργασίες επισκευής συντήρησης Η/Υ Δήμου Ηρακλείου είναι  23.560,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τις «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στους εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου».

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 36.476,09 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τις «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στους εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου».

Γνωστοποίηση όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου»

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ενημερώνει όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου», με προϋπολογισμό € 17.401,53 λ με ΦΠΑ, ότι η αποσφράγιση των προσφορών, και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών αντίστοιχα, μετατίθενται για τις 26.03.2019 στις 10:00 π.μ., κατά το άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης.

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου»

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου», με προϋπολογισμό 28.001,89€. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ εργασιών, με προϋπολογισμό 13.533,48 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ προμήθειας ασφαλτικών υλικών για το έργο «Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2018» της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00 χωρίς το Φ.Π.Α. 24% για την προμήθεια ασφαλτικών υλικών για το έργο «Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2018»  της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ηρακλείου [∆ΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.] ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 31/10/2018 και ώρα 12:00μ.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών).

Πληροφορίες για την σύμβαση της προμήθειας αυτής μπορούν να λάβουν γνώση οι
ενδιαφερόμενοι μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού από την ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ( Σμαραγδάκη Γιάννη) τις εργάσιμες ημέρες 9:00 με 1:00.

 

 

Ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 47968/8-6-2018 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών

Ενημερώνουμε ότι λόγω ανάκλησης της με αριθ. πρωτ. 47968/8-6-2018 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών προς Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς, σχετικώς με την μελέτη που αφορά: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», ο Δήμος δεν θα δέχεται οικονομικές προσφορές. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με νεότερη πρόσκληση.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια δομικού πλέγματος της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ.

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει οτι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την προμήθεια υλικών, "Προμήθεια Δομικού πλέγματος κατηγορίας Β500C, τύπου #Τ92", ενδεικτικού προυπολογισμού 1.636,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές  τους  εως την Τρίτη 12-06-2018 και ωρα 12:00 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ.

Δημοπρασίες

Στην ενότητα "Δημοπρασίες" θα βρείτε όλους τους διαγωνισμούς για προμήθειες και έργα που διακηρύσσει ο Δήμος Ηρακλείου.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE