inner image

Διεξαγωγή κλήρωσης για Διαμόρφωση τμήματος της οδού Ψαρομηλίγκων, έως την συμβολή της με τις οδούς Μιχελιδάκη και Βουρβάχων ΜΗΜΕΔ

ΕΡΓΟ: «Διαμόρφωση τμήματος της οδού Ψαρομηλίγκων, έως την συμβολή της με τις οδούς Μιχελιδάκη και Βουρβάχων», Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

 

     Η Δ/νση Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Ηρακλείου, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

     Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισμού του κάτωθι αναφερόμενου έργου.

     Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Δελτίο τύπου για τη Δεύτερη Εκδήλωση Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Έργου «WINPOL»

Την Τρίτη 2 Ιουλίου 2019 στην αίθουσα εκδηλώσεων B του IBIS STYLES Heraklion Central  το ο Δήμος Ηρακλείου  διοργάνωσε την 2η εκδήλωση επικοινωνίας για ειδικούς και εμπειρογνώμονες στη διαχείριση αποβλήτων, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου WINPOL - Waste Management Intelligent Systems and Policies.

 

 

 

 

 

Συνοπτικός Διαγωνισμός για το έργο: «Δημιουργία παιδικής χαράς στο παλαιό δημοτικό σχολείο Πενταμοδίου»

Ο Δήμος Ηρακλείου διακηρύττει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: "Κατασκευή παιδικής χαράς στο Παλαιό Δημοτικό σχολείο Πενταμοδίου" με προϋπολογισμό 47.258,06 € (με ΦΠΑ).

Τα τεύχη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr) και ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Μελετών την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019  και ώρα 10:00πμ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.

Πληροφορίες δίδονται στην ΔΤΕ του Δήμου Ηρακλείου κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες έως τις 15 Ιουλίου 2019, τηλ. επικοινωνίας 2813409884, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κα Κουτάντου Όλγα.

Σας ενημερώνουμε ότι το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο μαζί με τα υπόλοιπα τεύχη. Δεν θα δοθεί άλλο έντυπο από την Υπηρεσία.

 

Παιδικοί Σταθμοί - Υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής που δεν προσκομίστηκαν στο πέρας της πρώτης προθεσμίας.

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς

Όσοι γονείς δεν πρόλαβαν να αναρτήσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής των παιδιών τους που αφορούν στην διαδικασία μοριοδότησης και εισαγωγής στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς και εκκαθαριστικά/φορολογικές δηλώνεις που κατατέθηκαν στην εφορία μετά το πέρας της πρώτης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (30/05/2019), έχουν την δυνατότητα απο σήμερα 28/06/2019 έως και 05/07/2019 και ώρα 23:59 να αναρτήσουν (upload) τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή και συντήρηση κάδων απορριμμάτων

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή και συντήρηση κάδων απορριμμάτων» του Δήμου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Συνοπτικός διαγωνισμός για προμήθεια Βιβλίων για τον εξοπλισμό των σχολικών βιβλιοθηκών 21 σχολικών μονάδων

To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης »,  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα στο σύνολό της , για την  προμήθεια Βιβλίων για 21 σχολικές μονάδες για την υλοποίηση του έργου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με κωδικό 2018ΣΕ04700021 της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ) 047, τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και φορέα χρηματοδότησης το ΥΠΠΕΘ, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 35.959,07 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Ανακοίνωση Απονομής βεβαιώσεων Σεμιναρίων, απο το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Τμήματος Πληροφορικης Δ.Η.

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 , ώρα 12:00 στην Αίθουσα «Καρέλη» στο 2ο όροφο στο δημοτικό κτήριο της οδού Ανδρώγεο, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί για την απονομή των βεβαιώσεων παρακολούθησης των σεμινάρια επιμόρφωσης που διεξήχθησαν  τόσο σε τμήματα ανέργων όσο και των υπαλλήλων του Δήμου Ηρακλείου.

Ημερίδα για την συναισθηματική νοημοσύνη

«H Συναισθηματική Νοημοσύνη ως  Εργαλείο Μάθησης σε Τάξεις Τυπικής αλλά και Ειδικής Αγωγής» είναι το θέμα της ημερίδας  που διοργανώνει ο Δήμος Ηράκλειου (Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας) και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα «Καστελλάκη»  στο  Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Διεξαγωγή κλήρωσης για κατασκευή νέου νηπιαγωγείου (65ο-6ο) ΜΗΜΕΔ

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 138 της Π.Ε. "Πόρος-Πατέλλες-Κατσαμπάς-Μπεντεβή" σε οικόπεδο που έχει χαρακτηριστεί από το σχέδιο πόλης για χρήση νηπιαγωγείου  και είναι επιφάνειας 988,66m2. Το νέο Νηπιαγωγείο θα μεταστεγάσει τα ήδη υφιστάμενα 65ο  και 6ο  Νηπιαγωγεία τα οποία λειτουργούν σε μισθωμένα κτίρια.

Προμήθεια πέντε (5) εμπορευματοκιβωτίων (CONTΑINERS)

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 22.320,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Καθαριότητα εξωτερικών όψεων του μεγάρου 'Αχτάρικα'

Ο Δήμος Ηρακλείου-Βικελαία Βιβλιοθήκη ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την καθαριότητα των εξωτερικών όψεων (4 πλευρές) του μεγάρου Αχτάρικα, στους οποίους περιλαμβάνονται οι γυάλινες επιφάνειες, περσίδες, ποδιές παραθύρων και θυρών περιμετρικά του κτηρίου, 3 φορές το έτος, συνολικού κόστους 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

Προβλήματα υδροδότησης στις Βασιλειές – Την Τετάρτη η αποκατάσταση

Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Η. ανακοινώνεται ότι λόγω ζημίας σε μίας από τις υδρευτικές γεωτρήσεις στην περιοχή των Βασιλειών παρουσιάζονται προβλήματα με την διανομή του νερού στην εν λόγω περιοχή.

Προμήθεια μελανιών για τη Δομή 'Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά και ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου'

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια μελανιών για τη Δομή «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά και ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου», της Διεύθυνσης Κοινωνικής  Ανάπτυξης  του Δήμου Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Διαγωνισμός Εκμίσθωσης Σχολικού Κυλικείου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-11ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Συνοπτικός διαγωνισμός για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για 21 σχολικές μονάδες για την υλοποίηση του έργου του Π.Δ.Ε.με κωδικό 2018ΣΕ04700021 της ΣΑΕ 047

To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης »,  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα στο σύνολό της , για την  προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για 21 σχολικές μονάδες για την υλοποίηση του έργου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με κωδικό 2018ΣΕ04700021 της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ) 047, τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και φορέα χρηματοδότησης το ΥΠΠΕΘ, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 26.249,86 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Ιανουαρίου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι για το Σαββατοκύριακο 19 και  20  Ιανουαρίου  2019 Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας θα είναι ο  κ. Χάρης Μαμουλάκης. Θυμίζουμε στους δημότες οτι μπορούν να καλούν στο 2813-409409 για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρξει, προκειμένου να τακτοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 09-01-2019

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) την  Τετάρτη   09  Ιανουαρίου  2019  και  ώρα  17:55  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:


http://idomeneas.heraklion.gr/files/ds/prosklisi%20ds%2009-01-2019.pdf

Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη Επιτροπής Παραλαβής Έργου.

Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των αιρετών μελών για την  Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ &ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΣΙΟΥ ΔΗΜ. ΔΙΑΜ. ΠΑΛΙΑΝΗΣ».


75η Εθελοντική Αιμοδοσία Ηρακλείου στη Λότζια

Εθελοντική Αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο  05.01.2019 στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου (στο Αίθριο της Λότζια),  και ώρες  10:00 – 13:30.  Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια αιμοδοσίας, την οποία συντονίζουν:

Ευχές από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινό στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στη Λότζια

Υπό τους εορταστικούς ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου και παρουσία πλήθους κόσμου, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός έκοψε το μεσημέρι της Τρίτης 1ης Ιανουαρίου την παραδοσιακή πρωτοχρονιάτικη πίτα, στην κατάμεστη αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος»,  στην Λότζια.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE