inner image

Αιτήσεις καταγραφής ζημιών των πληγέντων κτιρίων από το σεισμό εντός του Δήμου Ηρακλείου

Το τηλεφωνικό κέντρο της Δημοτικής Αστυνομίας 2813409500 θα δέχεται τις αιτήσεις καταγραφής ζημιών των πληγέντων κτιρίων από το σεισμό εντός του Δήμου Ηράκλειου μέχρι τη Δευτέρα 14/11/2021 (καθημερινά, εκτός Σαββατοκύριακα) από τις 09:00 έως τις 13:00.

Για τη διενέργεια των αυτοψιών αρμόδια Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (ΔΑΕΦΚ-ΚΕ) στο τηλέφωνο 2108704700, στην οποία διαβιβάζονται όλες οι αιτήσεις.

Όσον αφορά στην Δημοτική Ενότητα Τεμένους τα αιτήματα αυτοψίας υποβάλλονται αποκλειστικά στην ΔΑΕΦΚ όπως ορίζεται από το ΦΕΚ 4646/7-10-2021 τεύχος β.

Επανέναρξη αθλητικών προγραμμάτων για τα σχολεία στα Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα Ηρακλείου

Στην επανέναρξη των προγραμμάτων  μύησης των μαθητών στα Ολυμπιακά και παραολυμπιακά Αθλήματα καθώς και του προγράμματος «Αθλητική Εκδρομή», προχώρησε η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου για το τρέχον σχολικό έτος.

Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου Δημοτικού Σχολείου

To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου» προκηρύσσει Επαναληπτικό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Οδός 1878, αρ. 2,  Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης. Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη διεύθυνση: Θύρα 14, Παγκρήτιο Στάδιο, Σπύρου Μουστακλή, Περιοχή Λίντο, Ηράκλειο Κρήτης έως και 12 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2813-409412 και 2813-409414 ή στο e-mail : protovathmia@gmail.com

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΔΕΥΑΗ για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου προβαίνει σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), ενδεικτικού προϋπολογισμού δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000,00) ευρώ άνευ
Φ.Π.Α 24%, με κωδικό CPV:79212100-4.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σφραγισμένη, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης, στο κτίριο της ΔΕΥΑΗ στην Οδό Κων/νου Χατζηγεωργίου 2 στην Φοινικιά- Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71500 Τ.Θ. 1443, έως την 26 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Tρίτη και ώρα 14:00 μμ.

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών στο πλαίσιο λειτουργίας των προγραμμάτων και της ΔΗ.Κ.Ε.Η.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών στο πλαίσιο λειτουργίας των προγραμμάτων και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 115/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΔΣΥΟΚ6Ξ-ΔΒΑ).

Προμήθεια ξυλείας στο πλαίσιο διοργάνωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης Χριστουγεννιάτικο Κάστρο

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια ξυλείας στο πλαίσιο διοργάνωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης Χριστουγεννιάτικο Κάστρο που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος &  Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 188/2021 (ΑΔΑ: 67Ο8ΟΚ6Ξ-ΗΟ5) απόφαση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης

Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Η. ανακοινώνεται ότι, λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης, ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Κνωσσού.  Καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου η ζημιά να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διανομή του νερού καθημερινά στον πενταψήφιο αριθμό  11122 (χωρίς κωδικό κλήσης 2810).

1η Ανακοίνωση σχετικά με τον «Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό προσχεδίων με τίτλο: Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης»

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο έγγραφο που αφορά τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό με τίτλο:

“Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης”

Διαγωνισμός εκμίσθωσης κυλικείου

Το Ν.Π.Δ.Δ. "Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης", προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης του κυλικείου του σχολικού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου-Εαπερινού Γυμνασίου Ηρακλείου (Λ. Δημοκρατίας 1-Ηράκλειο). Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης, (Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 14-οδός Σπύρου Μουστακλή-Περιοχή Λίντο) έως και τις 11 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 21-22 Αυγούστου

Σας ενημερώνουμε ότι για το  Σαββατοκύριακο 28 και 29 Αυγούστου 2021 Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας θα είναι ο κ. Μανώλης Βασιλάκης. Θυμίζουμε στους δημότες ότι μπορούν να καλούν στο 2813-409409 για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρξει, προκειμένου να τακτοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν.

Διαγωνισμός εκμίσθωσης κυλικείου

Το Ν.Π.Δ.Δ. "Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης", προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του Λυκείου Νέας Αλικαρνασσού (Αποστ. Βαρδαξή 1-Νέα Αλικαρνασσός). Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης, (Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 14-οδός Σπύρου Μουστακλή-Περιοχή Λίντο) έως και τις 20 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής της 27-07-2021

Την Τρίτη 27/07/2021 και ώρα 13.00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή, μεσω τηλεδιάσκεψης

Διαγωνισμός εκμίσθωσης κυλικείου

 Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης του κυλικείου του:

Λυκείου Νέας Αλικαρνασσού (Νέα Αλικαρνασσός-Τ.Κ.71408). Ο προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης στη Διεύθυνση: Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 14-Οδός Σπύρου Μουστακλή-Πειοχή Λίντο-Ηράκλειο, έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου και ώρα 11:00 π.μ.

Διαγωνισμοί εκμίσθωσης σχολικών κυλικείων

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου του:

1ου Γυμνασίου-Εσπερινού Γυμνασίου Ηρακλείου (Δημοκρατίας 1 -Τ.Κ. 71306-Ηράκλειο) Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης στη Διεύθυνση: Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 14-Οδός Σπύρου Μουστακλή-Περιοχή Λίντο-Ηράκλειο έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου και ώρα 09:00π.μ.


Πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών για την κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021»

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη του κατωτέρω  κατ΄ αριθμό  και  ειδικότητες  προσωπικού,με  σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού    δικαίου    ορισμένου    χρόνου    διάρκειας   δύο   ( 2 )   μηνών , για   την   αντιμετώπιση κατεπειγουσών ,εποχιακών  ή   πρόσκαιρων  αναγκών   του  Δήμου  μας  και  συγκεκριμένα για την κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021».

Ασφάλιση του Μεγάρου Αχτάρικα

Η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε ανάθεση της υπηρεσίας ασφάλισης, για το έτος 2021, με την διαδικασία  της συλλογής  προσφορών  και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές  προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επισυναπτόμενα τεύχη της Τεχνικής Μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Συγγραφή Υποχρεώσεων και Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και Έντυπο προσφοράς).

Η ανάθεση υπηρεσίας αφορά στην ασφάλιση του Μεγάρου Αχτάρικα, που στεγάζει τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου ως προς το ίδιο το κτίριο (Μέγαρο Αχτάρικα) στο οποίο στεγάζεται, με τον πάγιο εξοπλισμό του, ως προς τα φυλασσόμενα σε αυτό βιβλία και έργα τέχνης και ως προς τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του αναλύεται στα τεύχη της μελέτης που εγκρίθηκε με τη με αρ.πρωτ. 51823/08.06.2021 και ΑΔΑ: ΨΑΞΒΩ0Ο-7ΡΞ Απόφαση Αντιδημάρχου  Έγκρισης  και θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Α) Ασφάλιση του κτιρίου με τον πάγιο εξοπλισμό του

Β) Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου βιβλίων και έργων τέχνης 

Γ) Ασφάλιση Ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 18.120 €  ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Προμήθεια υγειονομικού υλικού στη ΔΗ.Κ.Ε.Η.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια υγειονομικού υλικού (ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV 33140000-3) για τον περιορισμό του COVID-19 για τις ανάγκες των δομών που υλοποιεί  η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 59/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΡΖΩΟΚ6Ξ-44Χ).

Προμήθεια αναμνηστικών για την προώθηση του Ηρακλείου ως τουριστικός προορισμός (usb, σημειωματάρια, κ.λπ.)

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια αναμνηστικών για την προώθηση του Ηρακλείου ως τουριστικός προορισμός (usb, σημειωματάρια, κ.λπ.)», που θα βαρύνει τον ομότιτλο Κ.Α. 15-6699.014, με CPV: 22462000-6 «Διαφημιστικό υλικό», με προϋπολογισμό 11.600.00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και καλεί οικονομικούς φορείς, σχετικούς με το αντικείμενο, να καταθέσουν κλειστές προσφορές.

Το συνολικό ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αναμνηστικών για την προώθηση του Ηρακλείου ως τουριστικός προορισμός (usb, σημειωματάρια, κ.λπ.)», ανέρχεται στο ποσό των 11.600.00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον ομότιτλο Κ.Α. 15-6699.014, προϋπολογισμού έτους 2021

Oι Προσφορές των υποψηφίων (σε σφραγισμένο φάκελο), γίνονται δεκτές μέχρι και τις 09/06/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ., στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης.

Ο Δήμος Ηρακλείου, διοργανωτής του 5ου Ευρωπαϊκού διαλόγου και συνάντησης εταίρων, του Προγράμματος «Eight Cities Together for Building Our Europe”, Europe for Citizens

Το Συνέδριο που διοργάνωσε ο Δήμος Ηρακλείου την Πέμπτη 27 και Παρασκευή 28 Μαΐου 2021, είναι στο πλαίσιο του Προγράμματος «Eight Cities Together for Building Our Europe – 8C2C4EU». 

Προμήθεια ξυλείας στα πλαίσια διοργάνωσης του Φεστιβάλ Αστικής Οικολογίας που συνδιοργανώνει η ΔH.K.E.H.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια ξυλείας στα πλαίσια διοργάνωσης του Φεστιβάλ Αστικής Οικολογίας που συνδιοργανώνει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος &  Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 55/2021 (ΑΔΑ: 6Ζ7ΩΟΚ6Ξ-ΣΗΛ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προμήθεια χρωμάτων και υλικών στα πλαίσια διοργάνωσης του Φεστιβάλ Αστικής Οικολογίας που συνδιοργανώνει η ΔH.K.E.H.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια χρωμάτων και υλικών στα πλαίσια διοργάνωσης του Φεστιβάλ Αστικής Οικολογίας που συνδιοργανώνει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος &  Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 55/2021 (ΑΔΑ: 6Ζ7ΩΟΚ6Ξ-ΣΗΛ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προμήθεια σταχτοδοχείων τσέπης στα πλαίσια διοργάνωσης του Φεστιβάλ Αστικής Οικολογίας που συνδιοργανώνει η ΔH.K.E.H.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθειασταχτοδοχείων τσέπης στα πλαίσια διοργάνωσης του Φεστιβάλ Αστικής Οικολογίας που συνδιοργανώνει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος &  Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 55/2021 (ΑΔΑ: 6Ζ7ΩΟΚ6Ξ-ΣΗΛ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προμήθεια βιβλίων στα πλαίσια διοργάνωσης του Φεστιβάλ Αστικής Οικολογίας που συνδιοργανώνει η ΔH.K.E.H.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια βιβλιων στα πλαίσια διοργάνωσης του Φεστιβάλ Αστικής Οικολογίας που συνδιοργανώνει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος &  Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 55/2021 (ΑΔΑ: 6Ζ7ΩΟΚ6Ξ-ΣΗΛ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δήλωση Δημάρχου Ηρακλείου Β. Λαμπρινού για την Μάχη της Κρήτης

 

Ογδόντα χρόνια από την Μάχη της Κρήτης, το κορυφαίο γεγονός της σύγχρονης Ιστορίας του τόπου μας και ένα από τα πιο σημαντικά του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

   Η πρώτη αεραποβατική επιχείρηση ευρείας κλίμακας στην πολεμική ιστορία, με τα επίλεκτα τμήματα του Γερμανικού στρατού που είχαν αναλάβει την κατάκτηση της Κρήτης, απέδειξε λανθασμένες τις εκτιμήσεις των Ναζί. Οι εισβολείς, στην επίθεση της 20ής Μαΐου 1941, συνάντησαν παντού σθεναρή αντίσταση. Οι Κρητικοί ανέτρεψαν κάθε στρατηγική πρόβλεψη και προσδοκία της χιτλερικής Γερμανίας, της ισχυρότερης πολεμικής δύναμης του κόσμου, εκείνη την περίοδο. Με πενιχρά υλικά μέσα, χωρίς την απαραίτητη αμυντική οργάνωση για την αντιμετώπιση τόσο ισχυρού αντιπάλου, με την συμβολή, κατά τις πρώτες ημέρες της εισβολής, μόνον ορισμένων Συμμαχικών μονάδων, δίχως την παρουσία των Κρητών στρατιωτών που είχαν συμμετάσχει στα Μέτωπα του Ελληνοϊταλικού Πολέμου και οι οποίοι δεν είχαν ακόμη επιστρέψει στον τόπο μας.

    Η Κρήτη κατακτήθηκε, αλλά το φρόνημα των κατοίκων της δεν υποδουλώθηκε. Ως το τέλος των κατοχικών χρόνων οι Κρητικοί, δεν σταμάτησαν να μάχονται σε πολλές αντιστασιακές ομάδες. Με βαρύτατο τίμημα πάντα: εκτελέσεις, φυλακίσεις, καταναγκαστικά έργα, εγκλεισμούς σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Εντούτοις, παρέμεναν όρθιοι, με την υπερηφάνεια και την πεποίθηση ότι έπραξαν το καθήκον τους υπερασπιζόμενοι αξίες και ιδανικά: την Ελευθερία, την Ανεξαρτησία του τόπου, την Τιμή και την Αξιοπρέπεια.

   Η παλλαϊκή αντίσταση των Κρητών απέναντι στους Γερμανούς εισβολείς, ορίζει το παντοτινό μας Χρέος προς την πατρίδα όταν απειλείται, και αποτελεί διαρκές παράδειγμα για τις νεότερες γενιές του τόπου μας.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την υπηρεσία 'Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την υπηρεσία "Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων μέχρι και την 20/5/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

Συντήρηση και επισκευή δικτύων άρδευσης

Με την παρούσα μελέτη  προβλέπεται η εκτέλεση διαφόρων – ανεξάρτητων μεταξύ τους εργασιών επισκευής και αποκατάστασης βλαβών υδροαρδευτικών και αρδευτικών αγωγών από οποιοδήποτε υλικό, που θα εκτελούνται σποραδικά και ανήκουν στο Δήμο Ηρακλείου μετά από εντολή της υπηρεσίας, όταν το συνεργείο του Δήμου, λόγω έλλειψης προσωπικού αδυνατεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες επισκευής των αντίστοιχων δικτύων

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου Ηρακλείου.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «εξαρτημάτων για την αποκατάσταση λειτουργίας γεωθερμικής αντλίας θερμότητας»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την «Προμήθεια εξαρτημάτων για την αποκατάσταση λειτουργίας γεωθερμικής αντλίας θερμότητας.», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.950,00€ (πλέον του ΦΠΑ 24%), για τις ανάγκες του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 10/05/2021 και ώρα 14:00, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

Παροχή υπηρεσιών τακτικού διαχειριστικού ελέγχου από ορκωτούς λογιστές για το Οικονομικό Έτος 2020 της ΔΗΚΕΗ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε δύο ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της επιχείρησης για την διαχειριστική περίοδο 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 261 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ). Η επιλογή των ορκωτών ελεγκτών θα διενεργηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016,

Επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών των υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων άρδευσης

 

Αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 225, παρ. 2 του ν. 4412/2016, είναι η επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή και συντήρηση των αντλητικών συγκροτημάτων των γεωτρήσεων και γενικότερα των εγκαταστάσεων άρδευσης  του Δήμου Ηρακλείου καθώς και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που σχετίζεται με την λειτουργία τους, και η παροχή όλων των παρακολουθηματικών υπηρεσιών της προμήθειας.

Συγκεκριμένα η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει :

α. Τις εργασίες επισκευής – συντήρησης των υφιστάμενων αντλητικών συγκροτημάτων σε εξειδικευμένο συνεργείο.

β. Την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή των υφιστάμενων αντλητικών συγκροτημάτων καθώς και κάθε ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και υλικών που σχετίζεται με την καλή λειτουργία ή αναβάθμισή τους.

γ. Την διενέργεια ελέγχου – δοκιμής των υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων σε ειδικά διαμορφωμένο δοκιμαστήριο.

δ. Την προμήθεια νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εφόσον η επισκευή του υφιστάμενου κριθεί από την υπηρεσία τεχνοοικονομικά ασύμφορη.

στ. Τον έλεγχο λειτουργίας των εγκαταστάσεων άρδευσης και την προληπτική συντήρηση του ηλεκτρολογικού υλικού – εξοπλισμού εφόσον κριθεί απαραίτητο από την υπηρεσία του δήμου μας.

2η μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τo έργο «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων πρανών α) στην περιοχή του οικισμού του Αγ.Βλάση και β) στην οδό Κωνσταντίνου Αστρινάκη»

2η μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για το έργο "Αντιμετώπιση κατολισθήσεων πρανών α) στην περιοχή του οικισμού του Αγ. Βλάση και β) στην οδό Κωνσταντίνου Αστρινάκη" για τις 21 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00πμ

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 6 Απριλίου 2021

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 6 Απριλίου 2021 και ώρα 13.00 μμ., σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 5/Α΄/11-3-2020) και την υπ΄αριθ.40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία περιέχονται στο παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου της 5-4-2021

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση   με τηλεδιάσκεψη  την  Δευτέρα    05    Απριλίου    2021 και  ώρα 17:55 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, το άρθρο 1 ΚΥΑ 429/12-3-2020 ( ΦΕΚ 850Β/13-3-2020), καθώς και την υπ. αριθμ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 http://idomeneas.heraklion.gr/files/ds/prosklisi%20ds%2005-04-2021.pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης για την προμήθεια εκτύπωσης βιβλίων

Ο Δήμος Ηρακλείου-Βικελαία Βιβλιοθήκη ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια εκτύπωσης βιβλίων με τίτλο: α) Περιοδικό Παλίμψηστον έτους 2021, τχ. 38, β) Πρακτικά συνεδρίου «Άγνωστες πτυχές του κρητικού Πολέμου 1645-1669», γ) Ανδρέας Λενακάκης: Θησαυρός κρητικών στερεότυπων εκφράσεων: Ιδιωματισμοί στην κρητική διάλεκτο, δ) Ημερολόγιο 2022, ε) Συμπληρωματικός κατάλογος εκδόσεων, συνολικού κόστους 23.977,60 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Οι συμμετέχοντες για τη Λαϊκή Αγορά του Σαββάτου 13/03/2021 στην περιοχή των Πατελών

Αποστολή στοιχείων συμμετεχόντων για τη Λαϊκή Αγορά του Σαββάτου 13/03/2021 στο οικόπεδο Λυδάκη, στην περιοχή «Πατέλες», σύμφωνα με το Άρθρο 1, της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1α/Γ.Π.οικ.: 14453/2021 (ΦΕΚ 895/Β’/06-03-2021).

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις παρεμβάσεων σε τμήματα του οδικού δικτύου της πόλης Ηρακλείου»

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις παρεμβάσεων σε τμήματα του οδικού δικτύου της πόλης Ηρακλείου» την Πέμπτη 18-3-2021 και ώρα 10:00π.μ. σύμφωνα με την 121/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηρακλείου.

Επισυνάπτεται η Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής:


Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου Κρήτης»

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, κατά τα προβλεπόμενα στο Ν.4412/2016,  για το σύνολο των  παραδοτέων της υπηρεσίας: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ της ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των  43.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας. Η κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο της υπηρεσίας.    Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στο  Δήμο  Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202, στις  31/03/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ.

Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τη 'Μελέτη για έργο βιοκλιματικής διαμόρφωσης περιοχής Μεσαμπελιών και Κορώνη Μαγαρά'

Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για την "Μελέτη για έργο βιοκλιματικής διαμόρφωσης περιοχής Μεσαμπελιών και Κορώνη Μαγαρά¨στις 26 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου της 01-03-2021

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση   με τηλεδιάσκεψη  την  Δευτέρα  01  Μαρτίου    2021 και  ώρα 17:55 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, το άρθρο 1 ΚΥΑ 429/12-3-2020 ( ΦΕΚ 850Β/13-3-2020), καθώς και την υπ. αριθμ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

http://idomeneas.heraklion.gr/files/ds/prosklisi%20ds%2001-03-2021.pdf

1η Ανακοίνωση για την 'Μελέτη για το έργο βιοκλιματικής διαμόρφωσης περιοχής Μεσσαμπελιών και Κορώνη Μαγαρά'

1η Ανακοίνωση που αφορά στην μετάθεση της ημεερομηνίας αποσφράγισης για την "Μελέτη για το έργο βιοκλιματικής διαμόρφωσης περιοχής Μεσσαμπελιών και Κορώνη Μαγαρά"

Eπαναπροκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου 'Ενίσχυση κτιρίου πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας'

Ο Δήμος Ηρακλείου επαναπροκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την εκτέλεση του έργου "Ενίσχυση κτιρίου πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας" με προυπολογισμό 2.703.200,00 με ΦΠΑ.

2η Ανακοίνωση για την 'Μελέτη βελτίωσης προσβασιμότητας στην εκτός των τειχών περιοχή'

2η Ανακοίνωση που αφορά στην μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης της "Μελέτης βελτίωσης προσβασιμότητας στην εκτός των τειχών περιοχή"

3η Ανακοίνωση για την 'Συμφωνία-πλαίσιο εκπόνησης μελετών κτηριακών έργων σχολικής ή προσχολικής αγωγής'

3η Ανακοίνωση για την μετάθεση αποσφράγισης του διαγωγισμο για την "Συμφωνία-πλαίσιο εκπόνησης μελετών κτηριακών έργων σχολικής ή προσχολικής αγωγής"

1η Ανακοίνωση για την 'Μελέτη βελτίωσης προσβασιμότητας στην εντός τειχών περιοχή'

1η Ανακοίνωση με διευκρινήσεις για την "Μελέτη βελτίωσης προσβασιμότητας στην εντός των τειχών περιοχή"

Διενέργεια κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ για την επιτροπή διαγωνισμού του έργου «Υπαίθρια διαμόρφωση δημοτικού ακινήτου στο δημοτικό διαμέρισμα Αλικαρνασσού»'

Διενέργεια κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ για την επιτροπή διαγωνισμού του έργου «Υπαίθρια διαμόρφωση δημοτικού ακινήτου στο δημοτικό διαμέρισμα Αλικαρνασσού»

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου«Ενίσχυση κτιρίου πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας'

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου θα προβεί σε δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών Επιτοπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβασεων (ΜΗΜΕΔ) 

1η Ανακοίνωση για την 'Συμφωνία-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών κτηριακών έργων σχολικής ή προσχολικής αγωγής'

1η Ανακοίνωση για τη "Συμφωνια-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών κτηριακών έργων σχολικής ή προσχολικής αγωγής"

3η Ανακοίνωση για το έργο 'Αντιμετώπιση κατολισθήσεων πρανών α) στην περιοχή του οικισμού Αγ. Βλάση και β) στην οδό Κωνσταντίνου Αστρινάκη'

3η Ανακοίνωση για την αποσφράγιση των προσφορών του έργου "Αντιμετώπιση κατολισθήσεων πρανών α) στην περιοχή του οικισμού Αγ. Βλάση και β) στην οδό Κωνσταντίνου Αστρινάκη"

Λίστα συμμετεχόντων για τη Λαϊκή Αγορά της Παρασκευής 15/01/2021 στην περιοχή της Θερίσου (Πετρακογιώργη)

Αποστολή στοιχείων συμμετεχόντων για τη Λαϊκή Αγορά της Παρασκευής 15/01/2021 στην περιοχή της Θερίσου (Πετρακογιώργη), σύμφωνα με το Άρθρο 1, της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1α/Γ.Π.οικ.: 1293/08-01-2021 (ΦΕΚ 30,Τεύχος Β’).

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο 'Μελέτη για έργο βιοκλιματικής διαμόρφωσης περιοχή Μεσαμπελιών και Κορώνη Μαγαρα'

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "Μελέτη για έργο βιοκλιματικής διαμόρφωσης περιοχής Μεσσαμπελιών και Κορώνη Μαγαρά", προεκτιμώμενης αμοιβής 227.230,90€ (χωρίς ΦΠΑ).

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο 'Μελέτη βελτίωσης προσβασιμότητας στην εντός των τειχών περιοχή'

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "Μελέτη βελτίωσης προσβασιμότητας στην εντός των τειχών περιοχή", προεκτιμώμενης αμοιβής 361.232,70€ (χωρίς ΦΠΑ).

Ανάρτηση Αναμορφωμένου Πίνακα Κατάταξης με αρ. πρωτ.2296/13-1-2021 για τη θέση ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών της ΣΟΧ2/2020 σύμφωνα με την με αρ. 23/8-1-2021 απόφαση ΑΣΕΠ .

Ανάρτηση  Αναμορφωμένου Πίνακα Κατάταξης με αρ. πρωτ.2296/13-1-2021   για τη θέση ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών   της ΣΟΧ2/2020 σύμφωνα με την με αρ. 23/8-1-2021 απόφαση ΑΣΕΠ .

Ανακοίνωση με αρ. πρωτ.2289/13-1-2021 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικά δεκαοκτώ ατόμων (18), χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει την  πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  συνολικά  δεκαοκτώ ατόμων (18), χρονικής  διάρκειας  τεσσάρων  (4)  μηνών, Κατηγορίας  ΠΕ Πολιτικών  Μηχανικών  δύο (2),ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού ένα (1), ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, δύο (2), ΔΕ Διοικητικών   τέσσερεις (4) και ΥΕ Εργατών εννέα (9), για την κάλυψη  κατεπειγουσών  αναγκών  της Διεύθυνσης  Συντήρησης, και Αυτεπιστασίας,  για την αντιμετώπιση  της  ανάγκης  περιορισμού  της  διασποράς  του  Κορωνοιού COVID 19.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από  14 Ιανουαρίου 2021 έως και 18 Ιανουαρίου 2021 να συμπληρώσουν την σχετική  αίτηση,  και να την αποστείλουν  μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail : kdp@heraklion.gr.

1η Ανακοίνωση για το έργο «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων πρανών α) στην περιοχή του οικισμού Αγ. Βλάσση και β) στην οδό Κωνσταντίνου Αστρινάκη»

Eνημέρωση για την αποσφράγιση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου "Αντιμετώπιση κατολισθήσεων πρανών α) στην περιοχή του οικισμού Αγίου Βλάση και β) στην οδό Κωνσταντίνου Αστρινάκη"

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE