inner image

Η απάντηση του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού στην επιστολή παρατάξεων της Αντιπολίτευσης για την σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Ηράκλειο Α.Ε.»

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

             ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ηράκλειο 05-08-2021        

 

 

Η απάντηση του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού στην επιστολή παρατάξεων της Αντιπολίτευσης για την σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Ηράκλειο Α.Ε.»

 

 

Με αφορμή την προσφυγή  πέντε παρατάξεων της Αντιπολίτευσης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση καθώς και την σχετική επιστολή που είδε το φως της δημοσιότητας αναφορικά με την σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Ηράκλειο Α.Ε.» από τον Δήμο Ηρακλείου, οφείλω ως εισηγητής του θέματος να επισημάνω ορισμένα ζητήματα. Διότι οι πολιτικές διαφωνίες είναι χρήσιμες και θεμιτές και πολλές φορές παράγουν και ουσιαστικά αποτελέσματα. Η παραποίηση της πραγματικότητας όμως, όπως αυτή  επιχειρείται από τις πέντε παρατάξεις που υπογράφουν την προσφυγή, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.  

Πρέπει να καταστεί απολύτως ξεκάθαρο ότι η Δημοτική Αρχή  αφού εξάντλησε κάθε περιθώριο συνεννόησης με τις παρατάξεις της Αντιπολίτευσης, έκανε χρήση του νόμου όπως δικαιούται για να συστήσει έναν νέο Αναπτυξιακό Οργανισμό, ο οποίος θα λειτουργήσει συμπληρωματικά και βοηθητικά στις καταπονημένες λόγω υποστελέχωσης  Υπηρεσίες του Δήμου. Το ίδιο ακριβώς έχουν πράξει δεκάδες Δήμοι αλλά και Περιφέρειες σε ολόκληρη την Ελλάδα (και η Περιφέρεια Κρήτης, μεταξύ άλλων).

Με πιο απλά λόγια, δεκάδες Δήμοι και Περιφέρειες έκριναν ότι η σύσταση ενός Αναπτυξιακού Οργανισμού θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια τους  για να προσφέρουν περισσότερα στους πολίτες. 

Άρα, η προσπάθεια να παρουσιαστεί η σύσταση αυτού του οργανισμού σαν κάτι πρωτοφανές και σχεδόν «σκοτεινό» δεν έχει λογική.

Θα κατανοούσα παρόμοιες αντιδράσεις, ίσως και μεγαλύτερης έντασης αν πράτταμε το ακριβώς αντίθετο: δηλαδή, αν ΔΕΝ αξιοποιούσαμε το νόμο και αφήναμε χωρίς τα απαιτούμενα εργαλεία τόσο την παρούσα όσο και τις επόμενες δημοτικές αρχές.

Επί της ουσίας λοιπόν, η συγκεκριμένη αντίδραση, δεν χαρακτηρίζει τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής. Αυτές είναι διαφανείς, σύννομες και πάντα προς όφελος του Δήμου και των δημοτών, από τους οποίους και θα κριθούν. Η αντίδραση είναι κυρίως χαρακτηριστική της αγωνίας των παρατάξεων της Αντιπολίτευσης να καταγγείλουν το νόμο συνολικά και να πλήξουν την Δημοτική Αρχή.

Αγωνία εν μέρει κατανοητή.  Αυτό που δεν κατανοούμε και δεν θα επιτρέψουμε είναι να  μην έχουμε ένα ισχυρό Δήμο ο οποίος να αξιοποιεί όλες τις παρεχόμενες δυνατότητες και όλα τα διαθέσιμα εργαλεία προκειμένου να παράγει το μέγιστο δυνατό έργο για τους δημότες του.

 

Παρακάτω παραθέτω συνοπτικά ορισμένες από τις ανακρίβειες («μύθοι») που υπάρχουν στο κείμενο της προσφυγής των πέντε παρατάξεων.

 

Τέσσερις  μύθοι και τέσσερις αλήθειες

 

Μύθος 1ος:  Είναι μη νόμιμο, αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή τη σύσταση του αναπτυξιακού οργανισμού

Αλήθεια 1η:  Με το νόμο 4811/2021 στο Άρθρο 55 ορίζεται η Οικονομική Επιτροπή των Δήμων ως αρμόδιο συλλογικό όργανο για την λήψη απόφασης για την ίδρυση ή συμμετοχή του δήμου σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η δική μας αντίληψη είναι ότι η εφαρμογή των νόμων είναι μονόδρομος σε μια ευνομούμενη πολιτεία και κοινωνία. Μονόδρομος επίσης είναι η διεκδίκηση της αλλαγής των νόμων, εφόσον κάποιοι θεωρούν ότι πλήττουν την αυτοδιοίκηση. Μέσω όμως των θεσμικών οργάνων και μονοπατιών συμβατών με την δημοκρατία που όλοι σεβόμαστε, προασπιζόμαστε και υπηρετούμε.

 

Μύθος 2ος : Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός καταργεί το ΑΣΕΠ και οδηγεί σε προσλήψεις ημετέρων και ταυτόχρονα οδηγεί στην αδιαφάνεια.

Αλήθεια 2η : Η νομοθεσία ορίζει ρητά ότι το τακτικό προσωπικό που θα στελεχώσει τον Αναπτυξιακό Οργανισμό προσλαμβάνεται μέσω ΑΣΕΠ. Παράλληλα όλες οι ενέργειες του Αναπτυξιακού Οργανισμού σχετικά με συμβάσεις και αναθέσεις υπάγονται κανονικά στον 4412/2016 και μάλιστα με αναδρομική διάταξη.  Το παραπάνω νομικό πλαίσιο διασφαλίζει τόσο την νομιμότητα όσο και την διαφάνεια της λειτουργίας του Οργανισμού, όπως ακριβώς πρέπει.

 

Μύθος 3ος: Τα στελέχη του οργανισμού είναι ακριβοπληρωμένα, προκαλούν ανέργους και θίγουν υπάλληλους του Δήμου.

Αλήθεια 3η: Όλοι μισθοί που προϋπολογίζονται είναι από το ενιαίο μισθολόγιο με την παραδοχή ότι ο κάθε υπάλληλος πέρα από την εκπαιδευτική βαθμίδας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), έχει 10ετη προϋπηρεσία και ένα τέκνο. Σε κάθε περίπτωση ο τελικός μισθός θα προκύπτει σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο αλλά και τα πραγματικά επαγγελματικά προσόντα του εργαζομένου.

 

Μύθος 4ος : Η Δημοτική Αρχή αρνήθηκε τον διάλογο με τις παρατάξεις της Αντιπολίτευσης.

Αλήθεια 4η : Έγιναν αρκετές προσπάθειες συνεννόησης με τις παρατάξεις της Αντιπολίτευσης και επί μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς αποτέλεσμα.  Τελευταία προσπάθεια ήταν πρόσκληση προς τους επικεφαλής σε συνάντηση για ενημέρωση και συζήτηση πριν την ψήφιση του Οργανισμού. Οι παρατάξεις που προσήλθαν ήταν μόνο η «Λαϊκή Συσπείρωση» και η «Ηράκλεια Πρωτοβουλία». Επισημαίνω επίσης ότι ζητήθηκε από παρατάξεις της Αντιπολίτευσης να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και αρνήθηκαν. Δικαίωμά τους ασφαλώς. Ωστόσο το να διαμαρτύρονται σήμερα για τον αποκλεισμό τους ακούγεται τουλάχιστον προκλητικό.

 

Εν κατακλείδι, ο Δήμος Ηρακλείου, ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες, προχώρησε στην σύσταση ενός Αναπτυξιακού Οργανισμού, όπως έκαναν Δήμοι σε ολόκληρη την Ελλάδα, με αποκλειστικό σκοπό να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που του δίνει ο νομοθέτης για να συνδράμει τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες του και να παράξει όσο το δυνατόν περισσότερο έργο για την πόλη και τους κατοίκους της.

Όσοι βρίσκονται απέναντι σε αυτό το εγχείρημα, χρησιμοποιώντας ανακρίβειες και αβάσιμες αιτιάσεις, επί της ουσίας βρίσκονται απέναντι στους δημότες του Ηρακλείου.

 

Γιώργος Σισαμάκης

Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού.

 

Γιώργος Σισαμάκης

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE