inner image

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Σωλήνων και Εξαρτημάτων Άρδευσης Πρασίνου

   Ο Δήμος  Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ Κ.Χ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας Κομποστοποιητών

Ο Δήμος  Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης ΑΠΟΦΕΥΚΤΕΑ ΚΑΙ ΜΗ ΤΡΟΦΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ » και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές προσφορές 

Υπηρεσίες Φύλαξης των ανοικτών και κλειστών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Π.ΣΚ.Η.).

 

Αξιότιμοι κυρίες / κύριοι, Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας για «Υπηρεσίες Φύλαξης των ανοικτών και κλειστών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Π.ΣΚ.Η.)», όπως παρουσιάζεται στην αναλυτική διακήρυξη και στο έγγραφο Τεχνικών Προδιαγραφών για το συγκεκριμένο διαγωνισμό.
Η αναλυτική διακήρυξη και οι Τεχνικές Προδιαγραφές θα διατίθενται από τα γραφεία της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ www.deptah.gr και του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr. Πληροφορίες στα τηλ. 2810-241950 και 2810-229618 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Υποβολή μέχρι την Τετάρτη 17.07.2019 και ώρα 14:30 στην οποία συμπεριλαμβάνεται και δια του ταχυδρομείου υποβολή δικαιολογητικών με την ένδειξη «Υπηρεσίες Φύλαξης των ανοικτών και κλειστών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Π.Σ.Κ.Η.)».
Η  έγκαιρη υποβολή αποδεικνύεται από το βιβλίο πρωτοκόλλου της ΔΕΠΤΑΗ  Α.Ε. Ο.Τ.Α. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18.07.2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην έδρα της επιχείρησης.
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος. 
Σε διαφορετικό φάκελο  επίσης  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται, υπεύθυνη δήλωση του αρθ. Ν 1553/86 στην οποία και θα δηλώνει, ότι είναι ενήμερος με την συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνεί με τους όρους της μελέτης.
Με τιμή,
Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ
Καπετανάκης Μηνάς

Αξιότιμοι κυρίες / κύριοι, Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας για «Υπηρεσίες Φύλαξης των ανοικτών και κλειστών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Π.ΣΚ.Η.)», όπως παρουσιάζεται στην αναλυτική διακήρυξη και στο έγγραφο Τεχνικών Προδιαγραφών για το συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Η αναλυτική διακήρυξη και οι Τεχνικές Προδιαγραφές θα διατίθενται από τα γραφεία της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ www.deptah.gr και του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr.
Πληροφορίες στα τηλ. 2810-241950 και 2810-229618 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Υποβολή μέχρι την Τετάρτη 17.07.2019 και ώρα 14:30 στην οποία συμπεριλαμβάνεται και δια του ταχυδρομείου υποβολή δικαιολογητικών με την ένδειξη «Υπηρεσίες Φύλαξης των ανοικτών και κλειστών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Π.Σ.Κ.Η.)».

Η  έγκαιρη υποβολή αποδεικνύεται από το βιβλίο πρωτοκόλλου της ΔΕΠΤΑΗ  Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18.07.2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην έδρα της επιχείρησης.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος. 

Σε διαφορετικό φάκελο  επίσης  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται, υπεύθυνη δήλωση του αρθ. Ν 1553/86 στην οποία και θα δηλώνει, ότι είναι ενήμερος με την συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνεί με τους όρους της μελέτης.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Καπετανάκης Μηνάς

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για αποθήκευση μεταφορά και διαχείριση μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων

Ο Δήμος  Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την 

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές προσφορές

«Ματαίωση - Ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Παγκρήτιου Σταδίου»

 

«Σας γνωρίζουμε ότι:
Η Οικονομική Eπιτροπή με την 314/2019 απόφασή της, ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον τρόπο διενέργειας της προμήθειας και τους όρους του διαγωνισμού για την «Προμήθεια δικτυακού
εξοπλισμού για τις ανάγκες του Παγκρήτιου Σταδίου».
Η περιληπτική διακήρυξη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου , στην εφημερίδα ΠΑΤΡΙΔΑ με αρ. Πρωτ. 59118/20-06-2019 ) και στο ΚΗΜΔΣ.
Ο διαγωνισμός ορίστηκε να διεξαχθεί στις 02/07/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
Σας ενημερώνουμε ότι, ο μελετητής Κουτεντάκης Εμμανουήλ αφού διαπίστωσε ότι οι τεχνικές
προδιαγραφές που ψηφίστηκαν με την ανωτέρω απόφαση δεν ήταν σαφείς αφού εκ παραδρομής δεν
μπήκαν τα φύλλα συμμόρφωσης με συνέπεια η τεχνική περιγραφή των ειδών στην οποία υπήρχαν μόνο τα βασικά χαρακτηριστικά τους, να δημιουργεί πρόβλημα στους συμμετέχοντες, (τέθηκαν πολλά ερωτήματα διευκρινήσεων για τα χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών), προτείνει την ακύρωση – ματαίωση του παραπάνω διαγωνισμού και την επανάληψή του με νέους όρους, μετά την έγκριση των επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών

«Σας γνωρίζουμε ότι:

Η Οικονομική Eπιτροπή με την 314/2019 απόφασή της, ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον τρόπο διενέργειας της προμήθειας και τους όρους του διαγωνισμού για την «Προμήθεια δικτυακού

εξοπλισμού για τις ανάγκες του Παγκρήτιου Σταδίου».

Η περιληπτική διακήρυξη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου , στην εφημερίδα ΠΑΤΡΙΔΑ με αρ. Πρωτ. 59118/20-06-2019 ) και στο ΚΗΜΔΣ.

Ο διαγωνισμός ορίστηκε να διεξαχθεί στις 02/07/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Σας ενημερώνουμε ότι, ο μελετητής Κουτεντάκης Εμμανουήλ αφού διαπίστωσε ότι οι τεχνικές

προδιαγραφές που ψηφίστηκαν με την ανωτέρω απόφαση δεν ήταν σαφείς αφού εκ παραδρομής δεν

μπήκαν τα φύλλα συμμόρφωσης με συνέπεια η τεχνική περιγραφή των ειδών στην οποία υπήρχαν μόνο τα βασικά χαρακτηριστικά τους, να δημιουργεί πρόβλημα στους συμμετέχοντες, (τέθηκαν πολλά ερωτήματα διευκρινήσεων για τα χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών), προτείνει την ακύρωση – ματαίωση του παραπάνω διαγωνισμού και την επανάληψή του με νέους όρους, μετά την έγκριση των επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών

 

«Ματαίωση - Ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια UPS Διαφόρων KVA για τον εξοπλισμό του Παγκρήτιου σταδίου».

 

«Σας γνωρίζουμε ότι:
Η Οικονομική Επιτροπή με την 313/2019 απόφασή της, ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον τρόπο διενέργειας της προμήθειας και τους όρους του διαγωνισμού για την «Προμήθεια UPS Διαφόρων KVA 3 για τον εξοπλισμό του Παγκρήτιου σταδίου».
Η περιληπτική διακήρυξη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου, στην εφημερίδα ΠΑΤΡΙΔΑ με αρ. Πρωτ. 59123/20-06-2019 ) και στο ΚΗΜΔΣ.
Ο διαγωνισμός ορίστηκε να διεξαχθεί στις 02/07/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Σας ενημερώνουμε ότι, ο μελετητής Κουτεντάκης Εμμανουήλ αφού διαπίστωσε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές που ψηφίστηκαν με την ανωτέρω απόφαση δεν ήταν σαφείς αφού εκ παραδρομής δεν
μπήκαν τα φύλλα συμμόρφωσης με συνέπεια η τεχνική περιγραφή των ειδών στην οποία υπήρχαν μόνο τα βασικά χαρακτηριστικά τους, να δημιουργεί πρόβλημα στους συμμετέχοντες, (τέθηκαν πολλά ερωτήματα διευκρινήσεων για τα χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών), προτείνει την ακύρωση – ματαίωση του παραπάνω διαγωνισμού και την επανάληψή του με νέους όρους, μετά την έγκριση των επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών

«Σας γνωρίζουμε ότι:

Η Οικονομική Επιτροπή με την 313/2019 απόφασή της, ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον τρόπο διενέργειας της προμήθειας και τους όρους του διαγωνισμού για την «Προμήθεια UPS Διαφόρων KVA 3 για τον εξοπλισμό του Παγκρήτιου σταδίου».

Η περιληπτική διακήρυξη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου, στην εφημερίδα ΠΑΤΡΙΔΑ με αρ. Πρωτ. 59123/20-06-2019 ) και στο ΚΗΜΔΣ.

Ο διαγωνισμός ορίστηκε να διεξαχθεί στις 02/07/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Σας ενημερώνουμε ότι, ο μελετητής Κουτεντάκης Εμμανουήλ αφού διαπίστωσε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές που ψηφίστηκαν με την ανωτέρω απόφαση δεν ήταν σαφείς αφού εκ παραδρομής δεν

μπήκαν τα φύλλα συμμόρφωσης με συνέπεια η τεχνική περιγραφή των ειδών στην οποία υπήρχαν μόνο τα βασικά χαρακτηριστικά τους, να δημιουργεί πρόβλημα στους συμμετέχοντες, (τέθηκαν πολλά ερωτήματα διευκρινήσεων για τα χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών), προτείνει την ακύρωση – ματαίωση του παραπάνω διαγωνισμού και την επανάληψή του με νέους όρους, μετά την έγκριση των επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών

 

Συντήρηση Δημοτικων Θεάτρων (Ν)

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει  ότι την 10/07/2019 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 έως και 10:30 π.μ. ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου, οδός Διονυσίου 13α Νέα Αλικαρνασσό, θα διεξαχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την: «Προμήθεια χρωμάτων, ξυλείας, καθισμάτων & διαφόρων αναλώσιμων υλικών», για το έργο αυτεπιστασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ (Ν)», προϋπολογισμού 74.399,97 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων, παιδικών χαρών & Ενετικών τειχών (με αυτεπιστασία)

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει  ότι την 11/07/2019 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 έως και 10:30 π.μ. ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου, οδός Διονυσίου 13α Νέα Αλικαρνασσό, θα διεξαχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την: «Προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων υλικών», για το έργο αυτεπιστασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ (με αυτεπιστασία)», προϋπολογισμού 74.398,46 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ανακαίνιση αίθουσας Μ. Καρέλλη

Ο Δήμος Ηρακλείου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Μ. ΚΑΡΕΛΛΗ, με προϋπολογισμό 74.400,00 €.

«Υπηρεσία : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ-ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ »

Αφορά την Υπηρεσία : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ-ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ των ΚΕΠΑ του ΔΟΠΦΜΑΗ,  υπηρεσία απαραίτητη για την υγεία των παιδιών των παιδικών σταθμών.

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το έργο 'Βελτίωση διαδρομών προσβασιμότητας ΑμεΑ εντός πόλεως'

Ύστερα από ερώτημα που έχει τεθεί στην Υπηρεσία μας και προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, σας γνωρίζουμε ότι έχει γίνει ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Προκήρυξης εξαιτίας σφάλματος που υπήρχε σε αυτήν και συγκεκριμένα στο παλιό άρθρο 18 που αναφερόταν σε  ηλεκτρονική αποσφράγιση.

 

Σας ενημερώνουμε εκ νέου, όπως αναφέρεται και στην Διακήρυξη, ότι ο Διαγωνισμός θα είναι  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ, θα διεξαχθεί στις 9 Ιουλίου 2019 ενώπιον αρμόδιας επιτροπής στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Μελετών, στη Νέα Αλικαρνασσό. 

Παροχή μικρογευμάτων για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών για τις επικείμενες εκλογές της 7ης Ιουλίου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την παροχή μικρογευμάτων για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών για τις επικείμενες εκλογές της 7ης Ιουλίου  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Συνοπτικός Διαγωνισμός του Έργου «Βελτίωση διαδρομών προσβασιμότητας ΑμεΑ εντός πόλεως»

 

Ράμπες στα πεζοδρόμια

 

Ο Δήμος Ηρακλείου διακηρύττει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: "Βελτίωση διαδρομών προσβασιμότητας ΑμεΑ εντός πόλεως" με προϋπολογισμό 73.780 € (με ΦΠΑ).

Τα τεύχη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr) και ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Μελετών στις 9 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00πμ.(λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.

Πληροφορίες δίδονται στην ΔΤΕ του Δήμου Ηρακλείου κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες έως τις 5 Ιουλίου 2019, τηλ. επικοινωνίας 2813409825, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κα Καραγιαννάκη.

Κλήρωση Επιτροπής Διαγωνισμού μέσω ΜηΜΕΔ για την μελέτη με τίτλο «Μελέτη Ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Ηρακλείου, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού μελέτης της παρ.9 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για καθαρισμό όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (ΠΣΚΗ)

 

Η ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει τη συλλογή προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 118 Ν.4412/2016 για «Καθαρισμό όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του
(Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (ΠΣΚΗ)», με συχνότητα 2 φορές το μήνα, με κριτήριο
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Η ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει τη συλλογή προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 Ν.4412/2016 για «Καθαρισμό όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του (Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (ΠΣΚΗ)», με συχνότητα 2 φορές το μήνα, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ (πλέον ΦΠΑ) από πιστώσεις του λογαριασμού 64 του προϋπολογισμού του 2019. .

Η διαδικασία θα γίνει με συλλογή προσφορών και κριτήριο ανάθεσης θα είναι η συμφερότερη προς την επιχείρηση προσφορά.

Η Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφορών θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ www.deptah.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr ή μπορείτε να παραλάβετε αντίγραφο από τα γραφεία της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (Πλαστήρα και Ρωμανού, ΠΣΚΗ, κτίριο Ε, 1 ος οροφος, τμήμα πρωτοκόλλου) Ισχύουσες διατάξεις:

1. Άρθρο 118 του Ν.4412/2016

2. Ν.3863/2010

3. Απόφαση 2 του Πρακτικού 251/ 11.06.2019 Δ.Σ. ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ.

4. Όροι της παρούσας πρόσκλησης

 

Χρόνος και τόπος κατάθεσης Προσφορών:

Οι Προσφορές γίνονται δεκτές έως και την Δευτέρα 01.07.2019 και ώρα 14:30 (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο πρωτόκολλο της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ Πλαστήρα και Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, κτίριο Ε) Τ.Κ. 71201, 1 ος όροφος, Τμήμα Πρωτοκόλλου, τηλ. 2810241950, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Σύνταξη προσφορών:

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΣ: ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΣΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΠΣΚΗ) ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 Ν.4412/2016, ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 20.000,00 ΕΥΡΩ (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)»

Παροχή Διευκρινήσεων:

​κα Χαριτάκη Μαρία, τηλ.: 2810241950

 

Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Παγκρητίου Σταδίου

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά είδος, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 37.991,12 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Παγκρητίου Σταδίου.

Προμήθεια υλικών για την κατασκευή και συντήρηση τάφων τριετούς χρήσης και οστεοφύλαξης Δημοτικών Κοιμητηρίων

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-229207  Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος, για την «Προμήθεια υλικών για την κατασκευή και συντήρηση τάφων τριετούς χρήσης και οστεοφύλαξης Δημοτικών Κοιμητηρίων».

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι  38.111,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Προμήθεια φυτών για φύτευση Κοινοχρήστων Χώρων Πρασίνου

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-229207  Τ.Κ. 71202   προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος, για την «Προμήθεια φυτών για φύτευση Κοινοχρήστων Χώρων  Πρασίνου». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι  67.799,77 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Περίληψη Διακήρυξης Προμήθειας UPS Διαφόρων KVA για τον εξοπλισμό του Παγκρήτιου σταδίου

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-229207  Τ.Κ. 71202   προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος, για την «Προμήθεια UPS Διαφόρων KVA για τον εξοπλισμό  του Παγκρήτιου σταδίου» Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι  74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Ηρακλείου, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι προκηρύσσει διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού Πληροφορικής. Το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 5.778,40 €    αναλύεται  ως εξής  καθαρό ποσό: 4.660,00 € + 1.118,40 € (ΦΠΑ 24%) = 5.778,40 €.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 20/06/2019  ημέρα Πέμπτη  ώρα 14:00  στο Πρωτόκολλο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (ώρα έναρξης του διαγωνισμού 14:30) στην διεύθυνση Σπύρου Μουστακλή 25, Περιοχή Λίντο,   Τ.Κ.  71305 και πληροφορίες δίνονται από το τμήμα γραμματείας  τηλ.  2810  264565 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: http://aahaeota.gr/node/939

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο Συστημάτων Προτεραιότητας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια για δύο (2) Συστημάτων Προτεραιότητας για τις υπηρεσίες: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου (Παράρτημα ΡΟΜΑ – Κέντρο Μεταναστών) & ΚΕΠ (0006) της Δ/νσης ΚΕΠ επί της οδού Ανδρόγεω του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, συνολικού προϋπολογισμού 9.895,20€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24%.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγίου Τίτου 1 υπόψη Τμήματος Πληροφορικής.

Προμήθειες αθλητικών ειδών

Η παρούσα προμήθεια  αφορά : Προμήθειες αθλητικών ειδών 

 για τις δραστηριότητες του  Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η, για τα τουρνουά που ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ

 είναι συνδιοργανωτής. Η προμήθεια θα διανεμηθεί σε συμμετέχοντες καθώς και σε

προσωπικό που βοηθούν στην εκτέλεση της κάθε διοργάνωσης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση ειδών σκίασης

 Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια  και τοποθέτηση ειδών σκίασης (Τέντες, Ρόλερ, Κουρτινόβεργες κλπ) στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τροφίμων για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών

 Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια  Τροφίμων για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών στο Δήμου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Υπηρεσία : Έξοδα μεταφοράς προσώπων για τη διοργάνωση : « ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΜΟΧΟΣ-ΜΑΛΙΑ»

Η Υπηρεσία : Έξοδα μεταφοράς προσώπων για τη διοργάνωση : « ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΜΟΧΟΣ-ΜΑΛΙΑ»

αφορά τα Έξοδα μεταφοράς προσώπων (αθλητικές ομάδες κλπ) με λεωφορεία κλπ.»

 για τη διοργάνωση : « ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΜΟΧΟΣ-ΜΑΛΙΑ», που φιλοξενείται  στο Ηράκλειο, και

η διοργάνωση είναι στα Καλεντάρι αθλητισμού του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

Διαγωνισμός για τη συντήρηση των πύργων ψύξης του συστήματος κλιματισμού στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ηρακλείου (2 Αοράκια)

 
Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προκήρυξη   διαγωνισμού που αφορά την συντήρηση των πύργων ψύξης του συστήματος κλιματισμού  στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ηρακλείου (2 Αοράκια)   (CPV 50700000-2)   με  προϋπολογισθέν ποσό 17.000,00 € (ήτοι:  13.709,68 € + 3.290,32 € =  17.000,00 €). 
 
Το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 17.000,00 €  και αναλύεται  ως εξής: (ήτοι:  13.709,68 € + 3.290,32 € =  17.000,00 €).  
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 10-6-2019  ημέρα Δευτέρα  στο Πρωτόκολλο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ   στην διεύθυνση Σπύρου Μουστακλή 25, Περιοχή Λίντο,  Τ.Κ.  71305 και πληροφορίες δίνονται από το τμήμα γραμματείας  τηλ.  2810  264565 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: http://aahaeota.gr/node/928

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης κτηνιατρικών αποβλήτων (ΕΑΥΜ) ετών 2019-2021

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης κτηνιατρικών αποβλήτων (ΕΑΥΜ) ετών 2019-2021 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της συντήρησης των συστημάτων αισθητήρων του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε ανάθεση της παροχής υπηρεσίας συντήρησης των συστημάτων αισθητήρων του Δήμου Ηρακλείου σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές. Το συνολικό ποσό της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της συντήρησης Φωτοαντιγραφικών και FAX του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε ανάθεση της παροχής υπηρεσίας συντήρησης Φωτοαντιγραφικών και FAX του Δήμου Ηρακλείου σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές. Το συνολικό ποσό της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 21.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της συντήρησης των τηλεπικοινωνιακών δικτύων του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε ανάθεση της παροχής υπηρεσίας συντήρησης των τηλεπικοινωνιακών δικτύων του Δήμου Ηρακλείου σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές. Το συνολικό ποσό της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 19.996,34€

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για δυο οχήματα της Δημοτικής Αστυνομίας»

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για δυο οχήματα της Δημοτικής Αστυνομίας και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκτύπωσης βιβλίων της Β.Δ.Β.

Ο Δήμος Ηρακλείου-Βικελαία Βιβλιοθήκη ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια εκτύπωσης βιβλίων με τίτλο: α) Περιοδικό Παλίμψηστον έτους 2019, τχ. 36, β) Από τα Πορτραίτα του Φαγιούμ στις απαρχές της Τέχνης των Βυζαντινών Εικόνων (αγγλική έκδοση), γ) Νικολάου Σταυρινίδη, Η τελευταία περίοδος της πολιορκίας του Μεγάλου Κάστρου, δ) Ημερολόγιο 2020, ε) Φοίβη Νιωτάκη, «Των λουλουδιών το νάζι», συνολικού κόστους 23.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια μικρών εργαλείων χειρός

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια μικρών εργαλείων χειρός». του Δήμου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών Συνεργείων Αποκομιδής Απορριμμάτων

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών  Συνεργείων  Αποκομιδής Απορριμμάτων» του Δήμου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση μέρους του πρωτοβάθμιου κύκλου του σχολείου ευρωπαϊκής παιδείας Ηράκλειου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της 4ης Δημοτικής Κοινότητας

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή μικρογευμάτων για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών για τις επικείμενες εκλογές της 26ης Μαΐου και τις επαναληπτικές της 2ας Ιουνίου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την παροχή μικρογευμάτων για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών για τις επικείμενες εκλογές της 26ης Μαΐου και τις επαναληπτικές της 2ας Ιουνίου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Μουσικών Οργάνων για τη Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια Μουσικών Οργάνων για τη Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019» προϋπολογισμού 23.870,00€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24%.

«Υπηρεσία :ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ για τις ανάγκες της εκδήλωσης Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΜΠΑΣΚΕΤ ΝΕΩΝ U19

Ο διαγωνισμός αφορά την :  Υπηρεσία :ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ για τις ανάγκες της εκδήλωσης

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΜΠΑΣΚΕΤ  ΝΕΩΝ U19 της εθνικής ομάδας της Ελλάδος,

που θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών έτους 2019-2020

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών έτους 2019-2020 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Προμήθεια ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΙΩΝ

Αφορά την «Προμήθεια  κυπέλλων, μεταλλίων και πλακετών για αθλοθέτηση για τις δραστηριότητες του  Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η», τα οποία δίνονται στους διακριθέντες –συμμετέχοντες .

Προμήθεια εμβολίων για τον εμβολιασμό του προσωπικού ομάδας υψηλού κινδύνου του Δήμου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια  εμβολίων για τον εμβολιασμό του προσωπικού ομάδας υψηλού κινδύνου του Δήμου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας ΦΛΩΡΙΔΑ του Δήμου Ηρακλείου, κατά την περίοδο 2019 (Ιούνιος- Σεπτέμβριος )

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τη «Ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας ‘’Φλώριδα’’ του Δήμου Ηρακλείου, κατά την περίοδο 2019 (01 Ιουνίου – 30 Σεπτεμβρίου)» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση για κατάθεση πρότασης στο Επικοινωνιακό Σχέδιο Στρατηγικής ΒΑΑ με τίτλο «Ηράκλειο έξυπνη – συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης «5+1» πολιτισμών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ "Επικοινωνιακό Σχέδιο Στρατηγικής ΒΑΑ με τίτλο «Ηράκλειο έξυπνη – συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης «5+1» πολιτισμών», (Υποέργο 2), πράξη «Τεχνική Βοήθεια Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο «Ηράκλειο έξυπνη πόλη – συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης «5+1» πολιτισμών», κωδικός ΟΠΣ 5010499, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του άξονα 6 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ», του Ε.Π. «Κρήτη» 2014 – 2020,  CPV: Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ (CPV 79340000-9), Υπηρεσίες  διαφημιστικής εκστρατείας (CPV 793414000-0), Υπηρεσίες προώθησης (CPV 79342200-5),  Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων (CPV 79950000-8),  Υπηρεσίες Διαδικτύου (CPV 72400000-4).

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στην ΟΑΣΗ»

 

Η ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στην ΟΑΣΗ»
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 55.284,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).
Η αναλυτική διακήρυξη θα διατίθεται από τα γραφεία της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr και στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ www.deptah.gr. Πληροφορίες στα τηλ. 2810-241950 και 2810-229618 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα ημέρες τουλάχιστον πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών . 
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στη ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ μέχρι 25.04.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 στη Διεύθυνση: ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, Πλαστήρα και Ρωμανού (ΠΣΚΗ, κτίριο Ε΄, 1ος όροφος, τμήμα πρωτοκόλλου) ΤΚ 71201, Ηράκλειο, με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το συνοπτικό διαγωνισμό Ανάθεση παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στην ΟΑΣΗ».

Η ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στην ΟΑΣΗ»

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 55.284,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Η αναλυτική διακήρυξη θα διατίθεται από τα γραφεία της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr και στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ www.deptah.gr. Πληροφορίες στα τηλ. 2810-241950 και 2810-229618 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα ημέρες τουλάχιστον πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών . 

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στη ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ μέχρι 25.04.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 στη Διεύθυνση: ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, Πλαστήρα και Ρωμανού (ΠΣΚΗ, κτίριο Ε΄, 1ος όροφος, τμήμα πρωτοκόλλου) ΤΚ 71201, Ηράκλειο, με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το συνοπτικό διαγωνισμό Ανάθεση παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στην ΟΑΣΗ».

 

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών εστίασης «Ταμία και Τραπεζοκόμου για τα κυλικεία κηποθέατρου Νίκου Καζαντζάκη»

 

Η ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εστίασης «Ταμία και Τραπεζοκόμου για τα κυλικεία κηποθέατρου Νίκου Καζαντζάκη»
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 52.615,20 € (πλέον Φ.Π.Α.).
Η αναλυτική διακήρυξη θα διατίθεται από τα γραφεία της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr και στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ www.deptah.gr. Πληροφορίες στα τηλ.
2810-241950 και 2810-229618 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα ημέρες τουλάχιστον πριν από την καταληκτική ημερομηνία
κατάθεσης προσφορών .
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στη ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ μέχρι 25.04.2019, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 14:30 στη Διεύθυνση: ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, Πλαστήρα και Ρωμανού (ΠΣΚΗ, κτίριο Ε΄, 1ος όροφος, τμήμα
πρωτοκόλλου) ΤΚ 71201, Ηράκλειο, με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το συνοπτικό διαγωνισμό Ανάθεση παροχής
υπηρεσιών εστίασης «Ταμία και Τραπεζοκόμου για τα κυλικεία κηποθέατρου Νίκου Καζαντζάκη».

Η ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εστίασης «Ταμία και Τραπεζοκόμου για τα κυλικεία κηποθέατρου Νίκου Καζαντζάκη»

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 52.615,20 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Η αναλυτική διακήρυξη θα διατίθεται από τα γραφεία της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του

Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr και στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ www.deptah.gr. Πληροφορίες στα τηλ.

2810-241950 και 2810-229618 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα ημέρες τουλάχιστον πριν από την καταληκτική ημερομηνία

κατάθεσης προσφορών .

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στη ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ μέχρι 25.04.2019, ημέρα Πέμπτη

και ώρα 14:30 στη Διεύθυνση: ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, Πλαστήρα και Ρωμανού (ΠΣΚΗ, κτίριο Ε΄, 1ος όροφος, τμήμα

πρωτοκόλλου) ΤΚ 71201, Ηράκλειο, με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το συνοπτικό διαγωνισμό Ανάθεση παροχής

υπηρεσιών εστίασης «Ταμία και Τραπεζοκόμου για τα κυλικεία κηποθέατρου Νίκου Καζαντζάκη».

 

ΥΠΗΡΕΣΊΑ : « παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών για την μετάβαση διαμονή και συμμετοχή της Νεανική χορωδία του Δήμου Ηρακλείου στο Διεθνές φεστιβάλ χορωδιών της Interkultur στην Perugia της Ιταλίας από 1 έως 5 Μαΐου 2019»

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-229207  Τ.Κ. 71202   προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της συνολικής τιμής για την «παροχής ταξιδιωτικών  υπηρεσιών για την μετάβαση διαμονή και συμμετοχή της Νεανική χορωδία του Δήμου Ηρακλείου   στο Διεθνές φεστιβάλ χορωδιών της Interkultur στην Perugia της Ιταλίας από 1 έως 5 Μαΐου 2019»

Συλλογή προσφορών για την εγκατάσταση στα σημεία είσπραξης των εσόδων του Δήμου Ηρακλείου τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών POS

Συλλογή προσφορών για την εγκατάσταση στα σημεία είσπραξης των εσόδων του Δήμου Ηρακλείου τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών POS, η χρήση του συστήματος αυτού και η απόδοση προμήθειας στο Τραπεζικό Ίδρυμα, με χρέωση ως ποσοστό επί των συναλλαγών

Προμήθεια μελανιών για τη Δομή «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά και ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου»,

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια μελανιών για τη Δομή «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά και ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου», της Διεύθυνσης Κοινωνικής  Ανάπτυξης  του Δήμου Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του 37ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου

Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του 37ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου

Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης οικοπέδου για τη δημιουργία πράσινου σημείου

Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης οικοπέδου για τη δημιουργία πράσινου σημείου:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «Ναυαγοσωστική κάλυψη της Δημοτικής πλάζ Καρτερού»

Η ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει τη συλλογή προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 Ν.4412/2016, το Π.Δ. 31/2018, το άρθρο 7 παρ.3, το Β΄παράρτημα (φαρμακείο), το άρθρο 8 (πύργος) και με το έγγραφο 513.5/2015 του τομέα Λιμενικής Αστυνομίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου για «Ναυαγοσωστική κάλυψη της δημοτικής πλαζ Καρτερού» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «Καθαρισμός Δημοτικής Παραλίας Καρτερού»

Η ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει τη συλλογή προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 Ν.4412/2016, για «Καθαρισμό Δημοτικής Παραλίας Καρτερού» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Ορθή Επανάληψη της ανάθεσης παροχής υπηρεσιών «Υπαλλήλων γραφείου, καθαριστή, ταμία και λογιστή στη λειτουργία – συντήρηση του ΠΣΚΗ» της ΔΕΠΤΑΗ

Η ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Υπαλλήλων γραφείου, καθαριστή, ταμία και λογιστή στη λειτουργία – συντήρηση του ΠΣΚΗ»

Προμήθεια ΧΡΩΜΑΤΩΝ για το ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Αφορά την προμήθεια ΧΡΩΜΑΤΩΝ που θα απαιτηθούν για τη

συντήρηση  των τοιχών των παιδικών σταθμών λόγω φθοράς , ανάγκης μόνωσης και

καλαισθησίας

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Υπαλλήλων γραφείου, καθαριστή, ταμία και εργατών στη λειτουργία – συντήρηση του ΠΣΚΗ»

Η ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Υπαλλήλων γραφείου, καθαριστή, ταμία και εργατών στη λειτουργία – συντήρηση του ΠΣΚΗ»

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στο ΓΕΡΟ ΠΛΑΤΑΝΟ»

Η ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στο ΓΕΡΟ ΠΛΑΤΑΝΟ»

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στην παραλία Καρτερού»

 

Η ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στην παραλία Καρτερού»

Υπηρεσία «Συντήρηση Η/Υ» του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Υπηρεσία  «Συντήρηση Η/Υ» του ΔΟΠΑΦΜΑΗ η οποία κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.

Προμήθεια Εκτυπώσεων και Βιβλιοδετήσεων Εντύπων και Βιβλίων των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-229207  Τ.Κ. 71202   προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα (ομάδες 2,3,) πλην της (ομάδας 1 ) που μπορούν να υποβάλλουν προσφορά με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ / ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019».

 

Αναθεώρηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Παλιάς Πόλης

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία προκηρύσσει διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο: «Αναθεώρηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Παλιάς Πόλης» με προεκτιμώμενη αμοιβή 54.461,42 € + ΦΠA 24% .

Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει  ότι την 05 - ΑΠΡΙΛΙΟΥ – 2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 10:00 έως και 11:00 π.μ. ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου, οδός Διονυσίου  13Α, θα διεξαχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την: «Προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» του έργου αυτεπιστασίας : Συντήρηση Δημοτικών  κτιρίων, συνολικού προϋπολογισμού 49.588,56 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Διαγωνισμοί για την εκμίσθωση κυλικείων σε Δημοτικά Σχολεία

To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου» προκηρύσσει τρείς Δημόσιους Πλειοδοτικούς Διαγωνισμούς  με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του:

1. 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου  (Οδός 1878, αρ. 2,  Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο ). Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οδός Ανδρόγεω 2, 3ος Όροφος  έως και 10 Μαΐου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

2. Σχ. συγκροτήματος των 4ου&50ου Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου (Μάχης Κρήτης κ΄ Υακίνθου, Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο).Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οδός Ανδρόγεω 2, 3ος Όροφος  έως και 10 Μαΐου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

3. Δημοτικού Σχολείου Κάτω Ασιτών (Κάτω Ασίτες ΤΚ 70013 Ηράκλειο Κρήτης). Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οδός Ανδρόγεω 2, 3ος Όροφος  έως και 10 Μαΐου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2813-409412 και 2813-409414

Παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσημης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος  Α), η παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσημης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ηρακλείου, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 155.000,00Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι’  της αρ. 15063/15-2-2019 διακήρυξης

Προμήθεια δύο (2) καινούριων και αμεταχείριστων Ηλεκτροκίνητων Λεωφορείων μεταφοράς επιβατών Αστικού Τύπου

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων - Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές» με ακρωνύμιο «ECOROUTs» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-Α Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»                                                                                     Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης με Ανοικτή διεθνή διαδικασία για την Προμήθεια δύο (2) καινούριων και αμεταχείριστων Ηλεκτροκίνητων Λεωφορείων μεταφοράς επιβατών Αστικού Τύπου με τον συνοδό εξοπλισμό δύο (2) σταθμών φόρτισης και την εγκατάσταση τους (CPVs: 34144910-0, 316815000-8).

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της 2ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου

Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της 2ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου

Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου για τη μετεστέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου

Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου για τη μετεστέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών security για τις ανάγκες του Παγκόσμιου Σχολικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ 2019

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προκήρυξη   διαγωνισμού που αφορά την παροχή υπηρεσιών εποπτείας (security)   (CPV 79710000-4) για τις ανάγκες του Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ 2019 με  προϋπολογισθέν ποσό 3.720,00 € (ήτοι:  3.000,00€ + 720,00 € = 3.720,00 €).

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 21-3-2019  ημέρα Πέμπτη  στο Πρωτόκολλο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ   στην διεύθυνση Σπύρου Μουστακλή 25, Περιοχή Λίντο,   Τ.Κ.  71305 και πληροφορίες δίνονται από το τμήμα γραμματείας  τηλ.  2810  264565 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ηχητική κάλυψη της παρέλασης της 25ης Μαρτίου 2019

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ηχητική κάλυψη της παρέλασης της 25ης Μαρτίου 2019 στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Αλικαρνασσούκαι καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Προμήθεια εντύπων για αθλητικές διοργανώσεις

Ο ∆ήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια εντύπων  για αθλητικές διοργανώσεις»  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Προμήθεια αθλητικού υλικού που αφορά στις αθλητικές διοργανώσεις του 2019

Ο ∆ήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την  προμήθεια αθλητικού υλικού που αφορά στις αθλητικές διοργανώσεις του 2019 και  καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Προμήθεια εξοπλισμού έκδοσης διαπίστευσης για αθλητικές διοργανώσεις HY

Ο ∆ήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια εξοπλισμού έκδοσης διαπίστευσης για αθλητικές  διοργανώσεις» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Προμήθεια κορδονιών διαπίστευσης αθλητικών διοργανώσεων

Ο ∆ήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια κορδονιών διαπίστευσης αθλητικών διοργανώσεων» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια κτηνιατρικού υλικού και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Υπηρεσία: «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ RUN GREECE 2019

Αφορά την Υπηρεσία:  «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ

ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  RUN GREECE 2019.  Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ έχει αναλάβει την συνδιοργάνωση του

 ανωτέρω  τουρνουά  το οποίο προάγει τον αθλητισμό , την προβολή της

πόλης μέσω αυτού και την τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Διαγωνισμός για την προμήθεια βαμμένων ξύλινων επιφανειών

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προκήρυξη   διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια βαμμένων ξύλινων επιφανειών από κόντρα πλακέ  θαλάσσης  (σημύδα) (CPV 0341900-0) για τις ανάγκες του Παγκρητίου Σταδίου με  προϋπολογισθέν ποσό 4.300,00 € (ήτοι:  3.467,74€ + 832,25 € = 4.300,00 €).

Το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 4.300,00 €   (ήτοι:  3.467,74 €  +  832,25 €) αναλύεται  ως εξής:

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 18-3-2019  ημέρα Δευτέρα  στο Πρωτόκολλο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ   στην διεύθυνση Σπύρου Μουστακλή 25, Περιοχή Λίντο,   Τ.Κ.  71305 και πληροφορίες δίνονται από το τμήμα γραμματείας  τηλ.  2810  264565 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει ότι την 18 - ΜΑΡΤΙΟΥ - 2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 10:00 έως και 11:00 π.μ. ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου, οδός Διονυσίου 13Α, θα διεξαχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την: «Προμήθεια ΧΡΩΜΑΤΩΝ- ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» του έργου αυτεπιστασίας : Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων, συνολικού προϋπολογισμού 47.134,88 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Συντήρηση Κ.Χ., παιδικών χαρών & Ενετικών Τειχών

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει  ότι την 14/03/2019 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 έως και 10:30 π.μ. ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου, οδός Διονυσίου 13α Νέα Αλικαρνασσό, θα διεξαχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την: «Προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων υλικών», για το έργο αυτεπιστασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ (με αυτεπιστασία)», προϋπολογισμού 74.398,46 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Συντήρηση Δημοτικών Κοιμητηρίων

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει  ότι την 13/03/2019 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 έως και 10:30 π.μ. ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου, οδός Διονυσίου 13α Νέα Αλικαρνασσό, θα διεξαχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την: «Προμήθεια προκατασκευασμένων τσιμεντοπλακών, μαρμάρων, σιδηρικών και διαφόρων αναλώσιμων υλικών», για το έργο αυτεπιστασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ», προϋπολογισμού 49.999,59 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Προμήθεια μηχ/κου υλικού (χαρτιά,Α4 )

Αφορά την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού για  τις ανάγκες των

Γραφείων και των ΚΕΠΑ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Προμήθεια «Μελάνια, Toner, Drum των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου έτους 2019»

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά είδος, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 73.360,88 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η προμήθεια «Μελάνια, Toner, Drum των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου έτους 2019».

Προμήθεια εξοπλισμού (ράφια,ηλεκτρολογικό υλικό, χρώματα κλπ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων, του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων και λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου έτους 2019

 

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά είδος, συνολικού
προϋπολογισμού δαπάνης 42.709,44 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων
γραφείου των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου έτους 2019.

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά είδος, συνολικού

προϋπολογισμού δαπάνης 42.709,44 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων

γραφείου των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου έτους 2019.

 

Συνοπτικός διαγωνισμός με τίτλο 'Εργασίες επισκευής συντήρησης Η/Υ Δήμου Ηρακλείου για ένα έτος'

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει Βέλτιστης σχέσης τιμής ποιότητας για την παροχή υπηρεσιών για τις «Εργασίες επισκευής συντήρησης Η/Υ Δήμου Ηρακλείου για ένα έτος» για όλες τις Δ/νσεις του Δήμου Ηρακλείου, μετά από αξιολόγηση από το αρμόδιο όργανο.

Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού χαρτί Α4 των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου έτους 2019

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος, για την «Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού χαρτί  Α4 των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου έτους 2019»

Προμήθεια :« ΕΙΔΩΝ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΔΟΠΑΦΜΑΗ»

Η Προμήθεια :« ΕΙΔΩΝ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΔΟΠΑΦΜΑΗ»αφορά την προμήθεια υλικών για τις συντηρήσεις των ΚΕΠΑ του

ΔΟΠΑΦΜΑΗ τα οποία είναι απαραίτητα για την συντήρηση και αναβάθμιση των ΚΕΠΑ

Προκήρυξη διαγωνισμού για την φύλαξη και ασφάλεια του Κέντρου Αστέγων στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   

Η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής συνολικού προϋπολογισμού 71.632,32  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια του  Κέντρου Αστέγων στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης.

Κλήρωση Επιτροπής Διαγωνισμού μέσω ΜΗΜΕΔ για το έργο «Βελτίωση διαδρομών προσβασιμότητας ΑμεΑ εντός πόλεως»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Ηρακλείου, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για το καταφύγιο των αδέσποτων ζώων

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών για το καταφύγιο των αδέσποτων ζώων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Προμήθεια πάγκων αναπληρωματικών ομάδων ποδοσφαίρου και αξιωματούχων, θέσεων διακεκριμένης θέσης & συνοδών ΑΜΕΑ

Ο Πρόεδρος της  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ  λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση  17/2019  του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Η, διακηρύσσει ότι εκτίθεται ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο:  «Προμήθεια  πάγκων αναπληρωματικών ομάδων ποδοσφαίρου και αξιωματούχων, θέσεων διακεκριμένης θέσης και θέσεων συνοδών ΑΜΕΑ». Ο διαγωνισμός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία (ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές) και η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια, είναι σε  50.344,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, η οποία βαρύνει το προϋπολογισμό της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, για το 2019. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι απαραίτητη η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2%  επί τους καθαρού ποσό, ήτοι: 1.006,88 €.

http://aahaeota.gr/node/897

Προμήθεια λαμπτήρων και φωτιστικών για την αναβάθμιση του φωτισμού στο Παγκρήτιο Στάδιο

Ο Πρόεδρος της  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ  λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση  13/2019  του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Η, διακηρύσσει ότι εκτίθεται ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο:  «Προμήθεια  λαμπτήρων και φωτιστικών για την αναβάθμιση του φωτισμού στο Παγκρήτιο Στάδιο». Ο διαγωνισμός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία (ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές) και η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια, είναι σε  54.312,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, η οποία βαρύνει το προϋπολογισμό της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, για το 2019. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι απαραίτητη η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2%  επί τους καθαρού ποσό, ήτοι: 876,00 €.

http://aahaeota.gr/node/896

Προμήθεια μεταλλικού Pitch View Isobox (χώροι σχολιαστών τηλεόρασης), για τις ανάγκες του Παγκρητίου Σταδίου

Ο Πρόεδρος της  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ  λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση  15/2019  του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Η, διακηρύσσει ότι εκτίθεται ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο:  «Προμήθεια μεταλλικού Pitch View Isobox (χώροι σχολιαστών τηλεόρασης), για τις ανάγκες του Παγκρητίου Σταδίου». Ο διαγωνισμός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία (ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές) και η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια, είναι σε 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, η οποία βαρύνει το προϋπολογισμό της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, για το 2019. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι απαραίτητη η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2%  επί τους καθαρού ποσό, ήτοι: 744,00 €.

Υπηρεσίες Φύλαξης των ανοικτών και κλειστών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Π.ΣΚ.Η.)

 

Αξιότιμοι κυρίες / κύριοι,
Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας για «Υπηρεσίες Φύλαξης των ανοικτών και κλειστών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Π.ΣΚ.Η.)»,  όπως παρουσιάζεται στην αναλυτική διακήρυξη και στο έγγραφο Τεχνικών Προδιαγραφών για το συγκεκριμένο διαγωνισμό. 
Η αναλυτική διακήρυξη και οι Τεχνικές Προδιαγραφές θα διατίθενται από τα γραφεία της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ www.deptah.gr και του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr. Πληροφορίες στα τηλ. 2810-241950 και 2810-229618 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
Υποβολή μέχρι τη Δευτέρα 04.03.2019 και ώρα 14:30 στην οποία συμπεριλαμβάνεται και δια του ταχυδρομείου υποβολή δικαιολογητικών με την ένδειξη «Υπηρεσίες Φύλαξης των ανοικτών και κλειστών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Π.Σ.Κ.Η.)».
Η  έγκαιρη υποβολή αποδεικνύεται από το βιβλίο πρωτοκόλλου της ΔΕΠΤΑΗ  Α.Ε. Ο.Τ.Α. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05.03.2019 ημέρα Τρίτη και 10:00 ώρα, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην έδρα της επιχείρησης.
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος. 
Σε διαφορετικό φάκελο  επίσης  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται, υπεύθυνη δήλωση του αρθ. Ν 1553/86 στην οποία και θα δηλώνει, ότι είναι ενήμερος με την συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνεί με τους όρους της μελέτης.

Αξιότιμοι κυρίες / κύριοι,

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας για «Υπηρεσίες Φύλαξης των ανοικτών και κλειστών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Π.ΣΚ.Η.)»,  όπως παρουσιάζεται στην αναλυτική διακήρυξη και στο έγγραφο Τεχνικών Προδιαγραφών για το συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Η αναλυτική διακήρυξη και οι Τεχνικές Προδιαγραφές θα διατίθενται από τα γραφεία της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ www.deptah.gr και του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr.
Πληροφορίες στα τηλ. 2810-241950 και 2810-229618 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Υποβολή μέχρι τη Δευτέρα 04.03.2019 και ώρα 14:30 στην οποία συμπεριλαμβάνεται και δια του ταχυδρομείου υποβολή δικαιολογητικών με την ένδειξη «Υπηρεσίες Φύλαξης των ανοικτών και κλειστών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Π.Σ.Κ.Η.)».

Η  έγκαιρη υποβολή αποδεικνύεται από το βιβλίο πρωτοκόλλου της ΔΕΠΤΑΗ  Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05.03.2019 ημέρα Τρίτη και 10:00 ώρα, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην έδρα της επιχείρησης.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος.

Σε διαφορετικό φάκελο  επίσης  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται, υπεύθυνη δήλωση του αρθ. Ν 1553/86 στην οποία και θα δηλώνει, ότι είναι ενήμερος με την συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνεί με τους όρους της μελέτης.

 

Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών (μεταφορά δεμάτων) από και προς τον Δήμο και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Προμήθεια ενός Ηλεκτροκίνητου Παλετοφόρου BT 2 τόνων

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια ενός Ηλεκτροκίνητου Παλετοφόρου BT 2 τόνων με πλατφόρμα και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων ιατρείων και φυσικοθεραπευτηρίων

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων ιατρείων και φυσικοθεραπευτηρίων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Aνάθεση παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στο καφέ ΜΑΡΙΝΑ»

Η ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στο καφέ ΜΑΡΙΝΑ»
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 59.920,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).
Η αναλυτική διακήρυξη θα διατίθεται από τα γραφεία της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr και στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ www.deptah.gr. Πληροφορίες στα τηλ. 2810-241950 και 2810-229618 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα ημέρες τουλάχιστον πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών . 
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στη ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ μέχρι 26.02.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 στη Διεύθυνση: ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, Πλαστήρα και Ρωμανού (ΠΣΚΗ, κτίριο Ε΄, 1ος όροφος, τμήμα πρωτοκόλλου) ΤΚ 71201, Ηράκλειο, με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το συνοπτικό διαγωνισμό Ανάθεση παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στο καφέ ΜΑΡΙΝΑ».

Προμήθεια θερμοδοχείων (μπόιλερ) για το Παγκρήτιο στάδιο

Προμήθεια θερμοδοχείων (μπόιλερ) ζεστού νερού  για τις ανάγκες που προέκυψαν στο τμήμα 4 (αποδυτήρια ποδοσφαίρου) στο Παγκρήτιο στάδιο

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προκήρυξη του πρόχειρου ανοιχτού διαγωνισμού αφορά την προμήθεια δύο θερμοδοχείων  ζεστών νερών χρήσης (CPV 44611500-1) για τις ανάγκες του τμήματος 4 (θύρα 2-4 Αποδυτήρια ποδοσφαίρου)  6.572,00 €  (ήτοι:  5.300,00 € + 1.274,00 € = 6.572,00 €). Η προμήθεια θα γίνει  με την διαδικασία ανοιχτού πρόχειρου διαγωνισμού και συλλογής προσφορών σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, κατά το έτος 2019.

Αναλυτικά: http://aahaeota.gr/node/887

Προμήθεια υλικών & εξοπλισμού 7 παιδικών χαρών

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αναβάθμιση εξοπλισμού επτά (7) παιδικών χαρών Δήμου Ηρακλείου, η προμήθεια και η τοποθέτηση παιδικών οργάνων σε κοινόχρηστους χώρους – πλατείες – παιδικές χαρές του Δήμου, ώστε να πιστοποιηθούν.

Προϋπολογισμός μελέτης : 893.509,28€ με ΦΠΑ

Τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 11-03-2019 και ώρα 13:00

Προμήθεια ΜΕΛΑΝΙΑ

Αφορά την προμήθεια μελανιών για τους εκτυπωτές   στις

 υπηρεσίες του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

Προμήθεια αθλητικών T-SHIRT

Προμήθεια αθλητικών   T-SHIRT (μακό μπλουζάκια χωρίς γιακά  λευκά & χρωματιστά), για τις δραστηριότητες του  Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.

«Προμήθεια κυπέλλων, μεταλλίων και πλακετών »

«Προμήθεια  κυπέλλων, μεταλλίων και πλακετών για αθλοθέτηση για τις δραστηριότητες του  Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η»

Υπηρεσία : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Ο διαγωνισμός αφορά την Συντήρηση  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  στα  κτίρια και τις υπηρεσίες του ΔΟΠΑΦΜΑΗ .

Προμήθεια «ΡΑΝΤΖΑ ΥΠΝΟΥ»

Αφορά την προμήθεια ράντζων για τα ΚΕΠΑ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, ώστε

τα παιδιά να έχουν την δυνατότητα να κοιμούνται  στον Παιδικό Σταθμό

Προμήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες των ΚΕΠΑ τα οποία πρέπει να προμηθευτούν για τις εργασίες που γίνονται κατά την

Εκπαίδευση των παιδιών καθώς και για τη λειτουργία των υπηρεσιών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

Η προμήθεια αφορά την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες των ΚΕΠΑ τα οποία πρέπει να προμηθευτούν για τις εργασίες που γίνονται κατά την εκπαίδευση των παιδιών.

Κλήρωση για ορισμό επιτροπής διαγωνισμού για το έργο 'Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Ηρακλείου' μέσω ΜΗΜΕΔ

Κλήρωση για ορισμό επιτροπής διαγωνισμού για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ » προϋπολογισμού 500.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 620.000,00€ με ΦΠΑ

 

Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 11-01-2019 και ώρα10:00 π.μ μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE