inner image

Δημόσια Διαβούλευση για τη δημοπράτηση της υπηρεσίας με τίτλο: Ψηφιακές Εφαρμογές Πολιτισμού μέσω των Οπτικοακουστικών Θησαυρών της Βικελαίας Βιβλιοθήκης («Β.Δ.Β») με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής

Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για την Διακήρυξη και των Παραρτημάτων αυτής για την ανάθεση των υπηρεσιών με Τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ ΤΗΣ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ («Β.Δ.Β.») ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5031884  η οποία εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης» του Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ο προϋπολογισμός της είναι 205.750,00 € και πλέον Φ.Π.Α. (24%)  49.380,00 €, δηλαδή σύνολο 255.130,00 €.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” στο: http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e2s3

Μοναδικός Κωδικός: 19DIAB000006310

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει έως  15/10/2019

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν (πατώντας στον παραπάνω διαδικτυακό σύνδεσμο, πληκτρολογώντας το μοναδικό κωδικό στο αντίστοιχο πεδίο της σελίδας και επιλέγοντας το πεδίο της σελίδας: "Στοιχεία Διαβούλευσης") για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Σχόλιο καταχωρείται με τη συμπλήρωση των πεδίων  «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο της Διακήρυξης. Το κείμενο της διαβούλευσης είναι διαθέσιμο επιλέγοντας το πεδίο "Κατεβάστε το Αρχείο".   Στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e- mail:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). Κάθε αποστολή στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχόλιων του.

 Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr , αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση. Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr), με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE