inner image

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για αποθήκευση μεταφορά και διαχείριση μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ: Τζανιδάκης Βασίλης

Πληρ.: Καρτσωνάκη Έλενα

Τηλ.: 2813 409185-428

 

E-mail : prom@heraklion.gr 

Ηράκλειο, 04/07/2019

 

 

Aρ. Πρωτ.: 65033 

  

 

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

            Ο Δήμος  Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την 

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ

 ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:  

  

1)            Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)            Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3)            Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13

του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4)            Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

5)             Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)

6)             Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/08-05-2012) «Μέτρα και όροι διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων υγειονομικών μονάδων».

7)            Την με αρ. πρωτ.: 58120/01-06-2018 Απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα

υπογραφής στους Αντιδημάρχους.

8)             Την υπ αρ. 67703/10-08-2018 απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης για υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος. 

9)             Την υπ αρ. 79277/20-09-2018 απόφαση Δημάρχου περί παράτασης της θητείας των Αντιδημάρχων.

10)          Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και

τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.

11)          Το  υπ. αρ. 59475/20-06-2019  Τεκμηριωμένο αίτημα

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 7.440,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 15-6277.001 και αναλύεται ως εξής:

 

Αναλυτικά:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΕ €

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €

1

Υπηρεσία αποθήκευσης, μεταφοράς και διαχείρισης επικίνδυνων μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων

Για το έτος 2018

CPV: 90524000-6

500,00

120,00

620,00

2

Υπηρεσία αποθήκευσης, μεταφοράς και διαχείρισης επικίνδυνων μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων

Για το έτος 2019

CPV: 90524000-6 

5.500,00

1.320,00

6.820,00

ΣΥΝΟΛΑ

6.000,00

1.440,00

7.440,00

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 17/07/2019 ημέρα Τετάρτη  στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το τμήμα  Προμήθειών - Δημοπρασιών του Δήμου στα τηλ. 2813 409185-428 όλες τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες. 

   Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  

  1. Η οικονομική προσφορά των     συμμετεχόντων  στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά

οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς.

  1. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.
  2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. 
  3. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις         

τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 

  1. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. 
  2. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει µε απόφαση Δημάρχου. 

           

 

 

  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

 

Τζανιδάκης Βασίλης

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE