inner image

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για θέσεις Κοινωνικών Φροντιστών στο Πτωχοκομείο Ηρακλείου των Ιδρυμάτων A. & M. Καλοκαιρινού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

TΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ

 

 

Το Πτωχοκομείο Ηρακλείου ζητά δυο (2) κοινωνικούς φροντιστές /τριες με εμφανή αφοσίωση και ευσυνειδησία στην εργασία, για πλήρη απασχόληση. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι φιλικοί, με ισχυρή εργασιακή ηθική, θετική στάση και γνήσιο πάθος για παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας και υποστήριξης στους τρόφιμους μας.

 

Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων:

  • α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν.3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Τυχόν πιστοποιήσεις και προϋπηρεσία είναι επιθυμητές, αλλά όχι απαραίτητες.
  •  ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: Εφόσον και μόνο οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα: α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. β) Σε τέτοια περίπτωση η προϋπηρεσία είναι απαραίτητη  και συγκεκριμένα εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε δομές Κοινωνικής Φροντίδας.
  • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου τύπου Α, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί σε αξιόποινη πράξη.
  • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άντρες από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
  • Αίτηση υποψηφιότητας υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο.
  • Συναίνεση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του υποψηφίου (το έντυπο παρέχεται από το Πτωχοκομείο).
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

Η εργασιακή σχέση θα διέπεται από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα 15/7/2019 έως 31/12/2019 με δυνατότητα ανανέωσης.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη διεύθυνση του Πτωχοκομείου Ηρακλείου των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού, (οδός Ευαγγέλου Χατζάκη 34, ΤΚ 714 09 Ηράκλειο).

Καταληκτική  ημερομηνία για την υποβολή των φακέλων των υποψηφιοτήτων ορίζεται η  5η  Ιουλίου 2019 και ώρα 15:30.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ:

  1. Τόπος παροχής της εργασίας θα είναι η εγκατάσταση του Πτωχοκομείου Ηρακλείου επί της οδού οδός Ευάγγελου Χατζάκη, αριθμός 34 στον Άγιο Ιωάννη Ηρακλείου.
  2. Η παρούσα πρόσκληση έχει σκοπό την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα της διαδικασίας ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των ενδιαφερομένων. Το Πτωχοκομείο Ηρακλείου, με δεδομένη την ιδιωτικού δικαίου φύσης της διαδικασίας, διατηρεί σε κάθε περίπτωση την δυνατότητα να αξιολογήσει όλες τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως προς τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά ελεύθερα. Καμία δυνατότητα υποβολής ενστάσεως επί της τελικής επιλογής δεν υφίσταται από τους ενδιαφερόμενους.
  3. Η υποβολή αιτήσεως συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όπως και όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2810-231552 , 2810-211017, 2810-226105

Υπεύθυνος κος Καλλέργης Διευθυντής

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE