inner image

05/02/08 - Παρουσίαση της Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου, στα πλαίσια της διαρκούς αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει στον Πολίτη, παρουσίασε σήμερα 7 Φεβρουαρίου 2008 στην Ημερίδα που διοργάνωσε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κτίριο «Λότζια», τη νέα διαδικτυακή Πύλη πληροφοριών, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και διαδραστικής επικοινωνίας www.heraklion.gr. Tην ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος της Πόλης κ. Κουράκης, ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Θεοφάνης Κιτσόπουλος, καθώς και σημαντικά Πρόσωπα του δημοσιογραφικού κόσμου.

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη υπηρεσιών στα πλαίσια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-government), που προβλέπει τη χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση και σε υπηρεσίες, για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και των δημοκρατικών διαδικασιών.

Βασικοί στόχοι του έργου είναι η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του πολίτη, η εξυπηρέτηση και η ενεργή συμμετοχή του, που πετυχαίνονται μέσω βαθιάς αναβάθμισης και αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου και μέσω της αξιοποίησης των ευρυζωνικών δικτύων. Μέσα από αυτό το έργο εξασφαλίζεται επίσης ισότιμη συμμετοχή σε όλες οι κοινωνικές ομάδες, με ιδιαίτερη έμφαση στα Α.μ.Ε.Α., γυναίκες, νέους, τρίτη ηλικία κλπ.

Η διαδικτυακή πύλη του Δήμου Ηρακλείου απευθύνεται σε τρεις γενικές κατηγορίες χρηστών: επισκέπτες της πόλης, τοπικές επιχειρήσεις, δημότες, και υπάρχει στοχευμένη πληροφόρηση και ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών για την καθεμία από αυτές τις κατηγορίες. Για το δημότη έχει αναπτυχθεί επιπλέον ένα πλήρες φάσμα από ειδικευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, εκτός από τις γενικές υπηρεσίες, όπως πληροφόρηση, ενημέρωση, αναζήτηση και συμμετοχή μέσω ηλεκτρονικών ψηφοφοριών και δημοσκοπήσεων.

Ο πολίτης μπορεί να ενημερώνεται λεπτομερώς από το σπίτι του για όλες τις υπηρεσίες που προφέρει ο Δήμος και για τη διαδικασία διεκπεραίωσης τους:

στη διάθεσή του υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή όλες οι αιτήσεις των υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να μην χρειάζεται να επισκεφθεί τα γραφεία του Δήμου για να αρχίσει τη διαδικασία.

Επίσης, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να διεκπεραιώνει διάφορα αιτήματά του, όπως π.χ. έκδοση πιστοποιητικού γεννήσεως, αποστέλλοντας στο Δήμο ένα απλό SMS, και να παραλάβει το πιστοποιητικό από το Δήμο - αφού θα έχει ειδοποιηθεί με γραπτό μήνυμα ότι είναι έτοιμο - ή να το παραλάβει στο σπίτι του.

Άλλες υπηρεσίες προσφέρουν στο δημότη τη δυνατότητα να γίνει κράτηση θέσεως σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και να πληρώνεται ηλεκτρονικά το αντίστοιχο εισιτήριο, όπως μελλοντικά θα πληρώνονται και οι κλήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας και γενικά όλες οι οφειλές προς το Δήμο.

Παρόμοιες δράσεις υπηρεσιών υπάρχουν για τις άλλες δυο κατηγορίες χρηστών της δημοτικής πύλης, επισκέπτες και επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε την παρουσίαση πόλης και την ενημέρωση για πολιτιστικές εκδηλώσεις στον επισκέπτη, ενημέρωση με ηλεκτρονικά μέσα για δημόσιους διαγωνισμούς και δυνατότητα προβολής μέσω της Πύλης του Δήμου για επιχειρήσεις.

Επισημαίνουμε ότι σήμερα ολοκληρώνεται το πρώτο φάσμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αφορά το χρηματοδοτούμενο πακέτο υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ενώ μέχρι το καλοκαίρι του 2008 θα ολοκληρωθεί το δεύτερο πακέτο ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που χρηματοδοτείται από τη Περιφέρεια Κρήτης. Ενδεικτικά, το δεύτερο πακέτο περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα την υλοποίηση των υπόλοιπων ηλεκτρονικών πληρωμών που προαναφέρθηκαν.

Το έργο αυτό αποβλέπει στη συνολική ενεργοποίηση φορέων και πολιτών, σε πλήρη εναρμόνιση με τις κοινοτικές οδηγίες, και με σκοπό την δυνατότητα συνέχισής του στο τέταρτο Κοινοτικό Πλαίσιο. Ανάμεσα στα οφέλη αυτού του έργου μπορούμε να αναφέρουμε την παρουσίαση μιας σύγχρονης εικόνας του Δήμου μας στο διαδίκτυο, την προβολή του Δήμου μας στους επισκέπτες, και, σημαντικότερο απ' όλα, την παροχή στοχευμένης πληροφόρησης και την ολοκληρωμένη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον δημότη.

Ο Δήμος Ηρακλείου, με γνώμονα την ανάγκη του Πολίτη για άμεση εξυπηρέτηση και διαρκή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογική εξέλιξη, συνεχίζει το σημαντικό του έργο έχοντας εντάξει στον προγραμματισμό του τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει.

Το έργο: «Ηλεκτρονική κυβέρνηση Δήμου Ηρακλείου» ύψους 250.000 €, που παρουσιάστηκε, αναπτύχθηκε και χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Ο ανάδοχος του έργου είναι η ένωση του Πανεπιστήμιου Κρήτης και της εταιρείας GENNET A.E.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE