inner image

Συλλογή προφορών για την προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού & λοιπού εξοπλισμού υπηρεσιών, τμημάτων και δομών 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Α.Π. 44290/12-05-2023

 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια  Κεφαλαιακού Εξοπλισμού & Λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών -  Τμημάτων & Δομών του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2023  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:                                                                                                                                              

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
  3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
  4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  5. Την υπ. αρ. 17283/24-02-2023 Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων με θητεία από την 01/03/2023 εως τη λήξη της Δημοτικής Περιόδου.
  6. Τη Μελέτη (Τεχνικές Προδιαγραφές – Έντυπο Οικονομικής Προφοράς, Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τιμολόγιο Προσφοράς) που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόκληση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
  7. Τις διατάξεις του 4555/2018 (Κλεισθένης I).
  8. Το υπ΄ αρ πρωτ.: 39401/28-04-2023 Πρωτογενές και Τεκμηριωμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 23REQ012574226 για την εν λόγω δαπάνη.
  9. Την υπ' αρ.  Α.Α.Υ:  Α-959/2023 (ΑΔΑ: 9ΣΦ6Ω0Ο-Ζ03)  ποσό: 18.255,16 €  εις βάρος του Κ.Α 10-7133.003 προϋπολογισμού έτους 2023  και Α-960/2023 (ΑΔΑ: 6991Ω0Ο-Β97) Απόφαση ποσού 9.924,96 € εις βάρος του Κ.Α. 10-7135.009 προϋπολογισμός έτους 2023 , Εγκεκριμένο με  ΑΔΑΜ: 23REQ012604753 Αίτημα. 
  10. Την υπ’αρ. πρωτ.43884/11-05-2023  Απόφαση Αντιδημάρχου Έγκρισης Διαδικασίας Ανάθεσης και των τεχνικών προδιαγραφών.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εικοσι-οκτώ χιλιάδων εκατό ογδόντα λεπτών και δώδεκα λεπτών και  (28.180,12 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ενώ ως πίστωση προβλέπεται στον  Κ.Α 10-7133.003 € &  10-7135.009 ποσού 18.255,16 € και 9.924,96 € προϋπολογισμού έτους 2023 και αναλύεται στην Μελέτη (Τεχνικές Προδιαγραφές – Έντυπο Οικονομικής Προφοράς, Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τιμολόγιο Προσφοράς).

Προσφορές γίνονται δεκτές σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο µέχρι και τις 25/05/2023 ημέρα Πέμπτη, και ώρα 14:00 στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202.   Στο φάκελο θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης και  ότι αφορά την «Προσφορά  για την Προμήθεια  Κεφαλαιακού Εξοπλισμού & Λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών -  Τμημάτων & Δομών του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2023». Πληροφορίες δίνονται από το Tµήµα  Προµηθειών - Δημοπρασιών του ∆ήμου  Ηρακλείου  στα τηλέφωνα 2813 409185-428-468 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες . 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής – ανάθεσης που απαιτείται να κατατεθούν εμπεριέχονται αναλυτικά στο  «άρθρο 4: Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Ανάθεσης» της συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης της προμήθειας που ακολουθεί.

2. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς.

3. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.

4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Ο τρόπος εκτέλεσης της ανάθεσης της προμήθειας αναφέρεται στο «άρθρο 3: Τρόπος εκτέλεσης της ανάθεσης» της συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης που ακολουθεί,  καθώς και η διαδικασία αξιολόγηση των προσφορών – ανάθεσης της προμήθειας αναφέρεται αναλυτικά στο «άρθρο 5: αξιολόγηση των προσφορών – ανάθεση της προμήθειας»  της συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης που ακολουθεί.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE