inner image

6 νέοι και νέες από το Ηράκλειο θα μπορέσουν να βαδίσουν στα χνάρια του 1821 – Πέντε διαδρομές στην Ευρώπη που ταυτίζονται με την Επανάσταση

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

             ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

        

            Ηράκλειο 16-11-2020 

 

 

 

Για την δράση «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821», η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» σε συνεργασία με τους Δήμους της χώρας συνεχίζει τις προετοιμασίες των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Έτσι καλεί 200 νέους να βαδίσουν σε πέντε διαφορετικές διαδρομές σε ολόκληρη την Ευρώπη, που είναι ταυτισμένες με την Επανάσταση. Ο Δήμος Ηρακλείου συνεργαζόμενος και στη δράση αυτή καλεί τους νέους να συμμετάσχουν. Ο αριθμός συμμετοχής των νέων που έχει τη δυνατότητα να προτείνει ο κάθε Δήμος καθορίζεται από τον πληθυσμό του, έτσι ο Δήμος Ηρακλείου συμμετέχει με τρία αγόρια και τρία κορίτσια, ηλικίας 18 έως 21 ετών που θα τους ενδιέφερε να δηλώσουν συμμετοχή στη δράση «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821». Έτσι, μετά από αξιολόγηση, 200 νέες και νέοι, χωρισμένοι σε 5 ομάδες, θα περιηγηθούν κατά τη διάρκεια του 2021 και για 15 ημέρες σε πέντε διαφορετικές διαδρομές στην Ευρώπη. Οι νέοι κατά τη διάρκεια αυτών των διαδρομών θα έχουν την ευκαιρία να προβάλουν τον τόπο τους προς τις κοινωνίες με τις οποίες συνδέουν τη χώρα ιστορικοί δεσμοί και να επιστρέψουν πλουσιότεροι σε εμπειρίες. Η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας και ασφαλούς μεταφοράς τους στις διαδρομές, με την κατάλληλη συνοδεία στελεχών. Η προθεσμία προτάσεων είναι μέχρι την 24η Νοεμβρίου 2020.

Προϋποθέσεις για Δήμο Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου προτείνει τρεις νέους και τρεις νέες ως υποψήφιους (υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει ίσος αριθμός εκπροσώπησης των δύο φύλων) για να συμμετάσχουν στη δράση «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821», οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να είναι 18-21 ετών: την 1/1/2021 να έχουν κλείσει τα 18 (γεννημένοι πριν τις 31/12/2002) και στις 31/12/2021 να μην έχουν κλείσει τα 21 (γεννημένοι μετά την 31/12/2000).

2. Να έχουν απολυτήριο λυκείου.

3. Να διαθέτουν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Γ1/C1. Πιστοποιημένη γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας εκτιμάται ως προσόν.

4. Να είναι σπουδαστές Ανθρωπιστικών Επιστημών (Φιλολογία, Ιστορία, Φιλοσοφία, Θεολογία, Αρχαιολογία, Παιδαγωγικά, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Νομική, Πολιτικές Επιστήμες, Θεατρικές Σπουδές, Εικαστικές Τέχνες).

5. Να είναι Δημότες Ηρακλείου.

Κάθε Δήμος θα ενημερώσει τους νέους που θα επιλέξει με κλήρωση από τριμελή επιτροπή, προκειμένου αυτοί να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη συνημμένη Αίτηση Υποψηφίου και να την αποστείλουν στο e-mail: secretariat@greece2021.gr με την ένδειξη: Θέμα: «Δήμος Ηρακλείου: επιλογή νέων για τη Δράση «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821».

 

Αίτηση Υποψηφίου:


https://forms.gle/o9dHGQRQm4sEVk7g8
  

 

Οδηγίες για δηλώσεις συμμετοχής των νέων στη δράση

«Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821»

 

Για την επιλογή των 200 νέων που θα πάρουν μέρος στη Δράση της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821»:

  1. 1.      Η Δράση: «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821»

Η Επιτροπή «ΕΛΛΑΔΑ 2021» σχεδιάζει για το έτος 2021 τη δράση «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821».

Πέντε ομάδες, αποτελούμενες η κάθε μια από 40 νέους 18-21 ετών, προτεινόμενοι από τους Δήμους που υπέβαλλαν πρόταση στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021», περιηγούνται στην ευρωπαϊκή ήπειρο σε 5 ξεχωριστές διαδρομές, διάρκειας 15 ημερών η κάθε μία. Οι διαδρομές ακολουθούν θεματικές ενότητες που συνθέτουν την πορεία πριν και μετά την Επανάσταση του 1821. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, οι νέοι και νέες που θα επιλεγούν, λειτουργώντας ως «πρεσβευτές» της σημερινής Ελλάδας, θα επισκεφθούν ιστορικής σημασίας τόπους (όπου έζησαν κι έδρασαν σπουδαίες προσωπικότητες, όπως οι Ι. Καποδίστριας, Α. Κοραής, Ρ. Φεραίος, Α. και Δ. Υψηλάντης, Λόρδος Βύρωνας, Μ. Κάλλας, Ν. Καζαντζάκης, Δ. Μητρόπουλος κλπ.) και τοπόσημα, σύγχρονα μνημεία, πανεπιστήμια, σχολεία, μουσεία, πινακοθήκες. Θα γίνουν δεκτοί από τις κατά τόπους επίσημες Ελληνικές Αρχές, θα πάρουν μέρος σε τοπικές εκδηλώσεις, θα συναντήσουν τοπικούς φορείς, θα γνωρίσουν καλές πρακτικές οικολογίας, διαχείρισης νέων μορφών ενέργειας, διαχείρισης απορριμμάτων κλπ. Μετά την ολοκλήρωση των ταξιδιών θα παραχθεί ένα ντοκιμαντέρ-οδοιπορικό, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι εμπειρίες και οι εντυπώσεις των 200 νέων.

  1. 2.      Υποχρεώσεις Νέων

Οι νέοι επιλέγονται για να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας, λειτουργώντας ως «πρεσβευτές» της σημερινής Ελλάδας. Στη διάρκεια του ταξιδιού τους θα αναλάβουν ένα απαιτητικό έργο, για αυτό πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ενδιαφέρον για τις εξελίξεις σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, οι νέοι στη διάρκεια του ταξιδιού θα πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο και παρουσία, να συμμορφώνονται απόλυτα με τους κανονισμούς και τα ωράρια του προγράμματος, να ακολουθούν τις οδηγίες των συνοδών τους ως προς την υλοποίηση του προγράμματος και των διαφόρων δραστηριοτήτων, και γενικότερα να επιδεικνύουν καλή κοινωνική συμπεριφορά. Για την αποδοχή των πιο πάνω, θα υπογραφεί συμφωνητικό μεταξύ των νέων και της Επιτροπής. Στόχος είναι να αναδείξουμε το καλύτερο πρόσωπο της χώρας μας, όπως της αξίζει.

  1. 3.      Οι 5 Διαδρομές

 Όλες οι διαδρομές ξεκινούν από την Αθήνα. Κάθε ομάδα συνοδεύεται από ικανό αριθμό συνοδών, ενώ όλα τα έξοδα μετακίνησης, φιλοξενίας, εισόδου σε μουσεία κλπ. καλύπτονται από την Επιτροπή «ΕΛΛΑΔΑ 2021».

1η Διαδρομή «Στα Βήματα Πρωτεργατών του Νεοελληνικού Κράτους» (Απρίλιος 2021).

2η Διαδρομή «Ο Χάρτης του Φιλελληνισμού» (Μάιος 2021).

3η Διαδρομή «Η Ελληνική Διασπορά στην Ευρώπη (πριν και μετά το 1821)» (Ιούλιος 2021).

4η Διαδρομή «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και Ελληνική Επανάσταση» (Σεπτέμβριος 2021).

5η Διαδρομή «Η Ελληνική Επανάσταση και οι Επαναστάσεις των Αρχών του 19ου αιώνα» (Οκτώβριος 2021).

  1. 4.      Επιλογή νέων

Ο Δήμος Ηρακλείου προτείνει τρεις νέους και τρεις νέες ως υποψήφιους (υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει ίσος αριθμός εκπροσώπησης των δύο φύλων) για να συμμετάσχουν στη δράση «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821», οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να είναι 18-21 ετών: την 1/1/2021 να έχουν κλείσει τα 18 (γεννημένοι πριν τις 31/12/2002) και στις 31/12/2021 να μην έχουν κλείσει τα 21 (γεννημένοι μετά την 31/12/2000).

 2. Να έχουν απολυτήριο λυκείου.

 3. Να διαθέτουν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Γ1/C1. Πιστοποιημένη γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας εκτιμάται ως προσόν.

4. Να είναι σπουδαστές Ανθρωπιστικών Επιστημών (Φιλολογία, Ιστορία, Φιλοσοφία, Θεολογία, Αρχαιολογία, Παιδαγωγικά, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Νομική, Πολιτικές Επιστήμες, Θεατρικές Σπουδές, Εικαστικές Τέχνες).

5. Να είναι Δημότες Ηρακλείου.

Κάθε Δήμος θα ενημερώσει τους νέους που θα επιλέξει με κλήρωση από τριμελή επιτροπή, προκειμένου αυτοί να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη συνημμένη Αίτηση Υποψηφίου και να την αποστείλουν στο e-mail: secretariat@greece2021.gr με την ένδειξη: Θέμα: «Δήμος Ηρακλείου: επιλογή νέων για τη Δράση «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821».

Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» θα επιλέξει μεταξύ των προταθέντων από τους Δήμους τους 200 νέους που θα λάβουν μέρος στη Δράση, κατόπιν συνέντευξης που θα πραγματοποιηθεί από ομάδα στελεχών της Επιτροπής (η συνέντευξη μπορεί να γίνει διαδικτυακά). Οι επιλεχθέντες 200 νέοι και νέες θα υπογράψουν συμφωνητικό με την Επιτροπή «Ελλάδα 2021», που θα περιγράφει τους όρους και τις υποχρεώσεις των δύο μερών. Μεταξύ των υποχρεώσεων της Επιτροπής περιλαμβάνεται και η ασφάλιση των συμμετεχόντων νέων, καθώς και των συνοδών τους.

 

Αίτηση Υποψηφίου:


https://forms.gle/o9dHGQRQm4sEVk7g8
  

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE