inner image

17/03/2006, Ενημέρωση του Δημάρχου Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη για το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ Ηράκλειο 17/3/2006

Ενημέρωση του Δημάρχου Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη για το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών

Είναι γεγονός ότι για πολλά χρόνια η διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα μας, αντιμετωπίζεται πρόχειρα, και χωρίς μακροπρόθεσμο ή έστω μεσοπρόθεσμο Σχεδιασμό. Αποτέλεσμα αυτής της εκ των ενόντων αντιμετώπισης, είναι η ανεξέλεγκτη, η βαρύτατη ρύπανση του περιβάλλοντος και η αισθητική υποβάθμιση του τοπίου. Μόνο στην Κρήτη αυτή τη στιγμή υπάρχουν 116 ανεξέλεγκτοι χώροι Εναπόθεσης Απορριμμάτων. Αυτή η απαράδεκτη εικόνα, που έχει επισύρει κατά καιρούς την αρνητική προσοχή των υπεύθυνων φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επιβολή βαρύτατων προστίμων, (περίπτωση του Κουρουπητού), είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια εξαιρετικά ζοφερή εικόνα στην Κοινή Γνώμη για τα απορρίμματα, με άμεσο επακόλουθο την καχυποψία και τις αρνητικές αντιδράσεις της τελευταίας, σε οτιδήποτε έχει σχέση με την διαχείριση των απορριμμάτων . Για την αντιστροφή της κατάστασης ο Δήμος Ηρακλείου, σε στενή συνεργασία με τον ΕΣΔΑΚ, προώθησε, ως γνωστόν το θέμα του Περιφερειακού Σχεδιασμού, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη, παρά τα γνωστά προβλήματα, και η τελική υλοποίησή του, θα δώσει λύση σε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα ανάπτυξης που αντιμετωπίζει το νησί μας. Ο Δήμος Ηρακλείου, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδιασμού, προωθεί τα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ αποβλήτων για τα απορρίμματα εκείνα που λόγω της φύσης και των χαρακτηριστικών τους, μπορούν να ανακυκλωθούν. Με την τακτική αυτή μειώνεται σημαντικά ο τελικός όγκος των απορριμμάτων, αποτρέπεται ο κίνδυνος ρύπανσης του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται θέσεις εργασίας, και οικονομικό ενδιαφέρον, για τα παραγόμενα προϊόντα ανακύκλωσης Ήδη σε οικόπεδο που ο Δήμος παραχώρησε , προχωρεί με ταχείς ρυθμούς, η ολοκλήρωση του ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, για το χαρτί, το πλαστικό, το αλουμίνιο και το γυαλί, που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον προσεχή Ιούλιο. Η λειτουργία αυτής της μονάδας, θα είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί θα μειώσει τον όγκο των απορριμμάτων που καταλήγουν στον ΧΥΤΑ, τουλάχιστον κατά 30%. Έχει επίσης ξεκινήσει το σύστημα συλλογής των Ορυκτελαίων, που συγκεντρώνονται απ’ όλη την Κρήτη στη ΒΙΠΕ και προωθούνται από την ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε σε μονάδες ανακύκλωσης στην Αθήνα. Το ίδιο συμβαίνει και με το σύστημα των ελαστικών που συγκεντρώνονται από την ECO ELASTIKA, σε 400 περίπου σημεία σε όλη την Κρήτη και οδηγούνται στην Αθήνα στις αντίστοιχες μονάδες ανακύκλωσης. Σε τελικό στάδιο επίσης βρίσκεται το σύστημα ανακύκλωσης των μπαταριών, η λειτουργία του οποίου αναμένεται πολύ σύντομα. Σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου υπογράφει τη σύμβαση για ένα άλλο σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., που έχει ως αντικείμενο τα απόβλητα των ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΑΗΗΕ). Είναι μια σημαντική κίνηση στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων γιατί η υλοποίησή της συναντούσε σοβαρές δυσχέρειες αφού, απαιτεί υψηλό κόστος, κατάλληλες υποδομές και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Σήμερα ευτυχώς υφίστανται οι παραπάνω προϋποθέσεις και από τι 2001 και το κατάλληλο νομικό πλαίσιο που αν συνδυασθεί και με την σωστή, επαρκή και έγκαιρη ενημέρωση των Δημοτών, μπορεί να επιφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Πρέπει να τονισθεί εδώ ο εξαιρετικά σημαντικός ρόλος των πολιτών για την επιτυχία των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης (ΑΗΗΕ) των παραπάνω συσκευών, καθώς και ότι. μέσω αυτών τα νοικοκυριά θα έχουν τη δυνατότητα να παραδίδουν σε προκαθορισμένα σημεία συλλογής του Δήμου τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές τους συσκευές δωρεάν και χωρίς τον παραμικρό κόπο. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των Δημοτών, η διαφύλαξη του περιβάλλοντος, η προστασία της υγείας των πολιτών και βεβαίως η εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων σε συνδυασμό με την προστιθέμενη αξία σε υλικά και τελικά καταναλωτικά αγαθά. Με δεδομένο ότι για το 2006 ο εθνικός στόχος για τις παραπάνω συσκευές είναι τα 4 κιλά ανά κάτοικο, μόνο για το Ηράκλειο αυτό μεταφράζεται σε πάνω από 1.000 τόνους υλικών, που αλλιώς θα ρύπαιναν το περιβάλλον για εκατοντάδες χρόνια.

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE