inner image

WIN-POL: Σ’ ένα ακόμα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ο Δήμος Ηρακλείου, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποβλήτων

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

             ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

        

            Ηράκλειο 06-09-2018       

 

 Win - Pol

Μετά τα ήδη εγκεκριμένα προγράμματα (ACUA με τους κομποστοποιητές της   γειτονιάς, A2U FOOD όπου τίποτα δεν πάει χαμένο κι όλοι βγαίνουμε   κερδισμένοι, Ανακύκλωση & Επαναχρησιμοποίηση Στρατηγικής Βιώσιμης  Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Ηρακλείου), αλλά και προγράμματα που εξελίσσονται για να ωριμάσουν και να χρηματοδοτηθούν όπως είναι για  το Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας, ο Δήμος  Ηρακλείου πέτυχε την ένταξή του και στο πρόγραμμα διαχείρισης  αποβλήτων «Διαχείριση ευφυών συστημάτων αποβλήτων και πολιτικές»  (Waste Management Intelligent Systems and Policies) με το ακρωνύμιο «WIN  - POL».

Για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού, στο οποίο εκτός από τον Δήμο Ηρακλείου συμμετέχει και η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία   με φορείς από την Ισπανία, το Βέλγιο, τη Μάλτα, τη Σλοβενία και τη   Ρουμανία, πραγματοποιείται διήμερη  συνάντηση (Τετάρτη 5 και Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου) στην πόλη Χιχόν της Ισπανίας.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει πιλοτικά για την υπόλοιπη Ευρώπη και ο βασικός του στόχος είναι η επίτευξη της βέλτιστης διαχείρισης των αποβλήτων, μέσω της χρήσης του αποκαλούμενου «ευφυούς» εξοπλισμού (κάδων και άλλων εργαλείων τελευταίας τεχνολογίας δηλαδή, που  προσφέρουν τη δυνατότητα λεπτομερών μετρήσεων και ανάλυσης δεδομένων).  

Η συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στο «WIN – POL» θα βοηθήσει, μεταξύ άλλων, στην απόκτηση της απαραίτητης τεχνογνωσίας για την εισαγωγή έξυπνων λύσεων που θα σχετίζονται με την  ανάπτυξη της Κυκλικής Οικονομίας.

Σε δηλώσεις του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και Καθαριότητας   Χάρης Μαμουλάκης, ο οποίος βρίσκεται στην Χιχόν τόνισε: « Μέσα από γόνιμες συνεργασίες με αναγνωρισμένους φορείς,   αλλάζουμε σταδιακά σελίδα και προχωράμε μπροστά, βελτιώνοντας το   περιβαλλοντικό αποτύπωμα της πόλης μας. Είναι μια προσπάθεια δύσκολη  και με ισχυρό ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Ανταποκρινόμαστε όμως με επιτυχία εξαιτίας των αξιόπιστων προτάσεων που καταθέτουμε. Και θα συνεχίσουμε έτσι με στόχο να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την βελτίωση της διαδικασίας διαχείρισης των αποβλήτων στην πόλη μας».  

Το εταιρικό σχήμα του έργου πλαισιώνουν, ως επικεφαλής εταίρος η   «Δημοτική επιχείρηση υπηρεσιών αστικού περιβάλλοντος της Gijón» από την Ισπανία, από το Βέλγιο η «Ένωση Πόλεων και Περιφερειών για την  Ανακύκλωση και την Αειφόρο Διαχείριση των Πόρων» και η Πόλη του  Antwerp, η «Αρχή Περιβάλλοντος & Πόρων» της Μάλτας, η Περιφέρεια  Κρήτης, η «Snaga, εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων και άλλων υπηρεσιών   κοινής ωφέλειας» από τη Σλοβενία, καθώς και οι Δήμοι των πόλεων Drobeta  Turnu Severin  και Mehendit της  Ρουμανίας.

O προϋπολογισμός του Δήμου Ηρακλείου για το έργο ανέρχεται στο ποσό των 83.911,00, με ποσοστό  επιχορήγησης 100% και χρηματοδότηση από κοινοτικούς   πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG Europe. Το  χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι 54 μήνες και στο πρόγραμμα  περιλαμβάνονται δράσεις ενημέρωσης, εκπόνησης σχεδίου συλλογής και  επεξεργασίας απορριμμάτων μέσω καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων,  ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, δράσεις ενημέρωσης και  ευαισθητοποίησης, προώθησης πιλοτικών προγραμμάτων, κ.α.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE