inner image

Παρουσίαση Πρωτοποριακού Προγράμματος για την Ελλάδα «Γεωργική Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων ως Εναλλακτικός Υδατικό Πόρος»

Σήμερα Δευτέρα 25-5-09, ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης μαζί με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ κ. Μανόλη Παγωμένο και στελέχη της Υπηρεσίας και των Επιστημονικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστήμιο, Τ.Ε.Ι. και Δ/νση Υδάτων) παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου το παραπάνω πρόγραμμα  κατά την οποία τόνισε τα εξής :

 ¨ Πριν λίγο καιρό η Δημοτική Αρχή είχε ανακοινώσει την Πρωτοβουλία της για το Περιβάλλον με την ονομασία « Πράσινο Ηράκλειο, 2008-2013 » η οποία περιλαμβάνει πέντε Βασικές Περιβαλλοντικές Ενότητες ( Πολεοδομικά - Οικιστικά, Πράσινο, Νερό - Διαχείριση Λυμάτων, Ανακύκλωση - Καθαριότητα, Πράσινη Πολιτική).

Μέχρι σήμερα η πρωτοβουλία αυτή προχωράει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής. Θα έλεγα δε  και με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς.

Σε αυτήν και συγκεκριμένα στη δράση « Νερό - Διαχείριση Λυμάτων », ο σχεδιασμός προβλέπει προώθηση της τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων και την αξιοποίησή τους σε γεωργικές καλλιέργειες με διπλό σκοπό. Δυναμική αύξηση της γεωργικής παραγωγής από την επαρκή και ποιοτική άρδευση και την εξοικονόμηση αντίστοιχης ποσότητας πόσιμου νερού που δεν θα διατίθεται πλέον για άρδευση.

Σήμερα, προχωρούμε στην υλοποίηση αυτού ακριβώς του σχεδιασμού με το πιλοτικό έργο : « ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΥΔΑΤΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ».

Η σχετική πρόταση, αποτέλεσμα συνεργασίας της ΔΕΥΑΗ με την Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας, το Πολυτεχνείο και το Τ.Ε.Ι. Κρήτης είχε υποβληθεί στον φορέα ¨Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ)¨ , για χρηματοδότηση.

Μετά από αυστηρές διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης, εγκρίθηκε η πρότασή μας (μεταξύ 28 από σύνολο 420, που υποβλήθηκαν από την Ελλάδα), με την από 24 Απριλίου 2009 εγκριτική επιστολή του φορέα χρηματοδότησης ΕΕΑ  και την 22119/29-4-2009 απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Υπηρεσία Διαχείρισης Ταμείου Συνοχής).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Προϋπολογισμός:

2.296.000 €, είναι ένα έργο 100 % χρηματοδοτούμενο.

Χρηματοδότες:

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ):                                                          57,61 %

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:                                              42,39 %

Χρονοδιάγραμμα:

Έναρξη του έργου:                                                    Μάιος 2009

Έναρξη Άρδευσης:                                                    Μάιος 2010

Ολοκλήρωση Προγράμματος:                            Φθινόπωρο 2011

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Η δημιουργία όλων εκείνων των υποδομών που θα οδηγήσουν στην αξιοποίηση περίπου 1.500.000 κυβικών μέτρων τριτοβάθμια επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΗ την καλοκαιρινή περίοδο στην άρδευση της περιοχής Φοινικιάς και τη δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης του έργου. Η ποιότητα της εκροής θα είναι αυτή που ορίζει η σχετική νομοθεσία για δενδρώδεις ΜΗ περιφραγμένες καλλιέργειες.

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ :

>       Δράσεις Ενημέρωσης των Καλλιεργητών και Προώθησης της Ιδέας Αξιοποίησης των Εκροών στην Άρδευση. Απαραίτητη η συγκατάθεση των πολιτών / χρηστών / καλλιεργητών για την επιτυχία του έργου.

>       Σύνταξη μελετών για τις εγκαταστάσεις, τους αγωγούς και τα Συστήματα Παρακολούθησης - Τηλεμετρίας

>       Προκήρυξη Διαγωνισμών,  Επιλογή Αναδόχου/χων, Υπογραφή
Συμβάσεων, Έναρξη, Επίβλεψη και Ολοκλήρωση του Έργου.
Περιλαμβάνει  τη  δημιουργία πρωτεύοντος  και  δευτερεύοντος
δικτύου αρκετών χιλιάδων μέτρων.

>       Σχεδιασμός Δράσεων Παρακολούθησης των Επιπτώσεων και
Δημιουργίας Σχετικών Μηχανισμών Ελέγχου.

>       Λειτουργία, Ρύθμιση και Βελτιστοποίηση του Συστήματος

>       Δράσεις Διαχείρισης Έργου και Δημοσιότητας

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :

1.      Πλήρης τεκμηρίωση ότι το νερό αυτό είναι άριστο για βιολογικές καλλιέργειες και εξίσου καλό για όλες τις καλλιέργειες χωρίς τη χρήση λιπασμάτων.

2.      Ενημέρωση και εξοικείωση των κατοίκων με τη χρήση υψηλής ποιότητας ανακυκλωμένου νερού ώστε αυτό να γίνει αποδεχτό και να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση όλων των νερών του Βιολογικού Καθαρισμού (40.000m3 / ημέρα, που μπορούν να αρδεύσουν τουλάχιστον 20.000 στρέμματα καλλιεργειών ). Τα νερά αυτά στο Ηράκλειο υπερβαίνουν τα 12.000.000 m3 ετησίως και σήμερα χάνονται στη θάλασσα.

3.      Εξοικονόμηση τεράστιας ποσότητας πόσιμου νερού που σήμερα διοχετεύεται στην άρδευση χωρίς να μειωθεί η παραγωγή και το εισόδημα των αγροτών και ταυτόχρονη προστασία πολύτιμων υδατικών πόρων που έχει απόλυτη ανάγκη η Κρήτη.

4.      Προβολή σε πανελλαδικό επίπεδο ενός επιτυχημένου εγχειρήματος και τη δυνατότητα γεωργικής αξιοποίησης περισσότερων από 350 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων επεξεργασμένων λυμάτων ετησίως από τους βιολογικούς καθαρισμούς όλης της χώρας που σήμερα χάνονται στη θάλασσα.

5.      Αξιοποίηση της συσσωρευμένης  εμπειρίας των εμπλεκόμενων φορέων και  υλοποίηση ενός πρωτοποριακού έργου μέσα από καινοτόμο τεχνολογική προσέγγιση.

 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

       ΔΕΥΑΗ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηρακλείου)

 

ΕΤΑΙΡΟΙ :

1.      Περιφέρεια Κρήτης, Διεύθυνση Υδάτων

2.      Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής, με υπεύθυνο τον Καθηγητή Νικόλα Καλογεράκη

3.      Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Εργαστήριο Διαχείρισης Στερεών Υπολειμμάτων και Υγρών Αποβλήτων, με Υπεύθυνο το Δρ Θρασύβουλο Μανιό

4.      Bioforsk, Soil and Environment Section (Νορβηγικό Ερευνητικό Ίδρυμα)

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ --- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ.

Η Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών («ΕΖΕΣ») ιδρύθηκε το 1960 με βάση τις αρχές του ελεύθερου εμπορίου, ως μέσο για την επίτευξη της ανάπτυξης και της ευημερίας μεταξύ των Κρατών-Μελών και την προώθηση στενότερης οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δυτικοευρωπαϊκών χωρών.

Το 1992, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία (τρία από τα τέσσερα Κράτη -Μέλη της ΕΖΕΣ) υπογράφουν Σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση («Ε.Ε.»), δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («ΕΟΧ»). Το Σύμφωνο ΕΟΧ τέθηκε σε ισχύ το 1994. Με το Σύμφωνο αυτό, τα κράτη ΕΖΕΣ-ΕΟΧ διακήρυξαν την επιδίωξη τους για την προώθηση της αρμονικής ανάπτυξης του ΕΟΧ καθώς και την πίστη τους για την ανάγκη συμβολής τους στη μείωση των ανισοτήτων, τόσο των οικονομικών όσο και των κοινωνικών, μεταξύ των Κρατών- Μελών και της Ε.Ε.

Τα τρία Κράτη-Μέλη του ΕΟΧ, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία, δημιούργησαν το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ («ΧΜ ΕΟΧ») για την περίοδο 2004-2009, προκειμένου να ενισχύσουν την κοινωνική και οικονομική συνοχή εντός του διευρυμένου ΕΟΧ.

Δυνάμει της απόφασης 4/2004/80/3-6-2004 της Διαρκούς Επιτροπής των Κρατών - Μελών της ΕΖΕΣ, συστήθηκε, για την περίοδο 2004-2009, η Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού («Επιτροπή ΧΜ», εφεξής) ως αρμόδια για την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ, εκ μέρους των κρατών-χορηγών. Η -Επιτροπή ΧΜ επικουρείται στο έργο της από Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού («Γραφείο ΧΜ»), το οποίο μεταξύ άλλων αποτελεί σημείο επαφής με την Επιτροπή ΧΜ.

Εκ μέρους της Ελλάδας, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών («ΥΠ.ΟΙ.Ο.») και, συγκεκριμένα, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής («ΕΥΔ&ΠΤΣ»), αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής («ΕΣΕ») για την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ για την περίοδο 2004-2009 στην Ελλάδα.

Κλείνοντας θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να σας τονίσω ότι η Πρωτοβουλία ¨Πράσινο Ηράκλειο 2008 - 2013¨  θα υλοποιηθεί στο ακέραιο, και ήδη έχουν γίνει και γίνονται σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή, και με πιο γρήγορους ρυθμούς από τα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. ¨

Από την παρουσίαση

Από την παρουσίαση

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE