inner image

Απόφαση της ΤΕΔΚ Ν. Ηρακλείου για το Νέο Αεροδρόμιο Ηρακλείου

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  5/09

ΑΠΟΦΑΣΗ   26/ 09

 

Περίληψη :   Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου  της ΤΕΔΚ Ν. Ηρακλείου Για το Νέο  Αεροδρόμιο Καστελίου.

 

      Ύστερα  από έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου της Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ηρακλείου Γιάννη Κουράκη Δημάρχου Ηρακλείου με αριθμό 109/09 , συνήλθαν   τα μέλη του Δ.Σ. της ΤΕΔΚ σήμερα Πέμπτη 9 / 4 / 2009  και ώρα 14.οο μ.μ. στην αίθουσα των γραφείων της ,στην Λ.Δημοκρατίας 21 στο Ηράκλειο  για συζήτηση  των  θεμάτων της Ημερήσιας  Διάταξης .

 

    Παρόντες στη σημερινή συνεδρίαση ήταν  οι κ.κ.               

 

1.  Γιανόπουλος        Χαράλαμπος    Δήμαρχος     Δήμου  Αρκαλοχωρίου

2.  Ζαχαριουδάκης    Ιωάννης           Δήμαρχος     Δήμου         Ζαρού

3. Θεοδωράκης         Γεώργιος         Δημ. Σύμβουλος Δήμου   Τυμπακίου

4.  Καραντινός          Γεώργιος         Δήμ. Σύμβουλος Δήμου   Ηρακλείου

5.  Λαδωμένος          Εμμανουήλ      Δήμαρχος    Δήμου          Θραψανού

6.  Λυδατάκη            Καλλιόπη        Δήμ. Σύμβουλος Δήμου   Ν.Καζαντζάκη

7.  Μαρκογιαννάκης Γεώργιος         Δήμαρχος     Δήμου         Γαζίου

8.  Μπολάκης           Αριστείδης       Δήμαρχος     Δήμου         Παλιανής

  9.  Οικονομάκης      Φανούρης        Δήμαρχος     Δήμου          Ρούβα

 10.  Παπαδάκης         Τίτος                Δημ. Σύμβουλος Δήμου   Γαζίου

 11.  Στειακάκης         Γεώργιος         Δημ. Σύμβουλος Δήμου   Γοργολαίν

 12.  Χονδράκης         Νικόλαος          Δημ. Σύμβουλος Δήμου  Ηρακλείου

 13.  Βασιλάκης          Εμμανουήλ      Δημ. Σύμβουλος Δήμου   Χερσονήσου 

   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΒΑΓΓΕΛΗΣ  ΣΙΣΑΜΑΚΗΣ

            Απόντες ηταν οι κ. κ.

    1.  Αρμουτάκης        Γεώργιος         Δήμαρχος     Δήμου         Μοιρών

       2.  Χατζάκης            Γιάννης            Δήμαρχος     Δήμου         Κόφινα

 

          Απαρτία υπήρχε και η συνεδρίαση άρχισε .

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚ Ν. Ηρακλείου στη συνεδρίασή του  την Πέμτπη 09-04-2009  με βάση την Εισήγηση της Επιτροπής Διαβούλευσης του για παρατηρήσεις και πρωτοβουλίες της ΤΕΔΚ Ν. Ηρακλείου για το νέο διεθνές αεροδρόμιο στην περιοχή Καστελίου Ηρακλείου και μετά από διεξοδική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Ι. Να εκφράσει τη βούληση του υπέρ της δημιουργίας αυτού του μεγάλου αναπτυξιακού έργου στη Κρήτη.

ΙΙ.1. Να συντονίσει το διάλογο σε τοπικό επίπεδο, μεταξύ των Δήμων Καστελίου, Αρκαλοχωρίου και Θραψανού και παραπέρα σε επίπεδο «κοινού» - πολιτών, σύμφωνα με το πλαίσιο της Οδηγίας 2003/35/Ε.Κ., το ήδη διατυπωμένο μήνυμα των τοπικών φορέων, ότι : «το έργο θα γίνει με εμάς» και το όλο σύστημα διαβούλευσης μέσω θεσμοθετημένης Επιτροπής κατά την πρόταση που διαμορφώνει ήδη η ΤΕΔΚ.

    2. Να ζητήσει να προβλεφθεί ευθέως η με οργανωμένο τρόπο μετεγκατάσταση των οικισμών που θίγονται βαθύτατα και η θωράκιση των υπόλοιπων.

    3. Να ζητήσει τη μελλοντική κατάργηση του πολεμικού αεροδρομίου και την 

εφεξής χρήση του ως πολιτικού.

ΙΙΙ.   Να διαβιβάσει σε κάθε αρμόδιο τις παρατηρήσεις του, για τις διαδικασίες και τις διαπιστωθείσες ελλείψεις στην προταθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, του έργου «νέο Αεροδρόμιο Ηρακλείου», έχοντας ως δεδομένο ότι συμφωνεί με τις παρατηρήσεις επί της Μ.Π.Ε που έχουν ήδη διατυπωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και επιστημονικούς φορείς του νομού Ηρακλείου.

Συνοπτικά οι επί της Μ.Π.Ε παρατηρήσεις μας αναφέρονται :

 1. Στην ανάγκη να προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση με τους πολίτες και τους ΟΤΑ της περιοχής (Δήμους Καστελίου, Αρκαλοχωρίου, Θραψανού), σύμφωνα με το περιεχόμενο της Κοινοτικής Οδηγίας 2003/35/Ε.Κ. και η εν λόγω ΜΠΕ να συζητηθεί διορθωμένη όπως επιβάλλεται (πριν από τη λήψη οποιασδήποτε οριστικής απόφασης), αφού «το κοινό έχει το δικαίωμα να διατυπώνει παρατηρήσεις και γνώμες όταν όλες οι επιλογές είναι ακόμη δυνατές, πριν από τη λήψη των αποφάσεων επί των σχεδίων και προγραμμάτων».

  Τα ανωτέρω αναφέρονται με δεδομένη μεν τη συμφωνία ότι το έργο του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου πρέπει να γίνει, αλλά με πλήρη σεβασμό της τοπικής κοινωνίας και του περιβάλλοντος και διασφάλιση (θεσμοθέτηση) της συμμετοχής των τοπικών φορέων (ΟΤΑ) σε κάθε φάση σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας του, συμπεριλαμβανομένης και της προς όφελος της περιοχής καταβολής αντισταθμιστικών τελών (τελών περιβάλλοντος) και συστήματος αναπτυξιακής - περιβαλλοντικής αξιοποίησης και πολιτικής προστασίας.

 1. Τη διαπίστωση ότι, στη σελίδα 388 (Κεφάλαιο 8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ), της Μ.Π.Ε., αναγράφεται η φράση : «δεν απαιτείται λήψη ειδικών μέτρων λόγω του χαμηλού επιπέδου ρύπανσης ....», που όμως είναι μια εμφανώς πρόχειρη εκτίμηση - πρόβλεψη που θα έπρεπε να τεκμηριώνεται με στοιχεία βάσει επιστημονικών μεθόδων, ώστε να ενημερώνονται με φερέγγυο τρόπο οι πολίτες και οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι Καστελίου, Αρκαλοχωρίου και Θραψανού. Ο ανωτέρω ισχυρισμός δεν φαίνεται να τεκμηριώνεται με ειδικές μετρήσεις και επιστημονικές μεθόδους, οπότε δημιουργείται κενό σε όσα εμφανίζουν και υπερασπίζονται οι συντάκτες της εν λόγω μελέτης, για το συγκεκριμένο έργο, σε αντίθεση με την καταγεγραμμένη εμπειρία και την πραγματικότητα που βεβαίως τους διαψεύδει.

  Επίσης, στο τέλος της σελίδας 367 και συγκεκριμένα στα «Συμπεράσματα», η ΜΠΕ καταλήγει στη «διαπίστωση» ότι: «Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης κατά την λειτουργία του υπό μελέτη αεροδρομίου, θα είναι μη σημαντικές .....». 

§         Διευκρινίζουμε μάλιστα και αναφέρεται στη σελίδα 337 της ΜΠΕ, ότι μια επίπτωση (επί μιας περιβαλλοντικής παραμέτρου) αξιολογείται ως μη σημαντική, εάν η επίπτωση αυτή προξενεί μη μετρήσιμες και τοπικά περιορισμένες διαφοροποιήσεις στην φυσική κατάσταση ή/και την περιβαλλοντική αξία ή/και την παραγωγική δυνατότητα ή/και τη χρήση του περιβαλλοντικού μέσου.

  Είναι επίσης σημαντικό ότι, στην ΜΠΕ αναφέρονται ρύποι σαν σύνολο στο όλο και όχι στο συγκεκριμένο μέρος επιφάνειας. Έτσι, για παράδειγμα, εμφανίζονται στη ΜΠΕ αντιφατικά στοιχεία, όπως:

  • Στη σελίδα 339 (στην 5η σειρά από επάνω), όπου αναφέρεται το CO 2 στις διεθνείς αερομεταφορές, με «... επιπτώσεις βαρύτερες ...», ενώ
   Στην ίδια ως άνω σελίδα, αναφερόμενη στη συνεισφορά των αεροπορικών (βλ. 2η παράγραφο από το τέλος), αναγράφεται ότι « ... οι εκπομπές είναι ιδιαίτερα μικρές..»

  Αν πάρουμε παράδειγμα το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Σπάτα, είναι προφανές (και πλέον διαπιστωμένο και αδιαμφισβήτητο) ότι σημειώνεται επιβάρυνση της ατμόσφαιρας όλων των υπολοίπων κατοικημένων γειτνιαζουσών περιοχών των Μεσογείων.

  Αυτό άλλωστε προκύπτει και από τα στοιχεία του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, στις 17.11.2007.

  Έτσι, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία:

  Το Κορωπί κατέχει τα πρωτεία της ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια ΡΜ10, με μέσες συγκεντρώσεις της τάξεως των 64,7 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο αέρα! Αμέσως μετά το Κορωπί στην Ανατολική Αττική έρχονται τα Σπάτα με 47,6 μgr/m3 αιωρούμενων σωματιδίων, το Μαρκόπουλο (40,6) και τα Γλυκά Νερά (39,3). Χαρακτηριστικό είναι ότι η Λυκόβρυση, η πλέον επιβαρημένη περιοχή στο Λεκανοπέδιο, είχε μέσες συγκεντρώσεις ΡΜ10 για το 2006, ύψους 59 μgr/m3.

Δηλαδή έχουμε τιμές ρύπων και μάλιστα μεγαλύτερες στο Κορωπί από ότι στα Σπάτα, αν και τα Σπάτα είναι σαφώς πλησιέστερα στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», κι αυτό ως υπαρκτή εμπειρία πρέπει να προβληματίσει ως προς τις πραγματικές τιμές (επίπεδο επιπτώσεων σε ρύπους), που θα έχουμε στις γειτνιάζουσες πόλεις του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου (Δήμους Καστελίου, Αρκαλοχωρίου, Θραψανού).

 1. Τη διαπίστωση ότι, στην εξεταζόμενη ΜΠΕ του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου δεν αναλύεται η προτεινόμενη μέθοδος ή τα μέτρα μείωσης των επιπτώσεων στο περιβάλλον και στον άνθρωπο
 1. Τη διαπίστωση ότι, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη ΜΠΕ για τους θορύβους και συγκεκριμένα διατυπωμένα συμπεράσματα (σελ. 374): «αναμένονται επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης από την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου, οι οποίες όμως χαρακτηρίζονται ως μετρίως σημαντικές ... και μερικώς αναστρέψιμες» (προφανώς υποβαθμισμένη εκτίμηση), οπότε προτείνονται και αντίστοιχα ήπια μέτρα, όπως διατυπώνεται στη σελίδα 390, που αναφέρει: «Στα πλαίσια της διερεύνησης της παρούσης ΜΠΕ, προτείνεται η εφαρμογή τεχνικών λύσεων ηχοπροστασίας από τον θόρυβο αεροσκαφών, σύμφωνα με τους Ελληνικούς και τους Διεθνείς κανονισμούς που αφορούν την ηχομόνωση και την ηχοπροστασία των κτιρίων και ιδιαίτερα το άρθρο 12 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 59/Δ/89), το άρθρου 5 του Π.Δ. 1180/81, το σχέδιο ΕΛΟΤ 868, το DIN 4109, κλπ». Παρακάτω δε στη σελίδα 393 η ΜΠΕ αναφέρει: «Η εφαρμογή του ανωτέρω μέτρου προϋποθέτει, όπως, με την έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου και την ολοκλήρωση του πρώτου έτους παρακολούθησης διακύμανσης του αεροπορικού θορύβου ..... , ο κύριος του έργου να εκπονήσει Ειδική Ακουστική Μελέτη Εφαρμογής Μέτρων Ηχομόνωσης η οποία θα εγκριθεί από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ........». Δηλαδή προτείνονται ήπια μέτρα και παραπομπή στο μέλλον !! για σύνταξη Ειδικής Ακουστικής Μελέτης Εφαρμογής Μέτρων Ηχομόνωσης, με αποτέλεσμα την πιθανότερη επανάληψη των αντίστοιχων προβλημάτων ηχορύπανσης που αντιμετωπίζουν σήμερα περιοχές γύρω από το αεροδρόμιο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
 1. Τη διαπίστωση ότι, στη σελίδα 349 της ΜΠΕ αναφέρεται το εξής Συμπεράσματα: «Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι οι επιπτώσεις στα οικοσυστήματα της περιοχής μελέτης από τη λειτουργία του υπό μελέτη αεροδρομίου θα είναι περιορισμένης κλίμακας και αξιολογούνται ως μη σημαντικές, ενώ χαρακτηρίζονται ως μόνιμες και μερικώς αναστρέψιμες». Μια εκτίμηση που εμφανώς δεν τεκμηριώνεται με την επιβαλλόμενη επιστημονική επάρκεια, με υποστήριξη στοιχείων μελέτης και μεταφορά εμπειρίας.
 1. Τη διαπίστωση ότι, στη σελίδα 354 της ΜΠΕ αναφέρεται το εξής Συμπεράσματα: «Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι οι επιπτώσεις στις χρήσεις γης της περιοχής μελέτης από τη λειτουργία του υπό μελέτη έργου θα είναι μετρίως σημαντικές, μόνιμες και μερικώς αναστρέψιμες». Όμως και εδώ η εκτίμηση - αξιολόγηση αυτή δεν είναι επαρκής, όταν μάλιστα και μόνο από το διατιθέμενο φωτογραφικό υλικό συμπεραίνεται ότι η θιγόμενη γεωργική γη σε μεγάλο ποσοστό είναι Α κατηγορίας.

  Προξενεί εντύπωση η αναφορά στην ΜΠΕ, περί μολυσμένων γεωργικών εδαφών με φυτοφάρμακα και λιπάσματα (γεωργική ρύπανση), διατύπωση που για να ληφθεί υπόψη θα πρέπει εγκύρως να αποδειχθεί από πιστοποιημένα και μόνο εργαστήρια. Διαφορετικά η εν λόγω αναφορά θεωρείται αστήρικτη και ενδεχομένως θεωρηθεί και υποβολιμαία, με ενδεχόμενο σκοπό της αποφυγή των υπευθύνων (εν προκειμένω του φορέα διοίκησης του αεροδρομίου) να αναλάβουν δικές τους ευθύνες μείωσης των ρύπων για προστασία των εδαφών που στην πραγματικότητα είναι αμόλυντα εφόσον καμία έως σήμερα φερέγγυα μέθοδος δεν έχει αποδείξει το αντίθετο.

  Τα ανωτέρω επισημαίνονται με βάση την αναφορά στη σελίδα 122 της ΜΠΕ, όπου  αναγράφεται: «Το πρόβλημα της γεωργικής ρύπανσης στην περιφέρεια προφανώς εντοπίζεται στις πεδινές περιοχές και ειδικότερα εκεί όπου υπάρχουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις».

 1. Τη διαπίστωση ότι, στην ΜΠΕ χρησιμοποιούνται αντιφατικά στοιχεία, όπως:
 • Στη σελίδα 265 όπου ως όρια για S0 2 δίνονται τα 125 μg/m3 και
 • Στη σελίδα 270 όπου ως όρια για S0 2 δίνονται τα 250 μg/m3
 1. Τη διαπίστωση ότι, καταγράφονται στην ΜΠΕ λάθη υπολογισμών ή λάθος στοιχεία, και αυτό επίσης είναι δείγμα κακής πρακτικής. Έτσι έχουμε:
 • Στη σελίδα 281 αναφέρεται ότι για 2000 μ3 αποβλήτων απαιτούνται 50 μ2, δηλαδή δεξαμενή ύψους 40 μέτρων.
 • Στη σελίδα 258 αναφέρεται ότι 10μ3 νερό ανά μήνα και στρέμμα είναι αρκετό για πότισμα πρασίνου, πράγμα εντελώς αδύνατο
 1. Τη διαπίστωση ότι, το υπ'' αριθ. πρωτ: Δ7/Α/39555/5446/7.10.2004 έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρει επικαλούμενο τον κανονισμό ICAO, την προβλεπόμενη απόσταση οικισμών μέχρι 3 χιλιόμετρα από τους διαδρόμους του αεροδρομίου, όμως η ΜΠΕ δεν φαίνεται να ρυθμίζει ριζικές λύσεις και προσαρμογές και στο ανωτέρω ζήτημα.
 1.  Τη διαπίστωση ότι, σύμφωνα με την υπ'' αριθ. πρωτ: ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/33146/1647/26.4.2005 απόφαση του ΥΠΠΟ, για να διεξαχθούν οι εργασίες κατασκευής του έργου, πρέπει η ΜΠΕ να υποβληθεί πρώτα προς έλεγχο στις συναρμόδιες ΚΓ'' ΕΠΚΑ και 13η ΕΒΑ.
 1. Τη διαπίστωση ότι, η ΜΠΕ (σε γενικές γραμμές), δεν δίνει λεπτομέρειες των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεν είναι σαφείς οι τρόποι αντιμετώπισης των συνεπειών. Επίσης, στην παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης στο περιβάλλον εγκατάστασης του νέου αεροδρομίου, θα έπρεπε να δίδονται ακριβείς και πραγματικές παρατηρήσεις. Για παράδειγμα θα μπορούσαν να παρθούν τα υπάρχοντα καταγεγραμμένα στοιχεία από σχετική μελέτη της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (Χανιά), στην οποία υπάρχει πλήρης καταγραφή και τέλος
 1. Τη σημαντική διαπίστωση ότι, η προτεινόμενη Μ.Π.Ε. δεν συνοδεύεται όπως έπρεπε από ολοκληρωμένη Τεχνική Μελέτη κατασκευής του έργου, με λεπτομερειακές προδιαγραφές υλικών, μεγεθών και σχεδίων, πράγμα απαραίτητο σε ένα έργο τέτοιας εμβέλειας. Εξυπακούεται βέβαια ότι από σχεδιαστικής και τεχνικής πλευράς στα πλαίσια της τρέχουσας διαβούλευσης για το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου, οι αρμόδιοι φορείς εκτέλεσης του έργου πρέπει να παρουσιάσουν ολοκληρωμένο σχέδιο όλων των συνοδών έργων, όπως τους αυτοκινητόδρομους, τους οδικούς κόμβους, τα αποχετευτικά δίκτυα, τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, κλπ 

  Όλα τα ανωτέρω η ΤΕΔΚ Ν. Ηρακλείου και οι εμπλεκόμενοι ΟΤΑ (Δήμοι Καστελίου, Αρκαλοχωρίου και Θραψανού), επιβάλλεται να αναδείξουν, προλαμβάνοντας έτσι αρνητικά φαινόμενα, εκ των υστέρων αντιπαραθέσεις, επιπτώσεις και προβλήματα, όπως αυτά που έχουν σήμερα εντοπισθεί σε άλλα αεροδρόμια και τα οποία σε μεγάλο βαθμό μπορούσαν να είχαν αποτραπεί.  Τονίζουμε ότι όλες οι παρατηρήσεις μας δεν έχουν σκοπό τη παρεμπόδιση είτε κωλυσιεργία,  αλλά αφορούν και αποσκοπούν στην αρτιότερη και κοινωνικά ωφελιμότερη κατασκευή του έργου.

  Για παράδειγμα όλοι οι αρμόδιοι (όλες οι διαβουλευόμενες σήμερα πλευρές στην υπόθεση του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης), θα μπορούσαν να ωφεληθούν, μελετώντας τα καταγεγραμμένα προβλήματα και τα αίτια που τα δημιούργησαν σε άλλα αεροδρόμια, μέσα από συγκεκριμένα υπαρκτά ντοκουμέντα, όπως:

 1. Την υπ'' αριθ. 2443/14.2.2005  Έκθεση ελέγχου στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, «Ελ. Βενιζέλος», που συντάχτηκε από τους Ελεγκτές Περιβάλλοντος της ΕΥΕΠ  του ΥΠΕΧΩΔΕ.
 2. Την από 25.7.2007 Έκθεση πραγματογνωμοσύνης του κ. Αλέξανδρου Φίσσερ, για επιπτώσεις του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», στις γύρω περιοχές (Συντάχθηκε κατόπιν εντολής του Εισαγγελέα Εφετών και η σχετική δικογραφία βρίσκεται σε εξέλιξη)
 3. Την από Φεβρουάριο 2006 Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» και
 4. Την από το 2006 Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» 

 

ΙV. Το Δ.Σ ΤΕΔΚ Ν. Ηρακλείου ομόφωνα αποφάσισε να ζητήσει άμεση συνάντηση αντιπροσωπείας του με τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά, για να συζητηθούν συνολικά τα θέματα που αφορούν στο μεγάλο έργο του νέου διεθνούς αεροδρομίου Καστελίου .

Αυτά συζητήθηκαν και Αποφασίστηκαν    

 

         0  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                       ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                             

       ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ           ΣΙΣΣΑΜΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ            Ακολ.Υπογραφές

           Δήμαρχος  Ηρακλείου                  Δήμαρχος Ν.Αλικαρνασσού

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE