inner image

22/08/2005, Παραχώρηση χρήσης δημόσιας έκτασης στο Δήμο Ηρακλείου

Ηράκλειο 22/8/2005

Δήμος Ηρακλείου

Γραφείο Δημάρχου

Προς Κτηματική Υπηρεσία Γ. Γεωργιάδου 65

Κοινοποίηση Γρ. Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης κ. Σ. Τσόκα Πλ. Π. Κουντουριώτη

Θέμα : «Παραχώρηση χρήσης δημόσιας έκτασης στο Δήμο Ηρακλείου»

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες της σημερινής Δημοτικής Αρχής και του Δημοσίου ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες αποδέσμευσης και διαμόρφωσης του παραλιακού μετώπου της Πόλης του Ηρακλείου. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε και δόθηκε, προς χρήση ο παραλιακός δρόμος, ικανού πλάτους και σύγχρονων προδιαγραφών. Βόρεια του οδικού άξονα από την περιοχή «Καράβολα» μέχρι και το Γιόφυρο, προέκυψε δημόσια έκταση συνολικής επιφάνειας περίπου 70.000 τμ. Το μεγαλύτερο μέρος της συγκεκριμένης έκτασης καταλαμβάνεται από τις ζώνες αιγιαλού και παραλίας, όπως έχουν προσδιοριστεί από την αρμόδια επιτροπή καθορισμού αιγιαλού και παραλίας και το υπόλοιπο αυτής αποτελεί ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου. Στα γενικότερα πλαίσια της ανάπλασης του εν γένει Παραλιακού Μετώπου από το Δήμο Ηρακλείου, συντάχθηκε για λογαριασμό του από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (Ο.Α.Ν.Α.Κ) μελέτη με τίτλο «Διαμόρφωση Παραλιακού Μετώπου Βορείως του οδικού άξονα από Καράβολα έως Γιόφυρο». Σύμφωνα με την μελέτη στη συγκεκριμένη χερσαία ζώνη προβλέπονται διαμορφώσεις, φυτεύσεις, έργα λιμενικής προστασίας, κατασκευή ειδικών έργων για την ανάπτυξη κοινωφελών χρήσεων κ.α. Ζητούμε την παραχώρηση για χρήση, στο Δήμο Ηρακλείου, της χερσαίας ζώνης βορείως του οδικού άξονα από Καράβολα έως Γιόφυρο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'' 285/ 19-12-2001) και τις διατάξεις του Π.Δ. 11/12.11.1929 (ΦΕΚ 39~9 Α1) «περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων» και των λοιπών συναφών διατάξεων. Η παραχώρηση της χρήσης πρέπει να γίνει επ'' αόριστον ή με πολυετή διάρκεια, (τουλάχιστον 50 ετών).

Η παραχώρηση της χρήσης, της συγκεκριμένης δημόσιας έκτασης, με απόφαση σας επιβάλλεται να γίνει για τους παρακάτω λόγους :

Ι. Είναι αναγκαία η συνεχής εποπτεία στο παραλιακό μέτωπο, από μια υπεύθυνη και αποτελεσματική αρχή, για να αποτρέψει πράξεις διακατοχικές και κυρίως να εμποδίσει την κατασκευή αυθαιρέτων κτισμάτων στη ζώνη αυτή. Η έκταση αυτή, αποκτήθηκε από το Δημόσιο με την καταβολή σημαντικού χρηματικού ποσού για την συντέλεση των απαλλοτριώσεων.

II. Για την εκτέλεση του έργου που προβλέπει η μελέτη διαμόρφωσης του Παραλιακού Μετώπου (άρθρο 14 του Ν. 2971/2001). Ο Δήμος Ηρακλείου έχει συντάξει Τεχνικό Δελτίο Έργου και προτείνει την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Urban II. Για να εξετασθεί το αίτημα του Δήμου από τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος στις 29 Αύγουστου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ζητούμενη παραχώρηση της χρήσης της εν λόγω έκτασης. Βασική απαίτηση του κανονισμού του προγράμματος Urban II είναι ο φορέας υλοποίησης έργων να έχει κυριότητα ή νόμιμη νομή - κατοχή του χώρου παρέμβασης.

III. Είναι επιτρεπτή η παραχώρηση χρήσης του αιγιαλού, της παραλίας και λοιπής δημόσιας έκτασης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), κατά τις διατάξεις των άρθρων 2, 13 και 1-4 του Ν. 2971/2001

IV. Με τις ήπιες παρεμβάσεις και τα συγκεκριμένα έργα που θα εκτελέσει ο Δήμος Ηρακλείου, ο αιγιαλός, η παραλία και η ιδιωτική περιουσία του δημοσίου, που απαρτίζουν τη συγκεκριμένη έκταση του Αιγιαλού, θα μπορέσουν να χρησιμεύσουν για κοινωφελείς, (χώροι άθλησης, περιπάτου και αναψυχής) περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς σκοπούς, χωρίς να εμποδίζεται η ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση προς τη ζώνη αυτή.

V. Υλοποιείται μια ήπια μορφής πιλοτική παρέμβαση στο Παραλιακό Μέτωπο, η οποία θα είναι από πολλές πλευρές χρήσιμη, στο μέλλον, για τον τρόπο και τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις ανάδειξης του συνόλου του Παραλιακού Μετώπου.

Η μελέτη που έχουμε εκπονήσει είναι πλήρης και σε στάδιο εφαρμογής. Αυτό το χρονικό διάστημα οριστικοποιούνται τα τεύχη δημοπράτησης, για να προχωρήσει, άμεσα, η δημοπράτηση του έργου , προϋπολογισμού 3.100.000 ευρώ. Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας να προχωρήσετε, το συντομότερο δυνατό, στην έκδοση απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, για τη παραχώρηση της χρήσης, επ'' αόριστο, στο Δήμο Ηρακλείου, της δημόσιας έκτασης βόρεια του οδικού άξονα από Καράβολα έως Γιόφυρο.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου

Γιάννης Κούρακης

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE