inner image

01/09/2005, Επιστολή διαμαρτυρίας των δημάρχων Ηρακλείου, Γαζίου, Γουβών και Νέας Αλικαρνασσού αναφορικά με την απόφαση του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου (Ο.Λ.Η.) για την επέκταση της υφιστάμενης ζώνης λιμένα Ηρακλείου

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΓΑΖΙΟΥ, ΓΟΥΒΩΝ, ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ο.Λ.Η.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΠΡΟΣ

I. Αποδέκτες Προς Ενέργεια 1. Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας

2. Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

3. Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

4. Υπουργό Πολιτισμού

5. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

6. Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης

 

II. Αποδέκτες Προς Ενημέρωση

1. Πολιτικά Κόμματα

2. Βουλευτές Ν. Ηρακλείου

 

Κύριοι Υπουργοί,

Κύριε Γενικέ Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης,

 

Η ιστορική εξέλιξη των Πόλεων, είναι συνυφασμένη με την παράκτια ζώνη και τα λιμάνια τους ειδικότερα. Ο φυσικός αυτός χώρος αποτέλεσε τη βάση, αλλά και τον κύριο παράγοντα της οικονομικής, της κοινωνικής και της πολιτιστικής ανάπτυξης και εξέλιξης τους.

Τα λιμάνια, ως φυσικός χώρος και ειδική υποδομή, αποτελούν βασική πύλη εισόδου – εξόδου ανθρώπων και προϊόντων. Για την ανάπτυξη των λιμανιών και την ενίσχυση της επιχειρησιακής τους ικανότητας, ο νομοθέτης προσδιόρισε τον καθορισμό ζώνης λιμένος και επέτρεψε την παραχώρηση της χρήσης της στους φορείς διαχείρισης των λιμανιών, οι οποίοι συστήθηκαν για το σκοπό αυτό με ειδικό νόμο. Ο σκοπός της παραχώρησης συνιστάται αποκλειστικά στη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας των λιμανιών και κυρίως στην εξυπηρέτηση των επιβατών και των θαλάσσιων μεταφορών.

Η χερσαία και θαλάσσια ζώνη, που αποτελούν τη ζώνη του λιμένα ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, αποτελούν κατά το νόμο κοινόχρηστα πράγματα και παραχωρούνται για χρήση, μόνο για τους παραπάνω σκοπούς, στους φορείς οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας των λιμανιών.

Σήμερα η παράκτια ζώνη, αποτελεί σημαντικό κομμάτι του φυσικού οικοσυστήματος. Η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει ορθολογική διαχείριση και προστασία της παραλιακής ζώνης. Η χερσαία ζώνη λιμένα, που περικλείει τις Πόλεις από τη θάλασσα, αμέσως μετά τα τελευταία οικοδομικά τετράγωνα, αποτελεί ένα ευαίσθητο χώρο και ως τέτοιος πρέπει να αντιμετωπίζεται.

Η πρόσφατη απόφαση του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου (Ο.Λ.Η.), για την επέκταση της ζώνης λιμένα (Χερσαία και Θαλάσσια) ανατολικά και δυτικά της υφιστάμενης αλλά και προς βορρά στο υγρό στοιχείο (θαλάσσια ζώνη), είναι μια αψυχολόγητη, εσπευσμένη, αβάσιμη, αναιτιολόγητη και ανεφάρμοστη πράξη. Διακρίνεται μόνο από το στοιχείο της «επεκτατικής» λογικής σε χώρους ξένους και άγνωστους με την αποστολή του. Αντί να επιδιώκει, ο ΟΛΗ, τη σύνταξη, έγκριση και εφαρμογή ενός στρατηγικού σχεδιασμού, που θα έχει ως τελικό στόχο, τη βελτίωση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της επιχειρησιακής ικανότητας του λιμένος, προσπαθεί μέσα από την επέκταση της χερσαίας, κυρίως, ζώνης του λιμένος, να εμπλακεί σε χρήσεις και δραστηριότητες ξένες με την αποστολή του. Το εγκεκριμένο και καθορισμένο, σήμερα, χερσαίο τμήμα της ζώνης του λιμένα Ηρακλείου επαρκεί για την κατασκευή βασικών λιμενικών υποδομών και το σχεδιασμό παρεμβάσεων, που θα το αναβαθμίσουν αισθητικά και θα το κάνουν ασφαλές, λειτουργικό και φιλικό για τους επιβάτες.

Η ενέργεια του Ο.Λ.Η. υπαγορεύεται από σκοπιμότητα και εκδηλώνεται τη συγκεκριμένη στιγμή που η Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης του σχεδιασμού της για την απελευθέρωση και ανάπλαση του παραλιακού μετώπου με συγκεκριμένες παρεμβάσεις, αλλά και οι Δήμοι Γαζίου και Ν. Αλικαρνασσού έχουν εκπονήσει αντίστοιχα επιχειρησιακά σχέδια για το ίδιο χώρο στα διοικητικά τους όρια. Ενώ εκκρεμεί αίτημα του Δήμου Γαζίου για την παραχώρηση της χερσαίας ζώνης Λινοπεραμάτων από τον Ο.Λ.Η. στο Λιμενικό Ταμείο Γαζίου.

Η προστασία, η ανάδειξη, η διαχείριση και η ανάπτυξη περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και λοιπών δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη του φυσικού οικοσυστήματος, στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδιασμού, αποτελούν κλασικές τοπικές υποθέσεις και σύμφωνα με τον ισχύον Σύνταγμα της χώρας μας, η διοίκηση τους ανήκει αποκλειστικά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τους Δήμους και τις Κοινότητες. Οι ενέργειες και οι αποφάσεις του ΟΛΗ παραβιάζουν και αμφισβητούν τη διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ και ακυρώνουν την αρμοδιότητα και ευθύνη τους για τη διαχείριση και προστασία του παραλιακού μετώπου.

Η πολιτεία εναρμονισμένη με τις σύγχρονες αντιλήψεις και εξελίξεις, προχώρησε με νόμο στην κατάργηση των παλαιών (υφιστάμενων) λιμενικών ταμείων και μετέφερε τις ασκούμενες απ’ αυτά αρμοδιότητες στους Δήμους. Μόνο σε λιμάνια Εθνικής σημασίας, όπως αυτό του Ηρακλείου, για προφανείς λόγους συνέστησε Οργανισμούς Λιμένος, υπό μορφή Ανώνυμης Εταιρείας, οι οποίοι έχουν την ευθύνη και την αρμοδιότητα την κατασκευής των αναγκαίων έργων, που θα διασφαλίσουν την ασφάλεια και λειτουργία των λιμανιών, αλλά και την εξυπηρέτηση των επιβατών. Η διαμόρφωση, ανάπλαση, συντήρηση και καθαριότητα της παράκτιας ζώνης, ως αρμοδιότητα, ανατέθηκε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Επιβάλλεται, άμεσα, η Πολιτεία να ανταποκριθεί στο αίτημα των Δήμων και να προχωρήσει στην παραχώρηση προς αυτούς της χρήσης της ζώνης αιγιαλού και παραλίας, καθ’ όλο το μήκος της παραλιακής ζώνης τους, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν το σχεδιασμό τους, σ’ αυτή την ευαίσθητη ζώνη που αποβλέπει αφ’ ενός στην προστασία της και αφ’ ετέρου στην ανάπλαση της και ανάπτυξη χρήσεων για λογαριασμό των πολιτών τους που δεν παραβιάζουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της.

Οι Δήμοι Ηρακλείου, Γαζίου, Γουβών και Ν. Αλικαρνασσού, αναγνωρίζουν το θεσμικό ρόλο και την αποστολή του ΟΛΗ, σε σχέση με την ανάπτυξη του λιμανιού και μόνο.

Καλούμε τους αρμόδιους Υπουργούς και το Γ. Γ. της Περιφέρειας Κρήτης, αμέσως, να σταματήσουν τις διαδικασίες εξέτασης του αιτήματος του ΟΛΗ για την επέκταση της χερσαίας ζώνης λιμένος και να συζητήσουν με τους Δήμους μας, που αποτελούν τους γνήσιους εκφραστές της Τοπικής Κοινωνίας, τα σχετικά θέματα.

 

 

Ηράκλειο 01 Σεπτεμβρίου 2005

 

 

Ο Δ/ρχος Ηρακλείου Ο Δ/ρχος Γαζιου Ο Δ/ρχος Γουβών Ο Δ/ρχος Ν. Αλικ/σου

 

 

Γ. Κουράκης Γ. Μαρκογιαννάκης Δ. Μπλαβάκης Β. Σισσαμάκης

 

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE