inner image

15/12/2005, URBAN II Η εμπειρία από τα προγράμματα & η επόμενη μέρα για την πόλη του Ηρακλείου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 15-12-2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN II

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κυρίες και κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω απόψε στην έναρξη της ημερίδας που διοργανώνεται από τον Δήμο Ηρακλείου και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II του ΥΠΕΧΩΔΕ, με σκοπό αφενός την παρουσίαση του Προγράμματος URBAN ΙΙ Ηρακλείου και αφετέρου την κατάθεση της εμπειρίας που αποκόμισαν η Δημοτική Αρχή αλλά και οι υπηρεσίες που χειρίζονται το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Το σημαντικό βήμα σε κάθε κοινοτικό πρόγραμμα δεν είναι μόνο η επιλογή των όποιων δράσεων και στόχων σε τοπικό επίπεδο, αλλά εξίσου σημαντικό είναι η απόκτηση της εμπειρίας από κάθε πλευρά και αυτό που αποκαλούμε «επόμενη μέρα».

Δηλαδή πως τόσο η Δημοτική Αρχή, όσο και οι πολίτες της συγκεκριμένης περιοχής γίνονται δέκτες της δράσης ή των δράσεων και αποκομίζουν απ’ αυτήν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι οι συγκεκριμένες δράσεις που επιλέγονται να έχουν ως αφετηρία τον πολίτη, τις ανάγκες και τα προβλήματά του.

Σκοπός μας είναι η δημιουργία έργων που στοχεύουν με σαφήνεια και αμεσότητα στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του και όχι έργων βιτρίνας.

Ειδικότερα για το Ηράκλειο, το πρόγραμμα αφορά τις περιοχές του Δυτικού παραλιακού μετώπου και πιο συγκεκριμένα τις περιοχές της Αγ. Τριάδας και των Καμινίων.

Στόχος του Προγράμματος είναι η ριζική ανασυγκρότηση των παραπάνω περιοχών, η αναβάθμισή τους καθώς και η κοινωνική – οικονομική αναζωογόνησή τους.

Τα μέτρα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα αφορούν στη δραστική αλλαγή των χρήσεων γης και της φυσιογνωμίας του παραλιακού μετώπου με τη δημιουργία ενός δικτύου πολιτιστικών δραστηριοτήτων και την αναβάθμιση της ποιότητας του φυσικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη του άνεργου πληθυσμού με την προώθηση προγραμμάτων κατάρτισης καθώς και με τη προώθηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Γίνεται σαφές ότι το σύνολο των δράσεων δεν αφορά μόνο τους κατοίκους των παραπάνω περιοχών, αλλά αγκαλιάζει ολόκληρη την κοινωνία της πόλης.

Η Δημοτική Αρχή έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρων για την υλοποίηση του Προγράμματος URBAN ΙΙ, προκειμένου να αποπερατωθεί με επιτυχία και εντός των πλαισίων του χρονοδιαγράμματός του, γιατί δεν αποτελεί μόνο μια σειρά έργων, αποτελεί κυρίως μια σειρά ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που επηρεάζουν τη ζωή όλων μας. Είναι υπόθεση όλων μας!

Για τον λόγο αυτόν επιλέξαμε τομείς προτεραιοτήτων, που περιλαμβάνουν μια σειρά από μέτρα για την υιοθέτηση μιας στρατηγικής επίτευξης των παραπάνω στόχων.

Οι τομείς αυτοί είναι:

Πολυλειτουργική αναβάθμιση της περιοχής παρέμβασης και προστασία του περιβάλλοντος. Στήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων – Καινοτομίες Καταπολέμηση κοινωνικού αποκλεισμού – Ισότητα Τεχνική στήριξη

Ειδικότερα για το περιεχόμενο του Προγράμματος του Ηρακλείου, τη διάρθρωσή του, και την πορεία υλοποίησής του έως σήμερα καθώς και στις διαδικασίες εφαρμογής του θα αναφερθούν αναλυτικά οι αρμόδιοι εισηγητές – μελετητές που έχουν κληθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

Για μας, ως Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου, ήταν εξ αρχής απολύτως σαφές από τη διατύπωση και μόνο των στόχων του Προγράμματος ότι η υλοποίηση των Δράσεών του θα έχει πολλαπλασιαστικές θετικές επιπτώσεις για τις περιοχές των άμεσων παρεμβάσεων, στις οποίες χωροθετούνται τα προγραμματιζόμενα σημαντικά τεχνικά έργα.

Τα έργα αυτά είναι:

1. Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Κέντρου κατάρτισης σε θέματα περιβάλλοντος στο χώρο της παλιάς Ηλεκτρικής στο παραλιακό μέτωπο.

2. Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ :

α) απασχόλησης και επιχειρηματικότητας,

β) γειτονιάς,

γ) ενημέρωσης και ένταξης αλλοδαπών, μεταναστών, παλινοστούντων και τσιγγάνων και δ) κατάρτισης στο οικόπεδο της παλιάς λαχαναγοράς στην Αγία Τριάδα.

3. Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ :

α) Κέντρου κοινωνικής πρόνοιας για ηλικιωμένους,

β) Συμβουλευτικού σταθμού οικογένειας και

γ) Παιδικού σταθμού στο οικόπεδό μας στη συμβολή των οδών Μάχης Κρήτης και Ηφαίστου στα Καμίνια καθώς και

4. Η διαμόρφωση δικτύων κοινοχρήστων χώρων στις συνοικίες των Καμινίων και της Αγίας Τριάδας.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι καταφέραμε να εντάξουμε στο ίδιο Πρόγραμμα την «Ανάπλαση του Δυτικού Παραλιακού Μετώπου από Καράβολα μέχρι εκβολές Γιόφυρου».

Εν τούτοις, η πραγματική ουσία του Προγράμματος δεν βρίσκεται στα παραπάνω τεχνικά έργα μόνο, όσο σημαντικά και αν είναι αυτά και όσο υψηλή και αν είναι η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, που μας επιτρέπουν και μας αναθέτουν την υλοποίησή τους.

Ακόμα πιο σημαντικές είναι οι λεγόμενες «άυλες δράσεις», που για να υλοποιηθούν προϋποθέτουν την ύπαρξη και λειτουργία των παραπάνω κτιριακών υποδομών.

Δράσεις που αγκαλιάζουν όλα τα κοινωνικά στρώματα, αλλά κυρίως τις οικονομικά ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες, τις περιθωριοποιημένες ομάδες, όπως οι οικονομικοί μετανάστες και οι τσιγγάνοι, άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως οι μονογονεικές οικογένειες, οι κακοποιημένες γυναίκες, τα άτομα με παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, τα άτομα τρίτης ηλικίας, τα άτομα μειωμένης κινητικότητας κ.α.

Και τέλος μέτρα που ενισχύουν την απασχόληση και τη δημιουργικότητα και περιορίζουν την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό, μέσα από δράσεις κατάρτισης, επιμόρφωσης και ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα URBAN δεν είναι μόνο μια σειρά τεχνικών έργων στο δυτικό παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου, είναι μια δέσμη ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που επηρεάζουν τις δομές ολόκληρου του Ηρακλείου.

Είναι ένα Πρόγραμμα που δημιουργεί νέες προοπτικές για κάθε Ηρακλειώτη.

 

Για τους παραπάνω λόγους η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει το Πρόγραμμα URBAN ΙΙ με συνέπεια, σοβαρότητα και ευαισθησία.

Συνέστησε και στελέχωσε το Γραφείο URBAN του Δήμου που υπάγεται στην Διεύθυνση Οργάνωσης και Προγραμματισμού του Δήμου, συνεργάζεται αρμονικά και αποδοτικά με τα αρμόδια υπουργεία και ιδιαίτερα με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

Παρακολουθεί, συντονίζει και συμβάλλει αποφασιστικά στην επιτάχυνση των διαδικασιών εγκρίσεως, αδειοδότησης και υλοποίησης των έργων, με συνέχεις παρεμβάσεις, όπου απαιτείται.

Στηρίζει έμπρακτα και μεθοδικά κάθε προσπάθεια που συμβαδίζει με τους στόχους του Προγράμματος. Γι αυτό το λόγο συμμετέχεί παράλληλα σε παρεμφερή προγράμματα, όπως το δίκτυο Medint του προγράμματος URBACT, προωθώντας προτάσεις για δράσεις συνέργειας σε διάφορα προγράμματα, όπως ενδεικτικά το Π.Ε.Π. Κρήτης.

Τέλος αντιμετωπίζει με τη δέουσα προσοχή κάθε κίνηση εκτροπής που Προγράμματος από τους συγκεκριμένους στόχους.

Ο Δήμος Ηρακλείου δεν περιορίζει την δράση του για τις περιοχές αυτές μόνο στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα, αλλά παράλληλα με δικούς του πόρους προγραμματίζει και υλοποιεί και άλλες παρεμβάσεις με στόχο την ουσιαστική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση των περιοχών αυτών.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν συνολικά και ουσιαστικά οι στόχοι του Προγράμματος, με αποτέλεσμα, οι τελικοί αποδέκτες δηλαδή οι πολίτες του Ηρακλείου να αποκομίσουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη από τις παρεμβάσεις αυτές.

Αυτός είναι ο στόχος όλων μας και προς αυτόν εντείνουμε τις προσπάθειές μας.

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE