inner image

Τοποθέτηση του Δημάρχου Ηρακλείου στην παρουσίαση των 3 Πολεοδομικών Μελετών στους εμπλεκόμενους φορείς

Ηράκλειο, Πέμπτη 16/09/2010

 

Τοποθέτηση του Δημάρχου Ηρακλείου στην παρουσίαση των 3 Πολεοδομικών Μελετών στους εμπλεκόμενους φορείς  

 

Η χωροταξική και πολεοδομική Οργάνωση μιας πόλης η μιας περιοχής που εξασφαλίζεται με την πολεοδομική μελέτη είναι  το σημαντικότερο εργαλείο για την ισόρροπη και προγραμματισμένη ανάπτυξη της και αποτυπώνει στο χρόνο όλες τις παραμέτρους που καθόρισαν τη διαμόρφωση της ταυτότητας και της φυσιογνωμίας της. Ιστορία, παράδοση, κοινωνική κινητικότητα, πολιτισμική έκφραση και δημιουργικότητα,   πολιτικούς και συλλογικούς θεσμούς και κυρίως ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ των κατοίκων της.

Γι’ αυτό η Δημοτική Αρχή έδωσε από την πρώτη στιγμή κορυφαία πολιτική προτεραιότητα στο θέμα προκηρύσσοντας 9 συνολικά μελέτες συνολικής έκτασης άνω των πέντε χιλιάδων στρεμμάτων, ούτως ώστε να μην υπάρχει πλέον περιοχή Γενικής Κατοικίας του ΓΠΣ για την οποία να μην έχει ανατεθεί σχετική Πολεοδομική Μελέτη.

Αυτό το εγχείρημα απαιτεί τεράστια προσπάθεια για την οποία η ενότητα πολλών παραγόντων  είναι απολύτως προαπαιτούμενη. Και αναφέρομαι βέβαια στην κοινωνική συναίνεση και συμμετοχή των πολιτών, στην αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του Δήμου και στην ύπαρξη επαρκούς και αποτελεσματικού μηχανισμού προώθησης και έγκρισης στο επίπεδο του κεντρικού κράτους.

Η σημερινή παρουσίαση αφορά τρείς (3) Πολεοδομικές Ενότητες.

Με   συνολική έκτασης κτηματογράφησης 4.145 στρέμματα.

Μέσα απ’ αυτές επιδιώκουμε να εξασφαλίσουμε :

  • Επαρκή πολεοδομημένη γη.
  • Πολεοδομική Οργάνωση μιας ευρύτατης περιοχής γύρω από την πόλη με σύγχρονους πολεοδομικούς όρους και εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής με κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους. Ένα δημόσιο χώρο υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών ανοικτό και προσβάσιμο απ΄όλους, με κοινωνικές  υποδομές υποστήριξης, χώρους πρασίνου, περιπάτου, αναψυχής, καλές συνθήκες κυκλοφορίας με σεβασμό της ατομικής ιδιαιτερότητας και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, κ.τ.λ.
  • Τακτοποίηση στο μέτρο του δυνατού, πολεοδομικών εκκρεμοτήτων και παραβάσεων του παρελθόντος που δεν μπορούσαν να τακτοποιηθούν λόγω έλλειψης Σχεδίου. Η προσπάθεια του Δήμου πάνω στο θέμα αυτό υπήρξε μέχρι σήμερα συνεχής, συστηματική και ανυποχώρητη καθώς είχε να αντιμετωπίσει εκτός από τα προβλήματα, των ποικίλων μηχανισμών και τις καθυστερήσεις από τις γνωστές γραφειοκρατικές  αγκυλώσεις  στο κεντρικό επίπεδο. 

Στόχος της Δημοτικής Αρχής επίσης είναι να προχωρήσει γρήγορα και αποφασιστικά και η αναθεώρηση του ΓΠΣ που έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αυτό θα επιτρέψει να προκηρυχθούν σύντομα και άλλες Πολεοδομικές Μελέτες για περιοχές με αυξημένο οικιστικό ενδιαφέρον, ώστε να προληφθούν καταστάσεις που στο παρελθόν δημιούργησαν σοβαρά οικιστικά προβλήματα στην πόλη. Βέβαια οι διαδικασίες  αυτές είναι εξαιρετικά χρονοβόρες και πολλές φορές οι Μελέτες περιμένουν για χρόνια την τελική τους έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο.Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Δήμος Ηρακλείου έχει υποβάλλει τεκμηριωμένη πρόταση απλοποίησης των διαδικασιών έγκρισης των Πολεοδομικών Μελετών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος μας έχει το όραμα για την ανάγκη πλήρους και οριστικής  πολεοδομικής διευθέτησης των μεγάλων εκκρεμοτήτων που παρουσιάζουν οι αστικοί και περιαστικοί πολεοδομικοί του σχηματισμοί και θέτει ως προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών μας και βέβαια την ανάδειξη μιας νέας ποιότητας στο αστικό περιβάλλον που θα προβάλλει τις αξίες μας και την έγνοιά μας για την επάρκεια των υποδομών και τη μελλοντική εξέλιξη της πόλης και των οικισμών μας με άξονα την ποιότητα της καθημερινότητας και κεντρικό σημείο αναφοράς τους τον ΑΝΘΡΩΠΟ.   

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE