inner image

Προμήθεια στεφανιών για τις εθνικές επετείους

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ: Τζανιδάκης Βασίλης 

E-mail : prom@heraklion.gr 

Ηράκλειο, 31./01/2018  

 

 

Aρ. Πρωτ.:  9205

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών, για την προμήθεια στεφανιών για τις εθνικές επετείους και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:

 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

1)     Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

2)     Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

3)     Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007

4)     Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 1.423,80 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.: 00-6443.001 και αναλύεται ως εξής:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

Στεφάνια κατασκευάζονται από δάφνη και έχουν διάμετρο 60 εκατοστά

Τεμάχια

60

21,00 €

1.260,00€

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

1.260,00

ΦΠΑ 13%

163,80€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.423,80€

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι την  09/ 02/2018 ημέρα Παρασκευή  στο Πρωτόκολλο  του Δήμου  Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1  Τ.Κ. 71202,  και πληροφορίες  δίνονται από το τμήμα  Προμήθειών του ∆ήµου στα  τηλ. 2813 409185-186-189-403,  όλες τις εργάσιμές ημέρες και ώρες, υπεύθυνοι κ. Τζανιδάκης Β., Μακαρώνας Ε., ∆αµιανάκη Α.,  Φουκαράκη Ζ.         

       Για την αξιολόγηση  των  προσφορών  λαμβάνονται  υπόψη  τα παρακάτω:  

  1. Η οικονομική προσφορά των συµµμετοχόντων στις οποίες θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς
  2. Η τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών.
  3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη  εκτίμησης απορρίπτεται. 
  4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις             τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 
  5. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  µε απόφαση Δημάρχου. 

                         Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                          Τζανιδάκης Βασίλης

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE