inner image

Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό Συμφωνίας-πλαίσιο για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων για τέσσερα έτη για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου και των Ν.Π.Δ του .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ. 2813409000, fax 2810229207  Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει Ηλεκτρονικό   Ανοικτό  Δημόσιο διαγωνισμό  Συμφωνίας-πλαίσιο για την  προμήθεια Υγρών Καυσίμων για  τέσσερα έτη για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου για την κίνηση οχημάτων και την θέρμανση κτιρίων του Δήμου Ηρακλείου και των καυσίμων θέρμανσης των Ν.Π.Δ του Δήμου Ηρακλείου.

Η συμφωνία-πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο

 Α) Στην  τιμή προσφοράς για τα καύσιμα κίνησης, πρέπει να περιλαμβάνεται το ενιαίο επί τοις εκατό (%) ποσοστό θετικής ή αρνητικής έκπτωσης, για τα καύσιμα κίνησης, επί της μέσης τιμής χονδρικής πώλησης όπως αυτή ανακοινώνεται μέσω των δελτίων τιμών της Περιφέρειας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,  της εκάστοτε ημέρα παράδοσης της αντίστοιχης ποσότητας

Β) Στην τιμή προσφοράς για το πετρέλαιο θέρμανσης, πρέπει να περιλαμβάνεται το ενιαίο επί τοις εκατό (%) ποσοστό θετικής ή αρνητικής έκπτωσης πετρέλαιο θέρμανσης επί της μέσης τιμής λιανικής  πώλησης, όπως αυτή ανακοινώνεται μέσω των δελτίων τιμών της Περιφέρειας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,  της εκάστοτε ημέρα παράδοσης της αντίστοιχης ποσότητας.       

2. Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνία-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των 5.865.200.00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 4.730.000,00 ΦΠΑ : 1.135.200,00).

3.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα προκήρυξη , στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412 /2016 .Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» .

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :

Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ Η.Σ.Η.Δ.Η.Σ.΄ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η  15 - 02-2019 και ώρα 15:00.

Αριθμός Συστήματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού 68980.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6. της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι την 21/02/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

4.Για την συμμετοχή τους στη Συμφωνία πλαίσιο  οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 που ανέρχεται σε ποσοστό 0,2% επι της συνολικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.  της ομάδας για την οποία ενδιαφέρεται ο προσφέρων να καταθέσει προσφορά .Για την ομάδα 1 καύσιμα κίνησης η εγγυητική επιστολή συμμετοχής  ανέρχεται : 6.784,00 ευρώ . Για την ομάδα 2 πετρέλαιο θέρμανσης η εγγυητική επιστολή συμμετοχής  ανέρχεται 2.676,00 ευρώ .

5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για δώδεκα   (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους εφόσον τους ζητηθεί από την υπηρεσία.

6.Η Διακήρυξη θα σταλεί για δημοσίευση στην εφημερίδα Επίσημων Εκδόσεων  Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ , στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.heraklion.gr .

7.  Η παρούσα θα δημοσιευτεί μία φορά   :

8. Στις   ημερήσιες εφημερίδες Πατρίς & Νέα Κρήτη και στη εβδομαδιαία Άποψη του Νότου.

 Θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου

Ολόκληρη η διακήρυξη θα αποσταλεί στα επιμελητήρια .

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο  .                                                   

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE