inner image

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών του Προσώπων.

1.  Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ. 2813409000 fax 2810229207  Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει Ηλεκτρονικό   Ανοικτό  Δημόσιο διαγωνισμό  για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού έτους 2016 του Δήμου Ηρακλείου, του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης του Δήμου Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ), της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ηρακλείου, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  του Δήμου  Ηρακλείου, της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Ηρακλείου (ΔΗΚΕΗ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 291.279,84 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)..

3.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ.60/07.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :

Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ :

19-12-2016 και ώρα 15:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

23-01-2017 και ώρα 15:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.

5. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης χωρίς το ΦΠΑ. Αν  ο προμηθευτής Δεν ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στο σύνολο των ειδών της προμήθειας  αλλά σε συγκεκριμένα είδη θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική ίση με το  2% του προϋπολογισμού των ειδών της μελέτης του Δήμου Ηρακλείου που ενδιαφέρεται, χωρίς το ΦΠΑ  Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

 

6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους εφόσον τους ζητηθεί από την υπηρεσία.

7.Η Διακήρυξη θα  δημοσιευτεί , στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.heraklion.gr .

 

8.  Η παρούσα θα δημοσιευτεί μία φορά   :

Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στις οικονομικές εφημερίδες ΗΧΩ ΤΩΝ  Δημοπρασιών και Δημοπρασιών και πλειστηριασμών, στις ημερήσιες εφημερίδες Πατρίς & Νέα Κρήτη και στη εβδομαδιαία Άποψη του Νότου.

 Θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου

Ολόκληρη η διακήρυξη θα αποσταλεί στα επιμελητήρια .

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο  .

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE