inner image

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020»

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα έργα-πράξεις που εκτελούνται με ευθύνη του Δήμου Ηρακλείου και έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020». Τα έργα αυτά για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 είναι:

Ψηφιακό Αποθετήριο Τουριστικού και Πολιτισμικού Περιεχομένου Δήμου Ηρακλείου

Η υπηρεσία «Ψηφιακό Αποθετήριο Τουριστικού και Πολιτισμικού Περιεχομένου Δήμου Ηρακλείου» αποτελεί το υποέργο 1 της αντίστοιχης πράξης η οποία εντάχθηκε, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί, με κωδ. ΟΠΣ 5050840 , στο Ε.Π «Κρήτη» 2014-2020 στα πλαίσια της με αρ. πρωτ.3686/2019 πρόσκλησης: Για την υποβολή προτάσεων στη δράση: 2.c.1:”Ενίσχυση εφαρμογών στον τομέα του ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού (τομέων RIS3Crete) ΕΤΠΑ-44/ΟΠΣ 3862.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Ε.Π. Κρήτης 2014-2020 και συγκεκριμένα από τις πιστώσεις στο Π.Δ.Ε της ενταγμένης με την υπ’αριθμ.4194/09-09-2020 (ΑΔΑ:Ω38Ν7ΛΞ) Απόφασης Ένταξης με ενάριθμο Π.Δ.Ε.: Κ.Α.2020EΠ00210049

Ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω

Υπεγράφη στη Λότζια, η σύμβαση του έργου για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω. Τη σύμβαση υπέγραψε ο δήμαρχος Ηρακλείου, Βασίλης Λαμπρινός, με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας.
Το έργο έχει χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης τους 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η χρηματοδότησή του είναι από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τελικό ποσό σύμβασης 619.831,97 ευρώ.

Τεχνική Βοήθεια Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ – ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΠΟΛΗ, ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ “5+1” ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ» (ΟΠΣ 5010499)

Το έργο αφορά στην Τεχνική Στήριξη της Αστικής Αρχής του Δήμου Ηρακλείου για την εφαρμογή της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΒΑΑ Ηρακλείου …περισσότερα

Ψηφιακές εφαρμογές πολιτισμού μέσω των οπτικοακουστικών θησαυρών της ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ («Β.Δ.Β.») με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής (ΟΠΣ 5031884)

Η πράξη αφορά την ψηφιακή αποτύπωση του Οπτικοακουστικού Αρχείου της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου και την διάχυση του ψηφιακού περιεχομένου του στο ευρύ κοινό, με τη χρήση υψηλών προδιαγραφών ψηφιακών

Επικοινωνιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) για την Ανακύκλωση & Επαναχρησιμοποίηση (ΣΒΑΑ Δήμου Ηρακλείου 2014-2020 (ΟΠΣ 5029497)

Η πράξη αφορά την Στρατηγική του Δήμου για τη Δημοσιότητα των «Δράσεων για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίηση των ανακυκλωμένων υλικών», που προγραμματίζει να υλοποιήσει ο Δήμος στο πλαίσιο της

Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας για αντιμετώπιση κίνδυνων σε περιβάλλον εκτός γραφείου (ΟΠΣ5041971)

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας που θα έχει ως αποστολή να βοηθήσει σε καταστάσεις κρίσεων λόγω καταστροφών μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής

Πολυδύναμο Κέντρο Επιμόρφωσης & Δημιουργικής Έκφρασης ΑμεΑ (ΚΔΑΠ/ΜΕΑ) (ΟΠΣ 5007313)

Κατασκευή και εξοπλισμός ΚΔΑΠ ΑμεΑ δυναμικότητας 25  τόμων σε ιδιόκτητο διώροφο κτίσμα του Δήμου Ηρακλείου, συνολικού εμβαδού 858,27 μ2, επί της Λεωφ. Αρχιεπισκόπου

Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου (Κ.Χ. 1214) επί της οδού 62 Μαρτύρων (ΟΠΣ 5007894)

Η πράξη αφορά την διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου Κ.Χ. 1214 στην συμβολή των οδών Λ. 62 Μαρτύρων, οδός Ιωάννη Σωπάση και οδός Αγίου Θωμά

Κατασκευή νέου νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 138 (ΟΠΣ 5027221)

Η πράξη αφορά στην κατασκευή νέου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 138 της Π.Ε. "Πόρος - Πατέλλες -  Κατσαμπάς" σε οικόπεδο που έχει χαρακτηριστεί από το σχέδιο πόλης

Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2 (ΟΠΣ 5041452)

Η παρούσα πράξη Ενεργειακής Αναβάθμισης, αφορά το κτίριο «ΑΝΔΡΟΓΕΩ» του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, με περίοδο κατασκευής 1986 - 1988 (αρ. αδείας 232/1986). Το κτίριο, συνολικού

Ανάπλαση-Βιοκλιματική Αναβάθμιση Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου (ΟΠΣ 5035094)

Η διαμόρφωση - ανάπλαση της λεωφόρου Αρχ. Μακαρίου (εντός τειχών), μιας από τις πλέον σημαντικές αρτηρίες της παλιάς πόλης του Ηρακλείου, αποσκοπεί στην ορθότερη οργάνωση της κυκλοφορίας περιοχών αμέσως έξω από

Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Ηρακλείου (ΟΠΣ 5000767)

Η πράξη έχει ως στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας (ΞΦ) κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, την καταπολέμηση της έμφυλης βίας εναντίον τους, και την υποστήριξη των γυναικών

Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά και Κ.Ε.Μ.

Το Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά και Κ.Ε.Μ. στο Δήμο Ηρακλείου είναι μία νέα δράση με καινοτόμα χαρακτηριστικά, που λειτουργεί ως δομή συμπληρωματική της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά και Κ.Ε.Μ. στο Δήμο Ηρακλείου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014 – 2020», με έναρξη λειτουργίας του Παραρτήματος Ρομά στις 1 Ιανουαρίου 2017 και με έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας – Κεντρική Δομή & Κ.Ε.Μ. στις 1 Νοεμβρίου 2017.

περισσότερα...

Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Ηρακλείου

Ο Ξενώνας  Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Ηρακλείου λειτουργεί στο  πλαίσιο της Πράξης «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την Καταπολέμηση της Βίας - Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Ηρακλείου» και Κωδ. ΟΠΣ «5000767» του Ε.Π «ΚΡΗΤΗ 2014-2016». Υπάγεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης και εποπτεύεται από 3μελή Ομάδα Έργου.

περισσότερα...

Κοινωνικό Φαρμακείο

Το Κοινωνικό Φαρμακείο που λειτουργεί στο Δήμο Ηρακλείου, υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηρακλείου» και MIS 5001934 στο Ε.Π. «Κρήτη» – Δράση 9.iv.2 Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών του ΠΕΠ Κρήτη 2014 – 2020», σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 7080/12-12-2016 αρχική Απόφαση Ένταξης της ως άνω Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020, τη με αριθ. πρωτ. 5263/01-11-2017 δεύτερη Απόφαση της ΕΥΔ που αφορά στην τροποποίηση αυτής και τη με αριθ. πρωτ. 4297/11-9-2020 τρίτη Απόφαση της ΕΥΔ που αφορά στην τροποποίησή της και τη λήξη της χρηματοδότησής της έως την 30η/09/2023.

Η έναρξη λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου έγινε στις 4/12/2017.

περισσότερα...

 

ΕΣΠΑ

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE