inner image

Ψηφιοποίηση αρχειακού και επιστημονικού υλικού για σπήλαια και άλλες καρστικές μορφές της Ελλάδας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Τίτλος πράξης «Ψηφιοποίηση αρχειακού και επιστημονικού υλικού για σπήλαια και άλλες καρστικές μορφές της Ελλάδας»

Κωδικός ΣΑ: Ε 0148
Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2010ΣΕ35580101
Φορέας ΣΑ: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Δικαιούχος: Δήμος Ηρακλείου
Εγκεκριμένος προϋπολογισμός:     306.579,76€

Β. Αντικείμενο της πράξης:
Το έργο αυτό αφορά στην ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση υλικού για τα σπήλαια και τις λοιπές καρστικές μορφές (φαράγγια, γλυφές,  καταβόθρες κα.) και στην δημιουργία ενός ενιαίου ηλεκτρονικού αρχείου όλης της Ελλάδας, τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού (Εφορία Παλαιοντοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας) ως αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας.


Οι δράσεις του έργου αφορούν:
1.    την επεξεργασία (τεκμηρίωση) και καταχώρηση του υλικού σε βάση δεδομένων που θα κατασκευαστεί στον ιστοχώρο
2.    την ψηφιοποίηση όλου του υλικού που θα συγκεντρωθεί
3.    την δημιουργία web portal και άλλων δράσεων προβολής
4.    την ανάπτυξη on line κοινότητας χρηστών με θέμα την σπηλαιολογία
5.    την ανάπτυξη στο διαδίκτυο εκπαιδευτικής εφαρμογής
6.    την ανάπτυξη της εφαρμογής για φορητές συσκευές
7.    την εκπαίδευση και την πιλοτική λειτουργία.

Το έργο αυτό είναι πλήρως χρηματοδοτούμενο για το Δήμο Ηρακλείου και υλοποιείται από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σε συνεργασία με την Βικελαία Δανειστική Βιβλιοθήκη του Δήμου Ηρακλείου και τον Σπηλαιολογικό Όμιλο Κρήτης.

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου Δήμου Ηρακλείου (Ο.Σ.Α.Π.Υ.)

Α. Στοιχεία εγκεκριμένης πράξης:

Τίτλος:  Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου Δήμου Ηρακλείου

Εγκεκριμένος προϋπολογισμός: 2.500.000,00 €

Β. Αντικείμενο της πράξης:

Το έργο έχει θεματικό και οριζόντιο χαρακτήρα με κεντρικό τομέα παρέμβασης τον πολιτισμό και συγκεκριμένα την ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών και αφορά στο σύνολο των δημοτικών ενοτήτων της υπαίθρου του Δήμου Ηρακλείου, οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως το «οξυγόνο» της.

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 για βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοιχτών χώρων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», Άξονας Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος &
Αστικές Μεταφορές –Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας»
Η παρούσα πρόσκληση αφορά πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αφορά την χρηματοδότηση (σε ποσοστό 100%) δύο προτάσεων δικαιούχων (μεταξύ των οποίων είναι και ο Δήμος μας).

1.    Τίτλος πράξης «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 4ο Γυμνάσιο –Λύκειο του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης» (προϋπολογισμός 945.000 €)
2.    Τίτλος πράξης «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 9ο Γυμνάσιο - 10ο Λύκειο του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης» (προϋπολογισμός 800.000 €).

Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης Δήμου Ηρακλείου

Η πράξη εγκρίθηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» και αποσκοπεί στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής λειτουργίας των ειδικών σχολείων του Δήμου Ηρακλείου, καθώς και των τμημάτων ένταξης που λειτουργούν σήμερα στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες, μέσα από την απόκτηση του απαραίτητου εξοπλισμού και παιδαγωγικού υλικού, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις του ειδικού εκπαιδευτικού τους ρόλου.

Έναρξη πράξης σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο 01/06/2012. Η πράξη αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Μάιο 2013.

Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων Δήμου Ηρακλείου για την εφαρμογή του Προγράμματος 'Καλλικράτης'

Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η ενοποίηση των υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού των υπό συγχώνευση Καποδιστριακών Δήμων στις υφιστάμενες εφαρμογές του νέου (Καλλικράτειου) Δήμου Ηρακλείου, η υλοποίηση και εγκατάσταση στο νέο Δήμο Ηρακλείου των απαραίτητων WEB Services για ενημέρωση του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. και η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού στο νέο Δήμο με στόχο ο νέος Δήμος Ηρακλείου από την 1/1/2011 να μπορεί να προσφέρει ίδιου επιπέδου υπηρεσίες προς τους πολίτες & τις επιχειρήσεις, όπως τις προσέφερε  μέχρι την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος «Καλλικράτης» .

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE