inner image

Προμήθεια δοχείων μεταφοράς φαγητού στη ΔH.K.E.H.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια δοχείων μεταφοράς φαγητού στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 116/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΟΒΞΟΚ6Ξ-Ξ6Ο).

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-170/2021 (ΑΔΑ: ΩΑΑΧΟΚ6Ξ-2ΕΧ,  ΑΔΑΜ : 21REQ009325522)

Η ανάθεση των προμηθειών που περιγράφονται στην με αριθμό 116/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΟΒΞΟΚ6Ξ-Ξ6Ο) της επιχείρησης θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο γενικό σύνολο,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική σφραγισμένη προσφορά (Διονυσίου 13Α Νέα Αλικαρνασσός, Γραφείο 7 ισόγειο) για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:30 μ.μ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Φορολογική ενημερότητα

β. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)

γ. Υπεύθυνη Δήλωση με βεβαιωμένο το ιδιόχειρο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος της ανωτέρω ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.

δ. Εφόσον είσαστε νομικό πρόσωπο, παρακαλούμε να μας αποστείλετε επιπλέον τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας σας, όπως, για παράδειγμα, τελευταίο δημοσιευμένο καταστατικό ή πρόσφατο πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ ή υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να αποδεικνύεται η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρίας σας.

Σημειώνεται ότι το γνήσιο της υπογραφής βεβαιώνεται ψηφιακά από την ιστοσελίδα  

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν:

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE