inner image

Προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης για τη Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων

                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί «ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ  μετά από έρευνα αγοράς ,  και σας καλεί  να καταθέσετε   τη σχετική  κλειστή  προσφορά σύμφωνα με:

 

1. Τις διατάξεις  του άρθρου 58 του Ν. 3852/ 2010

2. Τις διατάξεις  του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 

3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την

     παρ. 13 τουάρθρου20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση38

     της παρ. 1 του άρθρου377 του Ν.4412/2016.

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.

     3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

5.Την αριθμ. 58120/01-06-2016 Απόφαση Δημάρχου εκχώρησης αρμοδιότητας

     υπογραφής στον Αντιδήμαρχο

6. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται .

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 29 /11/2016 ημέρα  Τρίτη  στην  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του  ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,  Τμήμα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ,  στην ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟ  2ος όροφος, Τ.Κ. 716 01,  τηλ. Επικοινωνίας 2813 409861 και 2813  409891  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνοι: Κα Σπανουδάκη Παρασκευή

 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ που επισυνάπτεται ,ανέρχεται στο ποσό των 5.000.00  χωρίς   Φ.Π.Α.

 

Για την αξιολόγηση της προσφοράς λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

 

1.Η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα στις οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς.

 - Μαζί με την οικονομική σας προσφορά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

 

Αντί αυτών, υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης από τον οικονομικό φορέα υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των δικαιολογητικών, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας εκπληρώνει αυτές τις προϋποθέσεις, αλλά και αναλαμβάνοντας την υποχρέωση ότι αυτά θα κατατεθούν, ενημερωμένα, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

 

2.Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.

 

3.Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

 

4.Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

 

5.Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

 

 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Αντιδημάρχου

 

 

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

 

 

 

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE