inner image

Προμήθεια εκτυπώσων και βιβλιοδετήσων βιβλίων και εντύπων έτους 2016 των Υπηρεσιών του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω αρ.2, 1ος όροφος           

Πληροφορίες: Β. Τζανιδάκης

Τηλ.: 2813409185-186-189                                                                      

E-mail : prom@heraklion.gr

 

 

Ηράκλειο  04/ 08 / 2016

 

Aρ. Πρωτ.:89788

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.  Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-229207  Τ.Κ. 71202  επαναπροκηρύσσει  πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 2286/95 , ν.3463/2006 ,της  11389/93 Υπουργικής  Α Απόφασης ( ΕΚΠΟΤΑ) και το ν. 4281/2014 (άρθρο 157 παρ. 7 και παρ. 1β) καθώς και την  Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B) , για την προμήθεια που αφορά εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις βιβλίων και εντύπων έτους 2016 των Υπηρεσιών του Δήμου, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, εφόσον τηρηθούν  οι  τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

2. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 27.918,60  €  με  το  Φ.Π.Α.

3.Τα έγγραφα πού αφορούν την  προμήθεια μπορούν να ζητήσουν  οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Τμήμα  Προμηθειών στα  τηλ. 2813-409185 –  2813-409186 – 2813-409189 ή από την ιστοσελίδα  του Δήμου www.heraklion.gr .

4. Οι προσφορές θα γίνονται δέκτες  από την αρμόδια Επιτροπή  Διενέργειας και Αξιολόγησης στο Δήμο Ηρακλείου  Αγίου Τίτου 1 την 02 / 09 / 2016 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών). Οι προσφορές μπορούν  σταλούν ,κατατεθούν ταχυδρομικά στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου στην διεύθυνση Αγίου Τίτου αρ.1, Τ.Κ 71202 μέχρι και  την  προηγουμένη του διαγωνισμού .  Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να  παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων . Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την  09/09/ 2016  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00  (λήξη επίδοσης προσφορών) στον ίδιο χώρο .

5. Όλες οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα αποκλείονται.

6. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών  την ημερομηνία και  ώρα.,  που θα ορίσει  η Επιτροπή   και  θα κάνει  γνωστό στους  ενδιαφερόμενους     με  έγγραφο της  .

7. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνη χωρίς  το  Φ.Π.Α.  και είναι  450,30 για το σύνολο της προμήθειας.

 

Tά  έξοδα  Δημοσίευσης  βαρύνουν  τον  ανάδοχο.

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE