inner image

Προμήθεια: ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Aφορά/εξυπηρετεί   τις πόρτες που απαιτούνται να τοποθετηθούν στα ΚΕΠΑ: Α΄ ΚΕΠΑ, Ζ ΚΠΕ , Ι ΚΕΠΑ, ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΑΣΙΤΕΣ.

Προμήθεια  πυράντοχων  πορτών  στα παρακάτω ΚΕΠΑ (αίθουσα- διαστάσεις- ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ )

(περιλαμβάνεται η τοποθέτηση εντός 40 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης):

 Α΄ ΚΕΠΑ

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ  0,95 x 2,31 μ.  ( ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  60 min )

Z΄ ΚΕΠΑ

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ  0,86 x 2,05 μ.  ( ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  . 60 min )

ΚΟΥΖΙΝΑ  0,92 x 2,25 μ.  ( ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  60 min )

Ι΄ ΚΕΠΑ

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ  0,85 x 2,00 μ.  ( ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  60 min )

Κ΄ ΚΕΠΑ

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ  0,95 x 2,10 μ.  ( ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  90 min )

ΧΩΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  0,95 x 2,05 μ.  ( ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  90 min )

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ  0,90 x 2,15 μ.  ( ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  90 min )

ΑΣΙΤΕΣ

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ  0,94 x 2,05 μ.  ( ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  60 min )

ΧΩΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  0,95 x 2,04 μ.  ( ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  60 min )

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ  0,85 x 2,10 μ.   ( ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  60 min ) 

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ανωτέρω  δαπάνη  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο, σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  • Την    943/19   απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Προέδρου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ
  • Την   5073/ 2020  ΑΑΥ   με την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 
  • Τη μελέτη του διαγωνισμού η οποία έχει εγκριθεί

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την  30/9 2020, ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 09:00, στο Πρωτόκολλο  του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Διεύθυνση Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4.  Πληροφορίες  δίνονται από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Τηλ.: 2810. 300.100 – 300.090,  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει:

  1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:
  • Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, και του ενδεικτικού προϋπολογισμού του διαγωνισμού και συμφωνούν με αυτούς.
  • Είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά.
  • Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής σε σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας κωδικό επαγγέλματος.

 

  • Ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74, του ν. 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

.

 

Δικαιολογητικά ανάθεσης:

Ο ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η προμήθεια, εντός 10 ημερών από σχετική πρόσκληση η οποία θα του αποσταλεί θα πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

Α)  Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα

Β) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος ,που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 

H επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της δαπάνης, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πινάκα ανακοινώσεων του ΔΟΠΑΦΜΑΗ , στην ιστοσελίδα του Δ. Ηρακλείου,  όπου θα είναι διαθέσιμοι οι όροι του  της διαδικασίας ανάθεσης.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ

ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE