inner image

Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης και Αποχέτευσης για τη Συντήρηση Σχολικών κτιρίων

      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Διεξαγωγής Συνοπτικού διαγωνισμού

για την «Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης και Αποχέτευσης »του έργου αυτεπιστασίας : Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης»

 

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει  ότι την 07-08-2017 ημέρα Δευτέρα   και από ώρα 10:00 έως και 10:30 π.μ. ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου, οδός Διονυσίου  13Α, θα διεξαχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την: « Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης και Αποχέτευσης» του έργου αυτεπιστασίας : Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισμού 49.600,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

    Η υπόψη προμήθεια, χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ, σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 30-7131.055 για το οικονομικό έτος 2017.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007, τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,  όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της  παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010)

    Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα είδους μετά από αξιολόγηση της προσφοράς του, από το αρμόδιο όργανο.

    Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που κατασκευάζουν ή εμπορεύονται τα υπό προμήθεια είδη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στο σύνολο της προμήθειας Υλικών Ύδρευσης και Αποχέτευσης ή σε οποιαδήποτε ομάδα επιθυμούν, με όλα τα απαραίτητα  δικαιολογητικά  ενώπιον της Επιτροπής την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού.

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α του Ν.4412/2016.

    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και την παραλαβή της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Συντήρησης Σχολικών κτιρίων του Δήμου Ηρακλείου, οδός Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός  Ηράκλειο, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  (αρμόδιος κ. Σπανουδάκη Παρασκευή  τηλ.  2813-409861–  891 ).

Επίσης τα έγγραφα που αφορούν την προμήθεια (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) παρέχονται στους ενδιαφερόμενους και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.heraklion.gr.

Η παρούσα θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος « ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον 12 ημέρες και θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια , θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος στην οδό Διονυσίου 13Α του Δήμου καθώς και στην Εφημερίδα ΠΑΤΡΙΔΑ.

 

 

Ο Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας

                                                                             & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων       

           

 

                                                                                  Αναστασάκης Ιωάννης

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE