inner image

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια κάδων ανακύκλωσης εσωτερικών χώρων

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια κάδων ανακύκλωσης εσωτερικών χώρων, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:  

 

1)     Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)     Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3)     Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4)     Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007

5)     Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 12.400,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος των Κ.Α 20-7135.086,  με τίτλο :    «Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης εσωτερικών χώρων», προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και αναλύεται ως εξής:

 

 

Α/Α

Ε Ι Δ Ο Σ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

  1. 1.           

 ΚΑΔOI ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

 Τεμάχια

1000

10,00

10.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ                            :

10000,00

Φ.Π.Α. 24%                         :

2400,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                :

12.400,00

 

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 02/11/2017 ηµέρα Πέμπτη στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες  δίνονται από τη Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύλωσης του  ∆ήµου στα  τηλ. 2813 409625 όλες τις εργάσιμές ημέρες και ώρες. 

   Για την αξιολόγηση  των  προσφορών  λαµβάνονται  υπόψη  τα παρακάτω:  

  1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.
  2. Η οικονοµική προσφορά των συµµετεχόντων στις οποίες θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιµές στο τιµολόγιο προσφοράς.
  3. Η τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών.
  4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη  εκτίµησης απορρίπτεται. 
  5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις             τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 
  6. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

            Η κατακύρωση της προµήθειας  θα γίνει  µε απόφαση ∆ηµάρχου. 

           

  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Τζανιδάκης Βασίλης

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE