inner image

Συλλογή προσφορών για την προμήθεια φορτιστή-συντηρητή μπαταρίας γεννήτριας πρατηρίου καυσίμων & μικροεργαλείων χειρός

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ: Τζανιδάκης Βασίλης 

E-mail: prom@heraklion.gr 

Ηράκλειο,  07-08-17

 

 

Aρ. Πρωτ.: 93170

 

 

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια φορτιστή-συντηρητή μπαταρίας γεννήτριας πρατηρίου καυσίμων & μικροεργαλείων χειρός και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:  

 

1)     Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)     Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3)     Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4)     Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007

5)     Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 359,60 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 20-7135.078 και αναλύεται ως εξής:

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

CPV

Περιγραφή προϊόντος

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τιμή Μονάδος

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

1

31158100-9  Φορτιστές μπαταριών

Αυτόματος φορτιστής – συντηρητής μπαταριών 12v-20 amp-360 watt.
 Για μπαταρίες 45-225 AMP τριών τύπων ( υγρών,gel, agm )

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

180,00

180,00

43,20

223,20

2

44316000-8 Σιδηρικά είδη

ΠΕΝΣΑ ΧΕΙΡΟΣ με  ΜΟΝΩΣΗ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

8,00

16,00

3,84

19,84

3

44316000-8 Σιδηρικά είδη

ΠΕΝΣΑ Πλαγιοκόφτης με  ΜΟΝΩΣΗ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

7,00

14,00

3,36

17,36

4

44316000-8 Σιδηρικά είδη

Σετ κατσαβίδια ηλεκτρολόγου  6 τεμαχίων με μόνωση

ΣΕΤ

2

25,00

50,00

12,00

62,00

5

44316000-8 Σιδηρικά είδη

Ψαλίδι κλαδέματος χειρός

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

15,00

30,00

7,20

37,20

   

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

     

290,00

69,60

359,60

 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 01/09/2017 ηµέρα Παρασκευή στο Πρωτόκολλο  του ∆ήµου Ηρακλείου, στην ∆ιεύθυνση Αγίου Τίτου 1  Τ.Κ. 71202,  και πληροφορίες  δίνονται από το τµήµα  Προµηθειών του ∆ήµου στα  τηλ. 2813 409185-186-189-403 όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

   Για την αξιολόγηση  των  προσφορών  λαµβάνονται  υπόψη  τα παρακάτω:  

  1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.
  2. Η οικονοµική προσφορά των συµµετεχόντων στις οποίες θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιµές στο τιµολόγιο προσφοράς.
  3. Η τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών.
  4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη  εκτίµησης απορρίπτεται. 
  5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 
  6. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

           Η κατακύρωση της προµήθειας  θα γίνει  µε απόφαση ∆ηµάρχου. 

 

        

  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Τζανιδάκης Βασίλης

 

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE