inner image

Διενέργεια φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών πραγμάτων κυριότητας του Δήμου Ηρακλείου

                                                      Έκδ.1 αναθ.1 ημ/νία έγκρ. 1/6/2016 ΠΡΟ-ΠΣΠ 000                                                                                                   

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 «Εκποίηση κινητών πραγμάτων

 ΝΟΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                            κυριότητας του Δήμου Ηρακλείου                          

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                 με φανερή, προφορική, πλειοδοτική                                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών                  δημοπρασία»              

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών – Δημοπρασιών

Ταχ. Δ/νση: Αγ.Τίτου 1                            Ηράκλειο   05/04/ 2017                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Πληροφορίες: Βασίλης Τζανιδάκης                 Αρ. Πρωτ: 38531

Τηλ.: 2813409185  fax 2810.229207                   

E-mail :  prom@heraklion.gr                                

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

 Περίληψη: Διακήρυξη διενέργειας φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας

                   για την εκποίηση κινητών πραγμάτων κυριότητας του Δήμου Ηρακλείου

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

 

Α. Ισχύουσες διατάξεις:

          Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας  θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις κάτωθι

          ισχύουσες διατάξεις :

  1. Τις διατάξεις του Π.Δ,  270/1981(ΦΕΚ Α’ 77/30-03-1981)
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ Α’ 114/08-06-2006) «Νέας Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων» & ειδικότερα του άρθρου 184.
  3. Τις διατάξεις των άρθρων 214,224,225,230,231 και 238 του Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 

Β. Τις αποφάσεις:

  1. Την υπ΄αριθ. 376/2016  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία όρισε την Επιτροπή για την καταγραφή-εκτίμηση κινητών πραγμάτων του Δήμου, αποτελούμενη εκ τριών δημοτικών υπαλλήλων, οι οποίοι  κατέγραψαν αναλυτικά τα προς εκποίηση είδη, και  παρέδωσαν  τα αποτελέσματα με αριθ. πρωτ.  86327/28-7-2016.
  2. Τις αναλυτικές καταστάσεις της Επιτροπής  για την καταγραφή-εκτίμηση  κινητών πραγμάτων του Δήμου Ηρακλείου.
  3. Την με αριθμό  135/01-03-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης κινητών πραγμάτων για το έτος 2017.

          Την με αριθμό Πρωτ:  29765/16-03-2017 πρακτικό & γνωμοδότηση

           Επιτροπής εκποίησης κινητών πραγμάτων.

     4.   Την με αριθ.Πρωτ. 30725/20-3-2017 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών

           Δημοπρασιών.

 

     5. Την  247 /2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ) περί διαδικασίας και

           έγκρισης όρων δημοπράτησης

 

Προκηρύσσουμε

 

 Φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση κινητών πραγμάτων   ( κάδοι απορριμμάτων και διάφορα μεταλλικά αντικείμενα όπως ποδήλατα, φωτιστικά, όργανα παιδικών χαρών, σίδερα πινακίδες κλπ), με κριτήριο κατακύρωσης τη υψηλότερη τιμή της προκηρυχθείσας ποσότητας, για την εκποίηση των ειδών που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα ενδεικτικής τιμής εκκίνησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο πακέτο, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στον πίνακα ενδεικτικής τιμής εκκίνησης.

 

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

Τόπος και χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού

Ο δημοπρασία εκποίησης θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (2ος  Όροφος κτηρίου Ανδρόγεω)  την  25/04/ 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που προβλέπεται από το ΠΔ 270/1981, όπως αυτή ορίσθηκε και ισχύει για τον Δήμο Ηρακλείου.

Αν στο διαγωνισμό δεν προσέλθει κανένας ενδιαφερόμενος θα ενεργηθεί επανάληψη του πλειστηριασμού εντός πέντε ( 5 )  ημερών αν και πάλι δεν προσέλθει κανένας ενδιαφερόμενος τότε τα εκποιημένα υλικά θα πάνε για καταστροφή.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Αντικείμενα προς εκποίηση

Τα αντικείμενα προς εκποίηση αναφέρονται στον πίνακα που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη και βρίσκονται σε χώρο του Δήμου Ηρακλείου  (Αμαξοστάσιο, Αλατάδικο, β) Αποθήκη των Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Πρασίνου (Οαση).

 Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να επισκεφτούν για έλεγχο το χώρο τους χώρους

 για να αποκτήσουν ίδια αντίληψη για τα εκποιούμενα είδη, μετά από προηγούμενη συνεννόηση με τις υπηρεσίες του Δήμου.

Σημειώνεται ότι τα προς εκποίηση αντικειμένων δεν δύναται να ζυγιστούν και η εκτίμηση είναι  κατά προσέγγιση και αναλυτικά τα παρακάτω:

 

Επιτροπή για την καταγραφή-εκτίμηση  κινητών πραγμάτων του Δήμου Ηρακλείου με την 376/30-5-2016 Α.Δ.Σ.

Αριθ. Πρωτ: 86327/28-7-2016 Απογραφής

1

Αποθήκη Περιοχή Αλατάδικο

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΜ

50

κατεστραμμένα

2

ΠΟΔΗΛΑΤΑ ( ΣΚΕΛΕΤΟΙ)

ΤΕΜ

90

κατεστραμμένα

3

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΑΠΌ ΣΤΡΑΤΖΑΡΙΣΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3Χ0,50

ΤΕΜ

5

κατεστραμμένα

4

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΜ

10

κατεστραμμένα

5

ΓΡΑΦΕΙΑ ΞΥΛΙΝΑ

ΤΕΜ

7

κατεστραμμένα

6

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

ΤΕΜ

60

κατεστραμμένα

7

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΞΥΛΙΝΕΣ

ΤΕΜ

20

κατεστραμμένα

8

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΤΕΞΙΟΝ 1,5Χ2,5

ΤΕΜ

1

κατεστραμμένα

9

ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

ΤΕΜ

3

κατεστραμμένα

 

2

Αποθήκη  Τεχνικών Υπηρεσιών

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10

ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΕΣ

ΤΕΜ

3

κατεστραμμένα

11

ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

ΤΕΜ

5

κατεστραμμένα

12

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

ΤΕΜ

200

κατεστραμμένα

13

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΌ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΓΚΕΛΟΥ

ΤΕΜ

25

κατεστραμμένα

14

ΘΡΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

ΤΕΜ

30

κατεστραμμένα

15

ΠΟΔΗΛΑΤΑ

ΤΕΜ

15

κατεστραμμένα

16

ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ

ΤΕΜ

30

κατεστραμμένα

17

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΤΕΜ

6

κατεστραμμένα

18

ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

ΤΕΜ

4

κατεστραμμένα

19

ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΤΕΜ

1

κατεστραμμένα

20

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΛΑΙΣΙΑ & ΣΥΡΜΑΤΑ ΜΑΤΑΛΛΙΚΑ

ΚΥΒΙΚΑ

5

κατεστραμμένα

21

ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΌ AIR CONTICION

TEM

5

κατεστραμμένα

22

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΞΥΛΙΝΑ

ΤΕΜ

2

κατεστραμμένα

23

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

ΤΕΜ

1

κατεστραμμένα

 

3

Δημοτικό Αμαξοστάσιο

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

24

ΚΑΔΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ

ΤΕΜ

130

κατεστραμμένα

25

ΚΑΔΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

ΤΕΜ

90

κατεστραμμένα

26

ΔΕΞΑΜΕΝΟΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΕΜ

1

κατεστραμμένα

27

ΚΑΔΟΙ ΑΠΌ ΚΟΝΤΕΝΙΕΡ

ΤΕΜ

7

κατεστραμμένα

28

ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΦΡΕΝΩΝ ΑΠΌ ΦΟΡΤΗΓΑ

ΤΕΜ

30

κατεστραμμένα

29

ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΑΠΌ ΦΟΡΤΗΓΑ

ΤΕΜ

4

κατεστραμμένα

30

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΣΑΣΜΑΝ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΚΥΒΙΚΑ

2

κατεστραμμένα

31

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΤΕΜ

40

κατεστραμμένα

32

ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑ

ΤΕΜ

25

κατεστραμμένα

33

ΘΕΡΜΟΣΗΦΩΝΑΣ

ΤΕΜ

1

κατεστραμμένα

34

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΤΕΜ

50

κατεστραμμένα

35

ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΑΠΌ ΚΑΣΑΛΙΚΙΑ ΠΟΡΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,5Μ

ΤΕΜ

30

κατεστραμμένα

36

ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΑΠΌ ΚΑΣΑΛΙΚΙΑ ΠΟΡΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2Μ

ΤΕΜ

25

κατεστραμμένα

37

ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΑΠΌ ΚΑΣΑΛΙΚΙΑ ΠΟΡΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2Μ ΚΟΚΚΙΝΑ

ΤΕΜ

20

κατεστραμμένα

38

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ 6 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΜΜΕΝΗ

ΤΕΜ

1

κατεστραμμένα

 

4

Τμήμα Πρασίνου ( Κηποθέατρο )

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

39

Πιεστικό Δοχείο 200 λίτρων

ΤΕΜ

2

κατεστραμμένα

40

Πιεστικό Δοχείο 150 λίτρων

ΤΕΜ

1

κατεστραμμένα

41

Πιεστικό Δοχείο 100 λίτρων

ΤΕΜ

1

κατεστραμμένα

42

Πιεστικό Δοχείο 250 λίτρων

ΤΕΜ

1

κατεστραμμένα

43

Πιεστικό Δοχείο 24 λίτρων

ΤΕΜ

4

κατεστραμμένα

44

Υποβρύχια Αντλία

ΤΕΜ

5

κατεστραμμένα

45

Αντλία επιφάνειας

ΤΕΜ

4

κατεστραμμένα

46

Σκαπτικιά Ιταλίας van

ΤΕΜ

1

κατεστραμμένα

47

Σκαπτικιά subaru

ΤΕΜ

1

κατεστραμμένα

48

Ψεκαστήρα πλαστική πλάτης 5 λίτρων

ΤΕΜ

4

κατεστραμμένα

49

Ψεκαστήρα πλαστική πλάτης 18 λίτρων

ΤΕΜ

1

κατεστραμμένα

50

Κουρευτική Μηχανή

ΤΕΜ

10

κατεστραμμένα

51

Χορτοκοπτικό

ΤΕΜ

2

κατεστραμμένα

52

Αλυσοπρίονο solo 6x10

ΤΕΜ

1

κατεστραμμένα

53

Μπορντουροψάλιδο  stihl

ΤΕΜ

1

κατεστραμμένα

54

Κουφάρι Αλυσοπρίονου stihl 193

ΤΕΜ

2

κατεστραμμένα

55

Κουφάρι Αλυσοπρίονου efko

ΤΕΜ

2

κατεστραμμένα

56

Κουφάρι Αλυσοπρίονου stihl

ΤΕΜ

3

κατεστραμμένα

57

Κουφάρι  Μπορντουροψάλιδο

ΤΕΜ

1

κατεστραμμένα

58

Καρότσι Οικοδομής

ΤΕΜ

2

κατεστραμμένα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

1.                                                               2.                                                                                3.                                                                                                                                          

ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ           ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΥΘΑΡΟΥΛΗ ΧΑΡΑ

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

Ελάχιστο όριο προσφοράς

Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού θα είναι η υψηλότερη συνολική τιμή της προκηρυχθείσα ποσότητα που θα επιτευχθεί.

Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 2.000,00 € για το σύνολο της καταγραφής.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά

1. Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες.

2. Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

α) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση, καθώς και πρακτικό συμμετοχής στη συγκεκριμένη δημοπρασία με εξουσιοδότηση συγκεκριμένου προσώπου. Για τη συμμετοχή κοινοπραξιών δεν είναι απαραίτητη η ιδιαίτερη νομική προσωπικότητα.

β) Εγγυητική επιστολή ποσού ( 200,00 € ) αναγνωρισμένης τράπεζας, ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

γ) Δημοτική ενημερότητα μη οφειλής στον Δήμο Ηρακλείου.

δ) Υπεύθυνη Δήλωση:

1). Του ενδιαφερόμενου ότι έλαβαν γνώση των όρων διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

2). Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή και μάλιστα πριν από την έναρξη του διαγωνισμού παρουσιάζοντας και το νόμιμο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

3. Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία ενδιαφερόμενος που δεν έχει προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει ενδιαφερόμενος που υποβάλλει δικαιολογητικά τα οποία δεν διαλαμβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία.

5. Στις περιπτώσεις επανάληψης της δημοπρασίας κατατίθεται η ίδια εγγύηση, υπολογιζόμενη όμως επί του ποσού της τελευταίας προσφοράς.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Τρόπος λήψης εγγράφων δημοπρασίας

1. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Ηρακλείου στη διεύθυνση: www.heraklion.gr.

3. Η Επιτροπή παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε φάκελο, στο εξώφυλλο το οποίου θα αναγράφεται το όνομα του συμμετέχοντος / επωνυμία εταιρίας, ευκρινώς, και καταχωρίζει στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας του ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης.

4. Η κατατιθέμενη εγγύηση επιστρέφεται σε αυτούς που μετέχουν στη δημοπρασία - πλην του πλειοδότη - αμέσως μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού. Στον πλειοδότη επιστρέφεται μετά και την καταβολή όλου του προσφερόμενου από αυτόν ποσού της εκποίησης.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας – ανάδειξη πλειοδότη

1. Ο διαγωνισμός είναι φανερός και οι διαγωνιζόμενοι θα πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού για την προκηρυχθείσα ποσότητα. Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό με τη σειρά που εκφωνήθηκαν με το ονοματεπώνυμο του εκάστοτε πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και τελικά δεσμεύει τον τελευταίο πλειοδότη.

2. Κατά την ένταξη της διενέργειας του διαγωνισμού η Επιτροπή προχωρεί στην αποσφράγιση των φακέλων με τα δικαιολογητικά και αφού τα εξετάσει ανακοινώνει τους συμμετέχοντες που γίνονται αποδεκτοί.

3. Από τη στιγμή που θα λάβει χώρα η διαδικασία της δημοπρασίας και οι συμμετέχοντες αρχίζουν να πλειοδοτούν, δεν μπορεί κανείς άλλος να γίνει αποδεκτός και να συμμετέχει στη δημοπρασία.

4. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας και στην αίθουσα που αυτή θα λαμβάνει χώρα εκτός από την Επιτροπή και το επικουρικό προσωπικό, μπορεί να παρευρίσκονται μόνο οι δικαιούμενοι συμμετοχής, καθώς και τυχόν δικηγόροι αυτών.

5. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις κατά αυτής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή του διαγωνισμού, μνημονεύονται στο πρακτικό και η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει γι’ αυτές με πλήρη αιτιολογία, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού.

6. Η υποβολή ένστασης δεν επιφέρει αυτοδίκαια διακοπή ή αναβολή της δημοπρασίας, εκτός και αν κρίνει τούτο σκόπιμο η Επιτροπή της Δημοπρασίας.

7. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και τον τελευταίο πλειοδότη.

8. Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της Επιτροπής εγγράφως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας 48 ωρών.

9. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε βάρος του αναδειχθέντος πλειοδότη, με ελάχιστο όριο προσφοράς το επ΄ ονόματι του κατακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής.

10. Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ αυτού, που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό για την προκηρυχθείσα ποσότητα.

11. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς δεν μπορεί να είναι μικρότερος των εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία διενέργειας και κατοχύρωσης της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.

 

Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όλους τους όρους της διακήρυξης

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

Εγγύηση Συμμετοχής

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης η οποία ανέρχεται στο ποσό 2.000,00 €:

Προσφορές χωρίς εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ’ όψη.

Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 ημερών. Ο υπολογισμός του χρονικού αυτού διαστήματος αρχίζει από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

Λοιπές υποχρεώσεις του πλειοδότη

1. Ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη απέναντι στον ανάδοχο για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα προς εκποίηση αντικείμενα. Κατά συνέπεια, δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του ποσού της εκποίησης. Ακόμα αποκλείεται στον ανάδοχο η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης για το λόγο αυτό. Με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι ο προσφέρων έχει αποκτήσει ιδία αντίληψη του είδους των εκποιούμενων και της κατάστασης στην οποία αυτά ευρίσκονται και ότι αυτά είναι της τελείας αρεσκείας.

2. Οι δαπάνες αποσυναρμολόγησης, μετακόμισης και μεταφοράς των ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον κάθε πλειοδότη. Ο δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες ζημιές που επέλθουν στα είδη κατά τη διαδικασία αυτή. Οι ανωτέρω εργασίες πρέπει να είναι προσεκτικές, έτσι ώστε να μην προκληθούν βλάβες σε άλλα αντικείμενα και εγκαταστάσεις του δήμου. Τυχόν ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία του δήμου θα καταλογισθούν στον πλειοδότη που τις προκάλεσε. Ο πλειοδότης έχει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του Δήμου Ηρακλείου για οποιαδήποτε ζημιά ή απαιτήσεις που θα προέλθουν από δικές του ή προστεθέντων του ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την εκτέλεση των εργασιών απομάκρυνσης των αντικειμένων. Ο συνολικός χρόνος της παραλαβής και απομάκρυνσης όλης της ποσότητας των αντικειμένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες. Οι εργασίες κοπής και μεταφοράς μπορούν να εκτελούνται τις εργάσιμες ημέρες από 07:00 πμ μέχρι το αργότερο 14:00 μμ .

3. Ο πλειοδότης είναι υπεύθυνος για κάθε παράβαση της εργατικής, ασφαλιστικής ή άλλης σχετικής νομοθεσίας σχετικά με την απασχόληση του προσωπικού του. Ο πλειοδότης έχει την υποχρέωση να τηρεί με επιμέλεια τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να παίρνει όλα τα μέτρα υγιεινής κα ασφάλειας που προβλέπει η νομοθεσία.

4. Ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη ή αποζημίωση απέναντι στον ανάδοχο, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού

1. Κριτήριο κατάθεσης είναι αυτό της υψηλότερης τιμής της προκηρυχθείσα ποσότητα, για το σύνολο των απαιτουμένων αντικειμένων, αποκλειόμενης προσφοράς που θα αναφέρεται μόνο σε μέρος αυτών. Πλειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα προσφέρει τη μεγαλύτερη προσφορά στο σύνολό της προκηρυχθείσα ποσότητα, χωρίς να λαμβάνονται υπ όψη πιθανές διαφορές ανά αντικείμενο.

2. Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

3. Μετά την οριστική έγκριση του φακέλου του διαγωνισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

Καταβολή αντιτίμου

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση  της κατακυρωτικής απόφασης να καταβάλλει όλο το προσφερόμενο από αυτόν ποσό στο ταμείο του Δήμου προκαταβολικά στον Κ.Α. 1699.008 <<Διάφορα, λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλη τάξη εσόδων του Δ.Η με την υπογραφή του πρακτικού χωρίς καμία άλλη όχληση από τον Δήμο πριν την παραλαβή των αντικειμένων.

Σε περίπτωση μη προσήκουσας καταβολής των οφειλομένων ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως από την ημέρα της επιδόσεως σε αυτόν του σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός να δικαιούται καμίας μορφής αποζημίωσης ή τυχόν να δύναται να αίρει άλλη αξίωση κατά του Δήμου καθώς και την κατάπτωση της εγγύησης που έχει κατατεθεί από αυτών λόγω ποινικής ρήτρας και αναπόδεικτου αποζημίωσης.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

Επανάληψη – ματαίωση της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όταν:

1. δεν παρουσιασθεί κανείς κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας για να εκδηλώσει ενδιαφέρον

2. κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών που αφορούν όλους τους διαγωνιζόμενους

Επίσης, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:

1. το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας

2. μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά.

3. μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της κατακυρωτικής απόφασης, αυτός δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για την υπογραφή του πρακτικού

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, με βάση τους όρους της πρώτης διακήρυξης και αναρτάται στο διαδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση την τελευταία προσφορά που δόθηκε κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και του N. 3463/2006.

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο

Λοιπές διατάξεις

1. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:

α) την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωμάτων του με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τη λύση σε βάρος του της σχετικής σύμβασης,

β) την σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας με την υποχρέωση αυτού, αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, να καταβάλλει τη διαφορά αν κατά τη νέα επιτευχθεί μικρότερη τιμή, λόγω ποινικής ρήτρας.

γ) την υπέρ του Δήμου κατάπτωση της εγγύησης που έχει κατατεθεί από αυτόν λόγω ποινικής ρήτρας και αναπόδεικτου αποζημίωσης. Δεν αποκλείεται ακόμη να επιδιώξει ο Δήμος και την αποζημίωση του για κάθε άλλη ζημιά που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου λύση σύμβασης.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο

Πληροφορίες

Οι συμμετέχοντες πλειοδότες έχουν την δυνατότητα να ελέγξουν τα προς εκποίηση είδη που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα καθώς και τους χώρους που φυλάσσονται μετά από επικοινωνία με τους υπηρεσιακούς υπαλλήλους ως εξής:

 

Α)   Αποθήκη Αλατάδικο έναντι καφετέριας Μαρίνα ( Νεώρια Ηρακλείου )

      Εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:30 ως 13:30

      Υπεύθυνος Επικοινωνίας:  Ρομπογιαννάκης Ελευθέριο Τηλ: 6937167415

Β)   Αποθήκη Τεχνικών Υπηρεσιών( Αλικαρνασσός )

      Εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:30 ως 13:30

      Υπεύθυνος Επικοινωνίας:  Σφακιανάκης Ζαχαρίας Τηλ: 2810 336290

Γ)   Υπηρεσία Πρασίνου ( Κηποθέατρο Ηρακλείου )

       Εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:30 ως 13:30

      Υπεύθυνη Επικοινωνίας:  Νάνου Ελένη – Φραγκούλη Ερωφίλη  Τηλ: 2810 289320

Δ)   Αμαξοστάσιο Δήμου Ηρακλείου ( πλησίον  Δημοτική Λαχαναγορά Ηρακλείου )

       Εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:30 ως 13:30

      Υπεύθυνος Επικοινωνίας:  Πεδιαδιτάκης Γεώργιος Τηλ: 2813 409613

 

 Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 7:30 ως 15:30, από το Τμήμα προμηθειών– Δημοπρασιών του Δήμου Ηρακλείου, από τον αρμόδιο υπάλληλο:

κ. Βασίλης Τζανιδάκης

Τηλ.: 2813409185

Fax : 2810.229207                                          ,

στο διαδίκτυο www.heraklion.gr

 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

Δημοσίευση

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και στη  ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion,gr . Αντίγραφο της διακήρυξης  και  των λοιπών  στοιχείων του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν  από την αρμόδιο τμήμα προμηθειών, τηλ. 2813409185-186 – 189  ή και την  ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion,gr

 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα σταλεί στο Επιμελητήριο για να ενημερωθούν τα μέλη του που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό.

 

                                              Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                     ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 

                                      ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                           

 

           

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE