inner image

Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου στη Λότζια

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

             ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ηράκλειο 30-10-2020        

 

Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την Τρίτη 03 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 διά ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου με 47 θέματα στην ημερήσια διάταξη.   Αναλυτικότερα:

 

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 σύμφωνα με τρία αιτήματα τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου.
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 βάσει τριών αιτημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου.
  3. Έγκριση διενέργειας, μελέτης, όρων και τεχνικών προδιαγραφών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας.
  4. Έγκριση διενέργειας, μελέτης, όρων, τεχνικών προδιαγραφών και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού σχετικά με την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών από εξωτερικό ανάδοχο για την υλοποίηση της πράξης: Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Ηρακλείου.
  5. Έγκριση διενέργειας, μελέτης, όρων και τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Press Container.
  6. Έγκριση διενέργειας, μελέτης και όρων του συνοπτικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής τεχνικού ελέγχου οχημάτων και έκδοσης δελτίου τεχνικού ελέγχου και κάρτας καυσαερίων. 
  7. Έγκριση διενέργειας, μελέτης, όρων και τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια προκατασκευασμένων τσιμεντοπλακών, μαρμάρων, εργαλείων και διαφόρων αναλώσιμων υλικών για το έργο αυτεπιστασίας: Συντήρηση Δημοτικών Κοιμητηρίων.
  1. Εγκριση διενέργειας τρόπου εκτέλεσης, όρων και μελέτης διαγωνισμού Προμήθεια προκατασκευασμένων τσιμεντοπλακών, μαρμάρων, εργαλείων και διαφόρων αναλώσιμων υλικών  για το έργο αυτεπιστασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ».
  2.  Επικύρωση του 1ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου : Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης, ΄Ιδης, Λ.Καλοκαιρινού. 

10.  Επικύρωση πρακτικού δημοπρασίας εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

11.  Επικύρωση πρακτικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο: Υπηρεσία φύλαξης και ασφάλειας κέντρου αστέγων και κέντρου κοινότητας & λοιπών κοινωνικών δομών.

12.  Επικύρωση πρακτικού για την προμήθεια: Αστικού εξοπλισμού Δήμου Ηρακλείου.

13.  Επικύρωση πρακτικού ΙΙΙ (κατακύρωσης) του διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: Τοπογραφική κτηματογραφική αποτύπωση και σύνταξη πράξεων προσκυρώσεως, ρυμοτομίας και αναλογισμού αποζημιώσεως στης περιοχή της Αγίας Τριάδας.

14.  Επικύρωση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών, αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την Προμήθεια φυτών για φύτευση Κ.Χ. Πρασίνου.

15.  Επικύρωση 3ου πρακτικού για την επιλογής αναδόχου του έργου: Αναδιαγράμμιση οδοστρώματος – διαβάσεων πεζών.

16.  Επικύρωση πρακτικού άγονης δημοπρασίας, για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του ΚΕΚΟΙΦΑΠΗ στην περιοχή Δειλινών της 3ης Κοινότητας.

17.  Επικύρωση πρακτικού άγονης δημοπρασίας, για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του ΚΕΚΟΙΦΑΠΗ στην περιοχή Αγίου Ιωάννη της 4ης Κοινότητας.

18.  Επικύρωση πρακτικού άγονης δημοπρασίας, για την μίσθωση οικοπέδου για την στέγαση της λαϊκής αγοράς, που διεξάγεται την Πέμπτη και το Σάββατο.

19.  Παράταση εργασιών του έργου: Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της χώρας – Αντιστήριξη πρανούς στην Δημ.Ενότητα Βουτών λόγω κατολίσθησης από έντονα καιρικά φαινόμενα.

20.  Παράταση χρονικής διάρκειας της σύμβασης για την Προμήθεια εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων εντύπων και βιβλίων (μόνο ως προς την ομάδα 3).

21.  ΄Εγκριση δεύτερης παράτασης της πράξης με τίτλο: Συστήματα αυτόνομης οικιακής κομποστοποίησης σε αστικό περιβάλλον και ακρωνύμιο “ACUA” και των σχετικών συμβάσεων και παράταση του χρόνου παράδοσης των παραδοτέων 4.2.1 και 5.2.1.

22.  Ορισμός υπολόγου για την επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού στην οδό Νεοφύτου Βαρδαλά.

23.  Σύσταση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία του έργου: Περιβαλλοντική αναβάθμιση πάρκου Γεωργιάδη.

24.  Σύσταση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία του έργου: Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου ΚΧ 1214 επί της οδού 62 Μαρτύρων.

25.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών & 1ου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών του έργου: Ανακαίνιση αίθουσας Μ. Καρέλλη.

26.  ΄Εγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου : Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων Δήμου Ηρακλείου.

27.  Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: Κυκλοφοριακή μελέτη διαμόρφωσης ισόπεδων κόμβων και έγκριση τευχών και όρων διακήρυξης.

28.  Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: Υδρογεωτεχνική μελέτη και μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας νέου Κοιμητηρίου Βασιλειών, έγκριση του φακέλου της μελέτης και όρων δημοπράτησης.

29.  Έγκριση τευχών και όρων διακήρυξης για το έργο: Αποπεράτωση Δημοτικού Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου στο ανοικτό Πολιτιστικό κέντρο Συλλάμου.

30.  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Πανεπιστημίου Κρήτης, για την ενσωμάτωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ και σύνδεση τους με την επιχειρηματικότητα στο Δήμο Ηρακλείου.

31.  Έγκριση πρωτόκολλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Ηρακλείου.

32.  Εξειδίκευση πίστωσης για την αμοιβή συμβολαιογράφου για την απευθείας αγορά ακινήτου στο Σκαλάνι.

33.  Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων της υπηρεσίας Πρασίνου.

34.  Εξειδίκευση της δαπάνης για την υπηρεσία με τίτλο: 80η επέτειος από την Μάχη της Κρήτης – Η μάχη του Ηρακλείου. 

35.  Διαγραφή προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής για τέλη και πρόστιμα χρήσης κοινοχρήστου χώρου.

36.  Διαγραφή προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής για πρόστιμο του Κ.Ο.Κ.

37.  Διαγραφή προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής για πρόστιμο του Κ.Ο.Κ.

38.  Διαγραφή χρηματικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα.

39.  Αποδοχή τιμής μονάδας αποζημίωσης για ρυμοτομούμενο τμήμα ακινήτου σύμφωνα με την 671/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

40.  Καθορισμός τιμής μονάδας για προσκυρούμενα τμήματα καταργούμενου κοιν.χώρου που προσκυρώνεται στην περιοχή ΄Αη Γιάννης- Μεσαμπελιές-Φορτέτσα.

41.  Καθορισμός τιμής μονάδας για προσκυρούμενα τμήματα καταργούμενου κοιν.χώρου που προσκυρώνεται στην περιοχή Θέρισσος-Δειλινά-Μασταμπάς-Κορώνη.

42.  Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης για επικείμενα ιδιοκτησίας  Φουκαράκη.

43.  Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας Μηλιαρά.

44.  Λήψη απόφασης για μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθ.330/334/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

45.  Ανάκληση της 879/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση νέων όρων ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού και τεχνικών προδιαγραφών για την  «Προμήθεια οχημάτων (δύο μικρών φορτηγών ελαφρού τύπου 4Χ4, τριών επιβατικών αυτοκινήτων, ενός μικρού βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς καύσιμων) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου».

46.  Έγκριση 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ ΤΗΣ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ («Β.Δ.Β.») ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ» και ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων.

47.  Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης : «Ψηφιακές Διαδρομές Οίνου: Το κρασί σαν μέσο προβολής και προώθησης του Πολιτιστικού αποθέματος του Ηρακλείου», με Κωδικό ΟΠΣ 5050844 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», Ορισμός Διαχειριστή Έργου και Ορισμός Υπεύθυνου Λογαριασμού Έργου.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE