inner image

Αρμοδιότητες που θα ασκήσουν οι Δήμοι από 1-1-2013

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

          Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ                                         

 

                                                                                                    Ηράκλειο, Παρασκευή 16/11/2012

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ

ΑΠΟ 1-1-2013


ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 

■    Αρθρο 94 παο. 1 Ν .3852/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Τομέας Περιβάλλον)

27. Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος.

28. Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των προϊόντων τσιμέντου.

29. Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και
ταπητοκαθαριστηρίων.

 

■   Άρθρο 94 παο. 2 Ν .3852/2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ

(Τομέας ποιότητας ζωής και εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων)

29.  Ο καθορισμός των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των ναυτεργατών και των αρτεργατών.

30.  Η χορήγηση βιβλιαρίων υγείας στους εκδοροσφαγείς.

31.  Η χορήγηση των αδειών παραγωγών και η θεώρηση τους από τον οικείο δήμο, όπου ο παραγωγός κατοικεί. Η αρμοδιότητα αυτή δεν αφορά την έκδοση αδειών στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

32.  Η συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και η διενέργεια ελέγχων ή άλλων πράξεων, που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα με τις οδηγίες τους.

33.  Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

34.  Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων.

35. Η χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών εκγυμναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

36. Η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, καθώς και η διενέργεια επιθεωρήσεων και ηλεκτρολογικών ελέγχων.

37. Η χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.), καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των Κέντρων Ελέγχου Καυσαερίων.

38. Η χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστημάτων περιορισμού ταχυτήτων.

39. Η θεώρηση των Καρτών Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόμενων οχημάτων.

 

Άρθρο 94 παρ. 3 Ν.3852/2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

(Τομέας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης)

26.  Η χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.

27.  Η επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων.

28.  Η οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικών προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας τους, κατά τις ρυθμίσεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197A'').

29.  Η εφαρμογή προγραμμάτων για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων ζώων.

30.  Η επιβολή ή άρση υγειονομικών μέτρων, λόγω εμφάνισης βαριάς επιζωοτίας για την έκδοση πιστοποιητικών προς μεταφορά ζώων.

31.  Ο ορισμός ελεγκτή ιατρού Ο.ΓΑ για τα Ν.Π.Δ.Δ. του Νομού.

32.   Ο ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταμείων Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, από το δήμο όπου εδρεύουν τα ταμεία.

33.  Η εφαρμογή, οργάνωση και εποπτεία της τεχνητής σπερματέγχυσης και του συγχρονισμού του οίστρου των ζώων.

34.  Η παροχή γνωμάτευσης από τον αρμόδιο κτηνίατρο για υγειονομική καταλληλότητα των ζώων όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων.

 

Άρθρο 94 παο. 5 Ν.3852/2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Τομέας αγροτικός)

8.  Η σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης.

9.  Η προώθηση προγραμμάτων εγκατάστασης νέων αγροτών.

10. Η εκτίμηση και παρακολούθηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής ως και των απολαμβανομένων υπό των παραγωγών τιμών γεωργικών προϊόντων.

11. Η παρακολούθηση της πορείας των αγορών των γεωργικών προϊόντων και λήψη αντιπροσωπευτικών τιμών.

12. Η ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

13. Η συνεργασία με Ιδρύματα έρευνας της αγροτικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής.

14. Η ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας.

15. Η καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης.

16. Η χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά ζώα, καθώς και ειδικής άδειας για αποθήκευση φαρμακευτικών προϊόντων.

17. Η εφαρμογή και ο έλεγχος του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του δήμου (ενώτια για την ατομική αναγνώριση των ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατομικών μητρώων).

18.  Η χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων διατήρησης, εμπορίας και διακίνησης ζώων.

19.  Η παροχή γνωμάτευσης για υγειονομική καταλληλότητα των ζώων, όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων.

20.       Η χορήγηση αδειών για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3698/2008 (ΦΕΚ198Α'').

21. Η χορήγηση αδειών, ανανέωσης, ανάκλησης και μεταβίβασης λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών και αγροτικών φαρμακευτικών προϊόντων.

22. Η χορήγηση των σχετικών αδειών για την καταλληλότητα των αυτοκινήτων που μεταφέρουν ζώα.

23. Η χορήγηση αδειών λειτουργίας και η εποπτεία των ιδιωτικών κτηνιατρείων, κλινικών ιατρείων.

24. Η άδεια για την ίδρυση και λειτουργία ζωολογικών κήπων, η σύσταση των γνωμοδοτικών επιτροπών του Π.Δ. 98/2004 (ΦΕΚ 69 Α''), η διενέργεια επιθεωρήσεων και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του Π.Δ. 98/2004. [Η περ. 24 διαγράφηκε με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α'' 85/11.04.2012)].

25. Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τομέα της αλιείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του δήμου.

26. Η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και για μονάδες στους τομείς αλιείας.

27. Οι αποφάσεις καταστροφής, εκποίησης και έγκρισης του αποτελέσματος της σχετικής δημοπρασίας ή διάθεσης των δημευθέντων υλικών και μέσων αλιείας (άρθρο 7 παρ. 3 και 4 του ν.δ.420/1970, ΦΕΚ 27 Α).

28.     Η απόφαση εφαρμογής του προγράμματος ανάπτυξης των ιχθυοκαλλιεργειών με την έγκαιρη και επαρκή παραγωγή των αναγκαίων (γόνων) ιχθυδίων για τον εφοδιασμό με αυτόν των ενδιαφερόμενων ιδιωτών πεστροφοκαλλιεργητών (άρθρο 110 παρ.α'' του Π.Δ. 433/1977).

29.  Η συγκέντρωση και η τήρηση στοιχείων των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας στα εσωτερικά ύδατα.

30.  Η κατάρτιση μελετών και η σύνταξη εκλαϊκευμένων εντύπων που αφορούν δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων.

31. Η διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και γενικά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του
αλιευτικού τομέα.

32.  Η έγκριση για τη διενέργεια εμπλουτισμού λιμνών και ποταμών και ο καθορισμός της απαγορευτικής περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις λίμνες.

33.  Η χορήγηση άδειας σε αλιευτικά σκάφη για διενέργεια δοκιμαστικής αλιείας.  

34.    Η απόφαση καθορισμού των όρων χορήγησης ερασιτεχνικών αδειών αλιείας και η απόφαση για περιορισμό της αλιείας στη λίμνη Ταυρωπού (άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 2 του ν.δ. 420/1970).  

35.    Η έγκριση της χορήγησης από τις αρμόδιες Αρχές, αδειών απόπλου στα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια αλιείας στα διεθνή ύδατα και η ανάκληση της έγκρισης αυτής (άρθρο 8 παρ. β'' εδάφ. γγ'' του π.δ. 915/1981, άρθρο 14 του β.δ. 666/1966, ΦΕΚ 160 Α'' και άρθρο 1 παρ. 2 του β.δ. 152/1969 (ΦΕΚ 56 Α'').  

36.    Η απόφαση διάθεσης σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε ερευνητικά ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα των πλωτών μέσων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού που δημεύτηκε, εφόσον δεν έχει πλειστηριασθεί (άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.1740/1987, ΦΕΚ 221 Α'', όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α'').

37. Η τήρηση στοιχείων των πάσης φύσεως αλιευτικών εκμεταλλεύσεων.  

38.   Η αντιμετώπιση θεμάτων και η εισήγηση μέτρων που αφορούν τη διακίνηση, μεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία των αλιευτικών προϊόντων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.  

39.   Η επιβολή ειδικών ή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων της αλιείας για ποτάμιους, λιμναίους, λιμνοθαλάσσιους και άλλους υδάτινους χώρους (άρθρο 10 του ν.δ. 420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 1740/1987 και το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 2040/1992).  

40.   Η έγκριση για διενέργεια αθλητικής αλιείας (π.δ. 373/1985 άρθρο 5 παρ. 2 ΦΕΚ 131 Α''). 

41.   Η χορήγηση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας (β.δ. 666/1966 άρθρα 1,2,3 ΦΕΚ 160 Α) και π.δ. 373/1985). ''

42.      Η άδεια χρήσης καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών (π.δ. 373/1985 άρθρο 3 παρ. 2).

43.  Η έγκριση αντικατάστασης αλιευτικού σκάφους (β.δ. 666/1966, π.δ. 261/1991 άρθρο 1 παρ. 1α, 1 β, 1 γ και άρθρα 3 και 4, ΦΕΚ98Α'').

44.  Η χορήγηση επαγγελματικής άδειας αλιείας (β.δ. 666/1966, π.δ. 261/1991, άρθρο 1 παρ. ιδ.).

45.  Η άδεια μεταβίβασης κυριότητας επαγγελματικής άδειας αλιείας σκάφους (π.δ. 261/1991 άρθρο 2).

46.   Η άδεια αντικατάστασης μηχανής αλιευτικού σκάφους (π.δ. 261/1991 άρθρο 4).

47.   Η επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή και αξία αλιευμάτων των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών (π.δ. 333/1990, άρθρο 2 ΦΕΚ 143 Α'').  

48.   Η χορήγηση άδειας αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών (π.δ. 54/1978, ΦΕΚ 10 Α'', π.δ. 398/1990 άρθρο 5 παρ. 2β, ΦΕΚ159Α'').  

49.   Η σύμφωνη γνώμη για την εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδροβίων ζώων και φυτών ή φυκιών ή των αυγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εμπλουτισμό υδάτων.  

50.   Η έγκριση της χορήγησης, από τις αρμόδιες Αρχές, αδειών αλιείας στα επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας ή σπογγαλιείας (π.δ. 915/1981 άρθρο 8 παρ. β'', γγ'', β.δ. 666/1966 άρθρα 2,3,4 παρ. 2 και 11, β.δ. 152/1969 άρθρο 1 παρ. 2, ΦΕΚ 43 Α'').  

51.   Ο καθορισμός της διάρκειας, έναρξης και λήξης της απαγορευτικής περιόδου αλιείας στους ποταμούς χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου (π.δ. 235/1979 άρθρο 2 παρ. 1 ΦΕΚ 65 Α'').  

52.   Ο καθορισμός του αριθμού των με μηχανικό αλιευτικό συγκρότημα (γρι-γρι) αλιευόντων συγκροτημάτων στο ελληνικό τμήμα της Λίμνης Μεγάλη Πρέσπα και των προϋποθέσεων με τις οποίες θα διενεργείται η αλιεία (β.δ. 142/1971 άρθρο 2 παρ. β1, ΦΕΚ 49 Α'').  

53.   Ο καθορισμός της απαγορευτικής περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις λίμνες χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου (β.δ. 142/1971, άρθρο 2, παρ. β2).  

54.   Ο καθορισμός περιορισμών κατά τη διενέργεια αλιείας εντός των τεχνικών λιμνών για την προστασία των έργων που υπάρχουν σε αυτές (β.δ. 142/1971 άρθρο 2 περ. γ3).  

55.   Η απαγόρευση ή έγκριση χρησιμοποίησης ορισμένων αλιευτικών εργαλείων στις λίμνες Μεγάλη Πρέσπα και Δοϊράνη (β.δ. 249/1972 άρθρο 1 παρ. 2).

 56.   Η έκτακτη αναστολή των αδειών αλιείας και σπογγαλιείας για ορισμένη περίοδο σε περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου, όταν το επιβάλλει η προστασία της ιχθυοπαραγωγής και η ρύθμιση της αλιείας και σπογγαλιείας (β.δ. 666/1966 άρθρο 7, β.δ. 152/1969 άρθρο 1 παρ. 2).  

57.   Η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων για απόδοση εσόδων από την εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου -Αιτωλικού (άρθρο 65 παρ. 2 του ν.δ. 420/1970).  

58.   Η έγκριση για μετατροπή ή αντικατάσταση εργαλείων στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού (β.δ. 435/1970, ΦΕΚ 142 Α).

59. Η πρόταση για εγγραφή πιστώσεων για απαλλοτρίωση υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων (άρθρο 3 του ν.δ. 420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 εδάφ. 3 του ν. 1740/1987).

60.Η απόφαση για τον καθορισμό όρων χορήγησης ερασιτεχνικών αδειών σε κατοίκους άλλων περιοχών στις τεχνητές λίμνες Πολυφύτου και Μόρνου (άρθρο 5 παρ. 5 του ν. 972/1979, ΦΕΚ 224 Α).

61.Η απόφαση αξιοποίησης, ιχθυοτροφικά, των μη εκμεταλλεύσιμων τελμάτων ή άγονων εκτάσεων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες (π.δ. 402/1988, άρθρο 18 παρ. Β'' άρθρο 1 του ν.δ. 420/1970).

62.   Η απόφαση εξαιρέσεων υποχρέωσης προσκόμισης αλιευμάτων
στις ιχθυόσκαλες (άρθρο 24 παρ. 1α του ν.δ. 420/1970).

63. Η   σύσταση   τριμελών   συμβουλίων   εκδίκασης   αλιευτικών προσφυγών (άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 2040/1992).

64. Η   έγκριση   και   τροποποίηση   καταστατικών   αλιευτικών συνεταιρισμών και η παροχή σε αυτούς τεχνικών οδηγιών.

65.   Η έγκριση για την τροποποίηση ή συμπλήρωση του είδους των εργαλείων με τα οποία και μόνο επιτρέπεται η αλιεία στις λίμνες (άρθρο 1 του β.δ. 249/1972, ΦΕΚ 58 Α).

66. Η χορήγηση ειδικής άδειας για αλιεία αθερίνας στη λίμνη Τριχωνίδα (άρθρο 1 του π.δ. 99/2003, ΦΕΚ 94 Α), καθώς και η έκδοση απόφασης για την κοπή των καλάμων στις λίμνες (άρθρο 2 παρ. 2 του β.δ. 249/1972, ΦΕΚ 58 Α). 67. Η κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων, υποδομών και εξοπλισμών σε λιμένες αλιευτικούς ή λιμένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη.

68. Η παροχή γνώμης για κάθε τεχνική τροποποίηση ή διαρρύθμιση που αφορά ή θίγει τα κρηπιδώματα και τη χερσαία ζώνη των ιχθυοσκάλων (ν.δ. 420/1970, άρθρο 22 παρ. 3, π.δ. 422/1991, άρθρο 1 παρ. 3, ΦΕΚ 154 Α).

69.Η γνωμοδότηση για την παραχώρηση, μίσθωση και αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.

 

■  Αρθρο 95 παρ. 6 α'' και β΄

Με Π.Δ. που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών προβλέπεται η ολική ή μερική κατάργηση των υπηρεσιακών μονάδων της Περιφέρειας, που ασκούσαν τις αρμοδιότητες οι οποίες μεταβιβάζονται στους δήμους από 1-1-2013 Σημείωση: Είναι οι αρμοδιότητες που έχουν καταγραφεί παραπάνω.

Με το ίδιο Π.Δ. ρυθμίζεται και η μετάταξη του προσωπικού, καθώς και η απόδοση των ανάλογων οικονομικών πόρων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.

 

Επίσης, προβλέπεται και η έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών για τη ρύθμιση των ειδικών, τεχνικών και λεπτομερειακών ζητημάτων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων, καθώς και για την παροχή διοικητικής υποστήριξης και την μεταφορά του εξοπλισμού από τις υπηρεσίες που ασκούσαν τις αρμοδιότητες.

 Το άρθρο 94 παο. 3Αα του Ν.3852/2010 προβλέπει την έκδοση Π.Δ. με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Υγείας και γνώμη της ΚΕΔΕ, με το οποίο μεταβιβάζονται στους Δήμους αρμοδιότητες που ασκούνται από τις ΔΥΠΕ και τις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας (Μ.Π.Υ.), καθώς και αρμοδιότητες τοπικού χαρακτήρα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με το ίδιο Π.Δ. ρυθμίζεται και η μεταβατική περίοδος για την έναρξη άσκησης των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διετία από τη δημοσίευση του Ν.3850/10 (δηλ. 7-6-10 έως 7-6-12).

 

■   Αρθρο 95 παρ. 2.3 και 4 του Ν.3852/2010

 Προβλέπεται ότι:

[Παράγραφος 2: Αν σε Δήμους του ίδιου Νομού δεν υφίστανται Υπηρεσίες προς άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων του άρθρου 94, περιλαμβανομένων των πολεοδομικών υπηρεσιών, παρέχεται υποχρεωτικώς, διοικητική υποστήριξη από το Δήμο της έδρας του νομού ή από άλλο εγγύτερο Δήμο. Η διοικητική υποστήριξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων από το δήμο της έδρας του νομού παρέχεται μέχρι 31-12-2012.1

Μέχρι την ημερομηνία αυτή, οι λοιποί δήμοι του ίδιου νομού υποχρεούνται να έχουν οργανώσει τις αντίστοιχες υπηρεσιακές μονάδες.

 Παοατήοηση-ποόταση: Εάν δεν έχουν συσταθεί υπηρεσίες ή έχουν συσταθεί αλλά λόγω της αναστολής των προσλήψεων δεν είναι δυνατή η στελέχωση, προτείνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης.

Άρθρα: 204 «Αουοδιότητες νησιωτικών Δήυων» 205 «Τρόπος άσκησης αουοδιοτήτων» 94 «Πρόσθετες αρμοδιότητες δήυων» Ν. 3852/2010

 

Με το άρθρο 204 του Ν.3852/2010 στους δήμους των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίου μεταφέρονται εκτός των αρμοδιοτήτων του άρθρου 94 και πρόσθετες αρμοδιότητες που αναφέρονται στους τομείς:

-      Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας

-      Φυσικών πόρων, Ενέργειας, Βιομηχανίας

-      Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού

-      Μεταφορών και Επικοινωνιών

-      Εργων, Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

 

Για να ολοκληρωθεί η μεταφορά των εν λόγω πρόσθετων αρμοδιοτήτων εκδίδεται Π.Δ. μέχρι 31-12-2012 ώστε αυτές να ασκούνται από τους δήμους Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίου από την 1-1-2013.

 

Άρθρο 206 Ν. 3852/2010

 

Με Π.Δ. που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών ρυθμίζεται επίσης η απόδοση των ανάλογων πόρων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 204 (παραγρ. 2 άρθρου 206).

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται ο μεγαλύτερος σε πληθυσμό δήμος της Περιφερειακής Ενότητας που θα παρέχει πλήρη διοικητική υποστήριξη στους λοιπούς δήμους της περιφερειακής ενότητας, που δεν διαθέτουν την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή και το απαραίτητο προσωπικό και ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων (άρθρο 206 παρ. 3).

 

Α'' Σημείωση:

Με την παρ. 5 του άρθρου 206 προβλέπεται:

«Νησιωτικοί δήμοι μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας καθώς και συμβάσεις διαβαθμιδικής συνεργασίας κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 91 του (Ν.3852/2010) παρόντος, με δήμους άλλης περιφέρειας, καθώς και με περιφέρειες διάφορες εκείνων στις οποίες ανήκουν οι ίδιοι».

Β'' Σημείωση:

Το άρθρο 99 του Ν.3852/2010 αφορά στη σύσταση συμβάσεων διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Δήμων της ίδιας Περιφέρειας ή όμορων δήμων.

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

          Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ                                         

 

                          Ηράκλειο, Παρασκευή 16/12/2012

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ

ΑΠΟ 1-1-2013

 

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 

    Αρθρο 94 παο. 1 Ν .3852/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Τομέας Περιβάλλον)

27.      Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος.

28.      Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των προϊόντων τσιμέντου.

29.Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας
στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και
ταπητοκαθαριστηρίων.

 

            Άρθρο 94 παο. 2 Ν .3852/2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ

(Τομέας ποιότητας ζωής και εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων)

29.  Ο καθορισμός των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των ναυτεργατών και των αρτεργατών.

30.  Η χορήγηση βιβλιαρίων υγείας στους εκδοροσφαγείς.

31.  Η χορήγηση των αδειών παραγωγών και η θεώρηση τους από τον οικείο δήμο, όπου ο παραγωγός κατοικεί. Η αρμοδιότητα αυτή δεν αφορά την έκδοση αδειών στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

32.  Η συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και η διενέργεια ελέγχων ή άλλων πράξεων, που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα με τις οδηγίες τους.

33.  Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

34.  Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων.

35. Η χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών
εκγυμναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων
οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

36.   Η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, καθώς και η διενέργεια επιθεωρήσεων και ηλεκτρολογικών ελέγχων.

37.   Η χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.), καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των Κέντρων Ελέγχου Καυσαερίων.

38.     Η χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστημάτων περιορισμού ταχυτήτων.

39.     Η θεώρηση των Καρτών Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόμενων οχημάτων.

 

Άρθρο 94 παρ. 3 Ν.3852/2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

(Τομέας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης)

 

26.       Η χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων
περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων που πάσχουν ανίατα από κινητική
αναπηρία.

27.  Η επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων.

28.  Η οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικών προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας τους, κατά τις ρυθμίσεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197A'').

29.  Η εφαρμογή προγραμμάτων για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων ζώων.

30.  Η επιβολή ή άρση υγειονομικών μέτρων, λόγω εμφάνισης βαριάς επιζωοτίας για την έκδοση πιστοποιητικών προς μεταφορά ζώων.

31.  Ο ορισμός ελεγκτή ιατρού Ο.ΓΑ για τα Ν.Π.Δ.Δ. του Νομού.

32.    Ο ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταμείων
Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, από το δήμο όπου εδρεύουν τα
ταμεία.

33.       Η εφαρμογή, οργάνωση και εποπτεία της τεχνητής
σπερματέγχυσης και του συγχρονισμού του οίστρου των ζώων.

34.     Η παροχή γνωμάτευσης από τον αρμόδιο κτηνίατρο για
υγειονομική καταλληλότητα των ζώων όταν πρόκειται για πλανόδια
έκθεση ζώων.

 

 

Άρθρο 94 παο. 5 Ν.3852/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Τομέας αγροτικός)

8.  Η σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης.

9.  Η προώθηση προγραμμάτων εγκατάστασης νέων αγροτών.

 

10.   Η εκτίμηση και παρακολούθηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής ως και των απολαμβανομένων υπό των παραγωγών τιμών γεωργικών προϊόντων.

11.   Η παρακολούθηση της πορείας των αγορών των γεωργικών προϊόντων και λήψη αντιπροσωπευτικών τιμών.

12.   Η ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

13.   Η συνεργασία με Ιδρύματα έρευνας της αγροτικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής.

14.   Η ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας.

15.   Η καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης.

16.   Η χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά ζώα, καθώς και ειδικής άδειας για αποθήκευση φαρμακευτικών προϊόντων.

17.   Η εφαρμογή και ο έλεγχος του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του δήμου (ενώτια για την ατομική αναγνώριση των ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατομικών μητρώων).

18.     Η χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων διατήρησης,
εμπορίας και διακίνησης ζώων.

19.  Η παροχή γνωμάτευσης για υγειονομική καταλληλότητα των ζώων,
όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων.

20.       Η χορήγηση αδειών για την ίδρυση και λειτουργία
κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
3698/2008 (ΦΕΚ198Α'').

21.    Η χορήγηση αδειών, ανανέωσης, ανάκλησης και μεταβίβασης λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών και αγροτικών φαρμακευτικών προϊόντων.

22.    Η χορήγηση των σχετικών αδειών για την καταλληλότητα των αυτοκινήτων που μεταφέρουν ζώα.

23.    Η χορήγηση αδειών λειτουργίας και η εποπτεία των ιδιωτικών κτηνιατρείων, κλινικών ιατρείων.

24.    Η άδεια για την ίδρυση και λειτουργία ζωολογικών κήπων, η σύσταση των γνωμοδοτικών επιτροπών του Π.Δ. 98/2004 (ΦΕΚ 69 Α''), η διενέργεια επιθεωρήσεων και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του Π.Δ. 98/2004. [Η περ. 24 διαγράφηκε με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α'' 85/11.04.2012)].

25.    Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τομέα της αλιείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του δήμου.

26.    Η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και για μονάδες στους τομείς αλιείας.

27.    Οι αποφάσεις καταστροφής, εκποίησης και έγκρισης του αποτελέσματος της σχετικής δημοπρασίας ή διάθεσης των δημευθέντων υλικών και μέσων αλιείας (άρθρο 7 παρ. 3 και 4 του ν.δ.420/1970, ΦΕΚ 27 Α).

28.     Η απόφαση εφαρμογής του προγράμματος ανάπτυξης των
ιχθυοκαλλιεργειών με την έγκαιρη και επαρκή παραγωγή των
αναγκαίων (γόνων) ιχθυδίων για τον εφοδιασμό με αυτόν των
ενδιαφερόμενων ιδιωτών πεστροφοκαλλιεργητών (άρθρο 110 παρ.α''
του Π.Δ. 433/1977).

29.  Η συγκέντρωση και η τήρηση στοιχείων των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας στα εσωτερικά ύδατα.

30.  Η κατάρτιση μελετών και η σύνταξη εκλαϊκευμένων εντύπων που αφορούν δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων.

31.       Η διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με αλιείς,
υδατοκαλλιεργητές και γενικά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του
αλιευτικού τομέα.

32.  Η έγκριση για τη διενέργεια εμπλουτισμού λιμνών και ποταμών και ο καθορισμός της απαγορευτικής περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις λίμνες.

33.  Η χορήγηση άδειας σε αλιευτικά σκάφη για διενέργεια δοκιμαστικής αλιείας.

 

34.    Η απόφαση καθορισμού των όρων χορήγησης ερασιτεχνικών αδειών αλιείας και η απόφαση για περιορισμό της αλιείας στη λίμνη Ταυρωπού (άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 2 του ν.δ. 420/1970).

35.    Η έγκριση της χορήγησης από τις αρμόδιες Αρχές, αδειών απόπλου στα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια αλιείας στα διεθνή ύδατα και η ανάκληση της έγκρισης αυτής (άρθρο 8 παρ. β'' εδάφ. γγ'' του π.δ. 915/1981, άρθρο 14 του β.δ. 666/1966, ΦΕΚ 160 Α'' και άρθρο 1 παρ. 2 του β.δ. 152/1969 (ΦΕΚ 56 Α'').

36.    Η απόφαση διάθεσης σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε ερευνητικά ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα των πλωτών μέσων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού που δημεύτηκε, εφόσον δεν έχει πλειστηριασθεί (άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.1740/1987, ΦΕΚ 221 Α'', όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α'').

37.       Η τήρηση στοιχείων των πάσης φύσεως αλιευτικών
εκμεταλλεύσεων.

38.   Η αντιμετώπιση θεμάτων και η εισήγηση μέτρων που αφορούν τη διακίνηση, μεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία των αλιευτικών προϊόντων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

39.   Η επιβολή ειδικών ή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων της αλιείας για ποτάμιους, λιμναίους, λιμνοθαλάσσιους και άλλους υδάτινους χώρους (άρθρο 10 του ν.δ. 420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 1740/1987 και το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 2040/1992).

40.   Η έγκριση για διενέργεια αθλητικής αλιείας (π.δ. 373/1985 άρθρο 5 παρ. 2 ΦΕΚ 131 Α'').

41.   Η χορήγηση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας (β.δ. 666/1966 άρθρα 1,2,3 ΦΕΚ 160 Α) και π.δ. 373/1985). ''

42.      Η άδεια χρήσης καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις
διεξαγωγής ερευνών (π.δ. 373/1985 άρθρο 3 παρ. 2).

43.  Η έγκριση αντικατάστασης αλιευτικού σκάφους (β.δ. 666/1966, π.δ. 261/1991 άρθρο 1 παρ. 1α, 1 β, 1 γ και άρθρα 3 και 4, ΦΕΚ98Α'').

44.  Η χορήγηση επαγγελματικής άδειας αλιείας (β.δ. 666/1966, π.δ. 261/1991, άρθρο 1 παρ. ιδ.).

45.  Η άδεια μεταβίβασης κυριότητας επαγγελματικής άδειας αλιείας σκάφους (π.δ. 261/1991 άρθρο 2).

 

46.   Η άδεια αντικατάστασης μηχανής αλιευτικού σκάφους (π.δ. 261/1991 άρθρο 4).

47.   Η επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή και αξία αλιευμάτων των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών (π.δ. 333/1990, άρθρο 2 ΦΕΚ 143 Α'').

48.   Η χορήγηση άδειας αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών (π.δ. 54/1978, ΦΕΚ 10 Α'', π.δ. 398/1990 άρθρο 5 παρ. 2β, ΦΕΚ159Α'').

49.   Η σύμφωνη γνώμη για την εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδροβίων ζώων και φυτών ή φυκιών ή των αυγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εμπλουτισμό υδάτων.

50.   Η έγκριση της χορήγησης, από τις αρμόδιες Αρχές, αδειών αλιείας στα επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας ή σπογγαλιείας (π.δ. 915/1981 άρθρο 8 παρ. β'', γγ'', β.δ. 666/1966 άρθρα 2,3,4 παρ. 2 και 11, β.δ. 152/1969 άρθρο 1 παρ. 2, ΦΕΚ 43 Α'').

51.   Ο καθορισμός της διάρκειας, έναρξης και λήξης της απαγορευτικής περιόδου αλιείας στους ποταμούς χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου (π.δ. 235/1979 άρθρο 2 παρ. 1 ΦΕΚ 65 Α'').

52.   Ο καθορισμός του αριθμού των με μηχανικό αλιευτικό συγκρότημα (γρι-γρι) αλιευόντων συγκροτημάτων στο ελληνικό τμήμα της Λίμνης Μεγάλη Πρέσπα και των προϋποθέσεων με τις οποίες θα διενεργείται η αλιεία (β.δ. 142/1971 άρθρο 2 παρ. β1, ΦΕΚ 49 Α'').

53.   Ο καθορισμός της απαγορευτικής περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις λίμνες χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου (β.δ. 142/1971, άρθρο 2, παρ. β2).

54.   Ο καθορισμός περιορισμών κατά τη διενέργεια αλιείας εντός των τεχνικών λιμνών για την προστασία των έργων που υπάρχουν σε αυτές (β.δ. 142/1971 άρθρο 2 περ. γ3).

55.   Η απαγόρευση ή έγκριση χρησιμοποίησης ορισμένων αλιευτικών εργαλείων στις λίμνες Μεγάλη Πρέσπα και Δοϊράνη (β.δ. 249/1972 άρθρο 1 παρ. 2).

 

56.   Η έκτακτη αναστολή των αδειών αλιείας και σπογγαλιείας για ορισμένη περίοδο σε περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου, όταν το επιβάλλει η προστασία της ιχθυοπαραγωγής και η ρύθμιση της αλιείας και σπογγαλιείας (β.δ. 666/1966 άρθρο 7, β.δ. 152/1969 άρθρο 1 παρ. 2).

57.   Η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων για απόδοση εσόδων από την εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου -Αιτωλικού (άρθρο 65 παρ. 2 του ν.δ. 420/1970).

58.   Η έγκριση για μετατροπή ή αντικατάσταση εργαλείων στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού (β.δ. 435/1970, ΦΕΚ 142 Α).

59.   Η πρόταση για εγγραφή πιστώσεων για απαλλοτρίωση υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων (άρθρο 3 του ν.δ. 420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 εδάφ. 3 του ν. 1740/1987).

60.   Η απόφαση για τον καθορισμό όρων χορήγησης ερασιτεχνικών αδειών σε κατοίκους άλλων περιοχών στις τεχνητές λίμνες Πολυφύτου και Μόρνου (άρθρο 5 παρ. 5 του ν. 972/1979, ΦΕΚ 224 Α).

61.   Η απόφαση αξιοποίησης, ιχθυοτροφικά, των μη εκμεταλλεύσιμων τελμάτων ή άγονων εκτάσεων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες (π.δ. 402/1988, άρθρο 18 παρ. Β'' άρθρο 1 του ν.δ. 420/1970).

62.   Η απόφαση εξαιρέσεων υποχρέωσης προσκόμισης αλιευμάτων
στις ιχθυόσκαλες (άρθρο 24 παρ. 1α του ν.δ. 420/1970).

63.       Η   σύσταση   τριμελών   συμβουλίων   εκδίκασης   αλιευτικών προσφυγών (άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 2040/1992).

64.       Η   έγκριση   και   τροποποίηση   καταστατικών   αλιευτικών συνεταιρισμών και η παροχή σε αυτούς τεχνικών οδηγιών.

 

65.   Η έγκριση για την τροποποίηση ή συμπλήρωση του είδους των εργαλείων με τα οποία και μόνο επιτρέπεται η αλιεία στις λίμνες (άρθρο 1 του β.δ. 249/1972, ΦΕΚ 58 Α).

66.   Η χορήγηση ειδικής άδειας για αλιεία αθερίνας στη λίμνη Τριχωνίδα (άρθρο 1 του π.δ. 99/2003, ΦΕΚ 94 Α), καθώς και η έκδοση απόφασης για την κοπή των καλάμων στις λίμνες (άρθρο 2 παρ. 2 του β.δ. 249/1972, ΦΕΚ 58 Α).

67.   Η κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων, υποδομών και εξοπλισμών σε λιμένες αλιευτικούς ή λιμένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη.

 

68.   Η παροχή γνώμης για κάθε τεχνική τροποποίηση ή διαρρύθμιση που αφορά ή θίγει τα κρηπιδώματα και τη χερσαία ζώνη των ιχθυοσκάλων (ν.δ. 420/1970, άρθρο 22 παρ. 3, π.δ. 422/1991, άρθρο 1 παρ. 3, ΦΕΚ 154 Α).

69.   Η γνωμοδότηση για την παραχώρηση, μίσθωση και αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.

 

 

  Αρθρο 95 παρ. 6 α'' και

Με Π.Δ. που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών προβλέπεται η ολική ή μερική κατάργηση των υπηρεσιακών μονάδων της Περιφέρειας, που ασκούσαν τις αρμοδιότητες οι οποίες μεταβιβάζονται στους δήμους από 1-1-2013 Σημείωση: Είναι οι αρμοδιότητες που έχουν καταγραφεί παραπάνω.

Με το ίδιο Π.Δ. ρυθμίζεται και η μετάταξη του προσωπικού, καθώς και η απόδοση των ανάλογων οικονομικών πόρων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.

 

Επίσης, προβλέπεται και η έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών για τη ρύθμιση των ειδικών, τεχνικών και λεπτομερειακών ζητημάτων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων, καθώς και για την παροχή διοικητικής υποστήριξης και την μεταφορά του εξοπλισμού από τις υπηρεσίες που ασκούσαν τις αρμοδιότητες.

 

 

Το άρθρο 94 παο. 3Αα του Ν.3852/2010 προβλέπει την έκδοση Π.Δ. με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Υγείας και γνώμη της ΚΕΔΕ, με το οποίο μεταβιβάζονται στους Δήμους αρμοδιότητες που ασκούνται από τις ΔΥΠΕ και τις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας (Μ.Π.Υ.), καθώς και αρμοδιότητες τοπικού χαρακτήρα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με το ίδιο Π.Δ. ρυθμίζεται και η μεταβατική περίοδος για την έναρξη άσκησης των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διετία από τη δημοσίευση του Ν.3850/10 (δηλ. 7-6-10 έως 7-6-12).

 

 

   Αρθρο 95 παρ. 2.3 και 4 του Ν.3852/2010

 

Προβλέπεται ότι:

[Παράγραφος 2: Αν σε Δήμους του ίδιου Νομού δεν υφίστανται Υπηρεσίες προς άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων του άρθρου 94, περιλαμβανομένων των πολεοδομικών υπηρεσιών, παρέχεται υποχρεωτικώς, διοικητική υποστήριξη από το Δήμο της έδρας του νομού ή από άλλο εγγύτερο Δήμο. Η διοικητική υποστήριξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων από το δήμο της έδρας του νομού παρέχεται μέχρι 31-12-2012.1

Μέχρι την ημερομηνία αυτή, οι λοιποί δήμοι του ίδιου νομού υποχρεούνται να έχουν οργανώσει τις αντίστοιχες υπηρεσιακές μονάδες.

 

Παοατήοηση-ποόταση: Εάν δεν έχουν συσταθεί υπηρεσίες ή έχουν συσταθεί αλλά λόγω της αναστολής των προσλήψεων δεν είναι δυνατή η στελέχωση, προτείνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης.


 

Άρθρα: 204 «Αουοδιότητες νησιωτικών Δήυων» 205 «Τρόπος άσκησης αουοδιοτήτων» 94 «Πρόσθετες αρμοδιότητες δήυων» Ν. 3852/2010

 

Με το άρθρο 204 του Ν.3852/2010 στους δήμους των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίου μεταφέρονται εκτός των αρμοδιοτήτων του άρθρου 94 και πρόσθετες αρμοδιότητες που αναφέρονται στους τομείς:

-      Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας

-      Φυσικών πόρων, Ενέργειας, Βιομηχανίας

-      Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού

-      Μεταφορών και Επικοινωνιών

-      Εργων, Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

 

Για να ολοκληρωθεί η μεταφορά των εν λόγω πρόσθετων αρμοδιοτήτων εκδίδεται Π.Δ. μέχρι 31-12-2012 ώστε αυτές να ασκούνται από τους δήμους Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίου από την 1-1-2013.

 

 

Άρθρο 206 Ν. 3852/2010

 

Με Π.Δ. που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών ρυθμίζεται επίσης η απόδοση των ανάλογων πόρων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 204 (παραγρ. 2 άρθρου 206).

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται ο μεγαλύτερος σε πληθυσμό δήμος της Περιφερειακής Ενότητας που θα παρέχει πλήρη διοικητική υποστήριξη στους λοιπούς δήμους της περιφερειακής ενότητας, που δεν διαθέτουν την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή και το απαραίτητο προσωπικό και ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων (άρθρο 206 παρ. 3).

 

 

 

 

 

Α'' Σημείωση:

Με την παρ. 5 του άρθρου 206 προβλέπεται:

«Νησιωτικοί δήμοι μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας καθώς και συμβάσεις διαβαθμιδικής συνεργασίας κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 91 του (Ν.3852/2010) παρόντος, με δήμους άλλης περιφέρειας, καθώς και με περιφέρειες διάφορες εκείνων στις οποίες ανήκουν οι ίδιοι».

Β'' Σημείωση:

Το άρθρο 99 του Ν.3852/2010 αφορά στη σύσταση συμβάσεων διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Δήμων της ίδιας Περιφέρειας ή όμορων δήμων.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE