inner image

17/02/2006, Προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη Δ.Ε.Η.

Ηράκλειο 17/02/2006 Αρ. Πρωτ. :

Προς κ. Σιούφα Δημήτρη Υπουργό Ανάπτυξης

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

ΘΕΜΑ: Προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη Δ.Ε.Η.

Κύριε Υπουργέ,

Με το παρόν υπόμνημα, επιθυμώ να σας εκθέσω ως πρόεδρος της ΤΕΔΚ του Νομού , αλλά και ως Δήμαρχος Ηρακλείου , ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα που ταλαιπωρεί, στο σύνολό της, την Τοπική Αυτοδιοίκηση εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αναφέρομαι βεβαίως στο θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις σχέσεις ΔΕΗ με τους Ο.Τ.Α. της περιφέρειας, όταν οι τελευταίοι πραγματοποιούν έργα στα οποία εμπλέκεται και η Δ.Ε.Η.

Το εν λόγω πλαίσιο, κατά την άποψή μας, είναι όχι μόνο ξεπερασμένο και αναχρονιστικό, αλλά και άδικο και συντριπτικά ετεροβαρές υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού . Βεβαίως η Δ.Ε.Η. είναι πλέον Ανώνυμη Εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και είναι θεμιτό να επιδιώκει το συμφέρον των Μετόχων της και τη μεγιστοποίηση των κερδών της. Δεν είναι όμως λογικό αυτό, να επιτελείται σε βάρος των Ο.Τ.Α. της περιφέρειας, υπό την κάλυψη μιας αναχρονιστικής Νομοθεσίας , που εισάγει διακρίσεις υπέρ κάποιων κεντρικών Ο.Τ.Α και είναι ασύμβατη με τα σημερινά δεδομένα, το πνεύμα του Νομοθέτη και βεβαίως το Ελληνικό Σύνταγμα , που δεν επιτρέπει παρεκκλίσεις από την αρχή της ισότητας, μέσα στην επικράτεια της Ελληνικής Πολιτείας.

Ειδικότερα σε ότι αφορά το Δήμο Ηρακλείου , του οποίου έχω την τιμή να είμαι Δήμαρχος , θα πρέπει να γνωρίζετε κ. Υπουργέ , ότι από πλευράς Δυναμισμού , ανάπτυξης και πληθυσμιακής αύξησης , βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των Δήμων της περιφέρειας και αμέσως μετά από Αθήνα και Θεσσαλονίκη . Αυτός λοιπόν ο δυναμικός Δήμος, ο ραγδαία εξελισσόμενος, με τις συνεχείς επεκτάσεις του Σχεδίου Πόλης, που μάλιστα έχει χαρακτηρισθεί ως οργανωμένος Αρχαιολογικός χώρος συνολικά, [ Υ.Α 6525/7-5-65 ΦΕΚ 360/Β/12-6-65 ], υφίσταται μια κατάφωρη αδικία. Δεν περιλαμβάνεται στο Νομικό πλαίσιο για τη Δ.Ε.Η., που ισχύει για Αθήνα και Θεσσαλονίκη ,παρά τα παγκόσμιας εμβέλειας μνημεία που διαθέτει [ π.χ. Κνωσός ].

Έτσι σημαντικές παρεμβάσεις , απαραίτητες για αναπλάσεις περιοχών, ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ και ΥΠΟΓΕΙΩΣΕΙΣ, κ.τ.λ., δυσχεραίνονται περαιτέρω και από την υψηλή επιβάρυνση που επιβάλλει η Δ.Ε.Η.

Αποτελεί λοιπόν επιτακτική ανάγκη κ. Υπουργέ, να διορθωθεί η παραπάνω αδικία και να εξαιρεθούν από το ισχύον Νομικό πλαίσιο για τη Δ.Ε.Η., οι μεγάλοι Περιφερειακοί Δήμοι της χώρας. Να εξαιρεθούν συγκεκριμένα από το Νόμο 4483/65 ¨Περί καταργήσεως του υποχρεωτικού Κρατικού Ελέγχου τω εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, Δ.Ε.Η. κ.τ.λ.¨ [ όπως συμπληρώθηκε με το Ν.Δ. της 20126/6/1973 ] και το Νόμο 351/68 που ρητά καθορίζουν [ άρθρο 12 του πρώτου ] ότι, ¨οι όποιες σχετικές δαπάνες των Ο.Τ.Α, προκαταβάλλονται από τους Δήμους στη Δ.Ε.Η. ¨. Άντ’ αυτών, να υπαχθούν στο Νόμο 999/28-12-79. ¨Περί συντονισμού των προγραμμάτων και εργασιών κατασκευής οδών και έργων κοινής ωφελείας εις την περιοχήν Μείζωνος Πρωτευούσης και ετέρας περιοχάς της χώρας κ.τ.λ.¨, ο οποίος με το άρθρο 6 εξαιρεί την Πρωτεύουσα και τη Θεσσαλονίκη από τις υποχρεώσεις που εισάγουν οι προαναφερθέντες Νόμοι [ 4483/65 & 351/68].

Επισημαίνεται ότι ο Νόμος 999 παρέχει δυνατότητα επέκτασης του εν λόγω ευεργετήματος και σε άλλες , πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης περιοχές, αφού στο άρθρο 1 ρητά καθορίζει ότι : ¨Αι διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος Νόμου δύνανται δια Π.Δ. εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων να εφαρμόζονται και εις ετέρας περιοχάς καθοριζομένας δια των Διαταγμάτων τούτων δια τα έργα των αντιστοίχων φορέων.

Θα πρέπει να τονισθεί , ότι για τις διατάξεις που παραπάνω Νόμου, που σήμερα βρίσκονται εν ισχύ, η σχετική εισηγητική έκθεση προς τη Βουλή των Ελλήνων, δεν περιελάμβανε κανένα σκοπό η αιτιολογία που να μην ισχύει σήμερα για τους μεγάλους Περιφερειακούς Δήμους της χώρας και οπωσδήποτε για το Δήμο Ηρακλείου.

Με την παραπάνω, απολύτως συνοπτική παρουσίαση του θέματος των σχέσεων Δ.Ε.Η. – Ο.Τ.Α στις περιπτώσεις έργων που εμπλέκεται η πρώτη, ελπίζομε να έγινε κατανοητή η αδικία με την οποία αντιμετωπίζονται οι μεγάλοι περιφερειακοί Ο.Τ.Α (Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα, Βόλος, κ.α) σε σχέση με Αθήνα και Θεσσαλονίκη . Μια αδικία που πρέπει να αρθεί το συντομότερο , αφού παραβιάζει την αρχή της ισότητος και δυσχεραίνει την Περιφερειακή ανάπτυξη που προάγει και ενθαρρύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα πρέπει συνεπώς ,να προωθηθεί το συντομότερο η τροποποίηση του Νόμου 999/79, ώστε να διευρυνθεί ο τελευταίος με την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, που να συμπεριλαμβάνει στις εξαιρέσεις και το Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος με τα σημερινά πραγματικά και απολύτως αντικειμενικά στοιχεία και δεδομένα που συγκεντρώνει, δικαιούται απολύτως αξιοκρατικά αυτή την εξαίρεση.

Τέλος θεωρούμε ότι η υφίστανται ανοικτά θέματα που θα πρέπει να συζητηθούν και αναφέρονται στα τέλη διέλευσης δικτύων καθορισμός μειωμένου τιμολογίου κατανάλωσης για τους Ο.Τ.Α. και μείωση του ποσοστού προμήθειας (2%) που λαμβάνει η ΔΕΗ για την είσπραξη των ανταποδοτικών τελών των Ο.Τ.Α. .

 

Κοινοποίηση : 1. Βουλευτές Ν. Ηρακλείου 2. ΚΕΔΚΕ Γιάννης Κουράκης

Δήμαρχος Ηρακλείου

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE