inner image

Το Ηράκλειο επιλέχθηκε ως εταίρος για να συνδιαμορφώνει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα του «Αειφόρου Τουρισμού»

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

             ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

        

            Ηράκλειο 04-11-2022   

 

Το Ηράκλειο επιλέχθηκε ως εταίρος για να συνδιαμορφώνει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα του «Αειφόρου Τουρισμού»

 

Ως εταίρος στη σύμπραξη της Αστικής Ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (URBAN AGENDA  for the EU) για τον  «Αειφόρο Τουρισμό» επελέγη το Ηράκλειο, μετά από πρόσκληση  της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής.

Μέσα από το δίκτυο αυτό στο οποίο συμμετέχουν πόλεις, κράτη - μέλη κ.ά. το Ηράκλειο θα έχει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των δεδομένων στον τομέα του «Αειφόρου Τουρισμού». Και συγκεκριμένα στον προσδιορισμό των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν πόλεις σε τοπικό επίπεδο ενώ θα συμβάλλει με δράσεις και δραστηριότητες που θα προκύψουν μέσα από το δίκτυο στην επίλυσή τους.

Στους στόχους του του δικτύου είναι  η υποστήριξη και βελτίωση καινοτόμων και φιλικών προς πηγών χρηματοδότησης για τις αστικές περιοχές, η ανταλλαγή και ανάπτυξη γνώσεων (δεδομένα, μελέτες, καλές πρακτικές) αλλά και η ανταλλαγή εμπειριών και η καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων με γνώμονα τον αειφόρο τουρισμό, προκειμένου να σχεδιαστούν οι ανάλογες δράσεις.

Συντονιστές της πράξης είναι ο Δήμος της Γένοβας (Ιταλία) και ο Δήμος του Γκαλάτσι (Ρουμανία). Η έναρξη των εργασιών και μια πρώτες συναντήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις αρχές του 2023 ενώ οι υπόλοιπες πόλεις που θα εργαστούν μαζί με το Ηράκλειο γύρω από τη θεματική «Αειφόρος Τουρισμός» είναι οι η Λάρισα από Ελλάδα και οι Βενετία (Ιταλία), Σίμπενικ (Κροατία),  Ζαντάρ (Κροατία), Πόρβο (Φινλανδία), Νάρβα (Εσθονία).

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Γιώργος Σισαμάκης σχολιάζοντας την ένταξη του Ηρακλείου στο δίκτυο σχολίασε « Η επιλογή μας για τη συμμετοχή στο δίκτυο  “Αειφόρος Τουρισμός”, στην Αστική Ατζέντα για την ΕΕ (Urban Agenda for the EU Partnership) που συμβάλλει  στη διαμόρφωση των πολιτικών και των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  είναι δείγμα αναγνώρισης της προσπάθειας που κάνουμε, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση. Μέσω της συμμετοχής αυτής, θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερωνόμαστε άμεσα για τις εξελίξεις στον σημαντικότερο τομέα της τοπικής μας Οικονομίας τον Τουρισμό, να ανταλλάσσουμε τεχνογνωσία αλλά και να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση πολιτικών  που αφορούν στο αύριο του Τουρισμού και της πόλης. Παράλληλα, το Ηράκλειο αποκτά και ένα προβάδισμα σε προγράμματα και πόρους που αφορούν στον τουρισμό»

 

 

Τι είναι η Αστική Ατζέντα για την ΕΕ (Urban Agenda for the EU Partnership)

 

Η Αστική Ατζέντα για την ΕΕ (Urban Agenda for the EU Partnership) εγκαινιάστηκε τον Μάιο του 2016 και αντιπροσωπεύει μια νέα πολυεπίπεδη μέθοδο εργασίας που προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, των πόλεων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, προκειμένου να τονωθεί η ανάπτυξη, η αειφορία και η καινοτομία στις ευρωπαϊκές πόλεις και να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν με επιτυχία κοινωνικές προκλήσεις.

Εστιάζοντας σε συγκεκριμένες θεματικές, η Αστική Ατζέντα επιδιώκει να βελτιώσει την ποιότητα ζωής στις αστικές περιοχές, ενώ παράλληλα επικεντρώνεται στους τρεις πυλώνες χάραξης και εφαρμογής της πολιτικής της ΕΕ: Καλύτερη νομοθεσία, χρηματοδότηση και τεχνογνωσία.

Μέχρι στιγμής έχουν καθοριστεί δεκατέσσερις συμπράξεις για τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

ποιότητα του αέρα, κυκλική οικονομία, κλιματική προσαρμογή, πολιτισμός και πολιτιστική κληρονομιά, ψηφιακή μετάβαση, ενεργειακή μετάβαση, στέγαση, ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων, καινοτόμες και υπεύθυνες δημόσιες προμήθειες, θέσεις εργασίας και δεξιότητες στην τοπική οικονομία, βιώσιμη χρήση της γης και λύσεις με βάση τη φύση, αστική κινητικότητα, αστική φτώχεια, ασφάλεια στους δημόσιους χώρους.

Τ 2022 προστέθηκαν στην Ατζέντα, «Πράσινες Πόλεις» και «Αειφόρος Τουρισμός».

Πληροφορίες για το δίκτυο : https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/07/15-07-2022-call-for-partners-urban-agenda-for-the-eu-partnerships-on-greening-cities-and-sustainable-tourism

Συμμετέχοντες:  https://www.google.com/maps/d/u/3/viewer?mid=1wkq_fSZmiO3NKJuoKGrfDjIxrJ1zOeA&ll=49.434471671328865%2C9.880564600000008&z=5

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE