inner image

Επείγουσα Επιστολή του Δημάρχου Ηρακλείου προς τις αρχές ασφαλείας για την οδό Σεφέρη

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Ηράκλειο 31-07-2013

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΕΦΕΡΗ

      Tο κώδωνα του κινδύνου σε θέματα Πολιτικής Προστασίας των κατοίκων της Αλικαρνασσού με αφορμή την παρεμπόδιση της ολοκλήρωσης του έργου της Οδού Σεφέρη κρούει ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης σε Επείγουσα Επιστολή που απέστειλε στον Αστυνομικό Διευθυντή Ηρακλείου και τον Λιμενάρχη Ηρακλείου και κοινοποιείται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη , την Αποκεντρωμένη Διοίκηση  την Περιφέρεια ,το ΣτΕ και τις Δικαστικές Αρχές.

     Ο κ. Κουράκης επισημαίνει  μεταξύ άλλων ότι μη έχοντας ολοκληρωθεί το έργο, εγκυμονούνται  και κίνδυνοι για όσους διέρχονται πλησίον του εργοταξίου. Το έργο λέει ο Δήμαρχος εξυπηρετεί άμεσα και μόνο το δημόσιο συμφέρον.

  ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ ΓΓ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΔΟ ΣΕΦΕΡΗ

 

(ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΛΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                           

Ηράκλειο, 30/07/2013

                                    

Προς:

1) κο Αστυνομικό Διευθυντή Αστυνομικής Διευθύνσεως Νομού Ηρακλείου Κρήτης,

2) κο Λιμενάρχη Λιμένος Ηρακλείου Κρήτης          

 

Κοινοποίηση:

1) κο Υπουργό Δημοσίας Τάξης  & Προστασίας

    του Πολίτη,

2) κο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 

3) κο  Περιφερειάρχη Κρήτης,

4) κο Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης

( Ευριπίδη Κουκιαδάκη),

5) κο Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας,

6) κα Αντιεισαγγελέα Εφετών Ανατολικής Κρήτης

αρμόδια για θέματα   περιβάλλοντος

( Βασιλική Βλάχου),

7) κο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου,

8) κο Αρχηγό ΕΛΑΣ

                                                     

Θέμα: «Δημιουργία άμεσου κινδύνου από την παρεμπόδιση της ολοκλήρωσης εργασιών για τη σύνδεση της οδού Σεφέρη με την Παραλιακή Οδό».

Η οδός Σεφέρη, διανοιγμένη ήδη πριν το 1959, αποτελεί μέχρι και σήμερα οδό που προβλέπεται από το υφιστάμενο Σχέδιο Πόλεως της Νέας Αλικαρνασσού, Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. Μέχρι να τεθεί σε λειτουργία η παραλιακή οδός,  αποτελούσε τη μοναδική βόρεια πύλη εισόδου προς την πόλη της Νέας Αλικαρνασσού.

Μετά την εκτέλεση του έργου από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου (Ο.Λ.Η.) «Διαμόρφωση Παραλιακής Λεωφόρου Λιμένος Ηρακλείου» η κυκλοφοριακή σύνδεση της οδού Σεφέρη με την πόλη της Ν. Αλικαρνασσού διακόπηκε. Με την με αρ. 345/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου εγκρίθηκε η τροποποίηση της μελέτης του προαναφερόμενου έργου  για να συνδεθεί ο παραλιακός δρόμος που υλοποιούνταν στα όρια του Δήμου Ηρακλείου με τον παραλιακό δρόμο που υλοποιούνταν στα όρια της Νέας Αλικαρνασσού. Η τροποποίηση της μελέτης έγινε αποδεκτή με τον όρο ότι αυτή θα επέτρεπε την αποκατάσταση σύνδεσης της παραλιακής οδού με την οδό Σεφέρη και την δια του τρόπου αυτού αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας προς την πόλη της Νέας Αλικαρνασσού. Για τον ίδιο λόγο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού έλαβε την με αρ. 287/2009 απόφασή του  σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να εκτελεστεί έργο σύνδεσης (ράμπα) της οδού Σεφέρη με την παραλιακή οδό.

Με την από 11-7-2013 Προσωρινή Διαταγή της Προέδρου  του Α Τμήματος Διακοπών του ΣτΕ διετάχθη η αναστολή εκτέλεσης  της: α) 57414/23982/15-6-2012 αποφάσεως του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Κρήτης περί εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Βελτίωση τμήματος υφισταμένης τοπικής οδού Σεφέρη και σύνδεση της με την υφισταμένη παραλιακή» και β) της 9572/3-8-2012 αποφάσεως του Γ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί απορρίψεως  της από 28-6-2012 προσφυγής  των αιτούντων. Η παραπάνω προσωρινή διαταγή ισχύει μέχρι την έκδοση της αποφάσεως της Επιτροπής Αναστολών επί της εκκρεμούσης αιτήσεως αναστολής.

 Η διαταγή αυτή δεν αφορά την αναστολή εκτέλεσης ούτε της με αρ. 7940/2012 πράξης του Γενικού Γραμματέα της Αποκ/νης Διοίκησης Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Σύνδεση της οδού Σεφέρη με την Παραλιακή οδό», ούτε και της σχετικής εργολαβικής σύμβασης, ενώ το εν λόγω εκτελούμενο έργο εξακολουθεί να διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση, η οποία και χορηγήθηκε σύμφωνα με την υπ. αριθμ 69286/1993 απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, η ισχύς της οποίας λήγει την 31/12/2013.

Η εκτέλεση του έργου σύνδεσης της οδού Σεφέρη με την παραλιακή οδό, εξυπηρετεί άμεσα και μόνο το δημόσιο συμφέρον, καθόσον είναι απολύτως αναγκαία για το Δήμο, τους κατοίκους και τους επισκέπτες του, αφού θα επιτρέψει την κυκλοφορία οχημάτων σε μια οδό του σχεδίου πόλης, προστατεύοντας παράλληλα τους χρήστες της, πεζούς και οχήματα. Αντίθετα, κάθε προσπάθεια διακοπής του έργου, βλάπτει το δημόσιο συμφέρον γιατί παρατείνει τη μη εφαρμογή του σχεδίου πόλης στην περιοχή και δημιουργεί σημαντικά εμπόδια στην ασφάλεια και την κυκλοφοριακή ανακούφιση των δημοτών και επισκεπτών της Νέας Αλικαρνασσού.

Σήμερα, το έργο σύνδεσης της οδού Σεφέρη με την παραλιακή οδό έχει διακοπεί με δικές σας εντολές, παρά το γεγονός ότι το έργο εκτελείται έχοντας λάβει όλες τις νόμιμες άδειες και εγκρίσεις και συγκεκριμένα μετά την έκδοση της με αρ. 7940/1-8-2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης η οποία εξακολουθεί και ισχύει  και δεν έχει ανακληθεί.

Η εμπόδιση εκτέλεσης των εργασιών σύνδεσης έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη αδυναμία πρόσβασης των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης από την Παραλιακή Λεωφόρο προς τον οικιστικό ιστό της Νέας Αλικαρνασσού και τον εγκλωβισμό τους σε μια ιδιαίτερα πυκνοδομημένη περιοχή του Ηρακλείου.  Επιπλέον, μη έχοντας ολοκληρωθεί το έργο, εγκυμονούνται  κίνδυνοι για όσους διέρχονται πλησίον του εργοταξίου.

Η ανάγκη ολοκλήρωσης του έργου είναι απολύτως επιτακτική γιατί χωρίς αυτό δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η πρόσβαση οχημάτων άμεσης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα κλπ) στο βόρειο δυτικό και ιδιαίτερα πυκνοδομημένο τμήμα της ήδη κυκλοφοριακά βεβαρημένης με ετερόκλητες χρήσεις πόλης της Νέας Αλικαρνασσού (Φυλακές, αεροδρόμιο, βιομηχανική περιοχή κλπ), εμποδίζεται το έργο υπηρεσιών πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις ακραίων φαινομένων (σεισμοί, πλημμύρες κλπ) και επιβαρύνεται σημαντικά η Λ. Ικάρου, η οποία αυτή τη στιγμή αποτελεί τη μοναδική είσοδο της πόλης  από δυτικά και η οποία δεν έχει σχεδιαστεί για να αναλάβει το σύνολο του κυκλοφοριακού φόρτου των οχημάτων που εισέρχονται στην πόλη.

Ιδιαίτερα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι επιμέρους εργασίες εκτέλεσης του έργου έχουν στο σύνολό τους ολοκληρωθεί και απομένει ΜΟΝΟ Η ΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, εργασία που απαιτεί τη χρήση των συνεργείων επί τρίωρο και μόνο, που όμως είναι απολύτως απαραίτητη για να απομακρύνει κάθε κίνδυνο τυχαίας χρήσης της οδού από οποιοδήποτε πρόσωπο, και εάν παραμείνει το έργο στην παρούσα κατάσταση (έχει γίνει η επίχωση, η υπόβαση, η βάση, τα πεζοδρόμια κ.λ.π.), εγκυμονεί μέγιστους κινδύνους.

Με την παρούσα εφιστούμε την προσοχή των υπηρεσιών σας, σε ότι αφορά τους μέγιστους κινδύνους που εγκυμονεί η περαιτέρω παρεμπόδιση της ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου που πλέον βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο και λίγο πριν την ολοκλήρωσή τους, ενώ παράλληλα σας γνωρίζουμε ότι επιβάλλεται η άμεση λήψη μέτρων από όλους μας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί η σύνδεση της πόλεως της Νέας Αλικαρνασσού, δια της οδού Σεφέρη και να αποκατασταθεί έτσι τόσο η πρόσβαση των κατοίκων της περιοχής, όσο και η διέλευση των κάθε είδους οχημάτων.

Σε αντίθετη περίπτωση οι ήδη υφιστάμενοι κίνδυνοι θα οδηγήσουν μετά βεβαιότητας σε διασάλευση της δημοσίας τάξεως για την οποία και θα είστε απολύτως υπεύθυνοι. 

Υ.Γ. Το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί διότι το τελευταίο διάστημα εμποδίζετε την πρόοδο τον εργασιών του. Παρά δε το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή συνεχώς σας καλεί να παρουσιάσετε το έγγραφο, βάση του οποίου δεν επιτρέπετε την συνέχιση των εργασιών ουδέποτε το πράξατε.

 

Με εκτίμηση

 

Γιάννης Κουράκης

Δήμαρχος Ηρακλείου

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE