inner image

Έναρξη διαδικασίας Εγγραφής Βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου 2020-2021

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς

για την Έναρξη διαδικασίας Εγγραφής Βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου:

Η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων Εγγραφής βρεφών και νηπίων στα ΚΕΠΑ θα ξεκινήσει στις 11/05/2020 ώρα: 15:00 και θα λήξει στις 31/05/2020 και ώρα 00:00. Αιτήσεις που θα κατατεθούν η κατατέθηκαν πριν την έναρξη της διαδικασίας (11/05/2020 και ώρα 15.00) δεν θα ληφθούν υπόψιν. 

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά από την ειδική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα της υπηρεσία μας https://www.dopafmai.gr/el/aitiseis πατώντας στον σχετικό σύνδεσμο. Τα δικαιολογητικά θα αναρτώνται ηλεκτρονικά (upload) σε μορφή pdf ή ευδιάκριτη φωτογραφία στην πλατφόρμα όπως θα ορίζεται από το ηλεκτρονικό σύστημα κατάθεσης αιτήσεων. 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά παρακάτω έτσι ώστε να ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του συστήματος καθώς και τα δικαιολογητικά ανα περίπτωση:

ΒΗΜΑ 1: Εγγραφή

 • Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει αρχικά να εγγραφούν στη δικτυακή πύλη μέσω taxis net. Για ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν χρειάζεται νέα εγγραφή, απλά σύνδεση μέσω taxis net.
 • Μετά την ταυτοποίηση θα σταλεί e mail επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο taxis net. Ισχύει για νέους χρήστες 
 • Θα πρέπει να γίνει επιβεβαίωση του e-mail με τον αντίστοιχο σύνδεσμο που έχει σταλεί. Ισχύει για νέους χρήστες

ΒΗΜΑ 2: Συμπλήρωση της Αίτησης 

 • Στη συνέχεια επιλέγουμε το πεδίο "Αιτήσεις Παιδικών Σταθμών" και πατάμε στο "Νέα Αίτηση"
 • Ακολουθούμε συμπληρώνοντας τα πεδία όπως απαιτεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα.
 • Ολοκληρώνουμε την διαδικασία πατώντας στο πεδίο "υποβολή" και "οριστικοποίηση" αίτησης και αφού έχουμε επισυνάψει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αναρτηθούν (upload) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Σχετικά με την επισύναψη δικαιολογητικών: Υπάρχουν διάφορες εφαρμογές για κινητά android οι οποίες βοηθούν στο σκανάρισμα των εγγράφων ανοίγοντας το Play Store και γράφοντας "scanner".

Σημείωση: Το έντυπο για την βεβαίωση του γιατρού βρίσκεται στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας μας στην καρτέλα "Έντυπα". 

Παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην συμπλήρωση των πεδίων καθώς και στην επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η αίτηση θα παίρνει πρωτόκολλο και θα θεωρείται ολοκληρωμένη εφόσον έχουν αναρτηθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Η αίτηση μπορεί να μεταβληθεί έως και 31 Μαϊου, οπότε και το σύστημα θα κλειδώσει. Ενδέχεται μετά τον έλεγχο των αιτήσεων να δοθεί προθεσμία διορθωτικών ενεργειών η οποία θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του φορέα www.dopafmai.gr 

 

 

«Προϋποθέσεις Εγγραφών Νηπίων και Βρεφών στα ΚΕΠΑ» 

 

 

Τα νήπια να έχουν συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου.

 

 

Τα βρέφη να έχουν συμπληρώσει τους 8 μήνες κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων.

Σύμφωνα με τα υπ αρίθμ ΦΕΚ: 3233/22-08-2019 τ.Β και 623/26-2-2019 τεύχος Β’ και σχετικά με τις ηλικιακές προϋποθέσεις των παιδιών που δύναται να φιλοξενηθούν στους Παιδικούς Σταθμούς, έχουν δυνατότητα συμμετοχής στην διαδικασία γονείς που τα παιδιά τους έχουν γεννηθεί από την 1/1/2017 και έπειτα.

     Τα εγγραφόμενα βρέφη και νήπια προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου Ηρακλείου στον οποίο κατοικούν, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής των βρεφών και νηπίων που διαμένουν σε όμορο Δήμο αν υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή τους εξυπηρετείται οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων η οποία αιτιολογείται από τους ενδιαφερόμενους γονείς. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ΦΕΚ 4249/τ.Β΄/2017 ‘‘Νέος πρότυπος κανονισμός λειτουργίας βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών’’.

            Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά από 10 Μαΐου έως και 31 Μαΐου άρθρο 3 παρ.2 του ΦΕΚ 4249/τ.Β΄/2017. Διόρθωση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης επιτρέπεται μόνο μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δηλαδή μέχρι και τις 31 Μαΐου.

Με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης αυτόματα θα μοριοδοτείται και η αίτηση.

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να αναρτηθούν (upload) στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος βάση πινάκων επιλογής.

Σημειώνεται ότι, η μοριοδότηση θα πρέπει να αποδεικνύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για παράδειγμα, όταν επιλεχθεί το κριτήριο «και οι 2 γονείς εργαζόμενοι» θα πρέπει να κατατεθούν βεβαιώσεις εργασίας ή αναγγελία πρόσληψης κλπ. ανα περίπτωση και των δύο γονέων.

 

            Ο έλεγχος των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο3 παρ. 5 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ΦΕΚ 4249/τ. Β΄/5-12-2017, θα γίνει από επιτροπή η οποία θα ορισθεί από το Δ.Σ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ και θα αποτελείται από μέλη του Δ.Σ – Διοικητικό και παιδαγωγικό προσωπικό των Παιδικών Σταθμών.

            Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα υπάρξει ανακοίνωση με τα οριστικά ή προσωρινά αποτελέσματα μοριοδότησης όπου οι αιτήσεις θα χαρακτηρίζονται ως πλήρεις όταν τα δικαιολογητικά που θα έχουν κατατεθεί είναι όσα ορίζονται βάσει της απόφασης του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΦΜΑΗ. Ως ελλιπείς όταν απουσιάζουν κάποια δικαιολογητικά - εκτός των φορολογικών δικαιολογητικών που σε αυτή την περίπτωση θα αποκλείονται - τα οποία θα μπορούν να τα προσκομίσουν για επανέλεγχο της αίτησης και τέλος ως αλλαγής μορίων όταν τα δικαιολογητικά που κατατίθενται δεν αποδεικνύουν την ηλεκτρονική μοριοδότηση. Η προθεσμία ημερών για την υποβολή τυχόν ενστάσεων ή συμπληρωματικών δικαιολογητικών θα ορίζεται με σχετική ανακοίνωση της υπηρεσίας.

 

Η όλη διαδικασία θα ολοκληρώνεται, εφόσον έχει εγκριθεί η υποβολή πρότασής στην ΕΕΤΑΑ για συμμετοχή του Οργανισμού στη δράση “Επαγγελματική και οικογενειακή ζωή” όπου ο οργανισμός θα είναι και ενήμερος για τις εγκεκριμένες θέσεις. Διαφορετικά θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού που θα ορίζει τη νέα ημερομηνία έκδοσης των τελικών αποτελεσμάτων τα οποία ανακοινώνονται μετά τα αποτελέσματα της ΕΕΤΑΑ.

 

Την ευθύνη υποβολής των αιτήσεων θα έχουν αποκλειστικά οι γονείς.

Όροι συμμετοχής στην διαδικασία:

 

Υποβολή «Αίτηση συμμετοχής - Δήλωση» - Όροι συμμετοχής

 

 • Αιτήσεις συμμετοχήςυποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστημα από 10 Μαΐου έως και 31 Μαΐουστη Διεύθυνση (dopafmai.gr).

 

Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 31 Μαΐου και ώρα 24:00βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, που δίνεται αυτόματα.

 

 • Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης πρέπει να αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.

 

 • Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα είναι βασικό και υποχρεωτικό στοιχείο μοριοδότησης και θα πρέπει να αποδεικνύεται με σχετικό εκκαθαριστικό έντυπο. Όσες αιτήσεις δεν έχουν το απαραίτητο αποδεικτικό φορολογικό έντυπο θα απορρίπτονται.

 

                  Αιτήσεις μετά την παραπάνω ημερομηνία 31 Μαΐου και ώρα 24:00 δεν θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά

 

                  Αιτήσεις συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία (31 Μαΐου και ώρα 24:00) θα θεωρούνται ως εκπρόθεσμες και θα αξιολογούνται μόνο σε περίπτωση που δεν συμπληρωθούν οι θέσεις στα ΚΕΠΑ από τις εντός προθεσμίας αιτήσεις.

 

 

 • Κάθε ωφελούμενος/νη μπορεί να υποβάλει μια και μοναδική αίτηση ανα παιδί. Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ. θα αντλήσει στοιχεία που αφορούν στα συνολικά εισοδήματα, βάσει εκκαθαριστικού με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΔΟΠΑΦΜΑΗ. Στην περίπτωση κατά την οποία στο εκκαθαριστικό σημείωμα δεν περιλαμβάνονται και τα εισοδήματα του συζύγου ή του συντρόφου, τότε θα πρέπει να αναρτηθεί και το εκκαθαριστικό αυτό, ώστε να γίνει η διασταύρωση των στοιχείων και ο υπολογισμός του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος για την μοριοδότηση.

 

 

 • Οι αιτηθέντες θα πρέπει να διατηρούν το οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό, που αφορά στην υποβολή της αίτησής τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων.

 

 • Με την αίτησή τους οι αιτούντες - ωφελούμενοι δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν για την περαιτέρω επεξεργασία (από τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΥΔ των 13 ΠΕΠ) των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία τηρούνται για τους σκοπούς της υλοποίησης της διαδικασίας ένταξης των παιδιών στα ΚΕΠΑ, της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγησή του και της άσκησης του ελέγχου ως προς την υλοποίησή του. Επίσης ότι ενημερώθηκαν και αποδέχονται τα απορρέοντα από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δικαιώματά τους ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή. Η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων απλών και ευαίσθητων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων στο τομέα του εργατικού δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας.

 

 • Για τη συμπλήρωση του εντύπου «Αίτηση Συμμετοχής - Δήλωση», απαραίτητη είναι η γνώση από τους ενδιαφερόμενους όλων των όρων, διαδικασιών και στοιχείων συμμετοχής, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα, τα οποία οι γονείς θα πρέπει να δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

 1. 1.Αίτηση, η υποβληθείσα ηλεκτρονική αίτηση (Μόνο σε περίπτωση που επιλεχθεί το παιδί, προσκομίζεται στον Σταθμό)
 2. 2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (άρ. 3 παρ 4α Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών) και θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις μήνες πριν της ανακοίνωσης ή μετάφρασή του αν δεν είναι στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που η χώρα καταγωγής δεν εκδίδει έγγραφο οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να κατατεθεί οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την οικογενειακή κατάσταση με επίσημη μετάφραση.

α) Για μονογονεϊκές οικογένειες, άγαμες μητέρες, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού εάν το παιδί δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που υποβάλλεται ή Υπεύθυνη Δήλωση. Σημείωση: στην κατηγορία μονογονεϊκής οικογένειας εμπίπτει και ο διαζευγμένος γονέας που φέρει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου την γονική μέριμνα του τέκνου.

β) Για παιδί ορφανό ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα αν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

γ) Για διαζευγμένους γονείς αντίγραφο διαζευκτηρίου ή σε διάσταση   αίτηση διαζυγίου

δ) Για γονείς που έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του φοιτητή έως 25 ετών ή είναι στρατευμένοι βεβαίωση από τη σχολή φοίτησης ότι διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ή βεβαίωση από το στρατό ότι εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία.

ε) Για οικογένεια με οποιοδήποτε μέλος της ΑΜΕΑ ( πατέρας – μητέρα - παιδιά ) πάνω από 67% απαιτείται βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής .

στ) Για ανάδοχη οικογένεια τα παιδιά τους θα εισάγονται κατ΄ εξαίρεση στους Παιδικούς Σταθμούς, κατάθεση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν το γεγονός αυτό.

 1. 3.Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο. Το έντυπο υπάρχει στην ιστοσελίδα στην καρτέλα «Έντυπα».

 

4. α) Δημόσιοι υπάλληλοι

- βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων με ημερομηνία έκδοσης υποχρεωτικά μεταγενέστερη της ανακοίνωσης από την οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (μόνιμοι και αορίστου χρόνου).

β) Ιδιωτικοί υπάλληλοι

- Βεβαίωση Εργασίας συνοδευόμενη απο Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή ένσημα τελευταίου 3μήνου.

γ) Ελεύθεροι επαγγελματίες

1. Την έναρξη της επιχείρησης

δ) Αγρότες

- βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου έτους ή ασφαλιστική   ενημερότητα

αν είναι διαχειριστές αγροτικών εκτάσεων με ενοίκιο να έχει δηλωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ

αν εργάζονται ως εργάτες σε αγροτικές εργασίες θα πρέπει να καταθέσουν

1. βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα

2. υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 όπου θα δηλώνεται από τον εργοδότη η ημερομηνία έναρξης απασχόλησης και το χρονικό διάστημα

ε) Εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι σε οικογενειακή επιχείρηση του/της συζύγου ή των γονέων χωρίς ασφάλιση (σχετικός νόμος 4075/2012)

- υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναγράφεται το ωράριο εργασίας, τα καθήκοντα και να είναι υπογεγραμμένη και σφραγίδα της επιχείρησης

αν στη φορολογική δήλωση δεν παρουσιάζονται εισοδήματα του / της απασχολούμενου/ης θα προστίθεται στο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα το ετήσιο εισόδημα του ανειδίκευτου εργάτη (7.000 ευρώ)

ζ) Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή εργαζόμενοι στην ιδιωτική εκπαίδευση θα παίρνουν μόρια σαν εργαζόμενοι αρκεί να προσκομίσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τις συμβάσεις εργασίας ή αναγγελίες πρόσληψης των τελευταίων δύο χρόνων.

5) Άνεργοι γονείς

- απαιτείται βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, θα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση.

6) Γονείς Συνταξιούχοι: Θα πρέπει να κατατεθεί συνταξιοδοτική πράξη.                                                                                                                                                                          

7) Γονείς αλλοδαποί 

- άδεια παραμονής σε ισχύ, αν έχει λήξει απαιτείται η τελευταία άδεια και αίτηση ανανέωσής της συνοδευμένη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα ότι έχει κατατεθεί αίτηση.

 

8) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2019.

Γονείς που υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση θα πρέπει να υποβάλλουν το εκκαθαριστικό σημείωμα τόσο το δικό τους όσο και του/της συζύγου.

Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων αναρτιέται μόνο του γονέα που έχει την επιμέλεια.

Σε περίπτωση που δεν δύναται να εκδοθεί έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, θα προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται το συνολικό οικογενειακό εισόδημα κατ’ εκτίμηση.

Προσοχή: Στην προαναφερόμενη περίπτωση, είναι υποχρεωτικό να αναρτηθεί σε μεταγενέστερη προθεσμία διορθωτικών ενεργειών. Σε περίπτωση αμέλειας ενημέρωσης για το συνολικό οικογενειακό εισόδημα ενδέχεται η αίτηση να ακυρωθεί λόγο μη επαρκούς μοριοδότησης.

 

Σημαντική Σημείωση:

 

Σαν εισόδημα υπολογίζεται ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ όπως αποτυπώνεται στο πεδίο Γ2 5η γραμμή – Δικαιούχου + Συζύγου εάν υπάρχει αθροιστικά όπως αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας – ΧΩΡΙΣ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.

 

Όσοι από τους γονείς δεν προσκομίσουν για οποιονδήποτε λόγο φορολογικά στοιχεία οι αιτήσεις τους θα απορρίπτονται.

 

Για την απόδειξη της κατοικίας αναρτιέται φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ ηλεκτρικού ρεύματος, ΕΥΔΑΠ ή κινητής/σταθερής τηλεφωνίας που να αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας και το όνομα του γονέα του παιδιού ή συμβόλαιο ενοικίου ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου.

 

Για την απόδειξη Επαναφοίτησης (μέσω Δήμου) Δεν χρειάζεται δικαιολογητικό, φαίνεται ηλεκτρονικά από το σύστημα του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

Για την απόδειξη Επαναφοίτησης (μέσω ΕΣΠΑ) Δεν χρειάζεται δικαιολογητικό, φαίνεται ηλεκτρονικά από το σύστημα του ΔΟΠΑΦΜΑΗ και της ΕΕΤΑΑ.

 

Σύμφωνα με την 58/2018 και 44/2019 Απόφαση ΔΣ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, το άρθρο 8 παρ. 6 ΦΕΚ 4249/05-12-2017 τεύχος Β’ Η Υπηρεσία (Διοικητικό Συμβούλιο) έχει δικαίωμα να εγγράφει Παιδιά και πέρα από τη δυναμικότητα των λειτουργούντων Βρεφονηπιακών Σταθμών και μέχρι ποσοστού 10% επ’ αυτής εφόσον υπηρετεί το προβλεπόμενο προσωπικό και υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι.

 

 

 • Για γονείς ή παιδιά με σοβαρό πρόβλημα υγείας προσκομίζεται βεβαίωση γιατρού ανάλογης ειδικότητας.

 

 • Τα παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες εγγράφονται στο σταθμό, εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές και βεβαιώνεται με γνωμάτευση γιατρού κατάλληλης ειδικότητας Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ή αρμόδιας Δημόσιας Υπηρεσίας, ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθμούμε την προϋπόθεση ότι αυτός έχει την κατάλληλη υποδομήΣε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας ορισμού ή πρόσληψης κατάλληλου προσωπικού κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή παράλληλης στήριξης από την οικογένεια.

 

 • Για παιδιά μητέρων που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών προσκομίζεται βεβαίωση αρμόδιου φορέα.

 

Οι γονείς των παιδιών που επιλέγονται να παρακολουθήσουν τις δραστηριότητες των ΚΕΠΑ θα πρέπει να προσκομίσουν στον Παιδικό σταθμό την ηλεκτρονική αίτηση εκτυπωμένη από το σύστημα, την κάρτα υγείας του παιδιού και φωτοτυπία των εμβολίων από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού.

 

 

      Κατά περίπτωση προσκομίζεται οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό, κρίνει ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ, για την επιβεβαίωση της επιλογής των αιτήσεων καθώς και για την μοριοδότηση των αιτήσεων. 

 

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, θα ισχύσουν κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή των ωφελούμενων, τα οποία θα είναι τα εξής:

 

α) Το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα.

 

Τα μόρια που θα δοθούν θα υπολογίζονται βάσει του τύπου:

 

Screenshot 1

 

Όπου:

   Ε το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (όπως αποτυπώνεται στο πεδίο Γ2 5η γραμμή – Δικαιούχου + Συζύγου εάν υπάρχει) και το Π αντιστοιχεί στο ποσό των 500€ για κάθε παιδί που εντάσσεται στα ηλικιακά όρια (έως της ηλικίας των 18 ετών).

 Σε περίπτωση ισοψηφίας και εφόσον δεν υπάρχουν τόσες κενές θέσεις, η κατάταξη θα γίνεται υπολογίζοντας το εισόδημα/ανήλικο παιδί και σε περίπτωση ενδεχόμενης ξανά ισοψηφίας, θα γίνεται κλήρωση παρουσία των ενδιαφερόμενων γονέων.

                    

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 1. α) Για τις αιτήσεις εγγραφών χρειάζονται όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.
 2. β) Εφόσον υπάρξουν κενά στους σταθμούς μετά την επιλογή των νηπίων - βρεφών γίνεται αναπλήρωση από τις αιτήσεις επιλαχόντων που έχουν κατατεθεί για το συγκεκριμένο σταθμό και οι οποίες έχουν μοριοδοτηθεί.
 3. δ) Στην αρχή της σχολικής χρονιάς προσέρχονται τα νήπια που επαναφοιτούν ενώ σταδιακά προσέρχονται τα νήπια - βρέφη που εγγράφονται για πρώτη φορά κατόπιν συνεννόησης των γονέων  με την Διευθύντρια του σταθμού. Βασικός στόχος είναι η ομαλή ένταξη των παιδιών στο περιβάλλον του σταθμού, η αβίαστη προσαρμογή τους και η σταδιακή ανεξαρτητοποίησή τους.
 4. ε) Σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών άρθρο 7 οι Παιδικοί σταθμοί λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου και ώρες 7.00 π.μ. έως 4.00 μ.μ. Τον μήνα Αύγουστο οι Παιδικοί Σταθμοί διακόπτουν τη λειτουργία τους.
 5. Επίσης οι Σταθμοί δεν λειτουργούν :

-          από 24 Δεκεμβρίου έως και 5 Ιανουαρίου

-          από την Μεγάλη Πέμπτη έως και την Κυριακή του Θωμά

-          τις επίσημες αργίες των Δημοσίων υπηρεσιών, την ημέρα της τοπικής εορτής του πολιούχου της έδρας του σταθμού

 1. ζ) Σε όλες τις αιτήσεις θα δηλώνονται το κινητό τηλέφωνο των γονιών, το σταθερό της οικίας καθώς και της εργασίας , ώστε σε περίπτωση ανάγκης να υπάρχει άμεση επικοινωνία. Επίσης μετά την εγγραφή των νηπίων – βρεφών στους παιδικούς - βρεφικούς σταθμούς του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, οι γονείς θα καταθέτουν στο σταθμό υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα ορίζουν το πολύ τρία άτομα που θα παραλαμβάνουν τα νήπια - βρέφη κατά την αποχώρησή τους από τον σταθμό.
 2. η) Αιτήσεις γονέων που συμπεριλαμβάνονται στις οριστικές λίστες των ωφελούμενων μητέρων για εισαγωγή των παιδιών τους σε παιδικό σταθμό μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ και έχουν συγχρόνως καταθέσει αίτηση και για τους σταθμούς του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, θα διαγράφονται από τις λίστες του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, με το σκεπτικό της ισονομίας και των ίσων ευκαιριών.
 3. θ) Κοινωνικά περιστατικά που δεν εντάσσονται σε κάποια από τις προαναφερόμενες κατηγορίες θα εξετάζονται από την Κοινωνική Υπηρεσία και την Ψυχολόγο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

ι) Οι γονείς θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται αν επιθυμούν ή όχι τα παιδιά τους να κοιμούνται στο σταθμό.

 1. Σύμφωνα με το Οικογενειακό Εισόδημα καθορίζεται μηνιαία οικονομική εισφορά                          

                    

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΡΙΑ
ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ή ΠΑΙΔΙ ΟΡΦΑΝΟ 17
ΓΟΝΕΙΣ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ή ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 6
ΓΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΣ ή ΦΟΙΤΗΤΗΣ 5
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΜΕΛΟΣ ΑΜΕΑ(ΠΑΤΕΡΑΣ – ΜΗΤΕΡΑ - ΤΕΚΝΑ) ΠΑΝΩ ΤΟΥ 67% 9
ΑΝΑΔΟΧΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

1ο παιδί: 2

2ο παιδί: 2

3ο παιδί: 4

4ο παιδί: 6

από 5 μόρια για κάθε παραπάνω παιδί

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΡΙΑ
ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ) 12

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

Το αντίθετο δεν μοριοδοτείται

(Ισχύει και για Διαζευγμένους γονείς στην περίπτωση που δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ τους)

7
ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕ ΟΙΚ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 7.500 ΕΥΡΩ 5
ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕ ΟΙΚ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 7.500- 12.000 ΕΥΡΩ 4
ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕ ΟΙΚ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 12.001 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΩ 2

 

                              

 

ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ
ΕΠΑΦΟΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ή ΑΛΛΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ 12
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

 

Κατηγορία ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος

Μηνιαία οικονομική

εισφορά

 

Aπό 0-15.000,00 30,00 €
Από 15.001-20.000,00 € 50,00 €
Από 20.001-30.000,00 € 60,00 €
Από 30.001-35.000,00 € 80,00 €
Από 35.001-40.000,00€ 100,00 €
Από 40.001 και άνω 120,00€

Πολύτεκνοι/Τρίτεκνοι με εισόδημα

άνω των 20.001

50,00€

 

 

Για κάθε δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας που θα φιλοξενηθεί, έκπτωση της τάξεως του 30%, της κατηγορίας στην οποία ανήκουν.

 

     Η οικονομική εισφορά των γονέων θα καταβάλλεται στην Προϊσταμένη του κάθε Κ.Ε.Π.Α. το πρώτο δεκαήμερο έκαστου μηνός και θα εκδίδεται διπλότυπη απόδειξη είσπραξης ή μέσω ηλεκτρονικής συναλλαγής εφόσον αυτό υποστηρίζεται. Στη συνέχεια θα παραδίδονται στην Ταμειακή Διαχείριση του Οργανισμού και θα εκδίδεται συγκεντρωτικό γραμμάτιο είσπραξης, από τον εκάστοτε εκτελών χρέη Ταμία του Οργανισμού»

 

Απαλλαγές από την μηνιαία εισφορά σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια όπως φαίνεται στον πίνακα:

 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΡΟΦΕΙΑ
Οικογένειες με 1 εως 2 παιδιά και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 12.000€
Πολύτεκνοι/Τρίτεκνοι ή Γονείς ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω με εισόδημα μέχρι 20.000,00€.

 

Το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίζει για μείωση ή απαλλαγή από την καταβολή της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς για ειδικά κοινωνικά περιστατικά κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς μετά από έκθεση από αρμόδια κοινωνική υπηρεσία.


Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE