inner image

Θέματα Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

         ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                 

Ηράκλειο 5-6-2015

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Την  Δευτέρα  08 Ιουνίου  2015 και ώρα 17:55, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με τα παρακάτω θέματα:

Προτάσεις - Ερωτήσεις  Δημοτικών Παρατάξεων.

 

 1. 'Έγκριση 1ου Παραδοτέου της υπ. αρ. πρ. 191.749/31-12-2014 σύμβασης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», «ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» και χρονική παράτασή της.(Παρουσίαση από τη Μελετήτρια Τασία Λαγουδάκη).
 2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο : Ανάπλαση και αισθητική αναβάθμιση της τοπικής κοινότητας 'Ανω Ασιτών του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 323/2015 Οικονομικής Επιτροπής).
 3. 'Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου  “Ανάπλαση και αισθητική αναβάθμιση της τοπικής κοινότητας 'Ανω Ασιτών του Δήμου Ηρακλείου”.
 4. Έργο “Διανοίξεις – αποκαταστάσεις δρόμων (με αυτεπιστασία)”.
 5. Έργο  “Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων (με αυτεπιστασία)”.
 6. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου “Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις Νέες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ηρακλείου”.
 7. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου “Αποκαταστάσεις διανοίξεων και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων στο Δήμο Ηρακλείου”.
 8. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση ανακατασκευή οδού Μ. Αλεξάνδρου”.
 9. Σύσταση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για το έργο με τίτλο “Ψηφιακή περιήγηση στην ιστορία της Νέας Αλικαρνασσού.
 10. Ανάθεση για την Τεχνική και Οικονομική Αξιολόγηση του έργου “Έργα Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Αποκατάστασης ΧΔΑ Πέρα Γαλήνων”.
 11. Διέλευση Βαρέων Οχημάτων.
 12. Προσωρινή μεταφορά εγκεκριμένου τμήματος θέσεων στάσης (πιάτσα) ταξί.
 13. Μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης για την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Σόλωνος περιοχής της Φορτέτσας του Δήμου Ηρακλείου.
 14. Απόφαση για παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και σε άλλους φορείς της τοπικής κοινωνίας για την πραγματοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων.
 15. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Ηρακλείου για το διάστημα 01/01/2014 έως 31/12/2014.
 16. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για δημόσιες δωρεές Ν. 4039 περί Προστασίας Ζώων.
 17. Έγκριση δημιουργίας νέου τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του.
 18. Έγκριση διενέργειας για προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού για την Πολιτική Προστασία.
 19. Έγκριση και τοποθέτηση καμπίνων – κατανεμητών οπτικών ινών ιδιοκτησίας (ONU) Ο.Τ.Ε. Α.Ε.
 20. Έγκριση διενέργειας για την προμήθεια Ελληνικών – Ευρωπαϊκών και Σημαιών Δήμου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου έτους 2015.
 21. Προμήθεια εξοπλισμού για το ΙΒ Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Ηρακλείου.
 22. Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης.
 23. Τροποποίηση συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ Δήμου – ΕΣΔΑΚ- RECYCOM για την διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Ηρακλείου.
 24. Επικαιροποίηση αποφάσεων του Δ.Σ. σχετικά με την “Διαχείριση των λιπών και των ελαίων για την προστασία του αποχετευτικού συστήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Η.” (απόφαση 91/2015 της Δ.Ε.Υ.Α.Η.).
 25. Τιμολόγηση τραπεζών – συμπλήρωση κατηγορίας ξενοδοχείων (απόφαση 113/2015 Δ.Ε.Υ.Α.Η.).
 26. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.
 27.  Λήψη απόφασης εξωδικαστικού συμβιβασμού αποζημίωσης για ρυμοτομούμενο τμήμα στον Κ.Χ. 1888, περιοχής 'Αγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα (απόφαση 328/2015 Οικονομικής Επιτροπής).
 28. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (απόφαση 335/2015 Οικονομικής Επιτροπής).
 29. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015  (απόφαση 337/2015 Οικονομικής Επιτροπής).
 30. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την μίσθωση τουαλετών από το Τμήμα Συντήρησης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 338/2015 Οικονομικής Επιτροπής).
 31. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. (απόφαση 353/2015 Οικονομικής Επιτροπής).
 32. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Ι.Τ.Ε. για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος “Ερευνητικό έργο για τη διερεύνηση των επιπτώσεων των ακραίων καιρικών φαινομένων  και της κλιματικής αλλαγής στα ενετικά τείχη και στο δυτικό παραλιακό μέτωπο του δήμου Ηρακλείου (απόφαση 380/2015 Οικονομικής Επιτροπής) .
 33. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 και τεχνικού προγράμματος για την εκτέλεση του έργου με τίτλο “Ανακατασκευή μόνωσης κτιρίου LOGGIA και αναβάθμιση κλιματισμού αίθουσας δημοτικού συμβουλίου (απόφαση 381/2015 Οικονομικής Επιτροπής).
 34. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας λόγω επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας (απόφαση 357/2015 Οικονομικής Επιτροπής).
 35. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για το έργο με τίτλο “Συντήρηση κτιρίου στον οικισμό του Αγίου Μύρωνα (απόφαση 372/2015 Οικονομικής Επιτροπής).
 36. Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας κ. Αναστασάκη Ιωάννη στις Βρυξέλλες . 
 37. Αναφορά στοιχείων έρευνας για το οικογενειακό ταφοπέδιο με αριθμό 46 στη θέση Β στο κοιμητήριο Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.
 38. Ανανέωση παραγωγικής άδειας Λαϊκών Αγορών (ΣΚΙΒΑΛΑΚΗ Φ., ΣΥΚΙΩΤΑΚΗ Μ., ΜΠΑΞΙΒΑΝΗΣ ΕΥΣ., ΑΝΑΠΟΛΙΤΑΚΗ ΕΥΤ. ).
 39.  Ανανέωση παραγωγικής άδειας Λαϊκών Αγορών  (ΣΕΡΚΕΔΑΚΗΣ Σ., ΛΟΥΚΑΔΑΚΗΣ Ι., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ε., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Π., ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ Γ., ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ Ν., ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α., ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ Ε.).
 40. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών (ΣΕΡΑΦΕΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ. κ.λ.π.) .
 41. Μεταβολή στις επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών.
 42. Αίτημα της κ. Μελισσείδη – Κρητικού Ιωάννας.
 43. Υιοθεσία χώρων πρασίνου.
 44. Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων .
 45. Διακανονισμός οφειλών δημοτών.

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE