inner image

Επιστολές σε Υπουργό Εσωτερικών και Εισαγγελία για τη δραματική έλλειψη προσωπικού στη ΔΕΥΑΗ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ηράκλειο 25-08-2015          

Επιστολές σε Υπουργό Εσωτερικών και Εισαγγελία για τη δραματική έλλειψη προσωπικού στη ΔΕΥΑΗ

 Με επιστολή του στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Νίκο Βούτση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου κ. Νίκος Φακουρέλης αναφέρεται στη δραματική έλλειψη προσωπικού που αντιμετωπίζει η υπηρεσία και καθημερινά δίνει μεγάλη μάχη προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πόλης και του καταναλωτικού κοινού. Παράλληλα ζητά την άμεση νομοθετική ή διοικητική παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών έτσι ώστε να αποτραπεί η αποχώρηση ή απόλυση συμβασιούχων και να επιτραπούν οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας. Ο Πρόεδρος της υπηρεσίας, μάλιστα, κάνει μία ύστατη προσπάθεια να διατηρήσει στη θέση τους εκείνους τους εργαζόμενους - 10 στον αριθμό – που με απόφαση του Πρωτοδικείου Ηρακλείου απομακρύνονται από την υπηρεσία.

Ο κ. Φακουρέλης γνωστοποιεί το θέμα των 10 εργαζομένων που απομακρύνονται από τη ΔΕΥΑΗ και στην Προϊσταμένη της Εισαγγελίας  Πρωτοδικών Ηρακλείου επισημαίνοντας ότι  η έλλειψη τους συνεπάγεται σοβαρή δυσλειτουργία στην επιχείρηση. Τονίζει χαρακτηριστικά ότι «η Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Η. συμμορφούμενη προς την νομιμότητα σέβεται και θα συμμορφωθεί προς το διατακτικό της υπ'αρ. 793/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Ζητούμε ωστόσο την παρέμβασή σας, ώστε με οιοδήποτε τρόπο να επιτευχθεί η διατήρηση στην εργασία των ως άνω εργαζομένων, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στην παροχή των υπηρεσιών μας.»

 

Επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών  

Αναλυτικότερα στην επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Βούτση ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ αναφέρει χαρακτηριστικά:         

            Ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου επιτρέψτε να σας ενημερώσω δια της παρούσης για την δραματική έλλειψη προσωπικού, την οποία αντιμετωπίζει η Δημοτική μας Επιχείρηση και η οποία απειλεί την εύρυθμη συνέχιση των νευραλγικών υπηρεσιών που παρέχει στον Δήμο Ηρακλείου και δη μέσα στην τουριστική περίοδο.    

      Ενώ από το έτος 2010 τα γεωγραφικά όρια αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΗ επεκτάθησαν με το ν. 3852/2010 σε τρεις νέες Δημοτικές Ενότητες  (πρώην Δήμοι Τεμένους, Παλιανής, Γοργολαΐνη) και ενώ μας έχει ανατεθεί και η υπηρεσία της άρδευσης πέραν της ύδρευσης και της αποχέτευσης, η μνημονιακή νομοθετική αναστολή των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού δεν μας επιτρέπει ούτε να καλύψουμε τις κενές οργανικές θέσεις ούτε να ανταποκριθούμε στις νέες απαιτήσεις από την Καλλικρατική επέκταση. Παράλληλα δε οι αυξημένες αποχωρήσεις κυρίως λόγω συνταξιοδότησης έχουν απογειώσει κατά εξήντα περίπου άτομα, ήτοι κατά το 1/3 περίπου, το υπηρετούν προσωπικό μας.   

Και πλέον της ανωτέρω δεδομένης κατάστασης, δυστυχώς στις 11/8//2015 εκδόθηκε από Πρωτοδικείο Ηρακλείου η υπ'αρ. 793/2015 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την άμεση διακοπή της εργασίας 10 εργαζομένων στην Δ.Ε.Υ.Α.Η.

      Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την ήδη υπάρχουσα έλλειψη προσωπικού,  περιάγει την Δ.Ε.Υ.Α.Η. σε εντελώς οριακή κατάσταση ως προς την συνέχιση της λειτουργίας της, καθώς τα κενά να εντοπίζονται στα πλέον σημαντικά για την δημόσια υγεία τμήματά μας (συντήρηση Βιολογικού Καθαρισμού, Χημείο αναλύσεων ύδατος, κλπ) αλλά και στις διοικητικές μας υπηρεσίες.

    Κατά συνέπεια η πλέον αναγκαία Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο για την λειτουργία της, ο οποίος προέρχεται από την μνημονιακή αναστολή των προσλήψεων, την συνταξιοδότηση εργαζομένων της και την αποχώρηση συμβασιούχων κατόπιν των αποφάσεων της Δικαιοσύνης.

     Εξαιτίας της νομοθετικής αδυναμίας κάλυψης των κενών μας με νέες προσλήψεις, ζητάμε την συνδρομή σας, ώστε να παραμείνουν οι δέκα ως άνω εργαζόμενοι στις θέσεις εργασίας τους και ταυτόχρονα να επιτραπούν οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, οι οποίες διαφορετικά δεν θα είναι σε θέση να επιτελέσουν την συνταγματικά κατοχυρωμένη λειτουργία τους, για την οποία πρόσφατα η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάνθηκε ότι:  «οι υπηρεσίες στην ύδρευση και αποχέτευση είναι αναγκαίες για την υγιεινή διαβίωση και, ιδίως, στην παροχή του πόσιμου ύδατος, φυσικού αγαθού απαραίτητου για την επιβίωση που καθίσταται σπανιότερο συν τω χρόνω. Αβεβαιότητα ως προς τη συνέχεια της παροχής προσιτών υπηρεσιών κοινής ωφελείας με αυτόν τον βαθμό αναγκαιότητας δεν συγχωρείται από το άρθρο 5 του Συντάγματος, ειδικότερα δε από τη διάταξη της παραγράφου 5 που προσετέθη με το από 6.4.2001 Ψήφισμα της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής και κατοχυρώνει το δικαίωμα στην προστασία της υγείας, καθώς και από το άρθρο 21 παρ. 3 που ορίζει ότι το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών».

      Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση νομοθετική ή διοικητική παρέμβασή σας ώστε να αποτραπεί αφενός η οιαδήποτε αποχώρηση – απόλυση συμβασιούχων από την Δ.Ε.Υ.Α.Η. και αφετέρου να επιτραπούν επιτέλους οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών μας.

 

Επιστολή προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου

Στην επιστολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ κ. Νίκος Φακουρέλης αναφέρει:          

Ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου επιτρέψτε να σας ενημερώσω δια της παρούσης για την δραματική έλλειψη προσωπικού, την οποία αντιμετωπίζει η Δημοτική μας Επιχείρηση και η οποία απειλεί την εύρυθμη συνέχιση των νευραλγικών υπηρεσιών που παρέχει στον Δήμο Ηρακλείου και δη μέσα στην τουριστική περίοδο.    

      Ενώ από το έτος 2010 τα γεωγραφικά όρια αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΗ επεκτάθησαν με το ν. 3852/2010 σε τρεις νέες Δημοτικές Ενότητες  (πρώην Δήμοι Τεμένους, Παλιανής, Γοργολαΐνη) και ενώ μας έχει ανατεθεί και η υπηρεσία της άρδευσης πέραν της ύδρευσης και της αποχέτευσης, η μνημονιακή νομοθετική αναστολή των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού δεν μας επιτρέπει ούτε να καλύψουμε τις κενές οργανικές θέσεις ούτε να ανταποκριθούμε στις νέες απαιτήσεις από την Καλλικρατική επέκταση. Παράλληλα δε οι αυξημένες αποχωρήσεις κυρίως λόγω συνταξιοδότησης έχουν απογειώσει κατά εξήντα περίπου άτομα, ήτοι κατά το 1/3 περίπου, το υπηρετούν προσωπικό μας.

Και πλέον της ανωτέρω δεδομένης κατάστασης, δυστυχώς στις 11/8//2015 εκδόθηκε από Πρωτοδικείο Ηρακλείου η υπ'αρ. 793/2015 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την άμεση διακοπή της εργασίας 10 εργαζομένων στην Δ.Ε.Υ.Α.Η.

    Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την ήδη υπάρχουσα έλλειψη προσωπικού,  περιάγει την Δ.Ε.Υ.Α.Η. σε εντελώς οριακή κατάσταση ως προς την συνέχιση της λειτουργίας της, καθώς τα κενά να εντοπίζονται στα πλέον σημαντικά για την δημόσια υγεία τμήματά μας (συντήρηση Βιολογικού Καθαρισμού, Χημείο αναλύσεων ύδατος, κλπ) αλλά και στις διοικητικές μας υπηρεσίες.

    Κατά συνέπεια η πλέον αναγκαία Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο για την λειτουργία της, ο οποίος προέρχεται από την μνημονιακή αναστολή των προσλήψεων, την συνταξιοδότηση εργαζομένων της και την αποχώρηση συμβασιούχων κατόπιν των αποφάσεων της Δικαιοσύνης.

     Εξαιτίας της νομοθετικής αδυναμίας κάλυψης των κενών μας με νέες προσλήψεις, ζητάμε την συνδρομή σας, ώστε να παραμείνουν οι δέκα ως άνω εργαζόμενοι στις θέσεις εργασίας τους και ταυτόχρονα να επιτραπούν οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, οι οποίες διαφορετικά δεν θα είναι σε θέση να επιτελέσουν την συνταγματικά κατοχυρωμένη λειτουργία τους, για την οποία πρόσφατα η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάνθηκε ότι:  «οι υπηρεσίες στην ύδρευση και αποχέτευση είναι αναγκαίες για την υγιεινή διαβίωση και, ιδίως, στην παροχή του πόσιμου ύδατος, φυσικού αγαθού απαραίτητου για την επιβίωση που καθίσταται σπανιότερο συν τω χρόνω. Αβεβαιότητα ως προς τη συνέχεια της παροχής προσιτών υπηρεσιών κοινής ωφελείας με αυτόν τον βαθμό αναγκαιότητας δεν συγχωρείται από το άρθρο 5 του Συντάγματος, ειδικότερα δε από τη διάταξη της παραγράφου 5 που προσετέθη με το από 6.4.2001 Ψήφισμα της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής και κατοχυρώνει το δικαίωμα στην προστασία της υγείας, καθώς και από το άρθρο 21 παρ. 3 που ορίζει ότι το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών».

      Αξιότιμη κυρία Εισαγγελέα, η Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Η. συμμορφούμενη προς την νομιμότητα σέβεται και θα συμμορφωθεί προς το διατακτικό της υπ'αρ. 793/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Ζητούμε ωστόσο την παρέμβασή σας, ώστε με οιοδήποτε τρόπο να επιτευχθεί η διατήρηση στην εργασία των ως άνω εργαζομένων, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στην παροχή των υπηρεσιών μας.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE