inner image

«Ηράκλειο για όλους» - Νέος κύκλος διαβούλευσης για ζητήματα κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών

Ηράκλειο 27/03/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Με οδηγό και συνοδοιπόρο το δημότη δημιουργούμε το Ηράκλειο για όλους»
Νέος κύκλος διαβούλευσης για ζητήματα κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών

Ηράκλειο για όλους

Η παράταξη «Ηράκλειο για όλους» έχει δηλώσει από την πρώτη στιγμή ότι σε αυτό το «ταξίδι» προς ένα καλύτερο αύριο θέλει τον πολίτη «συμμέτοχο και συνδημιουργό των πολιτικών και των πεπραγμένων του δήμου».
Πρώτη ξεκίνησε ένα ευρύ κύκλο διαβούλευσης για όλα τα μέτρα
και τις δράσεις που περιλαμβάνονται στην ολοκληρωμένη Στρατηγική που έχει επεξεργαστεί για τον Δήμο Ηρακλείου.
Η ανταπόκριση των πολιτών μέχρι τώρα έχει ξεπεράσει και τις πιο αισιόδοξες  προσδοκίες και έρχεται να επιβεβαιώσει την θέση μας ότι «μαζί» μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα Ηράκλειο «Ναυαρχίδα του ευ ζην στην Ελλάδα».

Σε αυτό το πλαίσιο απευθύνουμε εκ νέου κάλεσμα για προτάσεις, ιδέες και απόψεις  στο νέο κύκλο διαβούλευσης  που ανοίγουμε , αυτή τη φορά για τα ζητήματα κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών.
Γιατί, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο επικεφαλής της παράταξης και Υποψήφιος Δήμαρχος Γιώργος Σισαμάκης: «Δημιουργούμε μαζί ένα Δήμο αλληλεγγύης και ανάπτυξης, χωρίς αποκλεισμούς»

Παρουσιάζουμε τα επιμέρους πεδία της στρατηγικής μας στον συγκεκριμένο άξονα και καλούμε όποιον το επιθυμεί  να καταθέσει τις προτάσεις του στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  irakliogiaolous@gmail.com


ΑΞΟΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

1.      Βελτίωση και αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών

Αναβάθμιση/δημιουργία κτιριακών εγκαταστάσεων κοινωνικών δομών (παιδικοί σταθμοί, ΚΗΦΗ κλπ)

Δημιουργία ΚΔΑΠ ΜΕΑ

Αναβάθμιση/δημιουργία/αξιοποίηση χώρων αναψυχής (παιδικές χαρές, σχολικές αυλές)

Έργα ανάπλασης στις υποβαθμισμένες ή παρακμάζουσες αστικές περιοχές, Έργα δημιουργίας και αξιοποίησης ελεύθερων χώρων (χώροι πρασίνου, αθλοπαιδιών, παιδικές χαρές, κτλ.)

Ολοκληρωμένο σχέδιο μετεγκατάστασης/βελτίωση συνθηκών διαβίωσης Ρομά

 

2.      Βελτίωση κοινωνικών υπηρεσιών φροντίδας παιδιών

Δημιουργία/ενίσχυση Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Καλοκαιρινός παιδότοπος (για παιδιά εκτός ΕΣΠΑ)

Ανοιχτές αυλές/Δράσεις αθλητισμού, ψυχαγωγίας, επιμόρφωσης παιδιών στη γειτονιά

Διευκόλυνση της πρόσβασης των παιδιών Ρομά/μεταναστών στις υπάρχουσες δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες φροντίδας παιδιών.

Ίδρυση-λειτουργία ΚΔΑΠ ΜΕΑ

Παιδικές χαρές ΑΜΕΑ

Συνεργασία με φορείς-Δομές παιδικής προστασίας

Δημιουργία πιλοτικής δομής ολοκληρωμένης φροντίδας για την προσχολική αγωγή νηπίων και την επιμόρφωση των μητέρων Ρομά/μεταναστών

Δράσεις ευαισθητοποίησης για την προστασία των παιδιών, Ενδυνάμωσης ατόμων για αυτονομία και ανεξαρτητοποίηση

 

3.      Βελτίωση κοινωνικών Υπηρεσιών τρίτης ηλικίας / οικογένειας

Δημιουργία/επέκταση των προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι» και «ΚΗΦΗ»

Δημιουργία κινητής μονάδας φροντίδας καρκινοπαθών κατ’ οίκον

Ανάπτυξη Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας/ Κέντρων Κοινότητας

Δημιουργία «Κάρτας Φροντίδας Δημότη»

Δημιουργία κοινωνικής κουζίνας κλπ δομών αλληλεγγύης

Ανάπτυξη των υφιστάμενων υποστηρικτικών δομών για την κάλυψη επιπλέον αναγκών όπως η προστασία από τη βία κλπ

Δράσεις Στήριξης Οικογενειών  (μονογονεϊκών, ευπαθών κλπ)

Δράσεις προαγωγής της ισότητας/καταπολέμησης της έμφυλης βίας

Πολιτικές ενεργού γήρανσης

Ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων ειδικών ομάδων/ ανάπτυξη μαζικού αθλητισμού

 

4.      Ευαισθητοποίηση και δικτύωση τοπικού πληθυσμού και εμπλεκόμενων φορέων

Εκπαίδευση προσωπικού Κοινωνικών υπηρεσιών

Δράσεις διαγενεακής σύνδεσης,

καταγραφή αναμνήσεων και βιωμάτων-προφορική ιστορία

Ενέργειες ενημέρωσης του πληθυσμού των Ρομά με προσαρμοσμένα έντυπα στις ιδιαιτερότητές τους, την αξιοποίηση διαμεσολαβητών Ρομά, την εξειδίκευση στελεχών για την υποδοχή των Ρομά στις υπηρεσίες υποδοχής κοινού

Δικτύωση υπηρεσιών και φορέων

Δικτύωση μεταξύ ατόμων που αναζητούν εργασία και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Ηρακλείου (δράσεις για μείωση του χάσματος μεταξύ των δεξιοτήτων που ζητούν οι επιχειρήσεις και αυτών που διαθέτουν τα  άτομα)

Δράσεις ευαισθητοποίησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ατόμων που ανήκουν στις ΕΚΟ, για την αξία του ανθρωπίνου δυναμικού συνολικά.

Δράσεις ευαισθητοποίησης

Επέκταση και εξασφάλιση κοινωνικής προσβασιμότητας

 

5.      Παρεμβάσεις υγειονομικού χαρακτήρα/προληπτικής ιατρικής και αγωγής υγείας

Δράσεις πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας.

Παρεμβάσεις για την διαχείριση πηγών και εστιών μόλυνσης

Διενέργεια συστηματικών προγραμμάτων εμβολιασμών και εφαρμογή προγραμμάτων ιατρικής φροντίδας παιδιών

Συστηματική εφαρμογή προγραμμάτων οδοντιατρικού ελέγχου

Δημιουργίας σχολικής κάρτας υγείας

Πρόγραμμα πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας

Διενέργεια προγραμμάτων ατομικής υγιεινής και υγείας, οικιακής υγιεινής, διατροφικής αγωγής, οικογενειακού προγραμματισμού

Διενέργεια προγραμμάτων για την αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας, εξαρτήσεων

Υποστήριξη της πληροφόρησης και της ενημέρωσης του πληθυσμού μέσω ανάπτυξης σύγχρονων μέσων και συστημάτων πληροφορικής τεχνολογίας, καθώς και παραγωγή υλικού προσαρμοσμένου στις επικοινωνιακές δυνατότητες ειδικών ομάδων

Προγράμματα κινητοποίησης εθελοντών και προγράμματα καταπολέμησης του κοινωνικού στίγματος και των προκαταλήψεων

 

6.      Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Ενίσχυση Δημοτικού Ιατρείου

Ανάπτυξη Κινητών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Ψυχικής Φροντίδας Υγείας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

 

7.  Υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων / Εξασφάλιση συνθηκών ίσων ευκαιριών

Δημιουργία και λειτουργία δημοτικού λαχανόκηπου

Ανάπτυξη δομών και δράσεων στήριξης ευάλωτων ομάδων/ υιοθέτηση καλών πρακτικών

Ανάπτυξη δικτύου δομών κοινωνικής φροντίδας

Κοινωνική Ένταξη Μεταναστών-Λειτουργία Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

Εξασφάλιση συνθηκών ίσων ευκαιριών-προσβασιμότητα κοινωνικών δομών

Δράσεις σίτισης/στέγασης ευάλωτων ομάδων

Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας

Συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες

Δημιουργία Τράπεζας Χρόνου/Δικτύου προσφοράς-αλληλεγγύης

Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας για τη δημιουργία δράσεων αλληλεγγύης (λαχανόκηπος, κουζίνα, στέγη κλπ) και κοινωνικής οικονομίας

 

8.      Πολιτικές προώθησης της απασχόλησης & της επιχειρηματικότητας

Δράσεις για την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων

Δράσεις για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας

Ανάδειξη/αξιοποίηση κοινωνικής οικονομίας

Συμβουλευτική στην απασχόληση, επαγγελματική

Κατάρτιση και προώθηση της απασχόλησης

Δικτύωση μεταξύ ατόμων που αναζητούν εργασία και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Ηρακλείου (δράσεις για μείωση του χάσματος μεταξύ των δεξιοτήτων που ζητούν οι επιχειρήσεις και αυτών που διαθέτουν τα  άτομα)

Δράσεις ευαισθητοποίησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ατόμων που ανήκουν στις ΕΚΟ, για την αξία του ανθρωπίνου δυναμικού συνολικά.

 

9.      Αθλητισμός και ποιότητα ζωής

Προώθηση του Ηρακλείου ως αθλητικού προορισμού-αθλητικός τουρισμός-ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας

Θεσμοθέτηση αθλητικών γεγονότων μαζικού και ειδικού αθλητισμού

Αναπροσαρμογή τιμών δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων-εξασφάλιση κοινωνικής προσβασιμότητας

Διεύρυνση της αξιοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων τη θερινή περίοδο με την λειτουργία  παιδικών αθλητικών camp

Ανοικτές αυλές- αξιοποίηση σχολικών εγκαταστάσεων- ανάπτυξη αθλητικών χώρων

Πρόγραμμα αθλητικής δραστηριότητας για τα παιδιά όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου με οργανωμένες δράσεις σε εβδομαδιαία βάση

Δημιουργία χώρων ελεύθερου αθλητισμού-αναπλάσεις σε κάθε γειτονιά

Ηράκλεια διαδρομή 10 χλμ: Σύνδεση ενετικών τειχών-παραλιακού πεζόδρομου, δημιουργία διαδρομών για περιπατητές, δρομείς και ποδηλάτες

Αξιοποίηση της διαθέσιμης δημοτικής περιουσίας για την δημιουργία πρόσθετων χώρων αθλητικής δραστηριότητας

Σύνδεση της άθλησης με την σωματική και ψυχική υγεία μέσα από στοχευμένες δράσεις

Κίνητρα και προϋποθέσεις για την ανέλιξη αθλητών από το Ηράκλειο.

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE