inner image

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Μουσικών Οργάνων για τη Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση:  Ανδρόγεω 2, Τ.Κ.71202

Αρμ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ

Πληρ. Χριστόφορος Παπάς

τηλ. 2813409185-186-189-403-428-468

 e-mail: prom@heraklion.gr

URL: www.heraklion.gr  

 

 

 

Ηράκλειο, 13/05/2019

 

Aρ. Πρωτ.:45194 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ  ΦΟΡΕΙΣ

 

     

 

 

                                     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια Μουσικών Οργάνων για τη Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
  3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
  4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  5. Το υπ. αρ. πρωτ 29107/27-3-2019 τεκμηριωμένο αίτημα.
  6. Την υπ' αρ. Α-787/27-3-2019 (ΨΔ7ΩΩ0Ο-9ΑΟ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
  7. Την υπ’αρ.43512/07-05-2019 (ΑΔΑ: 6Κ4ΗΩ0Ο-ΥΤΗ) Απόφαση Αντιδημάρχου.
  8. Τη Μελέτη της Προμήθειας (Περιγραφή & Τεκμηρίωση Δαπάνης - Τεχνικές Προδιαγραφές – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός - Συγγραφή Υποχρεώσεων) που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόκληση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
  1. Τις διατάξεις του 4555/2018 (Κλεισθένης I).

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννεά ευρώ και εξήντα λεπτών (13.999,60€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ενώ ως πίστωση προβλέπεται στον  Κ.Α 15-7135.006 προϋπολογισμού έτους 2019 και  αναλύεται ως εξής :

 

 

 

α/α

Περιγραφή

CPV

Ποσότητα

Τιμή μονάδος

Δαπάνη

1

Πίκκολο Φλάουτο

37314400-6

1

2.824,00

2.824,00

2

Μεταλλόφωνο Ορχήστρας

37316000-6

1

696,00

696,00

3

Κλαρινέτο σε Μι ύφεση (Κουαρτίνο)

37314100-3

1

3.042,00

3.042,00

4

Σαξόφωνο Βαρύτονο

37312400-2

1

4.728,00

4.728,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

11.290,00

ΦΠΑ 24%

2.709,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13.999,60

 

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 23/05/2019 ημέρα Πέμπτη, στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το Tµήµα  Προµηθειών - Δημοπρασιών του ∆ήμου  Ηρακλείου  στα τηλέφωνα 2813 409185-186-189-403-428-468 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συγγραφής υποχρεώσεων που επισυνάπτεται και αποτελεί μέρος της μελέτης της προμήθειας.

2. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς.

3. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.

4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

 

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Προμηθειών - Δημοπρασιών

 

 

Τζανιδάκης Βασίλης

 

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE