inner image

Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για το καταφύγιο των αδέσποτων ζώων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Διεύθυνση: Ανδρόγεω 2

Τ.Κ.71202

Αρμόδιος: Τζανιδάκης Βασίλης

Τηλ. 2810409185 

E-mail: prom@heraklion.gr 

Ηράκλειο, 21/02/2019

Aρ. Πρωτ.: 17229

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών για το καταφύγιο των αδέσποτων ζώων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
  4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  5. Το υπ. αρ. πρωτ. 14581/13-02-2019 τεκμηριωμένο αίτημα.
  6. Την υπ' αρ. Α-468/2019 ΑΑΥ.
  7. Την Τεχνική Περιγραφή, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το Τιμολόγιο Προσφοράς που επισυνάπτονται.
  1. Τις διατάξεις του 4555/2018 (Κλεισθένης I).

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.422,52 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% σε βάρος του Κ.Α.: 70-6699.003 και αναλύεται ως εξής:

 

Α/Α

CPVs

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ)

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ευρώ) 

 ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ (24%)

1

34900000-6

Πλαστικό κλουβί μεταφοράς με μεταλλική πόρτα  

ΤΕΜ

6

75,00

450,00

108,00

558,00

2

39221240-1

Μεταλλικό μπολ για τροφή σκύλου

ΤΕΜ

30

2,00

60,00

14,40

74,40

3

39221240-1

Μεταλλικό μπολ (λεκάνη) για νερό σκύλου τουλάχιστον 4 lt 

ΤΕΜ

40

3,00

120,00

28,80

148,80

4

37322400-5

 

Φίμωτρο πλαστικό Νο3 

ΤΕΜ

5

2,60

13,00

3,12

16,12

5

37322400-5

 

Φίμωτρο πλαστικό Νο2 

ΤΕΜ

5

3,00

15,00

3,60

18,60

6

44540000-7

 

Οδηγός – λουρί για σκύλους μεσαίου μεγέθους 

ΤΕΜ

5

4,00

20,00

4,80

24,80

7

44540000-7

 

Περιλαίμιο σκύλων μικρού μεγέθους  

ΤΕΜ

50

1,80

90,00

21,60

111,60

8

44540000-7

 

Περιλαίμιο σκύλων μεσαίου μεγέθους  

ΤΕΜ

50

2,50

125,00

30,00

155,00

9

33141730-6

 

Κολλάρα αντιλείξεως 20cm 

ΤΕΜ

10

2,70

27,00

6,48

33,48

10

42417300-5

Πλαστικό κρεββάτι σκύλου μεσαίου μεγέθους

 

 

ΤΕΜ

15

17,00

255,00

61,20

316,20

11

18141000-9

Γάντια εργασίας πάνινα με επικάλυψη νιτριλίου Νο 9 

ΤΕΜ των 2

15

0,70

10,50

2,52

13,02

12

18141000-9

Γάντια εργασίας πάνινα με επικάλυψη νιτριλίου Νο 11 

ΤΕΜ των 2

15

0,70

10,50

2,52

13,02

13

44521000-8

Πολύ μεγάλου  μεγέθους Λουκέτα για τα δωμάτια σκύλων  

ΤΕΜ

12

5,00

60,00

14,40

74,40

14

19513200-7

Ταινία υφασμάτινη leukoplast 5 cm πλάτοςΧ10 m μήκος 

ΤΕΜ

20

4,50

90,00

21,60

111,60

15

39330000-4

 

Απιονισμένο νερό 

TEM των 4lt

20

1,00

20,00

4,80

24,80

16

33631600-8

 

 

Απολυμαντικό ευρέως φάσματος για τους χώρους του δημοτικού κτηνιατρείου 

TEM 1 lt

15

9,00

135,00

32,40

167,40

17

43323000-3

Λάστιχο νερού 3/4¨  από ανθεκτικό υλικό  

ΤΕΜ των 20 μ.

3

17,00

51,00

12,24

63,24

18

33721200-2

Κουρευτική μηχανή για μεγαλόσωμα σκυλιά με ανταλλακτικό κεφαλής ξυρίσματος 

ΤΕΜ

1

185,00

185,00

44,40

229,40

19

33141310-6

Συσκευές ηλεκτρονικής ταυτότητας αδέσποτων ζώων  

ΤΕΜ

400

3,00

1.200,00

288,00

1.488,00

20

24322500-2

 

Απολυμαντικό δέρματος (οινόπνευμα) 

ΤΕΜ των 425 lt

5

10,00

50,00

12,00

62,00

21

33690000-3

Αφρώδες καθαριστικό για πλήρη απολύμανση και καθαρισμό του δέρματος  

ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ  1.000 ml

10

11,00

110,00

26,40

136,40

22

 

33140000-3

 

Μάσκες ιατρικές χειρουργείου

 

 

ΤΕΜ

400

0,03

12,00

2,88

14,88

23

39518200-8

 

Υποσέντονα για το κρεββάτι χειρουργείου

 

ΤΕΜ

50

0,40

20,00

4,80

24,80

24

33110000-4

 

 

Μεταλλική πένσα για σήμανση σκυλιών (τατουάζ) μαζί με γράμμα λατινικού αλφαβήτου

ΤΕΜ

1

89,00

89,00

21,36

110,36

25

33110000-4

Φορητή συσκευή ανάγνωσης microchip σκυλιού με με 9V μπαταρία

ΤΕΜ

4

240,00

960,00

230,40

1.190,40

26

33691000-0

 

Ηλεκτροεντομο κτόνο 220V, 2 x 15 Watt κατάλληλο για νοσοκομεία, και δημοτικά κτηνιατρεία

ΤΕΜ

1

70,00

70,00

16,80

86,80

27

33199000-1

 

Ιατρική μπλούζα 

100% βαμβάκι, με κοντά μανίκια  μέγεθος L και χρώματος μπλέ 

ΤΕΜ

2

15,00

30,00

7,20

37,20

28

33199000-1

 

Ιατρικό παντελόνι100% βαμβάκι, με λάστιχο στη μέση,  2 τσέπες στο πλάϊ, μέγεθος L και χρώματος μπλε ή λευκού

ΤΕΜ

2

15,00

30,00

7,20

37,20

29

33199000-1

Ιατρική ρόμπα, 100% βαμβάκι,  μέγεθος L και χρώματος λευκού 

ΤΕΜ

2

20,00

40,00

9,60

49,60

30

18100000-0

 

 

Γαλότσα εργασίας κτηνιάτρου για το κυνοκομείο, νο 46 

ΤΕΜ

1

25,00

25,00

6,00

31,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

4.373,00

1.049,52

5.422,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 08/03/2019 ημέρα Παρασκευή στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το Tµήµα Προµηθειών-Δημοπρασιών του ∆ήµου στα τηλέφωνα 2813 409185-186-189-403 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συγγραφής υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.

2. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς.

3. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.

4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

 

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Προμηθειών - Δημοπρασιών

 

Τζανιδάκης Βασίλης

 

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE