inner image

Συνάντηση στις Βρυξέλλες στα πλαίσια του έργου WINPOL

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

08 Ιουνίου 2022

Συνάντηση στις Βρυξέλλες στα πλαίσια του έργου WINPOL

Θα μπορούσε η καινοτομία να συμβάλει στην επίτευξη των επερχόμενων στόχων της ΕΕ για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων;

Η καινοτομία στη διαχείριση των απορριμμάτων (όπως οι έξυπνοι κάδοι, η χρήση έξυπνων εφαρμογών, οι νέες τεχνικές ψηφιακής απεικόνισης, τα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα κλπ) προσφέρουν μία εξαιρετική ευκαιρία για τη βελτίωση των πολιτικών που στοχεύουν τη μείωση της παραγωγής απορριμμάτων και την προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων. Θα μπορούσε να είναι μέρος της λύσης για την επιτυχή μετάβαση σε μία κυκλική οικονομία στην Ευρώπη; Στο ερώτημα αυτό κλήθηκαν να απαντήσουν οι εταίροι του έργου WINPOL του προγράμματος Interreg Europe, οι προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες και το κοινό στο τελικό συνέδριο που διοργανώθηκε στις 25 Μαΐου στις Βρυξέλλες και online.

Στην συνάντηση ήταν παρόντες από τον Δήμο Ηρακλείου ο αναπληρωτής προϊστάμενος του τμήματος Μελετών Προγραμματισμού και Ανακύκλωσης Μανώλης Σκαρβελάκης, ΠΕ Περιβαλλοντολόγων, και η Πόπη Μπάλτηρα, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών.

Βρυξέλλες, Βέλγιο - Οι Ευρωπαϊκές οδηγίες Πλαίσιο για τα Απόβλητα περιλαμβάνουν διάφορους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν από τα κράτη μέλη σχετικά με την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των αστικών απορριμμάτων. Η αξιολόγηση των στόχων για το 2025 (η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αστικών απορριμμάτων θα αυξηθεί τουλάχιστον σε 55% κατά βάρος έως το 2025) που έγινε μέσω των Εκθέσεων Έγκαιρης Προειδοποίησης (Early Warning Reports) είναι ακόμη σε εξέλιξη, αλλά μια εικόνα έχει ήδη αρχίσει να εμφανίζεται. Η εικόνα αυτή δεν είναι αισιόδοξη, όπως εξήγησε ο Chiel Berends, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – ΓΔ Περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια του τελικού συνεδρίου του έργου Interreg Europe WINPOL στις 25 Μαΐου. Υπογράμμισε ότι η κατάσταση είναι ήδη λίγο ανησυχητική καθώς τα περισσότερα κράτη μέλη δεν φαίνεται να ευθυγραμμίζονται για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ. Η παραγωγή απορριμμάτων δεν μειώνεται, αντιθέτως ακόμη και αυξάνεται σε ορισμένες περιοχές.

Σε αυτό το πλαίσιο, έργα όπως το WINPOL είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη των δημόσιων αρχών στα κράτη μέλη της ΕΕ για να ξεπεράσουν τις προκλήσεις που συνδέονται με την κυκλική μετάβαση και να προσφέρουν λύσεις για τη βελτίωση των επιδόσεών τους και την αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων σε τοπικό επίπεδο. Υποστηριζόμενο από το πρόγραμμα Interreg Europe, το έργο WINPOL στοχεύει στη βελτίωση των πολιτικών διαχείρισης απορριμμάτων, έτσι ώστε να ενισχύουν και να ενσωματώνουν όλο και περισσότερο τη χρήση ευφυούς εξοπλισμού και τον προγραμματισμό που προκύπτει από αυτόν. Βασίζεται, όπως και άλλα έργα του προγράμματος, σε μια εντατική ανταλλαγή εμπειριών και στην ενεργό συμμετοχή φορέων χάραξης πολιτικής σε όλη την Ευρώπη.

Από τον Ιούνιο του 2018, οι εννέα εταίροι του WINPOL διερευνούν το θέμα, μέσω του εντοπισμού καλών πρακτικών που συμβάλλουν στην πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων χάρη σε καινοτόμες προσεγγίσεις, έξυπνα συστήματα και αναπτύσσοντας δράσεις για τη βελτίωση των δικών τους πολιτικών για τα απόβλητα. Με το έργο τους, οι εταίροι του WINPOL αναδεικνύουν καινοτόμες πρακτικές και εργαλεία που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αύξηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης και τελικά στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ. Πριν από την ολοκλήρωση του έργου αυτό το φθινόπωρο, το τελευταίο συνέδριο ήταν η αφορμή για να συζητηθούν όχι μόνο οι επιτυχίες που σημειώθηκαν σε επίπεδο έργου αλλά και η πρόοδος που σημειώθηκε στη χρήση ευφυών συστημάτων και πολιτικών στη διαχείριση απορριμμάτων.

 
The WINPOL project - Waste Management Intelligent Systems and Policies - aims to foster and promote the use of intelligent equipment and planning derived from it, through improved waste management policies, thus contributing to waste minimisation in European cities and regions. Find out more information about the project on www.interregeurope.eu/winpol

 

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE