inner image

Με επιτυχία η συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στην Εσθονία

Με επιτυχία η συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στην Εσθονία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Από Πόλη σε Πόλη για να Οικοδομήσουμε την Ευρώπη μας - Europe for Citizens – City to City for Building Our Europe – C2C4EU»

 

Με επιτυχία και σημαντικές νέες ιδέες για τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών της πόλης και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας προς όφελος των πολιτών, ολοκληρώθηκε η αποστολή του Δήμου Ηρακλείου στη Νάρβα της Εσθονίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες με τον τίτλο «City to City for Building our Europe” («Από Πόλη σε Πόλη για να Οικοδομήσουμε τη δική μας Ευρώπη», http://www.c2c4eu.eu/) που υλοποιείται μέσω του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Ηρακλείου.

C2C4EU

Η Θεματική Ενότητα των εργασιών, με τίτλο  «The Future of Europe: Opportunities and Challenges – Το Μέλλον της Ευρώπης: Ευκαιρίες και Προκλήσεις», περιέλαβε την παρουσίαση  καλών πρακτικών από κάθε συνεργάτη του Προγράμματος (Δήμος Γκέρας-Ιταλία, Δήμος Κιστελέκ–Ουγγαρία, Δήμος  Μπαρσέλλος-Πορτογαλία, Τμήμα Ανάπτυξης και Οικονομίας της πόλης Νάρβα – Εσθονία, Επαρχιακή Διοίκηση της πόλης Τέργουελ-Ισπανία και  Δήμος Ηρακλείου – Ελλάδα).

C2C4EU

Τον Δήμο Ηρακλείου εκπροσώπησαν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Γιάννης Αναστασάκης, ο Καθηγητής Σχεδιασμού Κοινωνικών Συστημάτων  Δρ. Αλέξανδρος Χρηστάκης και η Δημοσιογράφος και Επικοινωνιολόγος Κοινωνικού Σχεδιασμού, κ. Μαρία Κακουλάκη. Η παρουσίαση της αποστολής του Δήμου Ηρακλείου, στο πλαίσιο του Προγράμματος, είχε ως θέμα, Το Μέλλον της Ευρώπης: Ευκαιρίες και Προκλήσεις και το Δημοσκόπιο Ηρακλείου, ως νέο φορέα Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου Καινοτομίας &  Επιχειρηματικότητας.

C2C4EU

Το Δημοσκόπιο παρουσιάστηκε ως το  συλλογικό εγχείρημα μιας κοινωνίας που έχει ανάγκη από περισσότερη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, μέσω της εμπλοκή τους στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των πολιτικών που τους αφορούν.  Το Δημοσκόπιο Ηρακλείου συνάδει άλλωστε και με το γενικότερο στόχο του προγράμματος, που είναι η ανάπτυξη ισχυρών, δυναμικών και μακράς διάρκειας δικτύων  επικοινωνίας των πόλεων, με κοινό όραμα τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων θεσμών και των ίδιων των πολιτών. Στο πλαίσιο της αποστολής στη Νάρβα της Εσθονίας, η ελληνική αποστολή είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί από πρώτο χέρι για το τεχνολογικό θαύμα που έχει επιτευχθεί τα τελευταία 15 χρόνια στη χώρα.

 

Ο Δήμος Ηρακλείου σε συνάντηση εργασίας στην Περιφέρεια Teruel της Ισπανίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες

Ο Δήμος Ηρακλείου συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας στην Περιφέρεια Teruel της Ισπανίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες με τίτλο «City to City for Building our Europe” (Από Πόλη σε Πόλη για να Οικοδομήσουμε την Ευρώπη μας). Η Θεματική Ενότητα των εργασιών ήταν η Πολιτική Συνοχής και η προσφορά των Διαρθρωτικών Ταμείων στην Ανάπτυξη των πόλεων συμμετοχής της κάθε χώρας στο πρόγραμμα. Παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από κάθε Δήμο της χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Ο Δήμος Ηρακλείου είναι ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες με τίτλο «City to City for Building our Europe” (Από Πόλη σε Πόλη για να Οικοδομήσουμε την Ευρώπη μας). Στο πλαίσιο του Ανοικτού Φόρουμ ο Δήμος Ηρακλείου συμμετείχε με παρουσίαση με τίτλο «Πολιτικές Συνοχής – Καλές Πρακτικές σε Τοπικό Επίπεδο» (Cohesion Policy- Good Practices at Local Level), με ομιλήτρια την κα. Ρένια Δρόσου Msc Κοινωνιολόγος, Προϊσταμένη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δήμου Ηρακλείου και παρουσίαση με τίτλο «Δημοσκόπιο ως προσέγγιση Πολιτική Συνοχής για iDemocreating» (Demoscopio as a cohesion policy approach for iDemocreating), με ομιλιτές τον κο. Δρ. Αλέξανδρος Χριστάκης Καθηγητής Κοινωνικών Συστημάτων και την κα. Μαρία Κακουλάκη Επικοινωνιολόγος Κοινωνικού Σχεδιασμού, Δημοσιογράφος.

Από Πόλη σε Πόλη για να Οικοδομήσουμε την Ευρώπη μας - Europe for Citizens – City to City for Building Our Europe – C2C4EU

C2C4EU

Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρώπη για τους πολίτες και του Σκέλους 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά: Ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ισχυρού, δυναμικού και μακράς διάρκειας δικτύου  των πόλεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ενωμένων με μια κοινή πρόκληση που είναι η δημιουργία ενός συνεχούς διαλόγου μεταξύ των πολιτών και των τοπικών δημόσιων θεσμών. Το συγκεκριμένο έργο θέλει να αυξήσει τις δεξιότητες των πολιτών σχετικά με τις μεθόδους και τα μέσα για τη συμμετοχή των πολιτών σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της γνώσης για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, καθώς και τα καινοτόμα  κανάλια ηλεκτρονικής συμμετοχής. Με τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού ανοικτού φόρουμ, σεμιναρίων και τη χρήση των νέων ψηφιακών μέσων πολίτες από διαφορετικές χώρες μπορούν να μοιράζονται τις πρακτικές και να μάθουν ο ένας από τον άλλο για θέματα συμμετοχής των πολιτών.

 

Ευρώπη για τους Πολίτες - Europe for Citizens

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια υλοποίησης από 01/03/2010 έως 27/02/2012 και έχει ως στόχο
την ανταλλαγή πρακτικών και εμπειριών σε ειδικά θέματα. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο έργο, έχει ως σκοπό, την ανάπτυξη οργανωμένου οδηγού ένταξης κοινωνικών ομάδων στο ενεργό κοινωνικό γίγνεσθαι (γυναίκες) και άλλων κοινωνικών ομάδων όπως παιδιά, ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, άτομα με κινητικά προβλήματα.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την πραγματοποίηση συνεδρίου με τίτλο «Conclusions from past events-Final dissemination event», «Συμπεράσματα από παλαιότερες συναντήσεις-Τελευταία συνάντηση» στη Λεμεσό της Κύπρου από τις 18 έως 23 Σεπτεμβρίου 2011.

I AM ROMA: CHANGING MINDSETS

Το πρόγραμμα με τίτλο  “Ι ΑΜ ROMA” έχει στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα διακρίσεων και την προσπάθεια απαλοιφής διαφόρων στερεοτύπων των Ρομά γενικά και ειδικότερα των παιδιών Ρομά. Η διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 24 μήνες μετά την υπογραφή της Σύμβασης Χρηματοδότησης (Grand Agreement) από 01/02/2011 έως 31/01/2013.

P.A.T.C.H. - Ευρωπαϊκό πρόγραμμα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς

Ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με το μουσείο Φυσικής Ιστορίας και άλλους Ευρωπαίους Εταίρους συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα - P.A.T.C.H. (Prevention, Analysis and Tools for Cultural Heritage) - Μελέτη, Ανάλυση και Πρόληψη για την προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το οποίο αφορά την παραγωγή καινοτόμων μεθοδολογιών και δράσεων για την προστασία και συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περίπτωση φυσικών καταστροφών (σεισμούς, πλημμύρες).

Ο κάθε ευρωπαίος εταίρος πρότεινε το 2009 ένα θέμα στο P.A.T.C.H.  Για το Ηράκλειο, η πολιτιστική κληρονομιά που προτάθηκε είναι:  για το Μ.Φ.Ι.Κ. τα εκθέματα του Μουσείου που είναι μικρά και μεγάλα κινητά αντικείμενα, για δε τον Δήμο Ηρακλείου η περιοχή της Αγίας Τριάδας με τα παλαιά κτίσματα και τον αστικό ιστό των κοινόχρηστων χώρων. Η περιοχή αυτή αποτελεί ως γνωστόν αντικείμενο της Μελέτης Προστασίας και ανάδειξης της Παλιάς Πόλης Ηρακλείου.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE