inner image

Προμήθεια μόνιτορ επαγγελματικού τύπου και τροχήλατων βάσεων ανάρτησης τους, για τις ανάγκες της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου και της αίθουσας εκδηλώσεων στο κτίριο Ανδρόγεω

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, την προμήθεια δύο (2) μόνιτορ επαγγελματικού τύπου  και τεσσάρων (4) τροχήλατων βάσεων ανάρτησης τους, για τις ανάγκες της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου και της αίθουσας εκδηλώσεων στο κτίριο ΑΝΔΡΟΓΕΩ, σύμφωνα με προδιαγραφές της τεχνικής μελέτης που έχει εκπονηθεί.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί: α) η υπ’ αριθ. Α-1187 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης, σύμφωνα με την 760/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και γ) την 60618/19-7-2018 Απόφαση Αντιδημάρχου για την έγκριση των προδιαγραφών και τη διενέργεια της προμήθειας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Τετάρτη 01/08/2018. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1, 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, με ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Προμήθεια μόνιτορ επαγγελματικού τύπου και τροχήλατων βάσεων» για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ισχύουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 4 της Συγγραφής Υποχρεώσεων.

 

Συνημμένα:

  1. Απόφαση Αντιδημάρχου με αρ. πρωτ. 60618/19-7-2018 
  2. Συγγραφή Υποχρεώσεων
  3. Τεχνικές Προδιαγραφές
  4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE