inner image

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ιματισμού και υλικού προώθησης για τη διοργάνωση του Παγκόσμιου Σχολικού Πρωταθλήματος μπάσκετ της ISF»

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Διεύθυνση: Ανδρόγεω 2
Τ.Κ.71202
Αρμόδιος: Τζανιδάκης Βασίλης
Τηλ.: 2810409185  
Πληροφορίες: Καρτσωνάκη ΄Ελενα
Τηλ.:2813409428
E-mail: prom@heraklion.gr  Ηράκλειο, 18/12/18
 
Aρ. Πρωτ.:  114801
 
 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
       Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια ιματισμού και υλικού προώθησης για τη διοργάνωση του Παγκόσμιου Σχολικού Πρωταθλήματος μπάσκετ της ISF» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 
του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 
4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του 
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 
5) Την με αρ. πρωτ.: 58120/01-06-2018 Απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα 
υπογραφής στους Αντιδημάρχους.
6) Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και
τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται. 
7) Τις διατάξεις του 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)
8) Το  υπ. αρ.112521/12-12-18 Τεκμηριωμένο αίτημα 
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 24.744,20 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 15-6472.002 και αναλύεται ως εξής:
A.  Αθλητικός ιματισμός 
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ Μ. ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ (24%) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1 Αθλητικό μπλουζάκι polo 18333000-2 455 10,00 € 4.550,00 € 1.092,00 € 5.642,00 €
2 Αθλητικό μπλουζάκι  dry fit 18412000-0 410 4,50 € 1.845,00 € 442,80 € 2.287,80 €
3 Αθλητικό μακό μπλουζάκι 18412200-2 430 3,00 € 1.290,00 € 309,60 € 1.599,60 €
4 Αθλητικό καπελάκι τύπου  Jockey 18441000-2 400 3,00 € 1.200,00 € 288,00 € 1.488,00 €
5 Αθλητική τσάντα πλάτης 18932000-1 200 10,00 € 2.000,00 € 480,00 € 2.480,00 €
6 Αθλητικό αδιάβροχο  jacket 18412000-0 200 15,00 € 3.000,00 € 720,00 € 3.720,00 €
7 Πεσέτα μπάνιου 39514000-8 200 10,00 € 2.000,00 € 480,00 € 2.480,00 €
8 Αθλητική  φόρμα 18412000-0 60 28,00 € 1.680,00 € 403,20 € 2.083,20 €
  17.565,00 € 4.215,60 € 21.780,60 €
Β.  Υλικό προώθησης και Visual Identity 
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ Μ. ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ (24%) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1 Beach flags 3,5 m με βάση 22459100-3
6 45,00 € 270,00 € 64,80 € 334,80 €
2 Οριζόντια μπάνερ 2 100,00 € 200,00 € 48,00 € 248,00 €
3 Κάθετα  μπάνερ 2 100,00 € 200,00 € 48,00 € 248,00 €
4 Αντιολισθητικά Αυτοκόλλητα  σέντρας  3 100,00 € 300,00 € 72,00 € 372,00 €
5 Αντιολισθητικά αυτοκόλλητα παρκέ 6 50,00 € 300,00 € 72,00 € 372,00 €
6 Αυτοκόλλητα ταμπλό - μπασκέτας 6 20,00 € 120,00 € 28,80 € 148,80 €
7 Αναμνηστικά Λαβαράκια με κρόσσια 100 7,00 € 700,00 € 168,00 € 868,00 €
8 Σημαίες οριζόντιες και κάθετες 10 30,00 € 300,00 € 72,00 € 372,00 €
  2.390,00 € 573,60  € 2.963,60 €
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 21/12/2018 ημέρα Παρασκευή ` στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το τμήμα  Προμήθειών - Δημοπρασιών του Δήμου στα τηλ. 2813 409185-186-189-403-428 όλες τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες.  
   Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:   
1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.
2. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων  στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά 
οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς.
3. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών. 
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.  
5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις          
τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.  
6. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.  
7. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει µε απόφαση Δημάρχου.  
           
  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τζανιδάκης Βασίλης 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Διεύθυνση: Ανδρόγεω 2

Τ.Κ.71202

Αρμόδιος: Τζανιδάκης Βασίλης

Τηλ.: 2810409185 

Πληροφορίες: Καρτσωνάκη ΄Ελενα

Τηλ.:2813409428

E-mail: prom@heraklion.gr 

Ηράκλειο, 18/12/18 

 

  

Aρ. Πρωτ.:  114801 

  

 

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

       Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια ιματισμού και υλικού προώθησης για τη διοργάνωση του Παγκόσμιου Σχολικού Πρωταθλήματος μπάσκετ της ISF» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:

 

1)            Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.  

2)            Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.  

3)            Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13  

του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4)            Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του  

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

5)            Την με αρ. πρωτ.: 58120/01-06-2018 Απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα

υπογραφής στους Αντιδημάρχους.

6)            Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και 

τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.

7)             Τις διατάξεις του 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)

8)            Το  υπ. αρ.112521/12-12-18 Τεκμηριωμένο αίτημα  

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 24.744,20 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 15-6472.002 και αναλύεται ως εξής:

 

 

 

 

A.  Αθλητικός ιματισμός

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ

Μ. ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ (24%)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

1

Αθλητικό μπλουζάκι polo

18333000-2

455

10,00 €

4.550,00 €

1.092,00 €

5.642,00 €

2

Αθλητικό μπλουζάκι  dry fit

18412000-0

410

4,50 €

1.845,00 €

442,80 €

2.287,80 €

3

Αθλητικό μακό μπλουζάκι

18412200-2

430

3,00 €

1.290,00 €

309,60 €

1.599,60 €

4

Αθλητικό καπελάκι τύπου  Jockey

18441000-2

400

3,00 €

1.200,00 €

288,00 €

1.488,00 €

5

Αθλητική τσάντα πλάτης

18932000-1

200

10,00 €

2.000,00 €

480,00 €

2.480,00 €

6

Αθλητικό αδιάβροχο  jacket

18412000-0

200

15,00 €

3.000,00 €

720,00 €

3.720,00 €

7

Πεσέτα μπάνιου

39514000-8

200

10,00 €

2.000,00 €

480,00 €

2.480,00 €

8

Αθλητική  φόρμα

18412000-0

60

28,00 €

1.680,00 €

403,20 €

2.083,20 €

 

 

 

 

 

17.565,00 €

4.215,60 €

21.780,60 €

               
               

Β.  Υλικό προώθησης και Visual Identity

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ

Μ. ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ (24%)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

1

Beach flags 3,5 m με βάση

22459100-3

6

45,00 €

270,00 €

64,80 €

334,80 €

2

Οριζόντια μπάνερ

2

100,00 €

200,00 €

48,00 €

248,00 €

3

Κάθετα  μπάνερ

2

100,00 €

200,00 €

48,00 €

248,00 €

4

Αντιολισθητικά Αυτοκόλλητα  σέντρας 

3

100,00 €

300,00 €

72,00 €

372,00 €

5

Αντιολισθητικά αυτοκόλλητα παρκέ

6

50,00 €

300,00 €

72,00 €

372,00 €

6

Αυτοκόλλητα ταμπλό - μπασκέτας

6

20,00 €

120,00 €

28,80 €

148,80 €

7

Αναμνηστικά Λαβαράκια με κρόσσια

100

7,00 €

700,00 €

168,00 €

868,00 €

8

Σημαίες οριζόντιες και κάθετες

10

30,00 €

300,00 €

72,00 €

372,00 €

 

 

 

 

 

2.390,00 €

573,60  €

2.963,60 €

                         

 

 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 21/12/2018 ημέρα Παρασκευή ` στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το τμήμα  Προμήθειών - Δημοπρασιών του Δήμου στα τηλ. 2813 409185-186-189-403-428 όλες τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες. 

   Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  

1.             Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.

2.            Η οικονομική προσφορά των   συμμετεχόντων  στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά  

οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς. 

3.            Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.  

4.            Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.   

5.            Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις           

τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.   

6.            Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.   

7.            Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει µε απόφαση Δημάρχου.   

            

  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

 

Τζανιδάκης Βασίλης

 

 

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE