inner image

Πανελλήνια έρευνα στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές

«Πανελλήνια έρευνα στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές - Έρευνα ESPAD 2019»

 

Την περίοδο Φεβρουάριος - Απρίλιος 2019 διεξάγεται στη χώρα μας «Πανελλήνια έρευνα στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές - Έρευνα ESPAD 2019».

Την έρευνα διεξάγει το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών & Ιατρικής Ακριβείας «Κώστας Στεφανής» (ΕΠΙΨΥ/ Ιατρική Σχολή Αθηνών), με τη συνεργασία του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του ΟΚΑΝΑ/ Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η έρευνα διεξάγεται στη χώρα μας από το 1984 (περισσότερα από 30 χρόνια), ενώ μετά το 1995 -ανά τετραετία- την ίδια έρευνα υλοποιούν ταυτόχρονα περισσότερες από 35 χώρες της Ευρώπης.

 

Σκοπός της έρευνας είναι να μελετήσει τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (καπνός, οινοπνευματώδη, άλλες ουσίες), τη χρήση του διαδικτύου και τον στοιχηματισμό/ τζόγο, καθώς και ευρύτερα θέματα που άπτονται της συμπεριφοράς και του τρόπου ζωής των έφηβων - μαθητών (π.χ. οι διαπροσωπικές σχέσεις, ο ελεύθερος χρόνος, η σχολική προσαρμογή και η ψυχολογική υγεία).

 

Μεθοδολογία

Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας στην έρευνα συμμετέχουν 24.000 περίπου μαθητές από πανελλήνιο, τυχαίο δείγμα 400 περίπου Λυκείων, αντιπροσωπευτικό σε επίπεδο χώρας, περιφέρειας και νομού, ενώ απαραίτητη για την υλοποίησή της είναι η συγκατάθεση της διεύθυνσης των σχολείων, των μαθητών και των γονιών τους.

Σε κάθε Λύκειο του δείγματος συμμετέχουν οι μαθητές ενός τμήματος ανά τάξη (Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου) και τα στοιχεία συγκεντρώνονται με ανώνυμα ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν οι μαθητές μέσα στις τάξεις τους με την εποπτεία ερευνητών. Τα ερωτηματολόγια αμέσως μετά τη συμπλήρωσή τους φεύγουν χωρίς καθυστέρηση προς τη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου και θα αναλυθούν για όλη τη χώρα συνολικά, όχι ανά σχολείο.

Ειδικότερα, στο Νομό Ηρακλείου συμμετέχουν 7 Γενικά Λύκεια/ ΕΠΑΛ και την ευθύνη οργάνωσης της έρευνας και χορήγησης - συλλογής των ερωτηματολογίων έχει το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου.

 

Οφέλη από την έρευνα

Η έρευνα προσφέρει πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές στην εφηβεία. Τα ευρήματα της αξιοποιούνται κυρίως από επαγγελματίες πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας σε τοπικό επίπεδο, κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή παρεμβάσεων σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εφήβων στην αποφυγή υιοθέτησης εξαρτητικών συμπεριφορών. Παράλληλα, βοηθά να καταγραφούν και να κατανοηθούν οι αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις συμπεριφορές στο πλαίσιο του συνεχώς μεταβαλλόμενου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος. Τέλος, επιτρέπει συγκρίσεις μεταξύ των χωρών, αυξάνοντας την κατανόηση των φαινόμενων που μελετά.

 

Αποτελέσματα έρευνας

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε στατιστική μορφή για το σύνολο της χώρας και ανά περιφέρεια και νομό (όχι ανά πόλη, δήμο, σχολείο ή τμήμα ξεχωριστά). Στο Νομό Ηρακλείου θα δημοσιοποιηθούν από το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης, με τη συνεργασία  του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ), προσεγγίζοντας όλους τους άμεσα ή έμμεσα ενδιαφερόμενους επιστήμονες, πολιτικούς, εκπαιδευτικούς, γονείς, αλλά και το ευρύτερο κοινό.

 

 

ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
Διεύθυνση: Μίνωος 67 & Μιχαήλ Αρχαγγέλου, 71304, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο: 2810.313.222

Φαξ: 2810.253.190
E-mail:
kesan@her.forthnet.gr 
Ιστοσελίδα:
www.kesan.gr

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE