inner image

Πρόσκληση για προμήθεια υλικού για τη στήριξη και τη προβολή των εικαστικών έργων των μαθητών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ: Τζανιδάκης Βασίλης 

E-mail: prom@heraklion.gr 

Ηράκλειο, 01-06-17

 

 

Aρ. Πρωτ.: 63714

 

 

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια υλικού (σταντ ή καβαλέτα) για τη  στήριξη και τη προβολή των εικαστικών έργων των μαθητών (πίνακες, ψηφιακές φωτογραφίες κλπ) και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύµφωνα µε:

 

1)     Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)     Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3)     Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4)     Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007

5)     Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 400,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.15-6471.008 και αναλύεται ως εξής:

 

 

                    1ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ  ΦΕΣΤΙΒΑΛ  2017                                                                                                                    

                                                     «ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΔΩ»

 

 

                            ΑΠΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

 

 

 

   

 

       ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

 

   

 

Α/Α

ΔΑΠΑΝΗ

ΕΞΟΔΑ προ Φ.Π.Α.

 

1

10 καβαλέτα τρίποδα ξύλινα διαστάσεις max 60X180cm, να δέχεται έργα-τελάρα ύψους από 30cm έως max 120cm.

10τεμΧ30,92 €                            = 309,28€

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

Ενδεικτική τιμή τεμ.  προ φπα € 30,92.

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

CPV: 39154000-6 (Εξοπλισμός εκθέσεων)

2

7 κουτιά Χ 12 τεμ. μεγάλα μαύρα κλιπς (πιάστρες) 51mm, για τη στήριξη τελάρων πάνω σε σύρμα

7κουτιά Χ1,90 €                           =  13,30€

 

   

 

 

Ενδεικτική τιμή κυτίου προ φπα € 1,90

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

CPV: 39154000-6 (Εξοπλισμός εκθέσεων)

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :                   322,58 €

 

 

Φ.Π.Α.                         :                     77,42€

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :                  400,00 €

 

   

 

 

 

 (Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24% και οι νόμιμες κρατήσεις)

 

 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 13/06/2017 ηµέρα Τρίτη στο Πρωτόκολλο  του ∆ήµου Ηρακλείου, στην ∆ιεύθυνση Αγίου Τίτου 1  Τ.Κ. 71202,  και πληροφορίες  δίνονται από το τµήµα  Προµηθειών του ∆ήµου στα  τηλ. 2813 409185-186-189-403,  όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

   Για την αξιολόγηση  των  προσφορών  λαµβάνονται  υπόψη  τα παρακάτω:  

  1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 4 της Συγγραφής υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.
  2. Η οικονοµική προσφορά των συµµετεχόντων στις οποίες θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιµές στο τιµολόγιο προσφοράς.
  3. Η τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών.
  4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη  εκτίµησης απορρίπτεται. 
  5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 
  6. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

           Η κατακύρωση της προµήθειας  θα γίνει  µε απόφαση ∆ηµάρχου. 

 

        

  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Τζανιδάκης Βασίλης 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE